Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden

Achtergrondlawaai is overal om ons heen: het zoemende verkeer, het geroezemoes van mensen op straat, het fluiten van de wind, en zelfs de rinkelende telefoons. Voor personen met een visuele beperking is het gehoor een cruciale zintuiglijke bron die hen helpt bij hun mobiliteit en oriëntatie. Wanneer dit gehoor wordt overspoeld door achtergrondlawaai, kan dit leiden tot verwarring en onveilige situaties.  In deze tekst worden de problemen rond achtergrondlawaai besproken en komen omgangstips voor blinden, slechtzienden en ook doofblinden aan bod zodat ze met meer zelfvertrouwen en een veiliger gevoel op stap kunnen.

Problemen die personen met een visuele beperking ervaren

Oriëntatieverlies

Achtergrondlawaai maakt het voor personen met een visuele beperking moeilijk om belangrijke auditieve aanwijzingen te horen. Dit kan leiden tot:

 • Problemen bij het herkennen van verkeerslichten: Het geluidssignaal van verkeerslichten kan verloren gaan in het lawaai van het verkeer, waardoor het moeilijk is om te weten wanneer het veilig is om over te steken.
 • Naderende voertuigen: Het geluid van naderende voertuigen, zoals auto’s, fietsen of scooters, kan worden gemaskeerd door achtergrondlawaai, waardoor het risico op aanrijdingen toeneemt.
 • Voetgangers die praten of waarschuwen: Personen die te voet zijn en hun intenties uiten door te praten of waarschuwingen te geven, kunnen over het hoofd worden gezien als hun stemmen niet duidelijk hoorbaar zijn.

Stress en angst

Voortdurend achtergrondlawaai kan leiden tot stress en angst bij personen met een visuele beperking. Deze emotionele impact kan zich manifesteren als:

 • Verhoogde zenuwachtigheid: Het voortdurende lawaai kan mensen met een visuele beperking zenuwachtig maken, vooral wanneer ze weten dat ze hun weg moeten vinden in lawaaiige gebieden.
 • Verlies van vertrouwen: De constante uitdagingen die gepaard gaan met het omgaan met lawaai kunnen het zelfvertrouwen van personen met een visuele beperking aantasten, wat hun mobiliteit kan aantasten.

Communicatieproblemen

Achtergrondlawaai in drukke stedelijke omgevingen kan aanzienlijke uitdagingen creëren voor blinde en slechtziende personen wanneer ze proberen te communiceren met medereizigers, omstanders of mensen in hun omgeving. Deze communicatieproblemen kunnen meerdere aspecten omvatten:

Verstaanbaarheid

Het omgevingslawaai, zoals het geluid van verkeer, bouwwerkzaamheden of mensenmassa’s, kan stemgeluiden dempen en verstoren. Dit kan leiden tot verminderde verstaanbaarheid van gesprekken. Personen met een visuele beperking kunnen moeite hebben om te begrijpen wat anderen zeggen, zelfs als ze dichtbij staan.

Terughoudendheid om te communiceren

Vanwege de moeilijkheden bij het verstaan van gesprekken en het feit dat ze zich bewust zijn van de uitdagingen van achtergrondlawaai, kunnen personen met een visuele handicap terughoudend zijn om met anderen te communiceren. Ze kunnen zich bezwaard voelen om voortdurend te vragen om herhaling of verduidelijking van wat er gezegd wordt.

Verlies van belangrijke informatie

Achtergrondlawaai kan leiden tot het missen van belangrijke informatie. Bijvoorbeeld, als een visueel gehandicapte persoon probeert aanwijzingen te vragen om een specifieke locatie te vinden, kunnen ze delen van het antwoord missen vanwege het lawaai, wat resulteert in verlies van oriëntatie en zelfvertrouwen.

Sociale isolatie

Communicatieproblemen als gevolg van achtergrondlawaai kunnen leiden tot sociale isolatie. Personen met een visuele beperking kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege hun moeilijkheden om met anderen te communiceren, waardoor ze minder geneigd zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten en interacties.

Toegenomen afhankelijkheid van technologie

Terwijl technologische hulpmiddelen, zoals smartphone-apps, nuttig zijn bij het omgaan met achtergrondlawaai, kan overmatige afhankelijkheid van deze technologie problematisch zijn. Nieuwe problemen kunnen ontstaan, zoals:

 • Afhankelijkheid van batterijduur: Personen met een visuele beperking moeten ervoor zorgen dat hun technologische hulpmiddelen, zoals smartphones, voldoende batterijduur hebben om hen te begeleiden, wat een extra zorg kan zijn.
 • Technische storingen: Storingen in apps of technische problemen kunnen personen met een visuele beperking kwetsbaar maken, omdat ze afhankelijk zijn van deze hulpmiddelen.

