Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas

Het proces van het koppelen van een geleidehond aan een blinde of slechtziende gebruiker is een zorgvuldige en doordachte procedure, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het begint met het opstellen van een uitgebreid profiel van de (aspirant-)geleidehondgebruiker, om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke match tussen de geleidehond en de gebruiker optimaal is. Ook bij mensen die reeds een geleidehond hebben (gehad), stelt de geleidehondenschool een nieuw profiel op, omdat de omgeving, behoeften en noden van geleidehondgebruikers ook kunnen veranderen.

Profiel opstellen van de (aspirant-)geleidehondgebruiker

De geleidehondenschool stelt een profiel op bij elke (aspirant-)geleidehondgebruiker om de best mogelijke match te maken met een (bijna) afgestudeerde geleidehond. Hiervoor komt hij op huisbezoek waarbij zowel een gesprek als een wandeling plaatsvinden.

Verkennend gesprek

Na het initiële contact en het indienen van een aanvraagformulier met belangrijke vragen, komt de geleidehondeninstructeur op huisbezoek bij de aspirant-geleidehondgebruiker. Dit huisbezoek markeert een cruciale stap in het proces, want pas na dit gesprek komt de toekomstige gebruiker officieel op de wachtlijst voor een geleidehond te staan.

Tijdens dit diepgaande gesprek worden tal van onderwerpen besproken en gedetailleerd geanalyseerd, waaronder onder andere:

 • Persoonlijkheid en achtergrond van de visueel gehandicapte persoon: De instructeur leert de aspirant-geleidehondgebruiker grondig kennen. Dit omvat niet alleen persoonlijke gegevens zoals naam en leeftijd, maar ook de individuele persoonlijkheid en achtergrond van de persoon. Een diepgaand begrip van het karakter en de persoonlijkheid van de gebruiker is van vitaal belang. Dit helpt bij het bepalen welke geleidehond het beste bij de persoonlijkheid van de gebruiker past.
 • Woonomgeving: De omgeving waarin de gebruiker woont, is ook een belangrijke factor. Dit omvat informatie over de woonsituatie, zoals het type woning en de omgeving waarin deze zich bevindt.
 • Mate van visuele beperking: De instructeur onderzoekt hoeveel de persoon nog kan zien, welke gradatie van visuele handicap er is, en hoe deze handicap zich heeft ontwikkeld.
 • Geplande trajecten: Welke trajecten de gebruiker wil lopen met de geleidehond wordt besproken, inclusief specifieke routes en locaties die belangrijk zijn en welke noden en behoeften de persoon hierbij heeft.
 • Andere beperkingen: Naast de visuele handicap worden eventuele andere fysieke of cognitieve beperkingen onderzocht om de meest geschikte match te maken.
 • Ervaring met huisdieren: Het is belangrijk om te weten of de gebruiker ervaring heeft met het houden van huisdieren, met name geleide- of huishonden.
 • Uitlaatplaatsen: Details over de beschikbare uitlaatplaatsen in de tuin en/of woonomgeving worden geëvalueerd om te zorgen voor een optimale leefomgeving voor de geleidehond.

Wandeling (met DogSim)

De (aspirant-)geleidehondgebruiker maakt met de instructeur een wandeling buiten. Een aantal geleidehondenscholen werkt hiervoor met een DogSim, wat staat voor “Dog Simulator.” Deze speciale metalen apparaten, voorzien van vier wieltjes, simuleren de werking van een blindengeleidehond en kunnen worden aangestuurd door de instructeur. Een beugel wordt aan de DogSim bevestigd, zodat de aspirant-geleidehondgebruiker deze kan vasthouden. Terwijl de gebruiker de beugel vasthoudt, duwt de instructeur de DogSim vooruit.

