BE Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

Adviesraad Toegankelijk Leuven

Officiële adviesraad van de stad Leuven die zich bezighoudt met de toegankelijkheid voor personen met een beperking in alle domeinen van de samenleving

E-mail: info@leuventoegankelijk.be
Website: https://www.leuventoegankelijk.be/
Facebook: https://www.facebook.com/adviesraadtoegankelijkheidLeuven/

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) vzw – Expertisecel Toegankelijkheid

De Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw wil de mobiliteit en toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen bevorderen door:

• Informatie te geven over verkeersveiligheid, toegankelijkheid van halte-infrastructuur en stationspleinen, voetpaden, oversteekplaatsen en kruispunten, parken, de scenografie, inrichting en signalisatie van gebouwen
• Advies te verstrekken aan beheerders en ontwerpers van publieke infrastructuur
• Mee te werken aan structureel toegankelijkheidsoverleg op diverse beleidsniveaus
• Opleiding te geven aan actoren uit het werkveld van mobiliteit en infrastructuur
• Opleiding te geven aan blinde en slechtziende personen die zich op een kwaliteitsvolle manier willen inzetten voor toegankelijkheid (bijv. via adviesraden voor personen met een handicap)

Wens je advies of informatie over de mobiliteit van blinde en slechtziende personen of de toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare of publiek toegankelijke gebouwen voor deze doelgroep? Of ben je geïnteresseerd in een opleiding over deze thema’s? Contacteer dan de Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw!

Blindenzorg Licht en Liefde vzw – Expertisecel toegankelijkheid
GSM: (0473)95 65 08
E-mail: verkeerengebouw@lichtenliefde.be

CARA – Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid vzw

Deze organisatie wil de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid bevorderen. Daarnaast doet ze aan advisering en begeleiding, vertegenwoordiging en coördinatie, en voert ze door de overheid toevertrouwde taken uit.

Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
Tel.: (02)244 15 52
Fax: (02)244 15 92
E-mail: cara@bivv.be
Website: http://www.bivv.be

De Lijn (Vlaamse Vervoermaatschappij)

De Lijn
Motstraat 20
2800 Mechelen
015 40 87 11

  • Website:

 

http://www.delijn.be

  • Contact:

Contactformulier
Facebook
Twitter
Lijnwinkel

De LijnInfo: (070)220 200 (0,30 euro/minuut)

  • Belbus:

 

Reserveer online of telefonisch: (03)218 14 94

  • Abonnementen

 

Koop of verleng je abonnement online.

Eurostar (hogesnelheidstrein naar Engeland)

* Algemeen
Tel.: (0900)10 177
* Vragen over het online reserveren
Tel.: (02)400 67 31
* Telefonisch reserveren
Tel.: (02)528 28 28
E-mail: info@eurostar.com
Website: http://www.eurostar.com

Hidden City zw

Visie en Uitgangspunten

– Gelijke kansen: iedereen moet een gelijke kans krijgen om te kunnen participeren aan deze samenleving, waarbij integrale toegankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde.
– Toegang tot handelszaken forceren: ergens binnen kunnen als metafoor voor de obstakels die elke mens moet trotseren in zijn/haar leven
– Emancipatie voor personen met een handicap: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar wat u voor uw land kunt doen
– Integrale toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie & toegankelijkheid van diensten
– Aandacht voor toegankelijkheid is positief voor iedereen, waardoor het een beleidsmatig sexy thema is
– Erkenning van ervaringsdeskundigheid: als middel om tot empowerment te komen
– Vrijheid, gelijkheid & solidariteit

Naam

Hidden City verwijst naar volgende elementen: 1. de beperkte participatie van mensen met een handicap aan de samenleving 2. een matrix van toegankelijke plaatsen die enkel zichtbaar is voor mensen met een beperkte mobiliteit 3. een mogelijke samenleving letterlijk zonder drempels: nu nog een utopie, morgen realiteit?
Hidden City verwijst ook naar empowerment & ook naar verborgen en dus niet benutte capaciteiten van personen met een functiebeperking. Hidden city is een statement dat participatie voor mensen met een handicap enkel mogelijk is indien ze zelf hun verantwoordelijkheid durven opnemen. Elk sociaal beleid, die naam waardig, zet ervaringsdeskundigheid in als middel om tot emancipatie te komen.

Wanneer is een zaak voor ons toegankelijk?

De eerste stap is of je een handelszaak binnen kunt. Hiervoor is de breedte van de ingang en de aanwezigheid van drempels van belang. Een zaak is voor ons toegankelijk bij een minimum breedte van 70 cm en een drempel kleiner of gelijk aan 2 cm.

