Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen

De opkomst van elektrische mobiliteitsopties zoals deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen heeft de manier waarop mensen zich in stedelijke gebieden verplaatsen ingrijpend veranderd. Deze technologische vooruitgang heeft echter ook nieuwe toegankelijkheidsuitdagingen tot stand gebracht voor personen met een visuele beperking.

De opkomst van elektrische mobiliteit

De opkomst van elektrische mobiliteit heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop mensen zich in stedelijke gebieden verplaatsen. Deze nieuwe generatie vervoersmiddelen heeft verschillende voordelen te bieden, waaronder:

Milieuvriendelijkheid

Elektrische voertuigen zijn over het algemeen schoner en milieuvriendelijker dan voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden. Ze stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit, verminderen de luchtvervuiling en dragen bij aan een schonere en gezondere stedelijke omgeving. Dit maakt ze aantrekkelijk voor stadsbewoners die begaan zijn met het milieu.

Efficiëntie

Elektrische mobiliteitsopties zijn vaak efficiënter in termen van energiegebruik. Elektrische voertuigen hebben een hoog rendement en kunnen meer kilometers afleggen met dezelfde hoeveelheid energie in vergelijking met traditionele brandstofauto’s. Dit maakt ze kosteneffectiever en draagt bij aan lagere brandstofkosten voor gebruikers.

Gemak en toegankelijkheid

Deelsteps, deelscooters, elektrische fietsen en elektrische voertuigen bieden gemakkelijke toegang tot mobiliteit. Gebruikers kunnen deze voertuigen vaak via mobiele apps lokaliseren, ontgrendelen en betalen. Dit elimineert de noodzaak van eigen voertuigen en parkeerproblemen, waardoor het voor mensen aantrekkelijker wordt om stedelijke gebieden te verkennen.

Twee deelsteps met twee mensen in beweging op de stoep

Twee deelscooters  met twee mensen in beweging op de stoep

Verkeersontlasting

Elektrische mobiliteitsopties zijn wendbaar en kunnen files omzeilen. Dit maakt ze ideaal voor stadsvervoer, waar congestie een veelvoorkomend probleem is. Gebruikers kunnen snel van punt A naar punt B bewegen en kostbare tijd besparen.

Ruimtebesparing

Deelsteps en elektrische fietsen nemen weinig ruimte in beslag en kunnen gemakkelijk worden geparkeerd in speciale zones of fietsenrekken. Dit minimaliseert de behoefte aan grote parkeerfaciliteiten, wat gunstig is voor steden met beperkte ruimte.

Hoewel de voordelen van elektrische mobiliteit duidelijk zijn, is het belangrijk om te erkennen dat deze nieuwe vervoersmiddelen ook enkele uitdagingen met zich meebrengen, met name op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

Uitdagingen voor blinden en slechtzienden

Hoewel elektrische mobiliteitsopties veel voordelen bieden, vormen ze ook aanzienlijke uitdagingen voor personen met een visuele beperking:

Gebrek aan zichtbare waarschuwingen

Elektrische voertuigen en deelsteps zijn vaak fluisterstil, waardoor ze moeilijk hoorbaar zijn voor blinden en slechtzienden. Traditionele voertuigen met verbrandingsmotoren produceren geluiden die als waarschuwing dienen bij het naderen van een straat of kruispunt. Elektrische voertuigen missen deze auditieve signalen, waardoor het risico op aanrijdingen toeneemt.

Snelheid en veiligheid

De hogere snelheden die elektrische voertuigen kunnen bereiken, kunnen gevaarlijk zijn voor voetgangers, vooral voor mensen die moeite hebben met het inschatten van afstanden en snelheden. Deelstepgebruikers die op trottoirs rijden, kunnen onverwachte obstakels vormen voor blinden en slechtzienden.

Onvoorspelbaar parkeren

Deelsteps en elektrische fietsen worden vaak willekeurig achtergelaten op trottoirs en in openbare ruimtes, waardoor het voor blinde en slechtziende personen lastiger is om de weg te vinden. Deze obstakels omzeilen kan een uitdaging zijn en kan leiden tot valpartijen en verwondingen.

Gebrek aan toegankelijke apps

Veel elektrische mobiliteitsdiensten vertrouwen op mobiele apps voor het ontgrendelen en betalen van voertuigen. Deze apps zijn niet altijd toegankelijk voor blinde en slechtziende gebruikers, waardoor het moeilijk is om van deze diensten gebruik te maken.

Lichamelijke en psychise gevolgen in het dagelijks leven

De impact van de beperkte toegankelijkheid van elektrische mobiliteitsopties heeft aanzienlijke lichamelijke en mentale gevolgen voor mensen met een visuele handicap:

Beperkte onafhankelijkheid

Het beperkte gebruik van elektrische mobiliteitsopties kan de onafhankelijkheid van blinden en slechtzienden belemmeren. Deze voertuigen bieden een efficiënte manier om zich in stedelijke gebieden te verplaatsen, maar het ontbreken van toegankelijkheid betekent dat blinde en slechtziende personen afhankelijk blijven van alternatieve vervoerswijzen of de hulp van anderen. Dit kan een gevoel van afhankelijkheid en beperking veroorzaken.

