Zingen in een koor wanneer je blind of slechtziend bent

Zingen in een koor is een plezierige en sociale activiteit die voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht zijn of haar visuele beperking. In deze tekst bespreken we uitgebreid de aspecten van koorzang die relevant zijn voor blinden en slechtzienden, de positieve en minder goede aspecten, de obstakels die ze tegenkomen en de oplossingen die mogelijk zijn.

Voordelen van koorzang (voor blinden en slechtzienden)

Geestelijke aspecten

 • Vermindering van stress en angst: Zingen kan een ontspannende en therapeutische activiteit zijn die stress en angst vermindert. Het kan een gevoel van rust en kalmte creëren, wat belangrijk is voor het mentale welzijn.
 • Verbetering van de mentale gezondheid: Deelname aan een koor kan gevoelens van geluk, optimisme en welzijn bevorderen. Zingen kan een uitlaatklep zijn voor emoties en kan helpen om met stress en moeilijke momenten om te gaan.
 • Versterking van het geheugen: Het leren van nieuwe muziekstukken en teksten kan het geheugen en de cognitieve vaardigheden versterken. Dit kan helpen om mentale scherpte te behouden en kan zelfs het risico op dementie verminderen.
 • Vergroting van het zelfvertrouwen: Optreden in een koor kan het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten. Het kan een gevoel van prestatie en voldoening geven, wat belangrijk is voor het mentale welzijn.

Sociale aspecten

 • Vriendschap en verbondenheid: Deelname aan een koor kan leiden tot hechte vriendschappen en een gevoel van samenhorigheid met andere koorleden. Dit kan gevoelens van eenzaamheid en isolatie verminderen die soms ervaren worden door blinden en slechtzienden. Samen zingen creëert een unieke band tussen koorleden, die elkaar op een diepere manier leren kennen en waarderen.
 • Acceptatie en inclusie: Een inclusieve kooromgeving bevordert acceptatie en respect voor diversiteit, inclusief visuele beperkingen. Dit kan leiden tot een gevoel van empowerment en zelfvertrouwen bij blinde en slechtziende koorleden. Ze voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd om wie ze zijn, ongeacht hun beperking.
 • Versterking van sociale contacten: Deelname aan een koor bevordert sociale contacten en kan eenzaamheid verminderen. Dit is van groot belang voor blinden en slechtzienden, die soms minder sociale interacties hebben dan mensen met zicht. Door samen te zingen in een koor, creëren ze een gevoel van verbondenheid en vriendschap. Buitenschoolse activiteiten, zoals een koorweekend of etentje, versterken deze sociale banden en bieden de kans om elkaar in een ontspannen sfeer te leren kennen.

Muzikale aspecten

 • Ontwikkeling van het gehoor: Zingen in een koor kan het gehoor trainen en versterken, wat belangrijk is voor blinden en slechtzienden om zich in hun omgeving te kunnen verplaatsen en te communiceren.
 • Muziek als expressie: Zingen kan een krachtige manier zijn om emoties te uiten en je innerlijke wereld te exploreren.
 • Uitdaging en prestatie: Leren zingen en optreden met een koor kan een gevoel van uitdaging en prestatie geven, wat de motivatie en het zelfvertrouwen kan verhogen.

Emotionele aspecten

 • Vreugde en plezier: Zingen in een koor kan een bron van plezier en ontspanning zijn. Het kan stress verminderen en gevoelens van welzijn bevorderen.
 • Zelfvertrouwen en empowerment: Deelname aan een koor en het overwinnen van obstakels kan leiden tot een verhoogd zelfvertrouwen en gevoel van empowerment.

Fysieke aspecten

 • Verbetering van de ademhaling: Zingen kan de ademhaling verbeteren en de longcapaciteit vergroten. Dit kan leiden tot een betere algehele gezondheid en welzijn.
 • Versterking van het immuunsysteem: Studies hebben aangetoond dat zingen het immuunsysteem kan versterken en het risico op verkoudheid en griep kan verminderen.
 • Vermindering van pijn: Zingen kan pijnklachten verminderen, doordat het lichaam endorfine aanmaakt, die een natuurlijke pijnstiller zijn.

Ontwikkeling van vaardigheden

 • Verbetering van zangtechniek: Zingen in een koor helpt blinden en slechtzienden om hun zangtechniek te verbeteren, hun gehoor te trainen en hun muzikale kennis te vergroten. Dit kan hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroten.
 • Ondersteuning van dirigent en koorleden: De dirigent en andere koorleden kunnen waardevolle feedback en ondersteuning bieden. Workshops en masterclasses kunnen hen helpen om hun zangtechniek verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren.