Contactgegevens

E-mail: info@hiddencity.be
Website: http://www.hiddencity.be/
Facebook: https://www.facebook.com/hiddencity.be
Twitter: https://twitter.com/hiddencity_be

Inter

Inter verbetert de Inter-actie tussen mens en omgeving. De omgeving kan voor ieder van ons een obstakel vormen: we zijn beperkt als we ons in een situatie bevinden waarin we niet optimaal kunnen functioneren. Daarom wil Inter mensen ondersteunen en de omgeving bruikbaar, bereikbaar en begrijpbaar maken voor iedereen. Dat doen we samen met professionelen, gebruikers en beleidsmakers. Inter is de erkende partner van Gelijke Kansen Vlaanderen om het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid uit te voeren.

Heb je vragen over de toegankelijkheid van publieke gebouwen, evenementen, omgeving, mobiliteit, wonen, cultuur, erfgoed, toerisme, sport…? Dan kan Inter je verder helpen. Ouderen, mensen met een beperking, overheden, organisatoren, ontwerpers, vrijwilligers… kunnen bij Inter terecht voor ondersteuning, informatie, vorming, onderzoek en projecten.

De principes van “ontwerpen voor iedereen” of “universal design” vormen een belangrijke leidraad voor de organisatie. Universal Design staat voor een omgeving, producten en diensten die voor alle mensen bruikbaar zijn.

Inter
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen/
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter
Facebook: https://www.facebook.com/inter.toegankelijkvlaanderen/

MeerMobiel

Een mobiliteitsbeperking? Laat je niet tegenhouden! MeerMobiel biedt raad!

Heb je door een handicap, ouderdom, ziekte of (tijdelijke) beperking moeilijkheden om je te verplaatsen? Verdwaal je in het uiteenlopende en vaak plaatselijk heel verschillende aanbod van aangepast vervoer? Heb je geen idee waar je recht op hebt of van welke kortingen je kan genieten?

Deze website bundelt alle informatie omtrent aangepast vervoer in Vlaanderen én Brussel, je rechten als gebruiker, eventuele financiële tegemoetkomingen en (beleids)ontwikkelingen op vlak van toegankelijke mobiliteit. Bovendien geeft MeerMobiel je de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar aangepast vervoer in jouw buurt.

Inter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Fax (011)87 41 39
ma-do: 09:00-17:00 u
vrij: 09:00-12:00 u
E-mail: info@meermobiel.be
Website: http://www.meermobiel.be

Mobiel 21

Mobiel 21 zet jou op weg naar duurzame mobiliteit.
Mobiel 21 inspireert en activeert mensen om slim om te gaan met verplaatsingen. Als onafhankelijk centrum ontwikkelen en verspreiden we ook kennis die organisaties en beleidsmakers helpt om werk te maken van duurzame gedragsverandering.

Mobiel 21
Vital Decosterstraat 67A / 0101
3000 Leuven
Tel.: (016)23 94 65
E-mail: info@mobiel21.be
Website: https://www.mobiel21.be/
Facebook: https://www.facebook.com/Mobiel21
Twitter: https://mobile.twitter.com/Mobiel21

Mobiliteitspunt Kempen

Wat is Mobiliteitspunt Kempen?

Heeft u een mobiliteitsvraag waarbij u moeilijk een oplossing vindt?
Kan u zelf geen antwoord vinden op deze website? Neem dan even contact op met een medewerker van Mobiliteitspunt Kempen. Wij helpen u graag verder.

Tijdens het contact met de medewerker kan u vertellen welke vervoersvraag u heeft en toelichten welke mogelijkheden of beperkingen dit met zich mee brengt. Voor een concrete vervoersvraag op een bepaalde dag en uur zoals een bezoek aan familie of vrienden, het bijwonen van een voorstelling of sportactiviteit, marktbezoek,… wordt uitgezocht wat de best mogelijke vervoerder is in deze specifieke situatie. We houden hierbij dus rekening met uw persoonlijke situatie. De medewerker zoekt voor u uit welke oplossing er kan zijn voor uw vervoersvraag.

Over die vervoersdienst wordt informatie gegeven en vervolgens doorverwezen. Er wordt samengewerkt met vervoersaanbieders zoals De Lijn, de mindermobielencentrales, de diensten aangepast vervoer, mutualiteiten en private taxibedrijven. Daarnaast wordt ook informatie verstrekt over allerlei vragen zoals hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen, hoe een belbus gebruiken, hoe een dienstregeling interpreteren en informeren we graag over interessante projecten.

