Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?

Er bestaan tal van hulpmiddelen en aanpassingen die het leven van blinden en slechtzienden een stuk eenvoudiger kunnen maken. Denk aan brailleleesregels, een blindengeleidehond, schermuitleesprogramma’s en loepen. Ondanks de beschikbaarheid van deze hulpmiddelen, maken niet alle blinden en slechtzienden er gebruik van. In deze tekst bespreken we de verschillende redenen waarom dit kan zijn.

Geen behoefte

Sommige blinden en slechtzienden hebben, ondanks hun visuele beperking, geen behoefte aan hulpmiddelen. Ze hebben geleerd om te functioneren zonder hulpmiddelen en ervaren geen belemmeringen in hun dagelijks leven. Dit kan komen doordat:

 • Ze een milde visuele beperking hebben die hun dagelijkse activiteiten niet of nauwelijks belemmert.
 • Ze zich goed hebben aangepast aan hun visuele beperking en compensatiestrategieën hebben ontwikkeld. Ze hebben geleerd om hun andere zintuigen, zoals gehoor en tast, te gebruiken om hun omgeving waar te nemen.
 • Ze het geen probleem vinden om hulp te vragen aan anderen.
 • Hulpmiddelen voor sommige personen met een visuele beperking in bepaalde omstandigheden niet per se nodig of van toepassing zijn. Als ze bijvoorbeeld geen noodzaak hebben om een binnenruimte te kunnen visualiseren, of een waarschuwing te krijgen van alle obstakels die zich op de stoep bevinden, dan is een hulpmiddel dat hierbij helpt niet relevant.
 • Sommige mensen al oudere hulpmiddelen hebben die nog steeds goed functioneren. Ze zien geen noodzaak om nieuwe hulpmiddelen aan te schaffen, zolang de oude hulpmiddelen voldoen.

Zelfredzaamheid

Sommige blinden en slechtzienden hechten veel waarde aan hun zelfredzaamheid. Ze willen liever geen hulpmiddelen gebruiken, omdat ze het gevoel hebben dat ze hierdoor afhankelijk worden van anderen. Dit kan komen doordat:

 • Ze bang zijn om hun onafhankelijkheid te verliezen.
 • Ze zich trots voelen op wat ze zonder hulpmiddelen kunnen bereiken.
 • Ze het gevoel hebben dat het gebruik van hulpmiddelen een teken van zwakte is.

Kosten

Hulpmiddelen kunnen kostbaar zijn. Niet iedereen heeft de financiële middelen om hulpmiddelen te kopen of te huren. Hoewel deze vaak vergoed worden door de overheid, is dit niet altijd, in elke situatie en/of voor iedereen het geval. De kosten van hulpmiddelen kunnen een barrière vormen voor het gebruik ervan, doordat:

 • De kosten niet volledig worden vergoed door de overheid.
 • Mensen een laag inkomen hebben en de kosten van (het gebruik en/of onderhoud van) hulpmiddelen niet kunnen dragen.
 • De vergoedingsprocedure ingewikkeld of langdurig is.

Er zijn diverse fondsen (vaak gekoppeld aan blindennazorgwerken) die kunnen helpen bij financiële uitdagingen. Ook is het mogelijk om hulpmiddelen tweedehands te kopen (al dan niet bij een hulpmiddelenleverancier).

Gebruiksgemak

Sommige hulpmiddelen zijn complex en vereisen een lange leercurve. Dit kan een barrière vormen voor mensen die niet gemotiveerd zijn om de tijd te investeren om te leren hoe ze het hulpmiddel moeten gebruiken. Dit kan komen doordat:

 • Ze moeite hebben met het leren van nieuwe technologieën.
 • Ze geen technische ondersteuning hebben om hen te helpen bij het gebruik van hulpmiddelen.
 • Ze de hulpmiddelen te ingewikkeld of onhandig vinden om te gebruiken.

Wanneer dit nodig en gewenst is, kan vaak een ergotherapeut (van een blindennazorgwerk), hulpmiddelenleverancier en/of lotgenoot helpen bij het leren werken met hulpmiddelen.

Icoontjes van social media

Icoontjes van social media: Sommige mensen die blind of slechtziend zijn, vinden het heel moeilijk om een smartphone met allerlei apps te gebruiken

Stigma

Sommige mensen ervaren een stigma rond het gebruik van hulpmiddelen. Ze zijn bang om als minderwaardig of afhankelijk gezien te worden. Dit stigma kan komen doordat:

 • De maatschappij een negatief beeld heeft van mensen met een handicap.
 • Mensen met een visuele beperking zich schamen voor hun beperking.
 • Ze bang zijn om te worden gediscrimineerd of uitgesloten.

Mentale barrières en acceptatie van hulpmiddelen

Mentale barrières kunnen een belangrijke rol spelen bij de keuze van blinden en slechtzienden om al dan niet hulpmiddelen te gebruiken. Naast de praktische bezwaren die hierboven zijn genoemd, kunnen psychische en sociale factoren een grote impact hebben op de acceptatie van hulpmiddelen.

