Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden worden dagelijks geconfronteerd met unieke uitdagingen wanneer ze zich zelfstandig willen verplaatsen. Personen met een visuele beperking hebben het niet altijd gemakkelijk om zich te oriënteren in hun omgeving. Dit komt omdat ze niet kunnen vertrouwen op hun zicht om informatie over hun omgeving te verzamelen. In deze tekst volgt meer informatie over plaatsen die doorgaans als het lastigst beschouwd worden om zich te oriënteren.

Er zijn een aantal plaatsen die voor blinden en slechtzienden extra lastig zijn om zich te oriënteren. Deze plaatsen hebben vaak de volgende kenmerken:

 • Veel visuele afleidingen, zoals drukte, reclameborden of bewegende mensen.
 • Gebrek aan duidelijke referentiepunten, zoals straatnamen of gebouwen.
 • Veel obstakels, zoals trappen, drempels of verkeer.
 • Shared spaces

Plaatsen met veel visuele afleidingen

Plaatsen met veel visuele afleidingen kunnen voor blinden en slechtzienden erg verwarrend zijn. Ze kunnen moeite hebben om zich te concentreren op de relevante informatie en kunnen gemakkelijk de weg kwijtraken.

Voorbeelden van plaatsen met veel visuele afleidingen zijn:

 • Grote winkelcentra, met veel mensen, etalages en reclameborden: De complexiteit van winkelcentra, met hun vele winkels en draaiende gangen, maakt het moeilijk voor blinden en slechtzienden om specifieke winkels te vinden en zich te oriënteren binnen het winkelgebied.
 • Evenementen, zoals festivals of concerten.
 • Openbare ruimtes, zoals pleinen of parken.
 • Nieuwe gebouwen: Het betreden van nieuwe gebouwen, vooral zonder de hulp van anderen, kan een uitdaging zijn. Het vinden van specifieke kantoren, verdiepingen, of kamers kan verwarrend zijn zonder adequate begeleiding.

Plaatsen met gebrek aan duidelijke referentiepunten

Het kan voor blinden en slechtzienden lastig zijn om rond te lopen op plaatsen met een gebrek aan duidelijke referentiepunten. Ze hebben geen aanknopingspunten om hun positie te bepalen en kunnen de weg kwijtraken.

Voorbeelden van plaatsen met gebrek aan duidelijke referentiepunten zijn:

 • Nieuwe wijken, waar de bebouwing nog niet herkenbaar is.
 • Verlaten gebieden, zoals bouwterreinen of natuurgebieden.
 • Openbare ruimtes, zoals pleinen of parken.
 • In minder verstedelijkte gebieden met weinig voetgangersvoorzieningen en brede open ruimtes, kan het moeilijk zijn om een duidelijke route te volgen zonder visuele referentiepunten.
 • Sommige kruispunten zijn complex, met meerdere voetgangersoversteekplaatsen, draaiende verkeerslichten en verschillende geluidssignalen. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die afhankelijk zijn van auditieve signalen.

Plaatsen met veel obstakels

Plaatsen met veel obstakels kunnen voor blinden en slechtzienden gevaarlijk zijn. Ze kunnen gemakkelijk struikelen of vallen.

Voorbeelden van plaatsen met veel obstakels zijn:

 • Wegen met verkeer, drempels en stoepranden.
 • Openbare ruimtes, zoals pleinen of parken.
 • Bouwplaatsen met steigers, hekken en losse materialen: Bouwplaatsen en werfzones langs de weg kunnen tijdelijke obstakels introduceren en de normale route verstoren, wat de oriëntatie bemoeilijkt
 • In stadscentra met drukke straten en voetpaden kan het lastig zijn om obstakels te vermijden, zoals mensenmassa’s, straatmeubilair en snel veranderend verkeer. Het ontbreken van duidelijke visuele referentiepunten kan de oriëntatie bemoeilijken.
 • Metro- en treinstations vormen vaak een doolhof van gangen, trappen en perrons. Het vinden van het juiste perron, de juiste trein, of de uitgang kan een uitdaging zijn, zelfs met auditieve aankondigingen.
 • Stations, bushaltes en andere openbare vervoersknooppunten kunnen verwarrend zijn vanwege de vele verschillende routes en de constante stroom van mensen en voertuigen.
 • Natuurgebieden: Terwijl natuurgebieden vaak rustgevend zijn, kunnen ze een uitdaging vormen vanwege ongelijke paden, wortels en andere natuurlijke obstakels. Het gebrek aan vaste structuren kan desoriëntatie veroorzaken.
Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Shared spaces

