Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden

Natuurlijke looplijnen (gidslijnen) voor blinde en slechtziende mensen

Definitie

Natuurlijke looplijnen zijn routes die blinde of slechtziende mensen instinctief volgen met behulp van hun witte stok. Deze routes worden gekenmerkt door structuren die contrast bieden met de omgeving, waardoor ze met de stok te voelen zijn. Voorbeelden van dergelijke structuren zijn:

 1. Gevels en trottoirboorden: De afwisseling tussen gladde trottoirs en ruwe gevels of stoepranden is duidelijk voelbaar. Deze bieden een constante en herkenbare rand waarlangs men kan navigeren.
 2. Muren en relingen: Deze bieden een stevige geleiding en dienen als belangrijke oriëntatiepunten langs de route. Muren zijn vaak continu en gemakkelijk te volgen, terwijl relingen extra ondersteuning bieden.
 3. Bomen en andere beplanting: De vorm en structuur van bomen en struiken kunnen een route afbakenen. Ze bieden natuurlijke oriëntatiepunten door hun unieke texturen en plaatsing.
 4. Openbare voorzieningen: Trappen, hellingen, bushaltes en andere voorzieningen zijn vaak herkenbaar door hun specifieke structuur. Deze elementen hebben vaak unieke vormen en texturen die makkelijk te onderscheiden zijn.

Belang van contrast

De geleidingselementen langs de looplijn moeten duidelijk contrasteren met de omgeving om goed waarneembaar te zijn met de stok. Dit contrast kan op verschillende manieren worden gecreëerd:

 1. Verschillende materialen gebruiken: Het gebruik van diverse materialen kan een sterk contrast bieden. Bijvoorbeeld:
  • Gladde tegels versus ruwe stenen: Deze afwisseling is gemakkelijk te voelen met een stok.
  • Harde muren versus zachte beplanting: Dit verschil in textuur helpt bij het onderscheiden van looplijnen.
 2. Hoogteverschillen creëren: Tastbare hoogteverschillen zijn essentieel voor de herkenbaarheid van geleidingselementen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Trottoirbanden en stoepranden: Deze zijn voelbaar met een stok en bieden een duidelijke grens tussen het trottoir en de weg.
  • Trappen: De opeenvolging van treden creëert een duidelijk patroon dat met een stok kan worden herkend.
 3. Geluidseffecten gebruiken: Geluid kan ook een belangrijk hulpmiddel zijn voor oriëntatie:
  • Echo’s van muren: De weerkaatsing van geluid tegen muren kan helpen bij het bepalen van afstanden en richtingen.
  • Geluid van waterstromen: Het constante geluid van een stromende rivier of fontein kan dienen als een auditief oriëntatiepunt.

Door zorgvuldig gebruik te maken van deze contrasten, kunnen natuurlijke looplijnen effectiever worden en kunnen blinde en slechtziende mensen zich veiliger en onafhankelijker door hun omgeving bewegen. Het creëren van duidelijke, contrasterende geleidingselementen draagt bij aan de toegankelijkheid en inclusiviteit van stedelijke en openbare ruimtes.

Kunstmatige looplijnen

Wanneer er geen natuurlijke looplijnen beschikbaar zijn, kunnen kunstmatige looplijnen (geleidelijnen) worden aangelegd. Dit gebeurt met reliëftegels die speciaal zijn ontworpen om blinde en slechtziende mensen te helpen bij het navigeren.

Zichtbaarheid en tastbaarheid

 • Zichtbaarheid van tactiele markering: De zichtbaarheid van deze markeringen is belangrijk voor slechtzienden. Contrasterende kleuren en duidelijke patronen helpen bij het onderscheiden van de geleidelijnen.
 • Voelbare informatie: Voor blinden is de voelbare informatie van cruciaal belang. Reliëftegels hebben verhoogde structuren die met een witte stok of door eroverheen te lopen gemakkelijk te voelen zijn.

Keuzepunten

In geleidelijnen zijn vaak aftakkingen aangebracht, die bekend staan als keuzepunten. Deze keuzepunten zijn ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om naar links, rechts of rechtdoor te gaan.

 • Ontwerp van keuzepunten: Een keuzepunt bestaat uit een plateau van rubber met een afmeting van 600 mm x 600 mm. Dit plateau heeft een specifieke textuur die onderscheidend is van de gewone geleidelijnen, waardoor het gemakkelijk herkenbaar is met een stok of door eroverheen te lopen.
 • Functie van keuzepunten: Deze punten bieden een duidelijke indicatie dat er een beslissing moet worden genomen over de te volgen richting, wat de navigatie vergemakkelijkt.