Toegenomen isolatie

Het omgaan met achtergrondlawaai kan ook leiden tot een gevoel van isolatie, omdat personen met een visuele beperking mogelijk terughoudend zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten of buitenshuis te zijn. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en sociale inclusie.

Tips voor personen met een visuele beperking

Gelukkig zijn er verschillende strategieën en technieken die personen met een visuele beperking kunnen helpen bij het omgaan met achtergrondlawaai en hun mobiliteit verbeteren:

Training van gehoor, oriëntatie en mobiliteit

Een getraind gehoor is erg belangrijk. Blinde en slechtziende personen leren best verschillende geluiden onderscheiden en belangrijke aanwijzingen herkennen, zoals verkeersgeluiden en voetstappen.

Getraind gehoor

Het ontwikkelen van een getraind gehoor is een belangrijk onderdeel van oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinde en slechtziende personen. Gehoortraining kan helpen bij het vergroten van de zelfstandigheid en het vermogen om veilig de weg te vinden in de omgeving. Hier zijn enkele manieren waarop gehoortraining kan worden aangeleerd als onderdeel van oriëntatie- en mobiliteitstraining:

 1. Geluidsherkenningsoefeningen: Tijdens deze oefeningen leren personen met een visuele beperking om verschillende geluiden te herkennen en. Dit kan variëren van eenvoudige geluiden zoals voetstappen en dierengeluiden tot complexere geluiden zoals verkeersgeluiden, sirenes en voertuigmotoren.
 2. Lokalisatie van geluidsbronnen: Het is belangrijk om te leren hoe geluidsbronnen kunnen worden gelokaliseerd. Dit houdt in dat mensen met een visuele handicap leren om de richting en afstand van geluiden te bepalen, zodat ze kunnen begrijpen waar deze geluiden vandaan komen en wat ze betekenen voor hun veiligheid en navigatie.
 3. Simulaties van stedelijke geluidsomgevingen: In sommige oriëntatie- en mobiliteitstrainingen worden simulaties gebruikt om personen met een visuele beperking bloot te stellen aan verschillende geluidsomgevingen die ze in stedelijke gebieden kunnen tegenkomen. Dit helpt hen om te leren omgaan met complexe en lawaaiige geluidssituaties.
 4. Praktische oefeningen op straat: De training omvat vaak praktische oefeningen waarbij deelnemers daadwerkelijk de straat op gaan en leren om geluiden in de echte wereld te interpreteren. Ze oefenen het veilig oversteken van straten en het herkennen van verkeersgeluiden zoals het veranderen van verkeerslichten of naderende voertuigen.
 5. Feedback en correctie: Gedurende de training is feedback van instructeurs essentieel. Instructeurs kunnen deelnemers helpen bij het begrijpen van geluiden, het identificeren van eventuele fouten en het aanleren van de juiste luister- en interpretatietechnieken.
 6. Continu oefenen: Het ontwikkelen van een getraind gehoor vereist consistente oefening en praktijk. Personen met een visuele beperking worden aangemoedigd om regelmatig te luisteren naar geluiden in hun omgeving en hun luistervaardigheden voortdurend te verbeteren.

Gebruik mobiliteitshulpmiddelen

Personen met een visuele handicap die oriëntatie- en mobiliteitstraining krijgen, leren ook werken met een witte stok en/of blindengeleidehond om obstakels te vermijden.

Witte stok

Een witte stok (taststok) is een cruciaal hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking zodat ze in hun omgeving hun weg kunnen vinden. Met deze witte stok kan de gebruiker obstakels detecteren en de omgeving verkennen.

 • Obstakeldetectie: Een witte stok heeft een puntige of afgeronde rubberen tip aan het uiteinde, waarmee de gebruiker voorwerpen en obstakels op de grond kan herkennen door de stok voor zich uit te bewegen. Als de stok tegen een obstakel komt, zoals een stoep, paal of trap, voelt de gebruiker weerstand, wat hen waarschuwt voor het gevaar.
 • Verkenning van de omgeving: De stok kan ook worden gebruikt om de omgeving te verkennen. Door de stok voor zich uit te bewegen, kan de persoon veranderingen in het oppervlak voelen, zoals overgangen van de stoep naar de straat of van een vlakke ondergrond naar een trap. Dit helpt hen om hun route te plannen en obstakels te vermijden.
 • Communicatiemiddel: Een taststok dient ook als een zichtbaar teken voor anderen in de omgeving dat de persoon een visuele beperking heeft. Dit kan anderen waarschuwen om rekening te houden met de persoon met de taststok, zodat ze mogelijk ook hulp aangeboden kunnen worden wanneer dat nodig is.
Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Geleidehond