Ontkenning, rouw en angst

 • Ontkenning: Sommige mensen ontkennen simpelweg dat ze een visuele beperking hebben. Ze weigeren te accepteren dat hun zicht is verslechterd en dat ze hulpmiddelen nodig hebben.
 • Rouw: Het verlies van zicht kan een rouwproces in gang zetten. Mensen kunnen rouwen om het verlies van hun onafhankelijkheid, hun mobiliteit en hun toekomstperspectief.
 • Angst: De toekomst kan er angstaanjagend uitzien voor mensen met een visuele beperking. Ze kunnen bang zijn voor afhankelijkheid, voor sociale isolatie en voor het verlies van hun baan.

Schaamte, acceptatie en stigma

 • Schaamte: Sommige mensen schamen zich om hulpmiddelen te gebruiken. Ze vinden dat ze er “anders” uitzien of dat ze “zwak” zijn.
 • Acceptatie: Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat je een hulpmiddel nodig hebt. Dit kan komen doordat mensen zich gedefinieerd voelen door hun visuele beperking of doordat ze bang zijn voor de reacties van anderen.
 • Stigma: Er kan een stigma rusten op het gebruik van hulpmiddelen. Sommige mensen denken dat blinden en slechtzienden “incompetent” of “afhankelijk” zijn.

Onvoldoende kennis en informatie

 • Oogartsen: Sommige oogartsen communiceren onduidelijk over de voordelen van hulpmiddelen of besteden er te weinig aandacht aan.
 • Patiënten: Blinden en slechtzienden weten soms niet welke hulpmiddelen beschikbaar zijn of hoe ze deze kunnen gebruiken.

Andere factoren

Naast de bovenstaande redenen zijn er nog een aantal andere factoren die kunnen bepalen of blinden en slechtzienden hulpmiddelen gebruiken, zoals:

 • Leeftijd: Oudere blinden en slechtzienden zijn vaak minder geneigd om nieuwe hulpmiddelen te gebruiken.
 • Opleiding: Mensen met een hogere opleiding zijn vaak meer geneigd om hulpmiddelen te gebruiken.
 • Beschikbaarheid van hulpmiddelen: In sommige gebieden zijn er minder hulpmiddelen beschikbaar dan in andere.
 • Ondersteuning: Mensen met een visuele beperking die steun van partner, familie, vrienden of professionals hebben, zijn vaker geneigd om hulpmiddelen te gebruiken.
 • Persoonlijke voorkeur: Sommige mensen prefereren om zonder hulpmiddelen te functioneren. Het is belangrijk te beseffen dat iedereen uniek is in zijn wensen rond het gebruik van hulpmiddelen.

Tips voor het wel gebruiken van hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden:

Identiteit en acceptatie

Mentale barrières overwinnen

 • Erkenning van de gevoelens: Het is belangrijk om de gevoelens van ontkenning, rouw en angst te erkennen. Dit kan door te praten met een psycholoog, een maatschappelijk werker of een lotgenoot.
 • Informatie en voorlichting: Informatie over hulpmiddelen en de voordelen ervan kan helpen om de angst te verminderen en de acceptatie te bevorderen.
 • Ondersteuning: Er zijn verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan blinden en slechtzienden. Deze organisaties kunnen helpen bij het kiezen en gebruiken van hulpmiddelen, maar ook bij het omgaan met de emotionele aspecten van een visuele beperking.
 • Positieve rolmodellen: Contact met andere blinden en slechtzienden die succesvol gebruik maken van hulpmiddelen kan inspirerend zijn.

Motivatie

 • Stel realistische doelen:
  • Begin met kleine stappen en bouw geleidelijk aan je vaardigheden op.
  • Beloon jezelf voor je successen, hoe klein ook.
  • Blijf gemotiveerd door te focussen op de voordelen van het gebruik van hulpmiddelen.
 • Zoek ondersteuning:

Hulpmiddelen

 • Kies de juiste hulpmiddelen:
  • Bepaal welke hulpmiddelen het beste passen bij je behoeften en vaardigheden.
  • Probeer verschillende hulpmiddelen uit voordat je een definitieve keuze maakt.
  • Laat je adviseren door professionals en ervaringsdeskundigen.
 • Leer hoe je de hulpmiddelen moet gebruiken:
  • Volg trainingen en workshops om je vaardigheden te ontwikkelen.
  • Lees de handleidingen en instructies aandachtig door.
  • Vraag hulp wanneer je het nodig hebt.
 • Oefen met de hulpmiddelen:
  • Neem de tijd om te wennen aan de hulpmiddelen.
  • Oefen in een veilige omgeving totdat je je comfortabel voelt.
  • Blijf oefenen om je vaardigheden te verbeteren.
 • Wees geduldig:
  • Het kan even duren voordat je je de hulpmiddelen eigen hebt gemaakt.
  • Geef niet op als je tegenslagen ervaart.
  • Blijf oefenen en je zult uiteindelijk succesvol zijn.
 • Zoek plezier in het gebruik van de hulpmiddelen:
  • Experimenteer met de verschillende mogelijkheden.
  • Ontdek nieuwe manieren om de hulpmiddelen te gebruiken.
  • Maak het gebruik van de hulpmiddelen leuk en interessant.
 • Ondersteuning van partner, familie en vrienden bij het gebruik van hulpmiddelen:
  • Laat ze weten hoe de hulpmiddelen werken.
  • Vraag hen om hulp bij het gebruik van de hulpmiddelen.
  • Laat ze je meedenken over oplossingen voor problemen.
 • Financiële ondersteuning: Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor hulpmiddelen:
  • De overheid (BE en NL) kan een vergoeding geven voor hulpmiddelen.
  • Er zijn fondsen die hulpmiddelen kunnen financieren.
  • Sommige organisaties bieden hulpmiddelen aan tegen een gereduceerd tarief.
  • Ook tweedehands hulpmiddelen zijn een optie voor mensen die niet voldoende financiën hebben om een nieuw hulpmiddel aan te schaffen.

