Kan je zelfstandig een markt bezoeken als je blind of slechtziend bent?

De markt vormt een levendige en dynamische omgeving, doordrenkt met een rijke mix van kleuren, geuren en geluiden. Voor talloze mensen is de markt een wekelijkse bestemming waar ze niet alleen hun boodschappen doen en verse producten kopen, maar ook de gelegenheid hebben voor sociaal contact. Echter, hoe ervaren personen met een visuele beperking deze alledaagse activiteit? Dit artikel onderzoekt niet alleen hoe blinden en slechtzienden zelfstandig naar de markt kunnen gaan, maar belicht ook de uitdagingen die zij onderweg tegenkomen. Tevens wordt aandacht besteed aan de inventieve manieren waarop ze deze obstakels het hoofd bieden, inclusief de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen.

Uitdagingen en problemen bij zelfstandig marktbezoek

Voor blinden en slechtzienden kan het zelfstandig bezoeken van de markt een complexe onderneming zijn, waarbij ze te maken krijgen met verschillende uitdagingen die voortkomen uit hun visuele beperking. Deze uitdagingen hebben betrekking op navigatie, interactie met de omgeving en de algehele winkelervaring. Hieronder worden enkele van de belangrijkste uitdagingen besproken, elk met hun eigen unieke impact:

Navigatie en oriëntatie

De marktomgeving kan druk en chaotisch zijn, met talloze kraampjes, mensen en objecten die de weg belemmeren. Voor mensen met een visuele beperking kunnen deze elementen moeilijkheden veroorzaken bij het navigeren en oriënteren. Variërende hoogtes van kraampjes, onverwachte obstakels en veranderende indelingen van de markt kunnen het lastig maken om een efficiënte route te vinden en obstakels te vermijden.

Markt met uitgestald verkoopwaar

Markt met uitgestald verkoopwaar

Producten herkennen

Het herkennen van producten, prijzen en etiketten is voor mensen met een visuele beperking een grote uitdaging. Ze kunnen moeite hebben om te zien welke producten beschikbaar zijn en wat de prijzen zijn. Het gebrek aan visuele informatie kan leiden tot het missen van specifieke producten en mogelijkheden.

Interactie met verkopers

Voor mensen met een visuele beperking kan het communiceren met verkopers een uitdaging zijn als de verkoper geen ervaring heeft met het omgaan met mensen met een visuele beperking. Het verkrijgen van informatie over producten, prijzen en andere details kan moeizaam verlopen als de verkoper niet goed weet hoe te communiceren op een manier die toegankelijk is voor de persoon met de visuele beperking.

Diefstal of vallen

Het risico op diefstal of vallen kan toenemen voor mensen met een visuele beperking, vooral wanneer ze niet goed kunnen zien wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen zich minder bewust zijn van hun omgeving en daardoor kwetsbaarder zijn voor potentiële gevaren.

Hulpmiddelen en oplossingen

Voor mensen met een visuele beperking kunnen markten zowel een uitnodigende als een uitdagende plek zijn. De visuele overvloed kan desoriënterend zijn, maar met de juiste hulpmiddelen en strategieën kunnen blinden en slechtzienden deze omgeving navigeren. Uitdagingen zijn onder andere het herkennen van kraampjes, producten en prijzen, en het vermijden van obstakels.

Technologische ondersteuning

In de moderne wereld spelen technologische innovaties een essentiële rol in het vergemakkelijken van het dagelijks leven voor mensen met een visuele beperking. Dit geldt ook voor het zelfstandig bezoeken van de markt, waar technologieën kunnen worden ingezet om de uitdagingen die gepaard gaan met navigatie, producten herkennen (objectherkenningsapps) en interactie met de omgeving te overwinnen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de manieren waarop technologische ondersteuning het marktbezoek voor blinden en slechtzienden kan verbeteren, samen met praktische voorbeelden van technologische hulpmiddelen.