Locatie van repetities

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de repetitieruimte is cruciaal voor blinden en slechtzienden. Zorg ervoor dat de ruimte:

 • Vrij toegankelijk is: Er mogen geen obstakels zijn die de toegang belemmeren.
 • Goed verlicht is: Voldoende verlichting is belangrijk om te kunnen navigeren en bladmuziek te lezen.
 • Voldoende bewegingsruimte heeft: Er moet voldoende ruimte zijn om te bewegen en te zingen zonder tegen obstakels aan te botsen.

Tips

 • Werk samen met lokale organisaties voor blinden en slechtzienden: Zij kunnen adviseren over geschikte locaties en toegankelijkheidsnormen.
 • Bezoek de locatie op voorhand: Zo kan je de toegankelijkheid zelf beoordelen en eventuele knelpunten identificeren.
 • Vraag feedback aan blinde en slechtziende koorleden: Zij kunnen je helpen om de repetitieruimte zo toegankelijk mogelijk te maken.

Bladmuziek in een toegankelijke vorm

Toegankelijkheidsproblemen

Bladmuziek is vaak niet toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Traditionele notatie is gebaseerd op visuele aanwijzingen die moeilijk te interpreteren zijn zonder zicht. Dit kan een barrière vormen voor de participatie van blinden en slechtzienden in koorzang.

Alternatieven

 • Digitale tekstbestanden: Muziek in digitale formaten (PDF, tekstbestanden) kan worden vergroot of gelezen met behulp van schermleessoftware. Dit maakt het mogelijk om de muziek te lezen op een computer of tablet met een spraaksynthesizer of brailleleesregel.
 • Audiobestanden: Luisteren naar opnames van de muziekstukken kan een effectieve manier zijn om ze te leren. Koorleden kunnen de opnames thuis beluisteren en oefenen met zingen.
 • Braillebladmuziek: Braillenotatie is een tactiel systeem dat blinden en slechtzienden in staat stelt om muziek te lezen. Braill-cursussen en workshops zijn beschikbaar om deze vaardigheid te leren. Braillenotatie kan worden gedrukt op papier of in digitale vorm worden weergegeven op een brailleleesregel.

Tips

 • Maak bladmuziek beschikbaar in verschillende formaten: Bied digitale tekstbestanden, audiobestanden en braillenotatie aan om tegemoet te komen aan de behoeften van alle koorleden.
 • Werk samen met organisaties voor blinden en slechtzienden: Zij kunnen expertise en ondersteuning bieden bij het converteren van bladmuziek naar toegankelijke formaten.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Muziekstukken leren als je blind of slechtziend bent

Uitdagingen

Het leren van nieuwe muziekstukken kan langer duren voor blinden en slechtzienden, aangezien ze geen visuele aanwijzingen kunnen gebruiken. Dit kan een extra uitdaging vormen, maar er zijn verschillende manieren om deze te overwinnen.

Koorrepetities

Koorrepetities bieden de kans om te oefenen met de muziek en feedback te krijgen van de dirigent. De dirigent kan tips geven over zangtechniek, interpretatie en timing.

Extra ondersteuning

Naast koorrepetities kan extra ondersteuning nuttig zijn voor blinde en slechtziende koorleden:

 • Buddy of mentor: Een ervaren koorlid kan helpen met het leren van de muziek, navigeren in de repetitieruimte en andere praktische zaken. Dit kan een waardevolle bron van ondersteuning en vriendschap zijn.
 • Speciale muziekscholen: Sommige muziekscholen bieden gespecialiseerde opleidingen voor blinde en slechtziende musici. Deze opleidingen kunnen gericht zijn op braillebladmuziek, auditieve training en andere vaardigheden die relevant zijn voor het leren van muziek.

Tips

 • Maak gebruik van de expertise van de dirigent: De dirigent kan tips en begeleiding geven bij het leren van de muziek.
 • Zoek een buddy of mentor: Een ervaren koorlid kan een waardevolle bron van ondersteuning en vriendschap zijn.
 • Overweeg een opleiding aan een speciale muziekschool: Deze scholen kunnen gespecialiseerde trainingen aanbieden die relevant zijn voor blinde en slechtziende musici.

