Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?

Het aanvragen en gebruiken van een geleidehond is een belangrijke beslissing voor mensen met een visuele beperking. Voordat iemand in aanmerking komt voor een geleidehond, is het essentieel dat ze een goede basis in mobiliteit hebben en de vaardigheid bezitten om met een witte stok te lopen. Het motto is namelijk: “Vertrouw op je geleidehond, maar blijf in controle van je eigen mobiliteit.” Een blindengeleidehond is een prachtig mobiliteitshulpmiddel, maar er zijn diverse redenen en omstandigheden waarom mensen best niet enkel en alleen afhankelijk zijn van hun blindengeleidehond voor het vergroten van hun mobiliteit en zelfstandigheid.

Veiligheid

Een van de meest kritieke aspecten van mobiliteit is veiligheid. Basismobiliteitsvaardigheden, zoals afstanden inschatten, obstakels herkennen en verkeerspatronen begrijpen, zijn cruciaal om ongelukken en verwondingen te voorkomen. Als iemand niet bekwaam is in deze basisvaardigheden, kan het gebruik van een geleidehond potentieel gevaarlijk zijn.

Hier zijn voorbeelden om de cruciale rol van basismobiliteitsvaardigheden in veiligheid te illustreren:

Straat oversteken

Stel je voor dat iemand met een visuele beperking de hulp van een geleidehond zoekt om een straat over te steken. Zonder de basisvaardigheid om verkeersgeluiden te interpreteren en afstanden in te schatten, kan de persoon moeite hebben om te beoordelen wanneer het veilig is om over te steken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de hond de persoon naar een potentieel gevaarlijke situatie leidt. In principe weigert een geleidehond opdrachten die leiden tot gevaarlijke situaties, maar een blindengeleidehond kan bijvoorbeeld geen snelheid van verkeer inschatten.

Lopen op een drukke markt

Stel je voor dat iemand met een geleidehond door een drukke markt loopt, waar mensen in alle richtingen bewegen. Tijdens een bezoek aan de markt kunnen de bewegende menigte en de vele geuren van voedselstallen de hond af en toe mogelijk afleiden en het navigeren bemoeilijken. Zonder de vaardigheid om obstakels te herkennen en te vermijden, kan het moeilijk zijn om door de menigte te navigeren zonder ongelukken of botsingen.

Treden en trappen

Traplopen is een essentiële mobiliteitsvaardigheid. Stel je voor dat iemand met een visuele beperking trappen moet beklimmen of afdalen met hun geleidehond. Als ze niet weten hoe ze treden kunnen voelen en tellen, kan dit leiden tot struikelen, vallen en verwondingen.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Obstakels in een onbekende omgeving

Wanneer mensen met een geleidehond nieuwe omgevingen verkennen, zoals een onbekende stad of een nieuw gebouw, moeten ze zelfstandig obstakels kunnen herkennen en vermijden. Dit omvat het detecteren van en opzij gaan voor laaghangende takken, stoepranden, openstaande deuren en andere potentiële gevaren.

Snel reageren op veranderingen

Dankzij een goede basismobiliteit kunnen mensen snel reageren op onverwachte situaties, zoals een plotselinge wegafsluiting, een omgevallen object op het trottoir of een verandering in het verkeerspatroon. Zonder deze vaardigheden kan de veiligheid van de persoon in gevaar komen.

Zelfstandigheid in onbekende gebieden

Als mensen met een blindengeleidehond nieuwe plaatsen bezoeken waar de hond niet bekend is, moeten ze zelfstandig kunnen navigeren en obstakels te herkennen zonder volledig te vertrouwen op de aanwijzingen van de hond.

Effectief gebruik van de geleidehond

Een geleidehond is niet zomaar een hulpmiddel; het is een intelligent dier dat is getraind om complexe taken uit te voeren en reageert op de behoeften en aanwijzingen van de persoon met een visuele beperking. Succesvol werken met een geleidehond vereist een goed begrip van de dynamiek tussen de persoon en de hond, evenals de vaardigheid om duidelijke en consistente commando’s te geven. Hier zijn enkele aspecten van effectief gebruik van een geleidehond:

Communicatie

Een goede communicatie tussen de persoon en de hond is van vitaal belang. De persoon moet leren hoe ze duidelijke commando’s kunnen geven en de signalen van de hond kunnen begrijpen. Dit omvat basiscommando’s zoals “vooruit,” “links,” “rechts,” “stop,” en “trap,” evenals specifieke commando’s om obstakels te vermijden.