Voordelen van technologische hulpmiddelen

 • Zelfstandigheid: Dankzij technologische hulpmiddelen kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig informatie verkrijgen en keuzes maken tijdens het marktbezoek.
 • Toegankelijkheid: Deze hulpmiddelen maken visuele informatie toegankelijk via gesproken tekst of braille, waardoor de toegang tot productinformatie wordt vergroot.
 • Efficiëntie: Technologieën zoals mobiele apps (tekstherkenningsapps) kunnen snel en nauwkeurig productinformatie verstrekken, waardoor tijd wordt bespaard en de winkelervaring wordt verbeterd.

Nadelen van technologische hulpmiddelen

 • Leercurve: Sommige technologische hulpmiddelen kunnen enige tijd en oefening vergen voordat ze volledig effectief kunnen worden gebruikt.
 • Afhankelijkheid van apparaten: Het vertrouwen op technologie kan tot problemen leiden als de apparaten niet goed functioneren of als er geen toegang is tot internet.

Mobiele apps

Mobiele apps hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop blinden en slechtzienden de markt kunnen benaderen. Speciaal ontworpen apps kunnen producten scannen, prijzen voorlezen en zelfs informatie over de locatie van kraampjes verschaffen. Deze apps maken gebruik van de camera van een smartphone en geavanceerde beeldherkenningstechnologie om visuele informatie om te zetten in gesproken tekst.

Draagbare leesapparaten

Draagbare leesapparaten zijn compacte hulpmiddelen die teksten kunnen omzetten in spraak of braille. Deze apparaten kunnen productetiketten, prijskaartjes en andere tekstuele informatie voorlezen, waardoor blinden en slechtzienden de benodigde informatie kunnen verkrijgen zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Spraakgestuurde assistenten

Slimme luidsprekers en spraakassistenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van informatie over producten en prijzen. Door simpelweg gesproken opdrachten te geven, kunnen blinden en slechtzienden snel relevante informatie ontvangen zonder fysieke productetiketten te hoeven lezen.

Navigatie-apps met audiogeleiding

Navigatie-apps met audiogeleiding kunnen blinden en slechtzienden helpen om veilig door de marktomgeving te navigeren. Deze apps gebruiken GPS-technologie en audiogeleiding om stapsgewijze instructies te bieden over hoe ze van het ene kraampje naar het andere kunnen gaan.

Oriëntatie en mobiliteit

Oriëntatie- en mobiliteitstraining is een essentiële bouwsteen voor mensen met een visuele beperking die de markt zelfstandig willen bezoeken. Het doel van deze training is om hun zelfvertrouwen te vergroten waardoor ze zich vrij en zelfstandig kunnen bewegen in verschillende omgevingen, waaronder drukke markten. Dankzij deze training ontwikkelen mensen vaardigheden en technieken waardoor ze de omgeving begrijpen en er in kunnen navigeren, de tastzin kunnen gebruiken om informatie te verzamelen en veilig leren omgaan met obstakels. Hieronder wordt dieper ingegaan op de belangrijkheid en inhoud van oriëntatie- en mobiliteitstraining voor zelfstandig marktbezoek.

Belang

 • Zelfvertrouwen: Door te leren hoe ze zich in verschillende omgevingen kunnen bewegen en obstakels kunnen vermijden, vergroten mensen met een visuele beperking hun zelfvertrouwen om zelfstandig de markt te bezoeken.
 • Veiligheid: Mobiliteits- en oriëntatietraining zorgt voor een veilige navigatie in drukke en vaak onvoorspelbare marktomgevingen, waardoor het risico op ongelukken en valpartijen wordt verminderd.
 • Onafhankelijkheid: Met de juiste training kunnen ze leren hoe ze zonder constante hulp van anderen kunnen functioneren, waardoor hun algehele onafhankelijkheid toeneemt.

