Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden

Voor mensen met een visuele beperking vormen geluiden in het verkeer een essentiële bron van informatie en oriëntatie. Verkeersgeluiden kunnen interpreteren is van vitaal belang voor hun veilige verplaatsing in een wereld die voornamelijk visueel is. In deze tekst bespreken we verschillende verkeersgeluiden en hoe blinden en slechtzienden deze geluiden kunnen interpreteren. Ook komen uitdagingen en tips aan bod om deze geluiden effectief te herkennen en begrijpen.

Verschillende verkeersgeluiden

Voertuiggeluiden

 • Motorgeluiden: Elk type voertuig, of het nu een auto, vrachtwagen, scooter of fiets is, heeft een kenmerkend motorgeluid dat varieert in toonhoogte en intensiteit. De motor van een voertuig kan helpen bij het identificeren van het type voertuig en de snelheid waarmee het nadert.
 • Claxonneren: Het geluid van een claxon is een duidelijk waarschuwingssignaal dat aandacht vereist. Dit kan duiden op een gevaarlijke situatie of een voertuig dat voorrang verleent.

Verkeerslichten en signalen

 • Verkeerslichtgeluiden: Sommige verkeerslichten zijn uitgerust met rateltikkers (geluidssignalen voor voetgangers). Deze signalen geven aan wanneer het veilig is om over te steken door middel van pieptonen of ratelende geluiden.

Geluid van voetgangers en fietsers

 • Voetstappen: Het geluid van voetstappen op trottoirs kan aangeven dat er andere voetgangers in de buurt zijn. Het ritme en de snelheid van de voetstappen kunnen informatie verschaffen over de bewegingen van mensen.
 • Fietsbellen en belletjes: Fietsers kunnen hun aanwezigheid aangeven door te bellen of met behulp van fietsbelletjes. Dit waarschuwt voetgangers voor naderende fietsers.

Elektrische voertuigen

 • Stille aard van elektrische voertuigen: Een opkomende uitdaging voor blinden en slechtzienden is de toename van elektrische voertuigen (EV’s). Deze “stille voertuigen” produceren aanzienlijk minder geluid dan traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren, wat het moeilijker maakt om ze te horen aankomen.
 • Verplichte geluidssystemen: Om de veiligheid van voetgangers te waarborgen, hebben veel landen wetten ingevoerd die vereisen dat elektrische voertuigen bij lage snelheden een kunstmatig geluid produceren. Deze geluidssystemen, bekend als Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), zorgen ervoor dat EV’s hoorbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. In de praktijk zijn elektrische voertuigen echter vaak lastig te horen.

Uitdagingen en tips

Het interpreteren van verkeersgeluiden kan enkele uitdagingen met zich meebrengen voor blinden en slechtzienden, vooral met de opkomst van stille elektrische voertuigen. Hier zijn enkele tips:

Achtergrondlawaai

Achtergrondlawaai is een belangrijke factor waarmee blinden en slechtzienden rekening moeten houden bij geluidsinterpretatie in het verkeer. Het kan de uitdagingen van het herkennen en begrijpen van verkeersgeluiden vergroten. Hier volgen enkele aandachtspunten met betrekking tot achtergrondlawaai:

 1. Stadsomgevingen: In drukke stadsomgevingen kan achtergrondlawaai afkomstig zijn van verkeer, bouwwerkzaamheden, conversaties van voorbijgangers en andere geluidsbronnen. Dit maakt het moeilijker om specifieke verkeersgeluiden te onderscheiden.
 2. Signaalonderscheiding: Het is cruciaal om de vaardigheid te ontwikkelen om belangrijke geluidssignalen, zoals verkeerslichten, voetgangersoversteekplaatsen en waarschuwingsgeluiden, te onderscheiden van minder relevante achtergrondgeluiden.
 3. Richting van geluid: Geluidsinterpretatie omvat ook het vermogen om de richting van geluiden te bepalen. Blinden en slechtzienden kunnen gebruikmaken van het gehoor om te bepalen waar bepaalde geluiden vandaan komen. Dit helpt hen bij het identificeren van de bronnen van verkeersgeluiden.
 4. Geluidsdemping: In sommige gevallen kan het dragen van gehoorbescherming of oortjes met muziek of spraakassistenten het omgevingslawaai dempen. Dit kan de geluidsinterpretatie bemoeilijken en moet met zorg worden gebruikt.
 5. Technologische hulpmiddelen: Er zijn moderne technologische hulpmiddelen, zoals hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, die kunnen helpen bij het verminderen van achtergrondlawaai en het verbeteren van de waarneming van relevante geluiden.
 6. Concentratie en bewustzijn: Bewustzijn van de omgeving en concentratie op geluiden zijn van essentieel belang. Geluiden kunnen filteren en prioriteren op basis van relevantie is een vaardigheid die met oefening wordt verbeterd.