Voorbeeld: Stel je voor dat iemand met een geleidehond een drukke straat wil oversteken. Hij moet weten hoe hij duidelijk aan de hond kan aangeven wanneer het veilig is om over te steken en wanneer hij moet wachten.

Vertrouwen

Vertrouwen is de kern van de relatie tussen de persoon en de geleidehond. De persoon moet vertrouwen op de training en het instinct van de hond om veilig door verschillende situaties te navigeren.

Voorbeeld: Als de hond een plotselinge stop maakt, moet de persoon vertrouwen op de waarschuwing van de hond en onmiddellijk stoppen, zelfs als hij niet onmiddellijk begrijpt waarom.

Oriëntatievaardigheden

Hoewel de geleidehond veel werk verricht, moet de persoon nog steeds beschikken over basiskennis van oriëntatie en mobiliteit. Hij moet weten waar hij naartoe wil en hoe hij algemene richtingen kan aangeven aan de hond.

Voorbeeld: Als iemand naar een specifieke winkel wil, moet hij of zij de hond naar de ingang van die winkel kunnen leiden door de algemene richting aan te geven.

Aandacht voor de hond

Een geleidehond heeft af en toe momenten van rust en ontspanning nodig. De persoon moet de behoeften van de hond kunnen herkennen en deze in overweging te nemen.

Voorbeeld: Als de hond wil rennen in een losloopgebied, moet de persoon de hond naar deze plek kunnen leiden.

Aanpassing aan veranderende omstandigheden

Het dagelijks leven brengt vaak onverwachte veranderingen met zich mee, zoals wegafsluitingen, bouwzones of drukke evenementen. De persoon moet snel kunnen reageren op dergelijke situaties en de hond correct te sturen.

Voorbeeld: Tijdens een druk straatfestival moet de persoon de hond kunnen sturen om drukke menigten te vermijden en veilige routes te vinden.

Uitval van de geleidehond

Waarom kan een geleidehond uit- of wegvallen?

Een geleidehond is een buitengewoon waardevolle metgezel en hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking, maar net als mensen kunnen honden te maken krijgen met onverwachte omstandigheden zoals ziekte, verwonding of stress. Het is belangrijk dat geleidehondgebruikers begrijpen dat hun trouwe viervoeter, hoe goed getraind ook, soms (tijdelijk) kan uitvallen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren:

 1. Ziekte: Net als mensen kunnen geleidehonden ziek worden. Ze kunnen last krijgen van maagklachten, infecties of andere gezondheidsproblemen die hun vermogen om taken uit te voeren, zoals veilig leiden, kunnen beïnvloeden.Voorbeeld: Stel je voor dat een geleidehond plotseling ziek wordt en niet kan werken. In dit geval moet de persoon zelfstandig naar een dierenarts kunnen gaan (indien dit nog mogelijk is) of zelfstandig boodschappen kunnen doen.
 2. Verwonding: Honden kunnen gewond raken tijdens dagelijkse activiteiten. Een verwonding aan de poot of een ander deel van het lichaam kan de mobiliteit van de hond beperken en vereist hersteltijd.Voorbeeld: Als de geleidehond een blessure aan de poot oploopt en moet herstellen, moet de persoon zichzelf veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen.
 3. Stress of trauma: Onverwachte stressvolle situaties, zoals harde geluiden of onverwachte confrontaties met andere dieren, kunnen de hond van streek maken en tijdelijk zijn vermogen om te werken verminderen.Voorbeeld: Als de hond plotseling angstig wordt tijdens een druk evenement en niet kan functioneren, moet de persoon de situatie zelfstandig kunnen oplossen.
Geleidehond

Geleidehond

Waarom is het belangrijk om dan zelfstandig te kunnen handelen?

In al deze situaties is het van cruciaal belang dat mensen met een geleidehond zelfstandig kunnen handelen en hun dagelijkse activiteiten uit te voeren zonder volledig afhankelijk te zijn van de hond. Hier zijn enkele redenen waarom:

 • Continuïteit van het dagelijks leven: Het dagelijkse leven gaat door, zelfs wanneer de hond tijdelijk niet kan werken. Mensen moeten kunnen blijven werken, boodschappen doen, naar medische afspraken gaan en andere essentiële taken uitvoeren.
 • Flexibiliteit: Flexibiliteit is een cruciale eigenschap voor mensen met een visuele beperking. Ze moeten kunnen schakelen tussen verschillende mobiliteitsmiddelen en strategieën, afhankelijk van de situatie.
 • Zelfvertrouwen: Het vermogen om zelfstandig te handelen in tijden van uitval van de hond bevordert het zelfvertrouwen van mensen en geeft hen gemoedsrust, wetende dat ze niet volledig afhankelijk zijn van externe hulp.
 • Noodgevallen: In noodsituaties, zoals een plotselinge ziekte of verwonding van de hond, kan het niet moeten wachten op hulp van anderen van levensbelang zijn. Om deze reden is het ook belangrijk om steeds een witte stok bij de hand te hebben wanneer mensen op stap gaan met hun blindengeleidehond.