Inhoud

 1. Omgevingsbewustzijn: Ze leren hoe ze zich bewust kunnen worden van hun omgeving door te luisteren naar geluiden, het voelen van veranderingen in de ondergrond en het herkennen van omgevingskenmerken.
 2. Routeplanning: Het plannen van de meest efficiënte route naar de markt en het herkennen van herkenningspunten onderweg.
 3. Obstakelherkenning en -omzeiling: Ze leren technieken om obstakels zoals tafels, stoelen en mensen op een veilige manier te detecteren en te vermijden.
 4. Gebruik van tastzin: Training om hun tastzin effectief te gebruiken om informatie over objecten en de omgeving te verzamelen.
 5. Lopen in drukke omgevingen: Specifieke strategieën om te navigeren in omgevingen met veel mensen, zoals de markt, en hoe ze veilig en zelfstandig door de menigte kunnen bewegen.
 6. Oriëntatiepunten en hulpmiddelen: Het herkennen van herkenningspunten, zoals geluiden, geuren en markeringen, om hun positie te bepalen en hun weg te vinden.

Geleidehond

Een geleidehond kan een onmisbare metgezel zijn voor mensen met een visuele beperking die zelfstandig de markt willen bezoeken. Deze getrainde honden bieden praktische en emotionele ondersteuning, waardoor hun baasjes veilig en zelfverzekerd kunnen deelnemen aan marktactiviteiten.

Praktische begeleiding

Een geleidehond is opgeleid om veilig en vakkundig te navigeren door verschillende omgevingen, inclusief drukke markten. Hierdoor kan de hond zijn baasje helpen bij het omzeilen van obstakels, het volgen van een rechte route en het vermijden van gevaarlijke situaties. De hond leidt zijn baasje langs paden, helpt bij het vinden van specifieke kraampjes en houdt rekening met hoogteverschillen en obstakels.

Obstakels herkennen

Een geleidehond kan obstakels zoals tafels, stoelen en mensen herkennen en vermijden, waardoor het risico op struikelen, vallen of botsingen wordt geminimaliseerd. De hond kan subtiele signalen geven aan zijn baasje om aan te geven dat er een obstakel nadert.

Zoekopdrachten en specifieke items vinden

In een marktomgeving kan een geleidehond getraind zijn om specifieke items of kraampjes te vinden op basis van commando’s van zijn baasje. Dit kan handig zijn wanneer iemand bijvoorbeeld op zoek is naar een bepaald product of kraampje en de hond kan helpen bij het navigeren door de menigte om het gewenste doel te bereiken.

Emotionele ondersteuning

Naast de praktische aspecten biedt een geleidehond ook aanzienlijke emotionele ondersteuning. De aanwezigheid van de hond kan een gevoel van vertrouwen, comfort en gezelschap bieden. Dit is vooral waardevol op drukke markten waar het gemakkelijk is om overweldigd te raken door de menigte en het lawaai. De hond kan een gevoel van veiligheid en stabiliteit bieden, waardoor de baas zich meer op zijn gemak voelt tijdens het bezoek.

Geleidehond

Geleidehond

Externe hulp voor bezoek aan markt

Voor blinden en slechtzienden kan het verkennen van de markt een avontuurlijke en lonende ervaring zijn, maar het kan ook een reeks uitdagingen met zich meebrengen. In dit opzicht kan externe hulp een waardevol hulpmiddel zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden en een soepel en succesvol marktbezoek te garanderen.

De beslissing om al dan niet externe hulp in te schakelen hangt af van de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de persoon met een visuele beperking. Een goed evenwicht tussen het genieten van de voordelen van externe hulp en het behouden van persoonlijke onafhankelijkheid is van groot belang bij het optimaliseren van de marktervaring.

Navigatie en begeleiding

Een van de grootste voordelen van externe hulp is de begeleiding en navigatie die het biedt. Je partner, een familielid, een vriendelijke buur of zelfs marktverkopers kunnen fungeren als begeleider en helpen bij het veilig en efficiënt navigeren door de drukke marktomgeving. Ze kunnen helpen bij het vermijden van obstakels, het kiezen van de juiste paden en het vinden van gewenste kraampjes. Deze begeleiding vergroot het vertrouwen van blinden en slechtzienden en vermindert de stress die gepaard gaat met het omgaan met onbekende obstakels.