Tijdens de route buiten observeert de instructeur verschillende aspecten, waaronder:

 • Oriëntatie van de geleidehondgebruiker: De trainingssessie met de DogSim biedt inzicht in de oriëntatievaardigheden van de aspirant-geleidehondgebruiker. De instructeur krijgt hierdoor een beeld van hoe goed de persoon zich kan oriënteren in de omgeving.
 • Kennis van routes: Het is belangrijk dat de geleidehondgebruiker voldoende routes kent om zelfstandig te lopen. De instructeur kan tijdens deze wandeling beoordelen hoe goed de persoon verschillende routes beheerst.
 • Looptempo: Het looptempo van de aspirant-geleidehondgebruiker is een essentieel onderdeel van geleidewerk. De instructeur kan het tempo beoordelen.
 • Evenwicht: Evenwicht is een belangrijk aspect van het lopen met een geleidehond. De instructeur kan tijdens de trainingssessie letten op het evenwicht van de gebruiker en eventuele aandachtspunten identificeren.

Matching van geleidehond met slechtziend of blind baasje

De instructeur van de geleidehondenschool bezit nu een schat aan informatie waarmee hij een nauwkeurige en geschikte match kan vinden voor de (aspirant-)geleidehondgebruiker. Elke hond is immers net als elke persoon uniek, en heeft zijn of haar eigen karakter, looptempo, behoeften, voorkeuren, sterke punten en aandachtspunten.

Individualiteit van geleidehonden

Elke geleidehond heeft zijn eigen karakter en temperament. Sommige geleidehonden zijn van nature kalm en geduldig, terwijl andere meer energiek en actief zijn. Sommigen zijn zeer waakzaam en alert, terwijl anderen wat relaxter zijn. De instructeurs hebben inzicht in deze karaktereigenschappen en begrijpen welk type hond het beste past bij de persoonlijkheid van de gebruiker.

Het looptempo van een geleidehond kan ook variëren. Sommige honden lopen in een rustig tempo, terwijl andere sneller en doelgerichter zijn. De keuze van de hond hangt af van het looptempo en de behoeften van de gebruiker. Een oudere gebruiker met een trager looptempo heeft bijvoorbeeld geen behoefte aan een zeer actieve en snelle geleidehond, terwijl een persoon met een actieve levensstijl misschien juist wel zo’n hond nodig heeft.

Unieke behoeften en voorkeuren

Elke (aspirant-)geleidehondgebruiker heeft zijn of haar eigen behoeften en voorkeuren. Sommige mensen lopen vrijwel dagelijks dezelfde route en hebben een routineuze levensstijl, terwijl anderen juist vaak verschillende routes verkennen en een dynamischer leven leiden. De geleidehond moet aansluiten bij deze levensstijl en behoeften.

Bepaalde mensen hebben specifieke voorkeuren als het gaat om het ras van de geleidehond. Sommigen geven de voorkeur aan een bepaald ras vanwege persoonlijke affiniteit, allergieën of andere redenen. In deze gevallen wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met deze voorkeur bij het vinden van een geschikte match.

Matching van blindengeleidehonden met blind of slechtziend baasje

Het vinden van de perfecte match tussen een geleidehond en een (aspirant-)gebruiker is een zorgvuldig proces dat niet noodzakelijkerwijs chronologisch verloopt. Hier is hoe het matchingproces plaatsvindt:

Selectie van de geleidehond

Een geleidehond doorloopt een intensieve opleiding en is meestal “afgestudeerd” op de leeftijd van 1,5 à 2,5 jaar. Gedurende de laatste fase van de opleiding heeft de instructeur van de geleidehondenschool een goed beeld van de vaardigheden, het temperament, de persoonlijkheid, de positieve punten en ook aandachtspuntjes van de geleidehond. Op basis hiervan kan de instructeur beoordelen welk kandidaatprofiel het beste past bij de geleidehond.