Door kunstmatige looplijnen met duidelijke zichtbare en voelbare elementen aan te leggen, wordt de toegankelijkheid van openbare ruimten verbeterd voor blinde en slechtziende mensen. Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid en veiligheid in de stedelijke omgeving.

Materialen en kleuren

 • Materialen: Kunstmatige looplijnen en keuzepunten maken vaak gebruik van verschillende materialen om een duidelijk voelbaar contrast te creëren. Het verschil tussen bijvoorbeeld rubber en beton is goed te voelen. Reliëftegels zijn meestal gemaakt van harde materialen zoals beton, terwijl keuzepunten vaak van rubber zijn.
 • Kleuren: Het rubber van keuzepunten is meestal zwart of geel. Deze kleuren zijn bewust gekozen vanwege hun sterke contrast met de omgeving, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor slechtzienden. Dit helpt mensen die kleuren gebruiken voor hun mobiliteit om de keuzepunten gemakkelijk te herkennen en te gebruiken.

Door kunstmatige looplijnen met duidelijke zichtbare en voelbare elementen aan te leggen, wordt de toegankelijkheid van openbare ruimten verbeterd voor blinde en slechtziende mensen. Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid en veiligheid in de stedelijke omgeving.

Soorten tegels voor personen met een visuele beperking

Er bestaan drie soorten tegels voor blinden en slechtzienden:

 1. Waarschuwingstegels (noppentegels)
 2. Ribbeltegels
 3. Informatietegels

Waarschuwingstegels (noppentegels)

 • Functie: Waarschuwingstegels duiden op gevaarlijke punten.
 • Kenmerken: Deze tegels hebben een noppenpatroon.
 • Toepassingen:

Ribbeltegels

 • Functie: Ribbeltegels duiden de juiste looprichting aan. De groeven volgen de looprichting.
 • Toepassingen:
  • Geleiding
  • In geleidelijnen (geleidelijn dient 600 mm breed te zijn)
 • Afmetingen: 300 x 300 mm
 • Materiaal: Beton
 • Kleur: Wit of geel
 • Plaatsing:
  • Bij alle voetgangersoversteekplaatsen
  • In de middenberm
  • Vluchtheuvels
  • In complexe verkeerssituaties (bijvoorbeeld waar de natuurlijke gidslijn ontbreekt)

Informatietegels

 • Functie: Informatietegels signaleren belangrijke punten.
 • Toepassingen:
  • Om een bushalte aan te duiden
  • Om een aftakking van een geleidelijn te signaleren
  • Als infotegel, bijvoorbeeld aan de ingang van een belangrijk openbaar gebouw zoals het gemeentehuis
 • Plaatsing:
  • Aftakkingen in geleidelijnen (ook wel keuzepunt genoemd)
  • Voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s)
  • Waar de stoeprand verlaagd of afgeschuind is
  • Bij het begin van een trap
  • Bij bus- en tramhaltes
  • Bij obstakels die niet met de taststok kunnen worden gezien, zoals fietsklemmen, bloembakken en reclameborden
 • Afmetingen: 300 mm x 300 mm, 600 mm x 600 mm
 • Materiaal: Betonnen tegel met rubberen nop, of geheel van rubber
 • Kleur: Zwart of geel

Bron:
* Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op een informatiefolder van de dienst Toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw. Het bovenstaande is slechts een beknopte uitleg rond mobiliteit en toegankelijkheid voor personen met een visuele handicap.
* Harry Hoitzing, Laat je niets in de weg leggen.

Meer info?

Deel dit:
Advertenties

 1. Receptie of balie vinden in onbekende gebouwen als je blind of slechtziend bent30-05-2024 07:05:54
 2. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 3. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 4. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 5. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 7. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 8. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 9. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 10. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 11. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 12. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 13. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 14. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 15. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 16. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 17. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 18. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 19. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 20. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 21. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 22. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 23. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 24. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 25. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 26. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 27. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 28. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 29. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 30. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 31. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 32. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 33. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 34. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 35. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 36. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 37. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 38. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 39. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 40. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 41. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 42. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 43. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 44. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 45. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 46. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 47. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 48. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 49. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 50. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 51. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 52. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 53. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 54. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 55. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 56. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 57. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 58. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 59. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 60. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 61. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 62. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 63. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 64. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2024 – 15:11