Behoud van onafhankelijkheid

Voor mensen met een visuele beperking is onafhankelijkheid één van de meest waardevolle aspecten van hun dagelijkse leven. Zelfstandig functioneren, reizen en deelnemen aan de samenleving is van onschatbare waarde. Deze onafhankelijkheid behouden is een prioriteit, en hiervoor zijn een witte stok en basisoriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden van cruciaal belang.

Niet volledig afhankelijk van de geleidehond

Hoewel geleidehonden ongelooflijke metgezellen zijn en essentiële taken kunnen uitvoeren, zijn ze mogelijk niet altijd beschikbaar of kunnen ze specifieke taken niet uitvoeren. Goed kunnen navigeren met de witte stok biedt dan een aanvullende, betrouwbare methode om zelfstandig te reizen.

Voorbeeld: Stel je voor dat iemand met een visuele beperking een winkelcentrum wil bezoeken waar enkel een roltrap aanwezig is, waar de geleidehond nooit op mag lopen. In dit geval is het misschien beter de hond thuis te laten en met de witte stok te navigeren om veilig de roltrap te kunnen nemen, indien er geen ander veilig alternatief beschikbaar is.

Veiligheid en vertrouwen

Het gebruik van een witte stok vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij mensen met een visuele beperking. Ze kunnen hierdoor obstakels opsporen, afstanden inschatten en onbekende omgevingen verkennen met een groter gevoel van controle.

Voorbeeld: Als iemand met een witte stok een onbekende straat nadert, kan hij of zij zelfstandig de oversteekplaats lokaliseren (indien goed herkenbaar), de verkeerslichten herkennen en veilig de straat oversteken.

Flexibiliteit

Een witte stok biedt een hoge mate van flexibiliteit. De stok kan worden gebruikt in verschillende situaties, zowel binnen als buiten, en vereist geen specifieke training voor elke nieuwe omgeving.

Voorbeeld: Een persoon met een witte stok kan zelfstandig een museum verkennen, door een park wandelen of naar het huis van een vriend navigeren zonder voorafgaande instructies voor de hond.

Noodgevallen

In noodsituaties, zoals brand in een gebouw, kan het vermogen om zelfstandig en snel te handelen van levensbelang zijn. Dankzij een witte stok kunnen mensen snel reageren op noodsituaties zonder afhankelijk te zijn van de hond.

Toegang tot verschillende omgevingen

Een witte stok is aanvaard in een breed scala van omgevingen, waaronder openbare plaatsen, winkels, het openbaar vervoer en medische faciliteiten. Dit vergroot de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

Voorbeeld: Een persoon met een witte stok kan gemakkelijk een bus nemen, een ziekenhuis betreden en zich vrij bewegen in een drukke winkelstraat.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Geïnformeerde keuze

Het besluit om een geleidehond aan te vragen en te verwelkomen in het leven is een belangrijke stap voor mensen met een visuele beperking. Dit proces is niet alleen intensief, maar het markeert ook het begin van een unieke en levenslange samenwerking tussen de persoon en de hond. Om ervoor te zorgen dat deze relatie succesvol en bevredigend is voor beide partijen, is het cruciaal dat mensen eerst een solide basis in mobiliteit hebben voordat ze een geleidehond aanvragen.

Het belang van een geïnformeerde keuze

Met een geleidehond op stap gaan is een levensveranderende beslissing. Het is een verbintenis die niet alleen tijd en energie vergt, maar ook de juiste omgeving en levensstijl vereist om effectief te zijn. door een goede basis in mobiliteit kunnen mensen een weloverwogen beslissing nemen over of een geleidehond echt past bij hun behoeften, levensstijl en omgeving.

Voorbeeld: Iemand die een drukke en lawaaierige stedelijke omgeving bewoont en regelmatig het openbaar vervoer gebruikt, kan dankzij zijn goede mobiliteit besluiten dat een geleidehond hem zal helpen om veilig en efficiënt door zijn dagelijkse leven te navigeren.