Shared spaces zijn openbare ruimtes waar voetgangers, fietsers en auto’s samen gebruik van maken. Ze worden ook wel autoluwe of autovrije zones genoemd. Shared spaces zijn ontworpen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Oriëntatieproblemen voor blinden en slechtzienden

Voor blinden en slechtzienden kunnen shared spaces echter een uitdaging zijn. Ze hebben moeite om zich te oriënteren in een omgeving waar ze niet kunnen vertrouwen op visuele aanwijzingen.

De volgende factoren kunnen het oriënteren in shared spaces voor blinden en slechtzienden moeilijk maken:

 • Het ontbreken van duidelijke referentiepunten: In shared spaces zijn er vaak geen duidelijke referentiepunten, zoals straatnamen of gebouwen. Dit maakt het voor blinden en slechtzienden moeilijk om hun positie te bepalen.
 • Het gebrek aan duidelijke scheiding tussen voetgangers en auto’s: In shared spaces zijn voetgangers en auto’s vaak niet duidelijk van elkaar gescheiden. Dit kan voor blinden en slechtzienden gevaarlijk zijn.
 • Het gebruik van obstakels om de verkeersstroom te sturen: In shared spaces worden vaak obstakels gebruikt om de verkeersstroom te sturen. Deze obstakels kunnen voor blinden en slechtzienden een obstakel zijn.

Mogelijke verbeteringen voor shared spaces

Er zijn een aantal dingen die kunnen worden gedaan om shared spaces toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. Deze verbeteringen kunnen onder andere bestaan uit:

 • Duidelijke referentiepunten toevoegen: Dit kan bijvoorbeeld door straatnamen te borduren of door gebouwen te markeren met geluidssignalen.
 • Voetgangers en auto’s duidelijk scheiden: Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van verkeersborden, verkeerslichten of duidelijke scheidingslijnen.
 • Obstakels verwijderen die niet nodig zijn voor de verkeersveiligheid.

Door deze verbeteringen te implementeren, kunnen shared spaces veiliger en toegankelijker worden voor visueel gehandicapte personen.

Tips voor het oriënteren op moeilijke plaatsen

Er zijn een aantal tips die blinden en slechtzienden kunnen helpen om zich te oriënteren op moeilijke plaatsen. Deze tips zijn onder andere:

 • Plan je route van tevoren. Gebruik Google Maps, Komoot of een andere navigatieapp om je route te plannen en te beluisteren.
 • Een voorafgaande verkenning van onbekende gebieden kan het zelfvertrouwen vergroten.
 • Gebruik een witte stok die kan helpen om obstakels te detecteren.
 • Wees alert. Luister goed naar je omgeving en let op geluiden die je kunnen helpen om je te oriënteren.
 • Hulp vragen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 2. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 3. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 4. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 5. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 7. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 8. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 9. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 10. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 11. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 12. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 13. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 14. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 15. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 16. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 17. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 18. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 19. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 20. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 21. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 22. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 23. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 24. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 25. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 26. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 27. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 29. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 30. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 31. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 32. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 33. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 34. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 35. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 36. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 37. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 38. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 39. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 40. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 41. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 42. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 43. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 44. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 45. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 46. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 47. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 48. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 49. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 50. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 51. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 52. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 53. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 54. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 55. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 56. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 57. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 58. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 59. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 60. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 61. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 62. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 63. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 17:17