Geleidehonden zijn speciaal getrainde honden die visueel beperkte personen helpen bij het veilig en zelfstandig verplaatsen in verschillende omgevingen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het gebruik van geleidehonden:

 • Geleidehondentraining: Geleidehonden ondergaan een intensieve gehoorzaamheidstraining en ze leren vaardigheden om zich in de omgeving te begeven. Ze leren commando’s zoals “vooruit,” “stop,” “links” en “rechts,” en ze worden geleerd om obstakels te vermijden en veilige routes te volgen.
 • Vertrouwensband: Mensen met een geleidehond bouwen een sterke vertrouwensband op met hun hond. De persoon leert hierbij de signalen van de hond te begrijpen en de aanwijzingen van de hond te volgen tijdens het lopen.
 • Veiligheid en onafhankelijkheid: Geleidehonden bieden niet alleen veiligheid door obstakels te vermijden, maar ze geven ook personen met een visuele beperking een gevoel van onafhankelijkheid en mobiliteit. Ze kunnen helpen bij het vinden van de weg in complexe stedelijke omgevingen, bij het oversteken van straten en bij het vinden van specifieke locaties.

Gebruik van gehoorhulpmiddelen

Gehoorhulpmiddelen zoals ruisonderdrukkende hoofdtelefoons kunnen helpen om storende achtergrondgeluiden te verminderen en belangrijke geluiden te versterken.

Bewustzijn van de omgeving

Voor personen met een visuele beperking is het ontwikkelen van een scherp bewustzijn van de omgeving van vitaal belang voor hun mobiliteit en veiligheid.

Aspecten van bewustzijn

Hier zijn enkele aspecten van dit bewustzijn:

Akoestische aanwijzingen
 • Richting van geluiden: Een van de belangrijkste vaardigheden die personen met een visuele beperking ontwikkelen, is het vermogen om de richting van geluiden nauwkeurig te bepalen. Dit gebeurt door te luisteren naar waar geluiden vandaan komen en hoe ze zich in de omgeving verspreiden. Voorbeeld: Het geluid van naderend verkeer herkennen en de richting waaruit het komt, is cruciaal bij het veilig oversteken van straten.
 • Intensiteit van geluiden: Naast richting is de intensiteit van geluiden ook van belang. Blinden en slechtzienden leren de verschillende niveaus van geluidsintensiteit te interpreteren om te bepalen hoe ver of dichtbij een object of gebeurtenis is. Bijvoorbeeld, een zwakker geluid kan erop wijzen dat een object op een grotere afstand is, terwijl een luider geluid kan duiden op nabijheid.
Lokale kenmerken van de omgeving
 • Geluidsreflecties: Personen met een visuele beperking leren te herkennen hoe geluiden worden gereflecteerd door oppervlakken in hun omgeving. Dit kan helpen bij het herkennen van de aanwezigheid van muren, gebouwen of obstakels die geluid reflecteren en een echo-effect creëren.
 • Omgevingsgeluiden: Blinde en slechtziende personen kunnen ook specifieke omgevingsgeluiden herkennen die kenmerkend zijn voor bepaalde locaties. Dit kunnen geluiden zijn zoals het ruisen van bladeren in een park, het klotsen van water bij een fontein of het geluid van voetstappen op een trottoir.

Hoe kan dit worden aangeleerd?

Het aanleren van bewustzijn van de omgeving voor personen met een visuele beperking vereist training en oefening. Hier zijn enkele manieren waarop dit kan worden bereikt:

 • Oriëntatie- en Mobiliteitstraining: Oriëntatie- en mobiliteitstrainers leren personen met een visuele beperking aan om geluidsbronnen te herkennen, de richting van geluiden vast te stellen en te begrijpen hoe omgevingsgeluiden veranderen afhankelijk van de locatie.
 • Begeleiding door mentoren: Mentoren, vaak andere blinden en slechtzienden met veel ervaring in het navigeren in hun omgeving, kunnen waardevolle inzichten delen en helpen bij het ontwikkelen van een beter bewustzijn van de omgeving.
 • Gebruik van technologie en apps: Smartphone-apps met GPS en geluidsnavigatie kunnen personen met een visuele beperking ondersteunen bij het begrijpen van hun omgeving door middel van auditieve aanwijzingen.
 • Praktische ervaring: Praktische ervaring opdoen is van onschatbare waarde. Mensen moeten daadwerkelijk verschillende omgevingen verkennen, luisteren naar de geluiden om hen heen en subtiele nuances van geluiden aanleren in verschillende situaties.
 • Hulp vragen: Het is niet erg om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Het kan nuttig zijn om omstanders te vragen om uitleg of hulp bij het oversteken van straten en het navigeren in lawaaiige gebieden.
 • Rateltikkers: Sommige steden hebben rateltikkers geïnstalleerd die een geluidssignaal afgeven wanneer het veilig is om over te steken. Personen met een visuele beperking kunnen gebruikmaken van deze systemen om veiliger de straat over te steken.