Geluidsherkenningstraining

Het volgen van geluidsherkenningstraining, een onderdeel van oriëntatie- en mobiliteitstraining, kan blinden en slechtzienden helpen bij het verfijnen van hun luistervaardigheden, inclusief het herkennen van elektrische voertuiggeluiden. Dit soort training richt zich specifiek op het ontwikkelen van luistervaardigheden en het leren herkennen en interpreteren van verschillende geluiden in de omgeving, vooral die gerelateerd aan verkeer. Dergelijke trainingen worden vaak gegeven door gespecialiseerde instructeurs en mobiliteitsinstructeurs. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van deze training:

 1. Auditieve oriëntatie: Tijdens geluidsherkenningstraining leren mensen met een visuele beperking geluiden te associëren met specifieke objecten, bewegingen en situaties in hun omgeving. Ze leren bijvoorbeeld het geluid van passerende auto’s te onderscheiden van fietsers of voetgangers en het geluid van een naderend verkeerslicht te identificeren.
 2. Veilig verplaatsen: Mobiliteits- en oriëntatietraining omvat ook het leren van veilige loop- en navigatietechnieken, inclusief het begrijpen van akoestische signalen bij verkeerslichten en oversteekplaatsen. Dit is cruciaal voor de veilige verplaatsing van blinden en slechtzienden in stedelijke en landelijke omgevingen.
 3. Stedelijke en landelijke scenario’s: De training richt zich op verschillende omgevingen, van drukke stadsstraten tot rustige plattelandswegen. Zo kunnen mensen met een visuele beperking zich aan verschillende geluidsomgevingen aanpassen.
 4. Gebruik van technologie: In de moderne wereld maken blinden en slechtzienden vaak gebruik van technologie, zoals smartphone-apps en draagbare apparaten, om geluiden te herkennen en te helpen bij hun oriëntatie. De training omvat ook het leren van deze technologische hulpmiddelen.
 5. Praktische oefeningen: Deelnemers aan de training krijgen de kans om praktische oefeningen uit te voeren in echte verkeerssituaties onder begeleiding van instructeurs. Dit soort training is van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van geluidsherkenning en mobiliteitsvaardigheden.

Mobiliteits- en oriëntatietraining kan worden gegeven door blindenorganisaties (BE en NL), revalidatiecentra (BE en NL) en low vision-centra (BE en NL) voor mensen met een visuele beperking. Deze training is meestal afgestemd op de persoonlijke behoeften en vaardigheden van elke persoon. Het doel is om hen te helpen zelfverzekerd en onafhankelijk te navigeren in diverse omgevingen.

Oplettendheid

Het is van cruciaal belang om voortdurend oplettend te zijn en te luisteren naar veranderingen in het geluid van het verkeer, vooral bij het oversteken van straten.

Gebruik van technologie

Smartphone-apps en speciale hulpmiddelen, zoals apps die waarschuwen voor naderende (elektrische) voertuigen, kunnen nuttig zijn.

Verkeerseducatie

Onderwijs en bewustwording over de uitdagingen van geluidsinterpretatie in het verkeer zijn cruciaal, zowel voor mensen met een visuele beperking als voor de samenleving als geheel.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 2. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 3. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 4. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 5. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 7. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 8. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 9. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 10. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 11. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 12. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 13. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 14. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 15. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 16. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 17. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 18. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 19. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 20. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 21. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 22. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 23. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 24. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 25. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 26. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 27. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 29. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 30. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 31. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 32. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 33. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 34. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 35. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 36. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 37. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 38. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 39. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 40. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 41. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 42. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 43. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 44. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 45. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 46. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 47. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 48. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 49. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 50. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 51. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 52. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 53. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 54. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 55. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 56. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 57. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 58. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 59. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 60. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 61. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 62. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 63. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 16:29