Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden

Het is een mythe dat blindengeleidehonden het verschil kunnen zien tussen groen en rood licht. Blinden en slechtzienden moeten zelf beslissen wanneer het veilig is om een weg over te steken. Op drukke kruispunten is dit echter verre van eenvoudig. Hier komt de rateltikker in beeld als een essentieel mobiliteitshulpmiddel.

Wat is een rateltikker?

Een raltikker is een systeem bij verkeerslichten dat speciaal is ontworpen voor personen met een visuele beperking. De rateltikker is een apparaat dat geluidssignalen gebruikt om aan te geven of het voetgangerslicht op rood of groen staat. Een snelle ratel betekent dat de oversteek veilig is, terwijl een langzaam tikken aangeeft dat men moet wachten. Het apparaat is bevestigd aan de palen van verkeerslichten of ingebouwd in het systeem.

Om de overlast voor omwonenden te minimaliseren, kunnen sommige rateltikkers harder of zachter klinken afhankelijk van het omgevingslawaai. Sommige rateltikkers zijn stil tussen 22:00 en 06:00 uur, terwijl andere alleen activeren wanneer een knop wordt ingedrukt. Kennis van het bestaan en de locatie van een rateltikker is dan cruciaal. In sommige gevallen trilt het rateltikkerkastje, zelfs als het geluid is uitgeschakeld, zodat het apparaat bruikbaar blijft.

Aanvullende tactiele informatie op apparaat

Een aantal rateltikkers biedt ook extra tactiele informatie waardoor mensen met een visuele handicap een beter begrip krijgen van de omgeving en meer vertrouwen hebben bij het oversteken. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit reliëfkaarten die in reliëf zijn gemodelleerd op het oppervlak van de rateltikker. Deze kaarten kunnen de lay-out van het kruispunt, de richting van trottoirs, zebrapaden en eventuele obstakels tonen. Personen met een visuele beperking kunnen met hun vingers over deze reliëfkaartjes gaan om een mentale kaart van de omgeving te vormen, waardoor ze zich beter kunnen oriënteren en de beste route kunnen kiezen om veilig over te steken. Dit soort verbeterde rateltikkers combineert auditieve en tactiele informatie, wat de zelfstandigheid en veiligheid van blinde en slechtziende personen verder vergroot. Het helpt hen niet alleen om te weten wanneer het veilig is om over te steken (via geluidssignalen), maar biedt ook een tastbare context van hun omgeving, waardoor ze beter kunnen anticiperen op de straatsituatie en obstakels kunnen vermijden.

Voordelen

 • Toegankelijkheid: Akoestische signalen bieden personen met een visuele beperking een extra hulpmiddel om veilig over te steken en zich te oriënteren in het verkeer.
 • Zelfstandigheid: Dankzij deze systemen kunnen blinden en slechtzienden zonder hulp van anderen oversteken, wat hun onafhankelijkheid vergroot.

Nadelen

 • Oefening: Het gebruik van een rateltikker vereist enige oefening: Blinde en slechtziende personen moeten zich degelijk kunnen oriënteren om het juiste zebrapad bij de bijbehorende rateltikker te kunnen vinden. Verwarring kan een reëel gevaar vormen.
 • Omgevingsgeluid: Het continue geluid dat de rateltikker produceert, kan storend zijn voor omwonenden en passerende mensen zonder visuele beperkingen. De geluidsoverlast kan vooral merkbaar zijn in gebieden met veel verkeer en drukke straten. Om deze storende effecten te minimaliseren, passen sommige rateltikkers zich aan het omgevingsgeluid. Ze kunnen luider of zachter worden ingesteld afhankelijk van de geluidsniveaus in de omgeving. Bovendien kunnen sommige modellen tussen bepaalde uren stil blijven om nachtrust niet te verstoren.
 • Uniformiteit: Er kan variatie zijn in de gebruikte signalen, wat verwarrend kan zijn als er geen consistente standaarden worden gehandhaafd.

Aanschaf, plaatsing en afstelling

In België en Nederland worden rateltikkers meestal geïnstalleerd en onderhouden door de lokale overheden, verkeersautoriteiten en stadsplanners. Zij bepalen de geschikte locaties, schaffen de benodigde apparatuur aan en zorgen voor de juiste plaatsing en afstelling. Specifieke informatie over waar deze systemen te koop zijn en wie verantwoordelijk is voor hun plaatsing en afstelling in België en Nederland kan het beste worden verkregen bij de lokale verkeersautoriteiten en organisaties die zich bezighouden met toegankelijkheidskwesties.

Rateltikker-app: OKO van Ayes

De OKO-app van Ayes helpt blinden en slechtzienden bij verkeerslichten zodat ze weten wanneer het licht op rood of groen staat. De beelden die de camera van de smartphone vastlegt, worden verwerkt met AI-software (kunstmatige intelligentie). Wanneer het licht wordt herkend, ontvangt de gebruiker een waarschuwing via geluid en trillingen, waarmee wordt aangegeven of het groen of rood is. Hoewel bij veel verkeerslichten al geluidssignalen aanwezig zijn, de zogenaamde “rateltikkers,” zijn deze nog lang niet overal te vinden. In Vlaanderen is ongeveer 15 procent van de verkeerslichten ermee uitgerust. Vanwege het geluid dat ze produceren, worden ze ook uitgeschakeld tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Met deze app maken worden veel meer kruispunten toegankelijk gemaakt.

Meer informatie

Bronnen

Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 06:16