BE Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

Adviesraad Toegankelijk Leuven

Officiële adviesraad van de stad Leuven die zich bezighoudt met de toegankelijkheid voor personen met een beperking in alle domeinen van de samenleving

E-mail: info@leuventoegankelijk.be
Website: https://www.leuventoegankelijk.be/
Facebook: https://www.facebook.com/adviesraadtoegankelijkheidLeuven/

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) vzw – Expertisecel Toegankelijkheid

De Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw wil de mobiliteit en toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen bevorderen door:

• Informatie te geven over verkeersveiligheid, toegankelijkheid van halte-infrastructuur en stationspleinen, voetpaden, oversteekplaatsen en kruispunten, parken, de scenografie, inrichting en signalisatie van gebouwen
• Advies te verstrekken aan beheerders en ontwerpers van publieke infrastructuur
• Mee te werken aan structureel toegankelijkheidsoverleg op diverse beleidsniveaus
• Opleiding te geven aan actoren uit het werkveld van mobiliteit en infrastructuur
• Opleiding te geven aan blinde en slechtziende personen die zich op een kwaliteitsvolle manier willen inzetten voor toegankelijkheid (bijv. via adviesraden voor personen met een handicap)

Wens je advies of informatie over de mobiliteit van blinde en slechtziende personen of de toegankelijkheid van openbare ruimte, openbaar vervoer en openbare of publiek toegankelijke gebouwen voor deze doelgroep? Of ben je geïnteresseerd in een opleiding over deze thema’s? Contacteer dan de Expertisecel toegankelijkheid van Blindenzorg Licht en Liefde vzw!

Blindenzorg Licht en Liefde vzw – Expertisecel toegankelijkheid
GSM: (0473)95 65 08
E-mail: verkeerengebouw@lichtenliefde.be

CARA – Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid vzw

Deze organisatie wil de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid bevorderen. Daarnaast doet ze aan advisering en begeleiding, vertegenwoordiging en coördinatie, en voert ze door de overheid toevertrouwde taken uit.

Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
Tel.: (02)244 15 52
Fax: (02)244 15 92
E-mail: cara@bivv.be
Website: http://www.bivv.be

De Lijn (Vlaamse Vervoermaatschappij)

De Lijn
Motstraat 20
2800 Mechelen
015 40 87 11

  • Website:

http://www.delijn.be

  • Contact:

Contactformulier
Facebook
Twitter
Lijnwinkel

De LijnInfo: (070)220 200 (0,30 euro/minuut)

  • Abonnementen: Koop of verleng je abonnement online.

Eurostar (hogesnelheidstrein naar Engeland)

* Algemeen
Tel.: (0900)10 177
* Vragen over het online reserveren
Tel.: (02)400 67 31
* Telefonisch reserveren
Tel.: (02)528 28 28
E-mail: info@eurostar.com
Website: http://www.eurostar.com

Fourmind

Wij geloven dat de omgeving gehandicapt kan zijn en niet de gebruiker. Samen met een diversiteit aan mensen bedenken wij omgevingen die bijdragen tot een meer inclusieve wereld.

Simon Stevinlaan 28
3500 Hasselt
GSM: (0476)64 82 64
E-mail: jasmien@fourmind.be
Website: https://fourmind.be/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jasmienherssens/

Inter

Inter is het expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. We geven advies aan opdrachtgevers om ervoor te zorgen dat je je veilig en zonder drempels kan verplaatsen. We ondersteunen onder andere de Vlaamse overheid bij het masterplan Toegankelijkheid en coachen daarbij steden en gemeenten om de halten van het openbaar vervoer op hun grondgebied toegankelijk te maken. We werken ook mee aan andere projecten en onderzoeken naar toegankelijk vervoer. Op onze website kan je info, wenkenbladen en onderzoeken over mobiliteit downloaden in de rubriek Publicaties.

Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel.: (011)26 50 30
E-mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter en https://www.facebook.com/inter.toegankelijkvlaanderen/
Twitter: https://twitter.com/Inter_toegvl
Instagram: https://www.instagram.com/inter_toegvl/

MeerMobiel

Een mobiliteitsbeperking? Laat je niet tegenhouden! MeerMobiel biedt raad!

Heb je door een handicap, ouderdom, ziekte of (tijdelijke) beperking moeilijkheden om je te verplaatsen? Verdwaal je in het uiteenlopende en vaak plaatselijk heel verschillende aanbod van aangepast vervoer? Heb je geen idee waar je recht op hebt of van welke kortingen je kan genieten?