Voor wie?

Woont u in Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar of Westerlo?
Heeft u door een handicap, ziekte of ouderdom problemen om vervoer te vinden?
Neem dan contact op met Mobiliteitspunt Kempen.
Telefoneer naar het nummer 014 585 575 of mail naar mav@provincieantwerpen.be

Bekijk ook zeker de informatie over de verschillende vervoersaanbieders, dat u kan vinden op de homepagina.

Project?

Tijdens de werking krijgt het Mobiliteitspunt Kempen een volledig zicht op het aanbod van aangepast en toegankelijk vervoer in het arrondissement Turnhout en een goed beeld van de knelpunten en blinde vlekken. Deze waardevolle bevindingen worden aan de overheid bezorgd. Zo kunnen de ervaringen in de Kempen bijdragen tot het verbeteren van het aangepast en toegankelijk vervoer in Vlaanderen.

Mobiliteitspunt Kempen
Dr. Van de Perrestraat 218a
2440 Geel
Tel.: (014)585 575
E-mail: mav@provincieantwerpen.be
Website: http://www.mobiliteitspuntkempen.be

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit, organisaties voor duurzame mobiliteit. Ga ook kijken op http://www.duurzame-mobiliteit.be.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft naar een duurzame uitbouw van duurzame mobiliteit. Een hele mondvol, maar het betekent gewoon dat we niet alleen over onze mobiliteit van vandaag nadenken maar ook en vooral een lange termijn visie ontwikkelen waarbij we de impact van onze verplaatsingen op onze omgeving duidelijk inschatten en gericht werken naar een leefbaar, standvastig en duurzaam mobiliteitssysteem. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming bereiken, vandaag en in de toekomst.

Netwerk Duurzame Mobiliteit
Kasteellaan 349A
9000 Gent
Tel.: (09)331 59 11
Website: http://www.duurzame-mobiliteit.be
Website: http://www.weekvandemobiliteit.be
Website: http://www.sportenverkeer.be

NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

Centraal infonummer binnenland:
Tel.: (02)555 25 55
Website: http://www.nmbs.be

Steden anders bekeken – Brussel inclusief Gehandicapten en Solidariteit

‘Steden anders bekeken – Brussel inclusief’ is een initiatief van de vzw Gehandicapten en Solidariteit in samenspraak met personen met een handicap, stadsgidsen van Brussel, de NFGZ evenals een aantal vrijwilligers. Dankzij de financiële steun van De Schepen van Gelijke Kansen, Bruno De Lille, de Schepen van Handel en Toerisme, Philippe Decloux en de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we ons project realiseren.

‘Steden anders bekeken’ is het prille begin om interesse voor kunst en cultuur op te wekken binnen een afgebakend kader: de stad en haar patrimonium, en dit voor personen met een handicap. Op een luchtige en speelse manier, maar met een stuk educatieve waarde gaan we de stad verkennen via rondleidingen en/of city trips. Het interactieve aspect van de deelnemers is hierbij van essentieel belang. Via het uitvoeren van opdrachten, aandacht te vragen voor de dingen die men ziet, voelt, hoort en ruikt wordt enerzijds de interesse voor kunst en handicap aangescherpt. Anderzijds zorgt het samen ontdekken en beleven van nieuwe dingen voor sociaal contact waardoor eventuele vriendschappelijke banden worden uitgebouwd.

Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg – VFG Brabant
Zuidstraat 111
1000 Brussel
Tel.: (02)546 15 91
E-mail: info@vfg.be
Website: http://www.vfg.be

TGV (hogesnelheidstrein Brussel-Frankrijk)

Tel.: (0900)10 177
Website: http://www.nmbs.be

Thalys (hogesnelheidstrein Brussel-Parijs/Keulen/Amsterdam, …)

Tel.: (0900)10 177
Website: http://www.thalys.com

Toegankelijk toerisme in Vlaanderen

Deze dienst van Toerisme Vlaanderen geeft informatie over de toegankelijkheid van de verblijfsaccommodatie, het vervoer, de attracties en musea, hulpverlening, enz. in Vlaanderen en Brussel.

Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel.: (02)504 03 40
E-mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be
Website: http://www.visitflanders.com/toegankelijkheid
Facebook: http://www.facebook.com/toegankelijkreizen

Toegankelijk Vlaanderen

Toevla werd in een nieuw kleedje gestoken en inhoudelijk grondig vernieuwd. Je vindt op deze website nog steeds alle informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouwen. We hebben wel getracht om je deze informatie veel gebruiksvriendelijker aan te bieden.

