Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?

Hoogteobstakels zijn bijzonder complexe uitdagingen voor blinde en slechtziende personen die met een witte stok lopen. Overhangende takken, immoborden, winkelluifels en andere obstakels die niet met de witte stok kunnen worden gevoeld, vormen dagelijkse hindernissen in hun fysieke omgeving. In deze tekst wordt hierop dieper ingegaan, en volgen tevens tips hoe je hier als blinde of slechtziende persoon en ook als omgeving mee kan omgaan.

Voorbeelden van hoogteobstakels

Onzichtbare hoogteobstakels vormen een complex probleem voor blinde en slechtziende personen, omdat ze zich vaak niet bewust zijn van de obstakels tot ze er rechtstreeks mee in aanraking komen. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van deze obstakels zijn:

Borden

Verkeers- en immoborden, reclamepanelen, digitale borden met evenementen- en busuuraankondigingen, en andere uitstekende constructies kunnen zich op hoofdhoogte bevinden en onopgemerkt blijven door iemand die niet kan zien.

Luifels

Overhangende luifels bij winkels, restaurants en andere gebouwen kunnen zich laag boven trottoirs bevinden en zijn niet niet voelbaar vanaf de grond met de witte stok.

Overhangende takken, struiken en planten

Bomen, struiken en planten met laaghangende takken kunnen delen van trottoirs en paden verbergen en daardoor een obstakel vormen voor blinden en slechtzienden.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

In de buurt van bouw- of onderhoudslocaties kunnen obstakels zoals steigers, ladders of gereedschappen onverwachte hoogteverschillen veroorzaken. Vaak is dit voor blinde en slechtziende personen extreem complex daar ook vaak achtergrondlawaai te horen is.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Emotionele impact

 1. Angst en stress: Potentieel gevaarlijke obstakels niet kunnen zien kan leiden tot angst en stress bij blinde en slechtziende personen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen. Ze moeten voortdurend alert zijn voor onzichtbare gevaren.
 2. Onzekerheid: De onvoorspelbaarheid van onzichtbare hoogteobstakels kan leiden tot gevoelens van onzekerheid. Blinde en slechtziende personen weten niet altijd wat hen te wachten staat terwijl ze zich verplaatsen, wat de stress kan vergroten.
 3. Verlies van zelfvertrouwen: Herhaalde confrontaties met onzichtbare obstakels kunnen het zelfvertrouwen van blinde en slechtziende personen verminderen, omdat ze zich niet altijd zeker voelen over hun vermogen om zich veilig te verplaatsen.

Sociale impact

 1. Sociale terughoudendheid: De angst voor onzichtbare obstakels kan leiden tot terughoudendheid in sociale interacties en buitenactiviteiten. Blinde en slechtziende personen vermijden soms situaties waarvan ze denken dat ze risicovol zijn.
 2. Beperkte mobiliteit: De confrontatie met onzichtbare obstakels kan de mobiliteit van mensen beperken. Ze kiezen mogelijk voor bekende en als veilig beschouwde routes om risico’s te vermijden, wat hun toegang tot nieuwe plaatsen en ervaringen beperkt.

Fysieke impact

 1. Verwondingen: Onzichtbare hoogteobstakels kunnen leiden tot ongelukken en verwondingen, zoals vallen of botsingen, met soms ernstige gevolgen voor de fysieke gezondheid.
 2. Fysieke uitputting: Constante alertheid en het inschatten van onzichtbare obstakels vergen fysieke inspanning en kunnen leiden tot vermoeidheid.
 3. Pijn en ongemak: Het tegenkomen van onzichtbare obstakels kan leiden tot fysieke pijn en ongemak als gevolg van vallen of het stoten tegen objecten.

Tips voor het omgaan met onzichtbare Hoogteobstakels

Om onzichtbare hoogteobstakels te omzeilen, passen blinde en slechtziende personen verschillende strategieën toe:

 1. Geleidehond: Geleidehonden zijn getraind om personen veilig rond obstakels te leiden. Ze kunnen tevens hoogteobstakels detecteren en mensen waarschuwen voor gevaar. Hoewel geleidehonden een intensieve training gehad hebben, vormt het vermijden van hoogteobstakels voor een geleidehond een grote uitdaging. Niet elke hond kan even goed omgaan met hoogteobstakels. Op bekende routes is het evenwel zeker mogelijk om ee geleidehond te trainen voor het vermijden van hoogteobstakels.
 2. Tastzin en gehoor: Het gebruik van de tastzin met de handen om de omgeving te verkennen, evenals het luisteren naar geluiden in de omgeving, kan helpen bij het detecteren van onzichtbare obstakels, hoewel het vaak niet mogelijk is om hoogteobstakels met andere zintuigen op te sporen.
 3. Routeverkenning: Personen met een visuele beperking kunnen hun gebruikelijke routes verkennen en leren waar onzichtbare hoogteobstakels zich bevinden. Dit vergt tijd en geduld, maar kan de veiligheid vergroten.

Tips voor de omgeving

De maatschappij kan bijdragen aan het verminderen van de uitdagingen veroorzaakt door onzichtbare hoogteobstakels:

 1. Toegankelijk ontwerp: Stadsplanners en ontwerpers kunnen stappen ondernemen om de omgeving toegankelijker te maken, zoals het plaats van borden op een grote hoogte, waarbij trottoirs voldoende vrij blijven voor voetgangers.
 2. Sensibiliseringsacties: Inleefwandelingen en sensibiliseringsacties over de uitdagingen waarmee blinde en slechtziende personen worden geconfronteerd, kan leiden tot meer begrip en respect.
 3. Regelmatig onderhoud: Eigenaren van eigendommen, zoals de stad of gemeente, huiseigenaren en winkeliers, moeten regelmatig onderhoud uitvoeren om ervoor te zorgen dat planten en struiken niet te ver over trottoirs of paden hangen.
 4. Alternatieve routes: Overweeg alternatieve routes voor voetgangers met een visuele beperking, zodat ze veilig om de tijdelijke werklocatie, (permanent) overhangende takken of andere hoogteobstakels heen kunnen lopen.
 5. Tijdelijke begeleiding: In sommige gevallen kan tijdelijke begeleiding door personeel ter plaatse nodig zijn om mensen met een visuele beperking veilig door een bouw- of onderhoudszone te leiden.
 6. Communicatie: Informeer de maatschappij inclusief mensen met een visuele beperking over geplande werkzaamheden en mogelijke (hoogte)obstakels, zodat ze zich kunnen voorbereiden en alternatieve routes kunnen kiezen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 14:04