Voorkomen van teleurstellingen

Het aanvragen en opleiden van een geleidehond is een investering in tijd en middelen, zowel voor de persoon als de organisatie die de hond traint. Door vooraf te beschikken over een sterke mobiliteit, kunnen mensen teleurstellingen voorkomen als ze ontdekken dat de geleidehond niet volledig aan hun verwachtingen voldoet.

Voorbeeld: Stel je voor dat iemand die niet goed is in het inschatten van afstanden en obstakels, een geleidehond krijgt, maar ontdekt dat hij nog steeds moeite heeft om hindernissen te vermijden. Deze teleurstelling kan worden voorkomen door eerst te werken aan de basismobiliteit.

Succesvolle integratie

Een stevige basis in mobiliteit vergemakkelijkt de integratie van de geleidehond in het dagelijks leven. Mensen kunnen hun nieuwe partner beter begrijpen en aanvullende mobiliteitsvaardigheden ontwikkelen die de hond ondersteunen in zijn taken.

Voorbeeld: Iemand met sterke mobiliteitsvaardigheden kan effectief communiceren met de hond, wat leidt tot een soepelere en efficiëntere samenwerking bij het navigeren door drukke straten of ingewikkelde situaties.

Bewustzijn van verantwoordelijkheid

Een goede basis in mobiliteit kan mensen ook helpen om de verantwoordelijkheden van het hebben van een geleidehond volledig te begrijpen. Ze worden zich bewust van de dagelijkse zorg, training en behoeften van de hond, wat bijdraagt aan een gezonde en gelukkige samenwerking.

Verhoogd zelfvertrouwen

Vertrouwen in de eigen vaardigheden en de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren, zijn van onschatbare waarde voor mensen met een visuele beperking. Dankzij een goede basismobiliteit met de witte stok voordat een geleidehond geïntroduceerd wordt, kan het zelfvertrouwen aanzienlijk versterkt worden. Hier zijn enkele manieren waarop dit gebeurt:

Zelfstandigheid bevorderen

Mensen kunnen zelfstandig navigeren en dagelijkse activiteiten uitvoeren dankzij het leren lopen met een witte stok. Dit gevoel van onafhankelijkheid versterkt hun vertrouwen in hun vermogen om voor zichzelf te zorgen.

Voorbeeld: Stel je voor dat iemand met een witte stok zelfstandig naar een nieuwe supermarkt gaat en erin slaagt om boodschappen te doen zonder hulp. Dit kan een aanzienlijke boost aan hun zelfvertrouwen geven.

Veiligheid en controle

Blinden en slechtzienden kunnen dankzij een sterke mobiliteit met een witte stok hun omgeving beter begrijpen en obstakels vermijden. Dit vergroot hun gevoel van veiligheid en controle over hun omgeving.

Voorbeeld: Wanneer iemand met een witte stok veilig een drukke straat kan oversteken en obstakels kan detecteren, ervaren ze een groter gevoel van controle en zelfvertrouwen.

Zelfredzaamheid in noodsituaties

Het vermogen om zelfstandig te handelen in noodsituaties, zoals brand of medische hulp, versterkt het zelfvertrouwen van mensen. Ze weten dat ze kunnen vertrouwen op hun mobiliteitstechnieken, zelfs in kritieke momenten.

Voorbeeld: In het geval van een brand in hun huis, kan iemand die kan omgaan met een witte stok snel en zelfstandig naar de nooduitgang navigeren.

Flexibiliteit en onafhankelijkheid

Wanneer iemand goed kan omgaan met een witte stok kan hij zich flexibel bewegen in verschillende omgevingen zonder volledig afhankelijk te zijn van een hulpmiddel zoals een geleidehond.

Voorbeeld: Een persoon met een goede mobiliteit kan gemakkelijk wisselen tussen het gebruik van de witte stok en de geleidehond, afhankelijk van de situatie.

Eigenwaarde

Een succesvolle navigatie met een witte stok versterkt het gevoel van eigenwaarde en trots. Mensen kunnen hierdoor uitdagingen overwinnen en obstakels trotseren.

Voorbeeld: Wanneer iemand met een witte stok zelfstandig een nieuwe omgeving verkent en met succes hun bestemming bereikt, kan dit hun gevoel van eigenwaarde vergroten.

Situaties waarin de hond niet mee mag

Hoewel geleidehonden uiterst bekwaam zijn in het begeleiden van mensen met een visuele beperking, zijn er situaties waarin het niet praktisch of toegestaan is om de hond mee te nemen. Deze situaties kunnen variëren vanwege veiligheids-, gezondheids-, of andere logistieke redenen. Het is belangrijk dat zowel de geleidehondgebruiker als het bredere publiek hiermee rekening kunnen houden.