Visuele aanwijzingen

Uitdagingen

Koorleden gebruiken vaak visuele aanwijzingen van de dirigent en andere koorleden om te synchroniseren en de muziek te interpreteren. Voor blinden en slechtzienden is dit niet mogelijk. Dit kan een extra uitdaging vormen, maar er zijn verschillende manieren om deze te overwinnen.

Ontwikkeling van het gehoor

De ontwikkeling van het gehoor is cruciaal om te leren zingen zonder visuele aanwijzingen. Blinden en slechtziende koorleden kunnen hun gehoor trainen door:

 • Luisteren naar muziek en zich te concentreren op de verschillende melodieën, harmonieën en ritmes.
 • Oefenen met het zingen van intervallen en toonladders.
 • Samenwerken met een muziekleraar of coach die gespecialiseerd is in het werken met blinde en slechtziende musici.

Extra auditieve aanwijzingen van de dirigent

Naast de traditionele handgebaren kan de dirigent extra auditieve aanwijzingen geven om blinde en slechtziende koorleden te helpen:

 • Handgebaren: Gebaren kunnen de dynamiek, het tempo en de inzet van de muziek aangeven. De dirigent kan bijvoorbeeld met zijn hand op en neer bewegen om het tempo te versnellen of vertragen.
 • Vocale signalen: De dirigent kan zingen of vocaal de toonhoogte en melodie aangeven. Dit kan een nuttige manier zijn om blinde en slechtziende koorleden te helpen om op de juiste toonhoogte te blijven en de melodie te volgen.
 • Gebruik van een metronoom: Een metronoom kan een stabiel tempo genereren, wat kan helpen om het tempo te houden.

Tips

 • Werk samen met de dirigent om te bespreken welke auditieve aanwijzingen het meest effectief zijn.
 • Oefen met het zingen met en zonder visuele aanwijzingen.
 • Maak gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals metronomen en opnamesoftware.

Vervoer naar repetities en concerten

Afhankelijkheid van anderen

Blinden en slechtzienden zijn vaak afhankelijk van anderen om naar repetities en concerten te komen. Dit kan een barrière vormen voor hun participatie aan koorzang. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden en te zoeken naar oplossingen die deze barrière wegnemen.

Oplossingen

 • Carpoolen: Afspraken maken met andere koorleden om samen te reizen is een laagdrempelige en gezellige manier om naar repetities en concerten te komen. Dit kan kosten besparen en het milieu ontlasten.
 • Openbaar vervoer: Afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid kan het openbaar vervoer een optie zijn. Voor blinden en slechtzienden kan dit extra uitdagingen met zich meebrengen, zoals het navigeren door stations en het vinden van de juiste perrons. Informatie in braille of audio kan hierbij helpen.
 • Taxi: Taxi’s bieden flexibiliteit, maar zijn vaak duurder dan andere opties. Sommige koren subsidiëren taxikosten of organiseren groepsvervoer.
 • Ondersteuning door koor: Sommige koren organiseren vervoer voor hun leden, zoals een busje of pendeldienst. Dit kan een grote barrière wegnemen voor blinde en slechtziende koorleden.

Andere mogelijkheden

 • Fiets of tandem: Voor wie in de buurt van de repetitieruimte woont, kan de fiets of tandem een optie zijn. Dit is een gezonde en milieuvriendelijke manier om te reizen.
 • Loopgroep: Sommige koren organiseren loopgroepen voor leden die in de buurt wonen. Dit is een leuke manier om te socialiseren en tegelijkertijd te bewegen.
 • Vervoersdiensten: Er bestaan gespecialiseerde vervoersdiensten voor blinden en slechtzienden zonder de mindermobielencentrale (MMC) (België) en Valys (Nederland). Deze diensten kunnen tegen betaling worden ingezet.

Kosten van koorzang voor blinden en slechtzienden

Braillebladmuziek

Braillebladmuziek en andere hulpmiddelen, zoals digitale tools en software, kunnen kostbaar zijn. Dit kan een barrière vormen voor blinden en slechtzienden die willen deelnemen aan koorzang.

Subsidies en fondsen

Er bestaan subsidies en fondsen die de kosten van hulpmiddelen kunnen dekken. Het is belangrijk om te onderzoeken welke subsidies en fondsen beschikbaar zijn in de regio van het koor.

Financiële ondersteuning door koor

Sommige koren bieden financiële ondersteuning aan leden met een visuele beperking. Dit kan in de vorm van een subsidie, korting op bladmuziek of een lening voor hulpmiddelen.

