Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden

Wegwerkzaamheden zijn een veelvoorkomend verschijnsel op onze wegen en in openbare ruimtes. Hoewel deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het onderhoud en de verbetering van onze infrastructuur, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Het is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat wegwerkzaamheden op een veilige en toegankelijke manier worden uitgevoerd, rekening houdend met de behoeften van deze personen. Organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor wegwerkzaamheden kunnen ook samenwerken met algemene mobiliteits- en toegankelijkheidsorganisaties (BE en NL), blindenorganisaties (BE en NL) en belangenorganisaties rond blinden en slechtzienden. Deze organisaties en bedrijven kunnen waardevolle inzichten en de meest recente richtlijnen bieden om de toegankelijkheid van wegwerkzaamheden te verbeteren.

Voorbeelden van slecht afgebakende wegwerkzaamheden

 • Ontbreken van tactiele markeringen: In sommige gevallen ontbreken tactiele markeringen, zoals geleidelijnen of voelbare waarschuwingsstrips, die blinde of slechtziende mensen helpen bij het navigeren. Zonder deze markeringen kunnen ze gemakkelijk verdwalen of in gevaarlijke situaties belanden.
 • Onjuiste informatie via begeleiders: Slecht afgebakende wegwerkzaamheden kunnen ook begeleiders van blinde of slechtziende personen in verwarring brengen. Begeleiders kunnen mogelijk geen duidelijke instructies geven omdat ze zelf niet goed kunnen beoordelen wat veilig is.
 • Obstakels en oneffenheden: Onvoldoende aanduiding van obstakels zoals kuilen, losliggende materialen of bouwmaterieel kan leiden tot struikelen, vallen of ernstige verwondingen.

Mentale impact

 • Angst en stress: Slecht afgebakende wegwerkzaamheden kunnen leiden tot angst en stress bij mensen met een visuele beperking. Ze zijn zich mogelijk bewust van de risico’s en onzekerheden die ze tegenkomen, wat hun gemoedstoestand negatief kan beïnvloeden.
 • Verlies van zelfvertrouwen: Herhaalde negatieve ervaringen in slecht afgebakende werkgebieden kunnen het zelfvertrouwen van blinde of slechtziende personen verminderen. Ze kunnen terughoudender worden om zich zelfstandig te verplaatsen, en zonder kennis van alternatieve route of alternieve reisopties zullen ze makkelijker vervallen in sociale isolatie.

Fysieke impact

 • Verwondingen: Het ontbreken van duidelijke markeringen en waarschuwingssignalen vergroot het risico op fysieke verwondingen, zoals vallen of struikelen over obstakels.
 • Verlies van mobiliteit: Mensen met een visuele beperking kunnen hun mobiliteit verliezen als ze zich niet veilig kunnen verplaatsen in de omgeving. Dit kan hun toegang tot belangrijke diensten en sociale interactie beperken.
 • Langer tijdsverlies: Vanwege de onzekerheid en het langzamere tempo bij het navigeren in slecht afgebakende werkgebieden kan het langer duren voordat mensen met een visuele beperking hun bestemming bereiken.

Tips voor een goede afbakening van werkgebieden

Een duidelijke afbakening van het werkgebied draagt niet alleen bij aan de veiligheid van de werknemers, maar ook aan de veiligheid van voorbijgangers, inclusief blinde en slechtziende personen. Hier volgen enkele belangrijke aandachtspunten voor de afbakening.

Minstens twee planken of staven

Het werkgebied moet duidelijk afgebakend zijn met minstens twee planken of staven op verschillende hoogten. Deze hoogten worden aanbevolen op 0,10 meter (10 centimeter) en 1 meter boven de grond. Dit zorgt voor zowel tactiele als visuele herkenningspunten voor visueel gehandicapte personen.

Gebruik van fluorescerende netten

Het gebruik van fluorescerende netten tussen de twee planken of staven is zeer effectief en veiliger dan het gebruik van plastic linten. Deze netten zijn beter voelbaar en zichtbaar, zelfs onder verschillende lichtomstandigheden. Ze bieden een tastbare referentie voor mensen met een visuele handicap bij het navigeren rond het werkgebied.

Kleurmarkeringen op glazen wandconstructies

In sommige gevallen worden glazen wanden gebruikt als afscheiding bij wegwerkzaamheden. Het is essentieel om deze wanden te voorzien van kleurmarkeringen op ooghoogte. Dit helpt blinde en slechtziende personen om de aanwezigheid van deze structuren te detecteren en er veilig omheen te navigeren.

Gebruik van tastbare markeringen

Naast visuele markeringen kunnen tastbare markeringen zoals ribbels of noppen op de grond worden aangebracht om richting en waarschuwingen te geven aan mensen met een visuele beperking. Het plaatsen van ribbels op de grond aan de rand van een werkgebied kan bijvoorbeeld fungeren als een waarschuwing voor naderende obstakels.

Bewustwording en opleiding

Het is van vitaal belang dat mensen die betrokken zijn bij wegwerkzaamheden, zoals bouwvakkers en supervisoren, worden opgeleid rond toegankelijkheid en de specifieke behoeften van mensen met een visuele handicap. Enkele trainingsaspecten kunnen zijn:

 • Sensibilisering: Werknemers bewust maken van de aanwezigheid van blinde en slechtziende personen in de omgeving en het belang van toegankelijkheid.
 • Communicatie: Het aanleren van effectieve communicatievaardigheden, zoals mondelinge aankondigingen wanneer er werkzaamheden beginnen of eindigen, en het begrijpen van de behoeften van personen met visuele beperkingen.
 • Veiligheidsmaatregelen: Het trainen van werknemers in het correct plaatsen van afbakeningen, het eventueel gebruik van geluids- of waarschuwingssignalen en andere maatregelen die de veiligheid verhogen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 12:35