Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden

Geleidelijnen zijn een belangrijk hulpmiddel voor blinden en slechtzienden om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen. Ze geven een duidelijk spoor om te volgen en helpen om obstakels te vermijden. Helaas worden geleidelijnen in sommige gemeenten en steden op een onlogische manier geplaatst. Dit kan leiden tot verwarring en onveilige situaties voor blinden en slechtzienden. Deze tekst belicht enkele voorbeelden van misplaatste geleidelijnen en de impact ervan op blinden en slechtzienden evenals diverse oplossingen en tips.

Voorbeelden van onlogische geleidelijnen

Hier zijn enkele voorbeelden van dingen die mis kunnen gaan bij het aanleggen van geleidelijnen:

 • geen contrasten: Geleidelijnen die niet contrasteren met de omgeving. Dit kan het moeilijk maken voor blinden en slechtzienden om de lijnen te zien.
 • willekeurige richtingsveranderingen: In sommige steden zijn geleidelijnen voorzien van onnodige en verwarrende richtingsveranderingen zonder duidelijke motivatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot desoriëntatie en extra uitdagingen bij het volgen van de juiste route.
 • abrupt afgebroken: Geleidelijnen worden soms abrupt afgebroken, wat problemen veroorzaakt bij het behouden van continuïteit in de route. Deze onderbrekingen kunnen tot verwarring en onzekerheid leiden, wat de doelmatigheid van de geleidelijnen aantast. Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor hun weg kwijtraken.
 • naar obstakels leiden: Sommige blindengeleidelijnen leiden juist naar obstakels, zoals muren, verlichtingspalen of gesloten deuren.
 • cirkelvormige routes: Geleidelijnen die in cirkels lopen, kunnen een persoon in verwarring brengen en hen laten ronddwalen zonder een duidelijke richting.
 • geleidelijnen die elkaar kruisen: Geleidelijnen mogen elkaar niet kruisen. Kruisende lijnen kunnen verwarring veroorzaken.
 • geleidelijnen die te smal zijn: Geleidelijnen moeten voldoende breed zijn, zodat mensen er gemakkelijk langs kunnen lopen.
 • geleidelijnen die slecht zijn aangelegd: Geleidelijnen moeten zorgvuldig worden aangelegd. Een slechte aanleg kan leiden tot oneffenheden of andere problemen.

Impact op blinden en slechtzienden

Onlogische geleidelijnen kunnen een negatieve impact hebben op de veiligheid en het welzijn van blinden en slechtzienden. Ze kunnen leiden tot:

 • verwarring, onzekerheid en stress: Onderzoek wijst uit dat inconsistentie in het ontwerp van geleidelijnen de stress en onzekerheid bij het lopen door stedelijke gebieden vergroot. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag en sociale isolatie.
 • valpartijen en blessures: Een analyse van ongevallencijfers toont aan dat onjuiste plaatsing van geleidelijnen op drukke straten of bij gevaarlijke kruispunten het risico op fysiek letsel vergroot voor blinden en slechtzienden. Een goed ontworpen geleidelijn is cruciaal voor veilig oversteken.
 • een verlies van zelfstandigheid: Studies benadrukken dat onlogisch geplaatste geleidelijnen resulteren in een significant verlies van zelfstandigheid voor blinden en slechtzienden. Ze kunnen terughoudend worden om bepaalde gebieden te verkennen uit angst voor desoriëntatie en onnodige complicaties.
 • een vertraagde toegang tot voorzieningen: Wetenschappelijke publicaties illustreren dat ontbrekende of slecht geplaatste geleidelijnen de toegang tot voorzieningen vertragen, waardoor blinden en slechtzienden afhankelijker worden van externe hulp.
 • het gedwongen worden van nemen van onveilige omwegen: Onlogisch geplaatste geleidelijnen kunnen de veiligheid in gevaar brengen, omdat visueel beperkte personen kunnen struikelen, uitglijden of gedwongen worden om onveilige omwegen te nemen. Bovendien kan het hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in de omgeving verminderen.

Oplossingen

Om onlogische geleidelijnen te voorkomen, is het belangrijk dat gemeenten en steden samenwerken met blinden- en slechtziendenorganisaties en andere mobiliteits- en toegankelijkheidsorganisaties (BE en NL). Deze organisaties kunnen expertise en advies geven over hoe geleidelijnen op een veilige en effectieve manier kunnen worden aangelegd.

Hier zijn enkele specifieke tips voor gemeenten en steden:

 • Maak een inclusieve planning: Wetenschappelijke literatuur benadrukt dat stadsplanners bij het ontwerpen van stedelijke infrastructuur rekening moeten houden met de behoeften van blinden en slechtzienden. Inclusieve planning, waarbij deze groep actief betrokken wordt, is een stap naar een toegankelijkere stad.
 • Gebruik consistente standaarden: Diverse experts benadrukken het belang van consistente en duidelijke standaarden voor geleidelijnen binnen stedelijke planning. Uniforme richtlijnen zijn essentieel voor een doeltreffend en bruikbaar ontwerp.
 • Werk samen met blinden- en slechtziendenorganisaties (BE en NL) en andere mobiliteitsorganisaties: Met blinden- en slechtziendenorganisaties en andere mobiliteitsorganisaties kan je een ontwerpplan te ontwikkelen. Dit plan moet rekening houden met de behoeften en ervaringen van iedereen, onder andere blinden en slechtzienden.
 • Gebruik contrasterende kleuren en materialen voor de geleidelijnen: Dit maakt de lijnen gemakkelijker te zien voor blinden en slechtzienden.
 • Controleer regelmatig de geleidelijnen op beschadigingen of andere problemen: Beschadigde geleidelijnen kunnen een gevaar vormen voor blinden en slechtzienden.

Andere problemen met geleidelijnen

 • Objecten en obstakels: Sommige mensen en handelaars plaatsen objecten en andere obstakels op de geleidelijn (en/of stoep) die daar niet thuis horen: fietsen, auto’s, terrassen, vuilnisbakken, …
 • Ontbreken: Soms ontbreken geleidelijnen ook op belangrijke plaatsen, zoals kruispunten, trappen of ingangen, wat een persoon met een visuele beperking kan desoriënteren en in gevaar kan brengen. Daarnaast
 • Vuil: Sommige geleidelijnen zijn vuil: duivenpoep, sigarettenpeuken, mayonaise, frisdrank, … Vuile geleidelijnen kunnen verwarring veroorzaken bij blinde en slechtziende personen. Dit leidt niet alleen tot frustratie en angst, maar ook tot problemen eventuele vervuiling van kleding, schoenen en persoonlijke bezittingen.
 • Beschadigd of versleten: Onvoldoende onderhoud van geleidelijnen kan leiden tot slijtage of beschadiging, waardoor de tactiele kwaliteit verloren gaat. Dit kan de effectiviteit verminderen en risico’s met zich meebrengen voor blinden en slechtzienden.
Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Meer informat

Deel dit:
Advertenties

 1. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 2. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 3. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 4. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 5. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 7. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 8. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 9. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 10. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 11. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 12. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 13. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 14. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 15. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 16. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 17. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 18. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 19. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 20. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 21. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 22. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 23. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 24. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 25. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 26. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 27. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 29. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 30. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 31. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 32. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 33. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 34. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 35. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 36. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 37. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 38. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 39. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 40. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 41. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 42. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 43. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 44. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 45. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 46. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 47. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 48. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 49. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 50. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 51. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 52. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 53. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 54. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 55. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 56. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 57. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 58. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 59. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 60. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 61. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 62. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 63. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 8 april 2024 – 17:01