Medische instellingen

In ziekenhuizen, met name op de afdelingen voor intensieve zorg en operatiekamers, is het meenemen van dieren over het algemeen om strikte hygiënische en gezondheidsredenen niet toegestaan. Dit komt omdat ziekenhuizen een steriele omgeving moeten handhaven om infecties te voorkomen. Geleidehonden kunnen hier niet aanwezig zijn, maar het is cruciaal dat mensen met een visuele beperking toegang hebben tot alternatieve ondersteuning of begeleiding tijdens hun ziekenhuisopname.

Voedings- en bereidingsfaciliteiten

In keukens waar voedsel wordt bereid, zijn dieren volgens gezondheidsvoorschriften verboden. Dit is om te voorkomen dat er allergenen of besmetting in het voedsel terechtkomen. In dergelijke situaties moeten mensen met een geleidehond veilig en comfortabel in de buurt kunnen blijven zonder dat de hond daadwerkelijk binnenkomt.

Zwembaden en waterparken

Publieke zwembaden en waterparken hebben vaak strikte regels tegen de aanwezigheid van huisdieren, inclusief geleidehonden. Dit komt door de potentiële problemen met hygiëne en veiligheid. Maar het betekent niet dat mensen met een visuele beperking niet kunnen genieten van zwemmen en waterpret. In dergelijke gevallen kunnen begeleiders beschikbaar zijn om te helpen bij het navigeren en genieten van het water.

Religieuze of culturele plaatsen

Sommige religieuze of culturele plaatsen kunnen specifieke regels hebben met betrekking tot dieren. Het is belangrijk om de voorschriften van dergelijke locaties te respecteren, terwijl alternatieve regelingen kunnen worden getroffen om de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking te waarborgen.

Emotioneel beladen gebeurtenissen

In het leven van mensen met een visuele beperking zijn er momenten waarop emoties hoog oplopen. Dit kan het geval zijn bij gebeurtenissen zoals een crematiedienst, een bezoek aan een psycholoog of andere emotioneel uitdagende situaties. Sommige geleidehonden zijn bijzonder gevoelig voor de emoties en het gedrag van hun eigenaar.

De gevoeligheid van geleidehonden

Geleidehonden zijn getraind om hun eigenaar te ondersteunen in diverse situaties. Dit omvat het navigeren door drukke straten, het herkennen van obstakels en het bieden van veiligheid. Echter, sommige geleidehonden hebben een opmerkelijke gevoeligheid voor de emotionele toestand van hun eigenaar. Ze kunnen signalen oppikken van verhoogde stress, angst of verdriet.

Voorbeeld: Stel je voor dat iemand met een geleidehond een crematiedienst bijwoont ter nagedachtenis aan een dierbare. De geleidehond kan de emotionele spanning van hun eigenaar aanvoelen en zelf ook onrustig worden.

Stress bij geleidehonden

Wanneer geleidehonden de emotionele spanning van hun eigenaar oppikken, kunnen ze zelf gestrest raken. Dit kan hun concentratie verminderen en hun vermogen om taken effectief uit te voeren aantasten. In sommige gevallen kan dit leiden tot verwarring en gedragsveranderingen bij de hond.

Voorbeeld: Tijdens een bezoek aan een psycholoog kunnen de zware emoties van de persoon worden overgedragen op de hond, wat resulteert in verminderde focus en prestaties.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Bescherming van de hond

In situaties waarin sterke emoties een rol spelen, kan het het beste zijn om de geleidehond te beschermen tegen mogelijke stress of verwarring. Dit betekent dat alternatieve regelingen moeten worden getroffen voor ondersteuning, zoals het laten van de hond in een veilige omgeving.

Voorbeeld: Bij een emotioneel beladen gebeurtenis zoals een crematiedienst kan de persoon ervoor kiezen om de hond thuis te laten of onder te brengen bij een vertrouwde verzorger om te voorkomen dat de hond gestrest raakt.

Het belang van voorbereiding

Het is van cruciaal belang dat mensen met een visuele beperking zich bewust zijn van de mogelijke impact van hun emoties op hun geleidehond. Door vooraf na te denken over hoe emotionele gebeurtenissen de hond kunnen beïnvloeden en passende maatregelen te treffen, kunnen ze ervoor zorgen dat zowel zijzelf als hun trouwe metgezel zich comfortabel en ondersteund voelen.

Voorbeeld: Voorafgaand aan een emotionele afspraak met een psycholoog kan de persoon regelingen treffen voor de verzorging van hun hond, zodat de hond in een stressvrije omgeving kan blijven.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 – 07:26