Omgaan met achtergrondlawaai als je doofblind bent

Omgaan met achtergrondlawaai kan een uitdaging zijn voor mensen die doofblind zijn, aangezien ze zowel beperkingen hebben in hun gehoor als in hun gezichtsvermogen. Doofblindheid is een unieke situatie die specifieke strategieën en aanpassingen vereist om veilig en zelfstandig te kunnen functioneren in een lawaaiige omgeving. Hier zijn enkele belangrijke aandachtspunten en tips voor mensen die doofblind zijn en hoe ze om kunnen gaan met achtergrondlawaai:

Tactiele communicatie

Tactiele communicatie, waarbij informatie wordt overgebracht via aanraking, kan van onschatbare waarde zijn voor mensen die doofblind zijn. Dit omvat gebarentaal, vingerspelling, en het gebruik van handen om eenvoudige boodschappen over te brengen. In lawaaiige omgevingen kan tactiele communicatie effectiever zijn dan verbale communicatie omdat het directe fysieke interactie mogelijk maakt zonder afhankelijk te zijn van auditieve signalen.

Tactiele hulpmiddelen

Tactiele hulpmiddelen kunnen helpen bij het vinden van de weg in lawaaiige omgevingen. Een voorbeeld is een taststok die zowel obstakels op de grond als trillingen van naderende voertuigen kan detecteren, zoals bijvoorbeeld de Ultracane.

Richting en leiding

De richting van geluiden en bewegingen begrijpen is essentieel voor mensen die doofblind zijn. Dit kan worden aangeleerd door middel van oriëntatie- en mobiliteitstraining. Voorbeeld: Het leren herkennen van verkeersgeluiden en de richting waaruit ze komen, kan cruciaal zijn bij het oversteken van straten.

Geleidehond

Geleidehonden kunnen een waardevolle aanvulling zijn voor mensen die doofblind zijn. Deze goed getrainde honden kunnen niet alleen helpen bij het vermijden van obstakels, maar ook waarschuwen voor naderende geluiden of trillingen, zoals een aankomende trein op een perron.

Geleidehond

Geleidehond

Technologische hulpmiddelen

Moderne technologie kan mensen die doofblind zijn ondersteunen bij het omgaan met achtergrondlawaai. Er zijn apps beschikbaar die gesproken aanwijzingen geven en helpen bij de navigatie in stedelijke omgevingen. Daarnaast kunnen apparaten zoals cochleaire implantaten en brailleleesapparaten de communicatie en toegang tot informatie verbeteren voor sommige doofblinde personen.

Geduld en empathie

Voor mensen die doofblind zijn, is het belangrijk om geduld en empathie te hebben van anderen in hun omgeving. Dit geldt vooral in lawaaiige situaties waarin communicatie moeilijk kan zijn. Mensen kunnen worden aangemoedigd om rustig en duidelijk te spreken en om visuele en tactiele signalen te gebruiken om belangrijke informatie over te brengen.

Training en oefening

Net als bij personen met een visuele of auditieve beperking, is training en oefening essentieel voor mensen die doofblind zijn. Het ontwikkelen van vaardigheden in tactiele communicatie, richtingsgevoel en het gebruik van hulpmiddelen vergt tijd en consistentie.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Receptie of balie vinden in onbekende gebouwen als je blind of slechtziend bent30-05-2024 07:05:54
 2. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 3. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 4. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 5. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 7. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 8. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 9. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 10. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 11. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 12. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 13. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 14. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 15. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 16. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 17. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 18. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 19. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 20. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 21. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 22. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 23. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 24. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 25. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 26. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 27. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 28. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 29. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 30. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 31. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 32. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 33. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 34. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 35. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 36. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 37. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 38. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 39. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 40. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 41. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 42. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 43. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 44. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 45. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 46. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 47. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 48. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 49. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 50. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 51. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 52. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 53. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 54. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 55. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 56. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 57. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 58. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 59. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 60. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 61. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 62. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 63. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 64. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 05:35