Veiligheidszorgen

De aanwezigheid van elektrische voertuigen en deelsteps in drukke stedelijke gebieden kan leiden tot veiligheidszorgen bij blinden en slechtzienden. Het risico van aanrijdingen en ongevallen is reëel, aangezien deze voertuigen vaak snel kunnen bewegen en soms stil zijn. Blinde en slechtziende personen moeten voortdurend alert zijn op hun omgeving om dergelijke gevaren te vermijden, wat kan leiden tot verhoogde angst en stressniveaus.

Tijdsverlies

Slecht geparkeerde deelsteps, elektrische fietsen en andere elektrische voertuigen omzeilen kan extra tijd en moeite kosten bij het voltooien van dagelijkse taken. Blinde en slechtziende personen moeten mogelijk om deze obstakels heen lopen, wat tijdrovend, frustrerend en vermoeiend kan zijn. Dit kan leiden tot vertragingen en het gevoel van tijdsdruk, vooral bij het plannen van reizen en afspraken.

Oplossingen en verbeteringen

Er zijn stappen die genomen kunnen worden om de toegankelijkheid van elektrische mobiliteitsopties voor blinden en slechtzienden te verbeteren:

 • Geluidssignalen: Het implementeren van waarschuwingsgeluiden op elektrische voertuigen kan helpen om ze detecteerbaarder te maken voor blinden en slechtzienden.
 • Regulering van parkeerbeleid: Gemeenten kunnen strikte regels opleggen voor het parkeren van deelsteps en elektrische fietsen om obstakels op trottoirs te verminderen.
 • Toegankelijke apps: Mobiele apps voor elektrische mobiliteitsdiensten met ingebouwde toegankelijkheidsfuncties kunnen de bruikbaarheid voor personen met een visuele beperking vergroten.
 • Bewustwordingscampagnes: Voorlichtingscampagnes (zoals inleefwandelingen) kunnen zowel gebruikers als exploitanten van elektrische mobiliteitsdiensten bewust maken van de uitdagingen waarmee blinden en slechtzienden worden geconfronteerd.

Tips en adviezen voor blinden en slechtzienden

hier zijn enkele tips voor blinden en slechtzienden over hoe ze veilig kunnen omgaan met elektrische voertuigen en deelsteps in stedelijke omgevingen:

 1. Blijf alert en gebruik andere zintuigen:
  • Vertrouw op je gehoor om naderende elektrische voertuigen te detecteren. Luister naar het geluid van motoren of banden op het wegdek.
  • Gebruik je tastzin om obstakels, zoals geparkeerde deelsteps, te detecteren.
 2. Gebruik gehoorbescherming: Het constante geluid van elektrische voertuigen kan storend zijn en vermoeiend voor je gehoor. Overweeg het dragen van gehoorbescherming om jezelf te beschermen tegen overmatig lawaai.
 3. Oriënteer jezelf: Maak gebruik van oriëntatiehulpmiddelen, zoals een witte stok of geleidehond, om je weg te vinden in drukke gebieden. Deze kunnen je helpen om obstakels te detecteren en veilige routes te vinden.
 4. Maak gebruik van toegankelijke technologie: Er zijn smartphone-apps beschikbaar die informatie kunnen verstrekken over de locatie van deelsteps en elektrische fietsen in de buurt. Deze apps kunnen je helpen bij het plannen van je route.
 5. Leer over verkeersregels: Verdiep je in de verkeersregels en voorschriften met betrekking tot elektrische voertuigen in jouw stad. Kennis van deze regels kan je helpen om veilig de weg te vinden.
 6. Communiceer met bestuurders: Maak oogcontact met bestuurders van elektrische voertuigen als dit mogelijk is. Dit kan helpen om wederzijds begrip te bevorderen en ongelukken te voorkomen.
 7. Wees voorbereid op onverwachte bewegingen: Houd er rekening mee dat sommige elektrische voertuigen snel kunnen accelereren en manoeuvreren. Wees voorbereid op plotselinge bewegingen en blijf alert.
 8. Meld onveilige situaties: Als je merkt dat er onveilige situaties zijn met elektrische voertuigen, zoals geparkeerde deelsteps die de stoep blokkeren, meld dit dan bij de relevante autoriteiten. Jouw feedback kan bijdragen aan een veiligere omgeving.
 9. Oefen veilige routes: Als je een nieuwe route wilt verkennen, overweeg dan om deze eerst met een vriend of oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur te oefenen voordat je deze alleen probeert.
 10. Vraag om hulp indien nodig: Aarzel niet om om hulp te vragen als je je onzeker voelt of hulp nodig hebt bij het vinden van je weg door drukke stedelijke gebieden.

Het is belangrijk om bewust te blijven van je omgeving, gebruik te maken van hulpmiddelen en technologie, en altijd je veiligheid voorop te stellen bij het omgaan met elektrische voertuigen en deelsteps.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 11:55