Producten herkennen

Het herkennen van producten en prijzen kan een complexe taak zijn voor mensen met een visuele beperking. Externe hulp biedt de mogelijkheid om informatie over producten en prijzen voor te lezen, zodat blinden en slechtzienden weloverwogen keuzes kunnen maken. Een begeleider kan hen helpen bij het vinden van specifieke items, het lezen van etiketten en het verkrijgen van de nodige informatie om beslissingen te nemen.

Interactie met verkopers

Externe hulp is vooral nuttig bij de interactie met marktverkopers. Een begeleider kan helpen bij het communiceren met de verkopers, vragen stellen over producten en prijzen, en de informatie vertalen naar de persoon met een visuele beperking. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie waardoor de blinde of slechtziende persoon volledig deel kan nemen aan de marktactiviteiten.

Veiligheid en comfort

Veiligheid is een belangrijke zorg bij marktbezoeken. Externe hulp kan het risico op obstakels en ongevallen helpen verminderen. Een begeleider kan bijvoorbeeld waarschuwen voor onverwachte obstakels of helpen bij het vermijden van drukke gebieden waar het risico op vallen groter is. Deze externe ondersteuning verhoogt het algehele comfort en het gevoel van veiligheid tijdens het marktbezoek.

Voordelen

Verbeterde navigatie

Externe hulp zorgt voor verbeterde navigatievaardigheden. Begeleiders kunnen de persoon met een visuele beperking begeleiden, obstakels vermijden en de veiligste route bepalen. Dit resulteert in een soepele en stressvrije ervaring tijdens het manoeuvreren door de drukke marktomgeving.

Betere productinformatie

Begeleiders zijn waardevolle bronnen voor informatie over producten en prijzen. Ze kunnen etiketten lezen, prijzen voorlezen en nuttige informatie verschaffen over de producten die beschikbaar zijn. Dit helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens het winkelen.

Veiligheid

Externe hulp verhoogt het gevoel van veiligheid. Begeleiders kunnen waarschuwen voor obstakels, drukke gebieden vermijden en helpen bij het voorkomen van ongelukken. Dit draagt bij aan een comfortabele en risicovrije winkelervaring.

Interactie met verkopers

Begeleiders kunnen fungeren als effectieve bemiddelaars tussen de persoon met een visuele beperking en marktverkopers. Ze kunnen communiceren met verkopers, vragen stellen en relevante informatie verzamelen. Dit vergemakkelijkt een soepele uitwisseling van informatie en maakt onderhandelingen mogelijk.

Nadelen

Verlies van zelfstandigheid

Een belangrijk nadeel van externe hulp is het mogelijke verlies van zelfstandigheid. Door afhankelijk te zijn van externe hulp, kan de persoon met een visuele beperking het gevoel hebben dat hij niet zelfstandig marktbezoeken kan ondernemen, wat invloed kan hebben op hun zelfvertrouwen.

Afhankelijkheid

Overmatige afhankelijkheid van externe hulp kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Blinde en slechtziende personen kunnen zich onzeker voelen over hun vermogen om dingen alleen te doen en kunnen het gevoel hebben dat ze altijd op anderen moeten vertrouwen.

Beperkte flexibiliteit

Externe hulp kan beperkingen opleggen aan spontaniteit en flexibiliteit tijdens het winkelen. De persoon met een visuele beperking kan zich gebonden voelen aan de planning en aanwezigheid van de begeleider, wat de flexibiliteit van het marktbezoek kan beperken.