Deze website bundelt alle informatie omtrent aangepast vervoer in Vlaanderen én Brussel, je rechten als gebruiker, eventuele financiële tegemoetkomingen en (beleids)ontwikkelingen op vlak van toegankelijke mobiliteit. Bovendien geeft MeerMobiel je de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar aangepast vervoer in jouw buurt.

Inter
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
ma-do: 09:00-17:00 u
vrij: 09:00-12:00 u
E-mail: info@meermobiel.be
Website: http://www.meermobiel.be

Mobiel 21

Mobiel 21 zet jou op weg naar duurzame mobiliteit.
Mobiel 21 inspireert en activeert mensen om slim om te gaan met verplaatsingen. Als onafhankelijk centrum ontwikkelen en verspreiden we ook kennis die organisaties en beleidsmakers helpt om werk te maken van duurzame gedragsverandering.

Mobiel 21
Vital Decosterstraat 67A / 0101
3000 Leuven
Tel.: (016)23 94 65
E-mail: info@mobiel21.be
Website: https://www.mobiel21.be/
Facebook: https://www.facebook.com/Mobiel21
Twitter: https://mobile.twitter.com/Mobiel21

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit, organisaties voor duurzame mobiliteit. Ga ook kijken op http://www.duurzame-mobiliteit.be.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft naar een duurzame uitbouw van duurzame mobiliteit. Een hele mondvol, maar het betekent gewoon dat we niet alleen over onze mobiliteit van vandaag nadenken maar ook en vooral een lange termijn visie ontwikkelen waarbij we de impact van onze verplaatsingen op onze omgeving duidelijk inschatten en gericht werken naar een leefbaar, standvastig en duurzaam mobiliteitssysteem. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming bereiken, vandaag en in de toekomst.

Netwerk Duurzame Mobiliteit
Kasteellaan 349A
9000 Gent
Tel.: (09)331 59 11
Website: http://www.duurzame-mobiliteit.be
Website: https://www.weekvandemobiliteit.be

NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

Centraal infonummer binnenland:
Tel.: (02)555 25 55
Website: https://www.nmbs.be

Steden anders bekeken – Brussel inclusief Gehandicapten en Solidariteit

‘Steden anders bekeken – Brussel inclusief’ is een initiatief van de vzw Gehandicapten en Solidariteit in samenspraak met personen met een handicap, stadsgidsen van Brussel, Dito vzw evenals een aantal vrijwilligers. Dankzij de financiële steun van De Schepen van Gelijke Kansen, Bruno De Lille, de Schepen van Handel en Toerisme, Philippe Decloux en de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we ons project realiseren.

‘Steden anders bekeken’ is het prille begin om interesse voor kunst en cultuur op te wekken binnen een afgebakend kader: de stad en haar patrimonium, en dit voor personen met een handicap. Op een luchtige en speelse manier, maar met een stuk educatieve waarde gaan we de stad verkennen via rondleidingen en/of city trips. Het interactieve aspect van de deelnemers is hierbij van essentieel belang. Via het uitvoeren van opdrachten, aandacht te vragen voor de dingen die men ziet, voelt, hoort en ruikt wordt enerzijds de interesse voor kunst en handicap aangescherpt. Anderzijds zorgt het samen ontdekken en beleven van nieuwe dingen voor sociaal contact waardoor eventuele vriendschappelijke banden worden uitgebouwd.

Dito vzw
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel.: (02)515 02 61
E-mail: info@ditovzw.be
Website: https://www.ditovzw.be
Facebook: http://www.facebook.com/Ditovzw

TGV (hogesnelheidstrein Brussel-Frankrijk)

Tel.: (0900)10 177
Website: https://www.nmbs.be

Thalys (hogesnelheidstrein Brussel-Parijs/Keulen/Amsterdam, …)

Tel.: (0900)10 177
Website: http://www.thalys.com

Toegankelijk toerisme in Vlaanderen

Deze dienst van Toerisme Vlaanderen geeft informatie over de toegankelijkheid van de verblijfsaccommodatie, het vervoer, de attracties en musea, hulpverlening, enz. in Vlaanderen en Brussel.

Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel.: (02)504 03 40
E-mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be
Website: https://www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/toegankelijkheid
Facebook: http://www.facebook.com/toegankelijkreizen

Toegankelijk Vlaanderen

Toevla werd in een nieuw kleedje gestoken en inhoudelijk grondig vernieuwd. Je vindt op deze website nog steeds alle informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouwen. We hebben wel getracht om je deze informatie veel gebruiksvriendelijker aan te bieden.

Hoe je deze website het beste kan gebruiken kan je nalezen via ‘Hoe werkt deze site?’