Hoe je deze website het beste kan gebruiken kan je nalezen via ‘Hoe werkt deze site?’

Ook die dossiers die voorheen volgens de methodiek van de oude Toevla-databank gescreend werden, zal je nog terugvinden in de zoekresultaten. Houd er best ook rekening mee dat deze gebouwen intussen reeds meerdere jaren terug werden doorgelicht, en dat deze informatie dus mogelijk niet meer 100% nauwkeurig is.

Inter
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen/
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaamse overheid – Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

TolBo vzw

Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties
Kattestraat 5A/001
1840 Londerzeel
GSM: (0475)85 83 19
http://www.vzwtolbo.be

TreinTramBus

Voorzitter TreinTramBus
Stefan Stynen
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent

Werkgroep Toegankelijkheid
Herman Caulier
Voorzitter
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel.: (09)223 86 12
Fax: (09)233 97 29
E-mail: info@treintrambus.be
Website: http://www.treintrambus.be

Vectris

Vital Deccosterstraat 67A / 0201
3000 Leuven
Tel.: (016)31 91 01
Fax: (016)29 02 10
E-mail: info@vectris.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/vectris/

Vlaamse Reizigersbond vzw

Luc Desmedt
voor het bestuur van vzw Reizigersbond
Koningin Maria-Hendrikaplein 5/202
9000 Gent
E-mail: reizigersbond@telenet.be
Website: https://www.reizigersbond.be

Voetgangersbeweging vzw

Veilig en aangenaam te voet kunnen gaan is een basisrecht. Het is wereldwijd de meest gebruikte vorm van mobiliteit. Iedereen is voetganger. We wandelen niet alleen om ons te verplaatsen, maar om onze omgeving te ontdekken, te bewegen, mensen te ontmoeten, boodschappen te doen, onze gedachten te verzetten, te ontspannen, …

De Voetgangersbeweging ijvert voor goed uitgeruste voetgangersinfrastructuur en kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen.”

Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen Berchem
Tel.: 03 270 06 30
E-mail: info@voetgangersbeweging.be
Website: http://www.voetgangersbeweging.be/
Twitter: https://twitter.com/Voetgangersbwg

Wegwijzer Reisinfo vzw

Voor wie niet zo goed te been is, ligt de drempel om op reis te vertrekken steeds iets hoger. Wegwijzer Reisinfo wil die drempel verlagen door via verschillende kanalen degelijke informatie omtrent toegankelijkheid aan te bieden nl. gespecialiseerde informatie en ook info via het Internet.

Beenhouwersstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)33 75 88
Fax: (050)34 59 83
E-mail: info@wegwijzer.be
Website: http://www.wegwijzer.be

Werken Antwerpen

Masterplan Mobiliteit Antwerpen

* Heraanleg Leien
Amerikalei 166
2000 Antwerpen
openingsuren: Di en do 14u-17u
* Heraanleg Sint-Bernardsesteenweg
Sint-Bernardsesteenweg 313
2660 Antwerpen
openingsuren: Ma en woe 14u-17u
* Heraanleg Antwerpsestraat (Mortsel)
Antwerpsestraat 88
2640 Mortsel
openingsuren:
Di 9u-12u
Woe 15u-19u
Vr 9u-12u
* Werfcommunicator van R1
Rooseveltplaats 1
2060 Antwerpen
Website: http://www.werkenantwerpen.be

Werkgroep Inclusieve Toegankelijkheid vzw

Engelstraat 37
8970 Poperinge

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

MIVB (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel)

Infonummers:
Tel.: (0900)10 310
Tel.: (02)515 20 00
Tel.: (02)515 23 87
Tel.: (02)515 23 65 (minibus voor gehandicapten)
Fax: (02)515 23 63 (minibus voor gehandicapten)
Website: http://www.mivb.irisnet.be

FRANSTALIG

TEC (Transport en Commun de la Région wallonne)

Infonummers:
* Luik
Tel.: (04)361 94 44
* Verviers
Tel.: (087)33 91 46
* Namen
Tel.: (081)72 08 40
* Libramont (Luxemburg)
Tel.: (061)23 00 81
* Bergen
Tel.: (065)38 88 15
* Doornik
Tel.: (069)22 33 12
* La Louvière
Tel.: (064)22 21 81
* Charleroi
Tel.: (071)23 41 15
* Waals-Brabant
Tel.: (010)48 04 04
* Regio Andenne en Aarlen
105 (dienst voor personen met een handicap)
Website: https://www.infotec.be/

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. NL Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
  2. BE Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:56

Laatst bijgewerkt op 10 augustus 2020 – 17:29