Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden

Met de opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) in het straatbeeld ervaren blinden en slechtzienden nieuwe uitdagingen met betrekking tot verkeersveiligheid en mobiliteit. Terwijl traditionele benzine- en dieselvoertuigen vaak geluid maken dat door deze personen kan worden opgemerkt, zijn elektrische voertuigen vaak vrijwel geruisloos. Dit stelt zowel de blinden als slechtzienden voor nieuwe obstakels, maar er zijn ook inspanningen gaande om deze uitdagingen aan te pakken.

Uitdagingen voor blinden en slechtzienden

Gebrek aan waarschuwingsgeluid

Een van de belangrijkste uitdagingen van stille elektrische voertuigen is het ontbreken van een traditioneel motorgeluid. Voor veel blinden en slechtzienden is het geluid van verkeer een belangrijk oriëntatiemiddel. Het ontbreken van dit geluid maakt het moeilijker voor hen om voertuigen te detecteren en te lokaliseren tijdens het oversteken van wegen of het lopen door stedelijke gebieden.

Veiligheidsrisico’s

Het gebrek aan geluid van elektrische voertuigen kan leiden tot verhoogde veiligheidsrisico’s voor blinden en slechtzienden, omdat zij niet kunnen vertrouwen op hun gehoor om naderende voertuigen te herkennen. Dit kan leiden tot potentieel gevaarlijke situaties op straat.

Oplossingen en initiatieven

Om de veiligheid van blinden en slechtzienden te waarborgen in een wereld met stille elektrische voertuigen, zijn verschillende oplossingen en initiatieven ontwikkeld:

Wetgeving voor stille voertuigen

Sommige landen hebben wetten ingevoerd die elektrische voertuigen verplichten om een waarschuwingsgeluid te produceren bij lage snelheden. Dit geluid, vaak aangeduid als “akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem” of “AVAS,” moet ervoor zorgen dat voetgangers, inclusief blinden en slechtzienden, deze voertuigen kunnen horen naderen.

Landen die dergelijke wetgeving hebben ingevoerd of overwegen, zijn onder andere:

 1. Verenigde Staten: In de Verenigde Staten is de “Quiet Cars Rule” ingevoerd door het National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Deze regel verplicht elektrische en hybride voertuigen om hoorbare waarschuwingssignalen te genereren bij lage snelheden (minder dan 30 km/u). Dit is van kracht sinds september 2020.
 2. Europese Unie: De EU heeft in 2014 een wetgeving ingevoerd die elektrische voertuigen verplicht om vanaf juli 2019 uitgerust te zijn met akoestische waarschuwingssystemen bij lage snelheden. Deze wetgeving geldt voor alle lidstaten van de EU, waaronder België en Nederland.
 3. Japan: Japan heeft al in 2010 wetgeving ingevoerd die het gebruik van akoestische waarschuwingssystemen in elektrische voertuigen vereist.
 4. Canada: Canada heeft soortgelijke wetgeving als de Verenigde Staten, waarbij elektrische voertuigen waarschuwingssignalen moeten genereren bij lage snelheden.

Technologische oplossingen

Er zijn technologische oplossingen in ontwikkeling die geluidsemissies kunnen simuleren voor elektrische voertuigen. Deze systemen gebruiken luidsprekers om een kunstmatig geluid te genereren, dat specifiek is ontworpen om de aanwezigheid van een naderend voertuig aan te kondigen.

Hier zijn enkele aspecten van AVAS:

 • Geluidsontwerp: AVAS-systemen genereren een specifiek geluid dat op een veilige manier de aandacht van voetgangers trekt zonder storend te zijn voor de omgeving. Het geluid is vaak vergelijkbaar met een zacht, continu geluid, zoals een zoemend geluid, dat geleidelijk luider wordt naarmate het voertuig dichterbij komt.
 • Activering bij lage snelheid: AVAS-systemen worden meestal geactiveerd bij lage snelheden, meestal onder de 20-30 km/u. Dit is het punt waarop EV’s het minst geluid maken en het risico voor voetgangers het grootst is.
 • Automatische uitschakeling: Het geluid dat door AVAS-systemen wordt gegenereerd, schakelt meestal automatisch uit bij hogere snelheden, omdat het op dat moment minder relevant is voor de veiligheid van voetgangers.
 • Aangepaste geluiden: Fabrikanten van EV’s hebben de vrijheid om het specifieke geluid van hun AVAS-systeem te kiezen, maar ze moeten voldoen aan bepaalde geluidsstandaarden en -eisen die door regelgevende instanties zijn vastgesteld.
 • Internationale normen: Verschillende landen en regio’s hebben hun eigen normen en voorschriften met betrekking tot AVAS-geluiden. De Verenigde Naties hebben bijvoorbeeld een specifieke regulering (UN-ECE R138) ingevoerd die normen stelt voor AVAS-geluiden om te zorgen voor consistentie en veiligheid.
 • Merken en modellen: Verschillende fabrikanten van elektrische voertuigen hebben hun eigen AVAS-systemen geïmplementeerd. Merken zoals Tesla, Nissan, BMW, Audi en anderen hebben geluidsontwerpen voor hun voertuigen ontwikkeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten en tegelijkertijd herkenbaar en veilig te zijn.

Sensibilisatie en training

Het is belangrijk om bewustwording te creëren over de uitdagingen waarmee blinden en slechtzienden worden geconfronteerd door stille elektrische voertuigen. Dit omvat training voor bestuurders van EV’s en voetgangers om veilig gedrag te bevorderen en begrip te kweken.