Ook die dossiers die voorheen volgens de methodiek van de oude Toevla-databank gescreend werden, zal je nog terugvinden in de zoekresultaten. Houd er best ook rekening mee dat deze gebouwen intussen reeds meerdere jaren terug werden doorgelicht, en dat deze informatie dus mogelijk niet meer 100% nauwkeurig is.

Inter
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
Telefoon: 011 26 50 30
Mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen/
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter

Gelijke Kansen in Vlaanderen
Vlaamse overheid – Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

TolBo vzw

Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties
Kattestraat 5A/001
1840 Londerzeel
GSM: (0475)85 83 19
http://www.vzwtolbo.be

TreinTramBus

Voorzitter TreinTramBus
Peter Meukens
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel.: (09)223 86 12
E-mail: info@treintrambus.be
Website: http://www.treintrambus.be

Vectris

Vital Deccosterstraat 67A / 0201
3000 Leuven
Tel.: (016)31 91 01
Fax: (016)29 02 10
E-mail: info@vectris.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/vectris/

Vlaamse Reizigersbond vzw

Luc Desmedt
voor het bestuur van vzw Reizigersbond
Koningin Maria-Hendrikaplein 5/202
9000 Gent
E-mail: reizigersbond@telenet.be
Website: https://www.reizigersbond.be

Voetgangersbeweging vzw

Veilig en aangenaam te voet kunnen gaan is een basisrecht. Het is wereldwijd de meest gebruikte vorm van mobiliteit. Iedereen is voetganger. We wandelen niet alleen om ons te verplaatsen, maar om onze omgeving te ontdekken, te bewegen, mensen te ontmoeten, boodschappen te doen, onze gedachten te verzetten, te ontspannen, …

De Voetgangersbeweging ijvert voor goed uitgeruste voetgangersinfrastructuur en kwaliteitsvolle, aangename en veilige leefomgevingen waarin mensen graag op straat komen.”

Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen Berchem
Tel.: 03 270 06 30
E-mail: info@voetgangersbeweging.be
Website: http://www.voetgangersbeweging.be/
Twitter: https://twitter.com/Voetgangersbwg

Wegwijzer Reisinfo vzw

Voor wie niet zo goed te been is, ligt de drempel om op reis te vertrekken steeds iets hoger. Wegwijzer Reisinfo wil die drempel verlagen door via verschillende kanalen degelijke informatie omtrent toegankelijkheid aan te bieden nl. gespecialiseerde informatie en ook info via het Internet.

Beenhouwersstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)33 75 88
Fax: (050)34 59 83
E-mail: info@wegwijzer.be
Website: https://www.wegwijzer.be/

Werken Antwerpen

Masterplan Mobiliteit Antwerpen

* Heraanleg Leien
Amerikalei 166
2000 Antwerpen
openingsuren: Di en do 14u-17u
* Heraanleg Sint-Bernardsesteenweg
Sint-Bernardsesteenweg 313
2660 Antwerpen
openingsuren: Ma en woe 14u-17u
* Heraanleg Antwerpsestraat (Mortsel)
Antwerpsestraat 88
2640 Mortsel
openingsuren:
Di 9u-12u
Woe 15u-19u
Vr 9u-12u
* Werfcommunicator van R1
Rooseveltplaats 1
2060 Antwerpen
Website: http://www.werkenantwerpen.be

Werkgroep Inclusieve Toegankelijkheid vzw

Engelstraat 37
8970 Poperinge

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

MIVB (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel)

Infonummers:
Tel.: (0900)10 310
Tel.: (02)515 20 00
Tel.: (02)515 23 87
Tel.: (02)515 23 65 (minibus voor gehandicapten)
Fax: (02)515 23 63 (minibus voor gehandicapten)
Website: http://www.mivb.irisnet.be

FRANSTALIG

TEC (Transport en Commun de la Région wallonne)

Infonummers:
* Luik
Tel.: (04)361 94 44
* Verviers
Tel.: (087)33 91 46
* Namen
Tel.: (081)72 08 40
* Libramont (Luxemburg)
Tel.: (061)23 00 81
* Bergen
Tel.: (065)38 88 15
* Doornik
Tel.: (069)22 33 12
* La Louvière
Tel.: (064)22 21 81
* Charleroi
Tel.: (071)23 41 15
* Waals-Brabant
Tel.: (010)48 04 04
* Regio Andenne en Aarlen
105 (dienst voor personen met een handicap)
Website: https://www.infotec.be/

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
  2. BE Mobiliteit & Toegankelijkheid rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:56

Laatst bijgewerkt op 30 april 2024 – 17:29