Tips

 • Onderzoek welke subsidies en fondsen beschikbaar zijn in de regio van het koor.
 • Vraag bij het koor na of er financiële ondersteuning mogelijk is.
 • Zoek naar tweedehands hulpmiddelen of deel hulpmiddelen met andere koorleden.
 • Crowdfunding kan een optie zijn om geld in te zamelen voor hulpmiddelen.

Door samen te werken en creatief te denken, kunnen we de kosten van koorzang voor blinden en slechtzienden tot een minimum beperken.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Appelcake bakken als je blind of slechtziend bent21-05-2024 06:05:57
 2. Onkruid wieden als je blind of slechtziend bent18-04-2024 02:04:41
 3. Solo reizen met een visuele beperking11-04-2024 03:04:58
 4. Pasen vieren met een visuele handicap10-04-2024 06:04:39
 5. Blind of slechtziend: Feestjes, verjaardagen, drukke evenementen en grote gezelschappen09-04-2024 06:04:32
 6. Zingen in een koor wanneer je blind of slechtziend bent08-04-2024 11:04:53
 7. Blind of slechtziend: Tips om je te vermaken tijdens een lange reis04-04-2024 10:04:40
 8. Kledijkeuze met een visuele beperking04-04-2024 06:04:06
 9. Haakplezier met een visuele beperking02-04-2024 05:04:32
 10. Daten als je blind of slechtziend bent, of als je date met iemand met een visuele beperking25-03-2024 08:03:53
 11. Hoe kies je een haarcoupe als je blind of slechtziend bent?14-01-2024 04:01:32
 12. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met geserveerd eten op restaurant?11-01-2024 06:01:40
 13. Hoe kan je een mooie zonsop- of ondergang beschrijven voor blinden en slechtzienden?10-12-2023 07:12:18
 14. DAB-radio’s voor blinden en slechtzienden05-12-2023 06:12:52
 15. Hobby’s voor mensen die blind of slechtziend zijn30-11-2023 04:11:46
 16. Bloemschikken voor blinden en slechtzienden26-11-2023 07:11:11
 17. Videogames en computergames voor blinden en slechtzienden24-11-2023 06:11:44
 18. Meditatie voor blinden en slechtzienden18-11-2023 08:11:41
 19. Pannenkoeken bakken als je blind of slechtziend bent17-11-2023 07:11:41
 20. Boetseren door blinden en slechtzienden08-11-2023 06:11:05
 21. Beeldhouwen door blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 22. Kledingsetjes maken en kleuren combineren als je (kleuren)blind of slechtziend bent30-10-2023 06:10:43
 23. Ontspanningsoefeningen en -technieken voor blinden en slechtzienden14-10-2023 05:10:49
 24. Kleding herstellen met een visuele beperking12-09-2023 11:09:37
 25. Tips voor het bakken van vlees door blinden en slechtzienden11-09-2023 02:09:52
 26. Reizen voor blinde en slechtziende personen: Tips en aandachtspunten06-09-2023 05:09:34
 27. Bij vrienden of familie op bezoek gaan als je blind of slechtziend bent05-09-2023 07:09:09
 28. Hoe kunnen blinden en slechtzienden afbeeldingen zien?02-09-2023 01:09:31
 29. Kerstmis vieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 12:08:50
 30. Kerstboom versieren als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:19
 31. Fysieke en mentale impact van wandelen door blinden en slechtzienden29-08-2023 04:08:14
 32. Voordelen van muziekinstrument bespelen door blinden en slechtzienden23-08-2023 01:08:35
 33. Naar een festival, concert of optreden als je blind of slechtziend bent20-08-2023 05:08:39
 34. Televisiekijken als je blind of slechtziend bent19-08-2023 10:08:59
 35. Sinterklaas vieren met een blind of slechtziend kind18-08-2023 04:08:18
 36. Kan je zelfstandig een markt bezoeken als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 03:08:01
 37. Dansen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 06:08:12
 38. Yoga beoefenen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:50
 39. Cadeautips voor blinden en slechtzienden10-08-2023 06:08:56
 40. Geloof: Aanpassingen en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden09-08-2023 12:08:34
 41. Make-up aanbrengen (zich opmaken) als je blind of slechtziend bent09-08-2023 06:08:23
 42. Tips voor tuinieren met een visuele handicap03-08-2023 07:08:52
 43. Tips voor het rijden met een tandem02-08-2023 01:08:56
 44. Vissen als je blind of slechtziend bent01-07-2017 04:07:19
 45. Moppen en grappige situaties rond blinden en slechtzienden12-09-2015 10:09:54

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024 – 11:30