Duidelijke communicatie door oogartsen

 • Het is belangrijk dat oogartsen duidelijk en empathisch communiceren met hun patiënten.
 • Ze moeten de tijd nemen om de diagnose en de prognose uit te leggen, en om te beantwoorden alle vragen van de patiënt.
 • Oogartsen moeten ook informatie verstrekken over hulpmiddelen en de voordelen ervan.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 2. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 3. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 4. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 5. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 6. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 7. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 8. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 9. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 10. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 11. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 12. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 13. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 14. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 15. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 16. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 17. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 18. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 19. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 20. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 21. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 22. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 23. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 24. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 25. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 26. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 27. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 28. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 29. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 30. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 31. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 32. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 33. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 34. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 35. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 36. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 37. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 38. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 39. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 40. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 41. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 42. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 43. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 44. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 45. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 46. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 47. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 48. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 49. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 50. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 51. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 52. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 53. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 54. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 55. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 56. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 57. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 58. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 59. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 60. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 61. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 62. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 63. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 64. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 65. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 66. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 67. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 68. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 69. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 70. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 71. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 72. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 73. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 74. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 75. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 76. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 77. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 78. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 79. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 80. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 81. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 82. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 83. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 84. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 85. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 86. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 87. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 88. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 89. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 90. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 91. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 92. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 93. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 94. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 95. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 96. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 97. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 98. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 99. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 100. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 101. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 102. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 103. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 104. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 105. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 106. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 107. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 108. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 109. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 110. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 111. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 112. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 113. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 114. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 115. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 116. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 117. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 118. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 119. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 120. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 121. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 122. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 123. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 124. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 125. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 126. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 127. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 128. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 129. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 130. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 131. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 132. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 133. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 134. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 135. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 136. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 137. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 138. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 139. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 140. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 141. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 142. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 143. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 144. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 145. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 146. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 147. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 148. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 149. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 150. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 151. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 152. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 153. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 154. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 155. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 156. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 157. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 158. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 159. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 160. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 161. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 162. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 163. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 164. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 165. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 166. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 167. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 168. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 169. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 170. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 171. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 172. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 173. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 174. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 175. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 176. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 177. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 178. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 179. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 180. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 181. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 182. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 183. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 184. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13
 185. Kunnen blinden en slechtzienden zelf een handtekening plaatsen?11-08-2023 06:08:22
 186. Hoe doe je boodschappen als je blind of slechtziend bent?08-08-2023 06:08:16
 187. Blind of slechtziend: Dranken inschenken zonder te morsen08-08-2023 12:08:59
 188. Een inclusief restaurantbezoek voor blinden en slechtzienden08-08-2023 12:08:25
 189. Notities maken en schrijven als je blind of slechtziend bent07-08-2023 03:08:05
 190. Toegankelijke magnetrons / microgolfovens en voor blinden en slechtzienden06-08-2023 06:08:48
 191. Blind of slechtziend: Verloren voorwerpen terugvinden05-08-2023 02:08:20
 192. Visuele handicap en zelf het huis reinigen05-08-2023 01:08:01
 193. Brailletang: Hulpmiddelen voor het maken van braille-etiketten02-08-2023 05:08:26
 194. Kledij kiezen en kopen als je blind of slechtziend bent02-08-2023 07:08:21
 195. Koken met een visuele handicap02-08-2023 05:08:29
 196. Audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking31-07-2023 05:07:42
 197. Beeldschermloep: Leeshulpmiddel voor slechtziende personen29-07-2023 04:07:18
 198. Zwelpapier en reliëfafbeeldingen voor blinden en slechtzienden29-07-2023 03:07:33
 199. Aanpassingen in huis wanneer je slechtziend of blind bent10-08-2021 05:08:09
 200. BE: Terugbetaling brillen, (nacht)lenzen, lensimplantatie, oogpleisters en laserbehandeling05-01-2020 07:01:49

Laatst bijgewerkt op 6 april 2024 – 08:55