Samenwerking met de auto-industrie

Er zijn samenwerkingen tussen belangenorganisaties van blinden en slechtzienden (BE en NL) (zoals de Oogvereniging) en de auto-industrie om veiligheidsnormen te ontwikkelen en te implementeren die rekening houden met de behoeften van deze groepen.

Omgaan met stille voertuigen in het verkeer: Tips voor blinden en slechtzienden

De opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) heeft de geluidsomgeving van steden en wegen drastisch veranderd. Terwijl dit bijdraagt aan een schonere en milieuvriendelijkere mobiliteit, vormt het ook nieuwe uitdagingen voor voetgangers, met name blinden en slechtzienden. Hier zijn enkele nuttige tips om veilig om te gaan met stille voertuigen in het verkeer:

Aandacht voor verkeersgeluiden

Een scherp gehoor is een waardevol hulpmiddel voor blinden en slechtzienden. Leer aandachtig te luisteren naar verkeersgeluiden zoals het rollen van banden op de weg, motorgeluiden en andere omgevingsgeluiden. Deze geluiden kunnen helpen bij het detecteren van naderende voertuigen, zelfs als ze stil zijn.

Oriëntatie- en mobiliteitstraining

Oriëntatie- en mobiliteitstraining is essentieel voor veilige verkeersdeelname. Deze training helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden voor veilig oversteken van straten, luisteren naar verkeersstromen en andere cruciale technieken om het verkeer te navigeren.

Vertrouwen op verkeerslichten en oversteekplaatsen

Maak gebruik van aangewezen oversteekplaatsen en wacht op groen licht bij verkeerslichten. Een rateltikker of de smartphone-app OKO van Ayes zijn hierbij handige mobiliteitshulpmiddelen.

Reizen met een begeleider

In complexe en drukke verkeerssituaties kan het nuttig zijn om met een begeleider te reizen. Een begeleider kan helpen bij het veilig navigeren door het verkeer, vooral op plaatsen waar de omstandigheden ingewikkeld zijn.

Vraag om hulp

Als er geen zekerheid is over de aanwezigheid van een stil voertuig en er geen andere veilige opties voorhanden zijn, aarzel dan niet om hulp te vragen. Als er andere voetgangers in de buurt zijn, kan het nuttig zijn om hen te vragen of zij een naderend voertuig horen of zien.

Blijf alert en geïnformeerd

Ten slotte is alertheid en voortdurende training van cruciaal belang. Het is essentieel om altijd alert te blijven en op de hoogte te zijn van veranderingen in de verkeersomgeving. Regelmatige oefening van oriëntatie- en mobiliteitstechnieken is van onschatbare waarde. Bovendien is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in verkeersregels en -technologieën.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Keuze van veilig tapijt als je blind of slechtziend bent26-04-2024 01:04:08
 2. Mensen die profiteren van blinden en slechtzienden20-04-2024 12:04:18
 3. (Bijna-)aanrijdingen van blinde of slechtziende persoon in het verkeer17-04-2024 11:04:49
 4. Verlies of diefstal van witte stok van blinde of slechtziende persoon13-04-2024 12:04:13
 5. Hoe ervaar je onweer als je blind of slechtziend bent?12-04-2024 02:04:42
 6. Hoe ervaren blinden en slechtzienden vuurwerk?06-04-2024 04:04:33
 7. Verhoogd risico op vallen en ongelukken door blindheid of slechtziendheid19-02-2024 06:02:23
 8. Oogproblemen: Neem altijd contact op met een professional01-01-2024 02:01:49
 9. Blind of slechtziend: Omgaan met fietsers die je doelbewust bijna omver rijden04-12-2023 12:12:30
 10. Agressie tegen blinden en slechtzienden21-11-2023 01:11:44
 11. Blind of slechtziend: Tips voor het omgaan met kabels12-11-2023 12:11:16
 12. Blind of slechtziend: Veiligheid bij onbekende bezoekers thuis06-11-2023 11:11:05
 13. Misbruik van blinden en slechtzienden06-11-2023 05:11:48
 14. Zelfverdediging en weerbaarheid voor blinde en slechtziende personen24-10-2023 12:10:19
 15. Niet claxonneren naar blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:19
 16. Straatverlichting voor slechtzienden15-10-2023 12:10:23
 17. Noodoproep en personenalarm voor blinden en slechtzienden11-10-2023 07:10:27
 18. Pesten van blinden en slechtzienden29-09-2023 01:09:50
 19. Verkeerdere informatie geven aan blinden en slechtzienden13-09-2023 05:09:48
 20. Stille elektrische voertuigen en hun uitdagingen voor blinden en slechtzienden11-09-2023 06:09:53
 21. Blindvriendelijke rookmelders: Kenmerken en voordelen11-09-2023 06:09:42
 22. Zorg voor een duidelijke afbakening bij wegwerkzaamheden voor blinden en slechtzienden06-09-2023 12:09:26
 23. Bescherm je ogen tegen letsels en oogproblemen03-09-2023 12:09:20
 24. Gevaar inschatten als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:00
 25. Veilige woonomgeving voor blinden en slechtzienden20-08-2023 06:08:22
 26. Vuurwerkbril: Bescherm je ogen tijdens het afsteken van vuurwerk10-08-2023 07:08:55

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 06:53