De matching

De belangrijkste stap is het vinden van de perfecte match tussen de geleidehond en een (aspirant-)gebruiker. Dit proces is echter niet louter chronologisch, waarbij de persoon bovenaan de wachtlijst automatisch de eerstvolgende afgestudeerde geleidehond ontvangt. De prioriteit gaat in de eerste plaats naar mensen die een vervangende geleidehond nodig hebben, omdat ze al gewend zijn aan mobiliteit en zo min mogelijk tijd zonder hond willen doorbrengen.

Het doel is om een optimale combinatie van geleidehond en baas tot stand te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals leeftijd, looptempo, levensstijl, en zelfs persoonlijke voorkeuren. Een goede “match” is van uiterst belang voor het succes van het geleidewerk en het vormen an een goed team.

Kennismaking en evaluatie

Zodra de instructeur een passend kandidaatprofiel bij de geleidehond heeft gevonden, wordt de (aspirant-)geleidehondgebruiker op de hoogte gesteld. Er volgt een ontmoeting tussen de potentiële baas en de geleidehond, waarbij gekeken wordt of er een klik is en of de toekomstige samenwerking veelbelovend lijkt.

Vervolgens wordt een ritje buiten gemaakt om de interactie tussen de geleidehond en de persoon te observeren. Hierbij wordt gekeken naar hoe de hond precies werkt en hoe de toekomstige baas met de hond omgaat. Na deze testrit wordt een grondige evaluatie uitgevoerd om te bepalen of de “match” geslaagd is. De geleidehondgebruiker krijgt hiervoor soms ook nog enkele dagen bedenktijd.

Instructieperiode: Baas én hond in opleiding

Wanneer de match tussen een geleidehond en een (aspirant-)gebruiker succesvol is, volgt een spannende fase: de “instructieperiode,” een intensieve instructieperiode voor zowel de baas als de hond in opleiding. De meeste geleidehondenscholen plannen een “match” ongeveer 2 tot 8 weken voordat de instructieperiode van start gaat. Dit biedt de gebruiker de gelegenheid om de nodige voorbereidingen te treffen, zoals het regelen van vakantie, het vinden van opvang voor de oude geleidehond, en andere praktische regelingen.

De voorbereiding

Gedurende de periode tussen de match en de start van de instructieperiode, heeft de instructeur de gelegenheid om de geleidehond in zijn laatste opleidingsfase verder te trainen. Dit omvat het aanleren van specifieke vaardigheden die handig kunnen zijn voor de toekomstige gebruiker. De hond wordt verder voorbereid om naadloos te kunnen samenwerken met de gebruiker.

De instructieperiode

Schoolinstructie (optioneel)

Tijdens de instructieperiode verblijft de persoon met een visuele handicap soms één of meerdere weken intern in de geleidehondenschool. Deze periode wordt over het algemeen als erg intens ervaren. Tijdens deze instructieperiode leert de gebruiker niet alleen hoe hij met de geleidehond kan werken, maar ook hoe hij met de hond moet omgaan als een huishond, wat de geleidehond in 90% van de gevallen ook is. De instructie omvat niet alleen de technische aspecten van het geleidewerk, maar ook de verzorging, voeding, en dagelijkse interacties met de hond om zo te zorgen dat het mentale en fysieke welzijn van de hond zo optimaal mogelijk blijft. De gebruiker en de hond in opleiding bouwen gedurende deze periode een sterke band op, wat van cruciaal belang is voor het succes van hun samenwerking.

Thuisinstructie

Alle scholen bieden een thuisinstructieperiode van één tot meerdere weken aan waarin de training in de woon-, werk-, en/of schoolomgeving van de blinde of slechtziende persoon plaatsvindt. De geleidehond past zich aan aan de dagelijkse routine van de gebruiker en leert specifieke routes en gewoontes.

Nazorg

Na de instructieperiode blijft de instructeur de gebruiker en de geleidehond regelmatig live opvolgen via nazorgbezoeken, om ervoor te zorgen dat het team optimaal blijft functioneren en om eventuele vragen of problemen aan te pakken.

Geleidehond

Geleidehond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 8 november 2023 – 07:17