Privacy

Bij het ontvangen van externe hulp kan privacy soms in het geding zijn. Productkeuzes bespreken of met verkopers onderhandelen kan invloed hebben op de privacy van de persoon met een visuele beperking.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Appelcake bakken als je blind of slechtziend bent21-05-2024 06:05:57
 2. Onkruid wieden als je blind of slechtziend bent18-04-2024 02:04:41
 3. Solo reizen met een visuele beperking11-04-2024 03:04:58
 4. Pasen vieren met een visuele handicap10-04-2024 06:04:39
 5. Blind of slechtziend: Feestjes, verjaardagen, drukke evenementen en grote gezelschappen09-04-2024 06:04:32
 6. Zingen in een koor wanneer je blind of slechtziend bent08-04-2024 11:04:53
 7. Blind of slechtziend: Tips om je te vermaken tijdens een lange reis04-04-2024 10:04:40
 8. Kledijkeuze met een visuele beperking04-04-2024 06:04:06
 9. Haakplezier met een visuele beperking02-04-2024 05:04:32
 10. Daten als je blind of slechtziend bent, of als je date met iemand met een visuele beperking25-03-2024 08:03:53
 11. Hoe kies je een haarcoupe als je blind of slechtziend bent?14-01-2024 04:01:32
 12. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met geserveerd eten op restaurant?11-01-2024 06:01:40
 13. Hoe kan je een mooie zonsop- of ondergang beschrijven voor blinden en slechtzienden?10-12-2023 07:12:18
 14. DAB-radio’s voor blinden en slechtzienden05-12-2023 06:12:52
 15. Hobby’s voor mensen die blind of slechtziend zijn30-11-2023 04:11:46
 16. Bloemschikken voor blinden en slechtzienden26-11-2023 07:11:11
 17. Videogames en computergames voor blinden en slechtzienden24-11-2023 06:11:44
 18. Meditatie voor blinden en slechtzienden18-11-2023 08:11:41
 19. Pannenkoeken bakken als je blind of slechtziend bent17-11-2023 07:11:41
 20. Boetseren door blinden en slechtzienden08-11-2023 06:11:05
 21. Beeldhouwen door blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 22. Kledingsetjes maken en kleuren combineren als je (kleuren)blind of slechtziend bent30-10-2023 06:10:43
 23. Ontspanningsoefeningen en -technieken voor blinden en slechtzienden14-10-2023 05:10:49
 24. Kleding herstellen met een visuele beperking12-09-2023 11:09:37
 25. Tips voor het bakken van vlees door blinden en slechtzienden11-09-2023 02:09:52
 26. Reizen voor blinde en slechtziende personen: Tips en aandachtspunten06-09-2023 05:09:34
 27. Bij vrienden of familie op bezoek gaan als je blind of slechtziend bent05-09-2023 07:09:09
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden afbeeldingen zien?02-09-2023 01:09:31
 29. Kerstmis vieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 12:08:50
 30. Kerstboom versieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:19
 31. Fysieke en mentale impact van wandelen door blinden en slechtzienden29-08-2023 04:08:14
 32. Voordelen van muziekinstrument bespelen door blinden en slechtzienden23-08-2023 01:08:35
 33. Naar een festival, concert of optreden als je blind of slechtziend bent20-08-2023 05:08:39
 34. Televisiekijken als je blind of slechtziend bent19-08-2023 10:08:59
 35. Sinterklaas vieren met een blind of slechtziend kind18-08-2023 04:08:18
 36. Kan je zelfstandig een markt bezoeken als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 03:08:01
 37. Dansen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 06:08:12
 38. Yoga beoefenen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:50
 39. Cadeautips voor blinden en slechtzienden10-08-2023 06:08:56
 40. Geloof: Aanpassingen en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden09-08-2023 12:08:34
 41. Make-up aanbrengen (zich opmaken) als je blind of slechtziend bent09-08-2023 06:08:23
 42. Tips voor tuinieren met een visuele handicap03-08-2023 07:08:52
 43. Tips voor het rijden met een tandem02-08-2023 01:08:56
 44. Vissen als je blind of slechtziend bent01-07-2017 04:07:19
 45. Moppen en grappige situaties rond blinden en slechtzienden12-09-2015 10:09:54

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 15:23