De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes

Vuurwerk, vaak geassocieerd met vreugde en vieringen, kan een donkere schaduw werpen op het leven van mensen met een geleidehond, vooral wanneer dit onbedoeld wordt afgestoken op onverwachte momenten en illegaal vuurwerk afsteken. De harde knallen en fel schijnende lichten kunnen niet alleen een schrikreactie veroorzaken bij de hond en zijn baas, maar ook ernstige trauma’s veroorzaken bij de hond. Dit heeft niet alleen invloed op het welzijn van de geleidehond, maar ook op de onafhankelijkheid en kwaliteit van leven van de eigenaar.

Wat gebeurt er precies?

Vaak worden wettelijke regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk geschonden, hetgeen een diepe impact kan hebben op blinde en slechtziende personen met hun blindengeleidehond. Hier wordt dieper ingegaan op de problemen die ontstaan door deze overtredingen en de impact ervan op de betrokkenen:

Onvoorspelbaarheid van vuurwerk

Voor blinde of slechtziende baasjes van een geleidehond is het afsteken van vuurwerk een bijzonder moeilijk te voorspellen en beheren element. Dit begint vaak al weken of zelfs maanden voor de jaarwisseling en gaat door tot enkele weken na het nieuwe jaar. Deze voortdurende onzekerheid dwingt geleidehondgebruikers om voortdurend alert te zijn op waar en wanneer ze hun honden veilig kunnen uitlaten.

Beperkte mobiliteit

Personen met een visuele beperking vertrouwen sterk op hun geleidehonden om zich veilig en onafhankelijk te verplaatsen. Wanneer vuurwerk onverwachts wordt afgestoken, kan dit de mobiliteit van de geleidehondgebruiker ernstig beperken. De eigenaar moet voortdurend rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van vuurwerk, wat hun bewegingsvrijheid belemmert.

Stress en angst voor de hond

Geleidehonden zijn goed getraind, maar de plotse luide knallen en flitsen van vuurwerk kunnen bij hen intense stress en angst veroorzaken. Dit kan leiden tot gedragsveranderingen, zoals angstig gedrag of het vermijden van specifieke gebieden waar vuurwerk vaak wordt afgestoken.

Gevoelens van machteloosheid

Voor geleidehondgebruikers kan de voortdurende aanwezigheid van vuurwerk gevoelens van machteloosheid en frustratie veroorzaken. Ze hebben vaak geen controle over wanneer of waar vuurwerk wordt afgestoken, waardoor ze zich onzeker en beperkt in hun dagelijkse activiteiten voelen.

Voortdurende alertheid

Het constant moeten anticiperen op mogelijke vuurwerkexplosies vereist voortdurende alertheid van geleidehondgebruikers. Dit kan leiden tot vermoeidheid en stress, waardoor hun levenskwaliteit wordt aangetast.

Naleving van wettelijke regels

Het afsteken van vuurwerk is vaak in strijd is met de wettelijke regels met betrekking tot geluidsoverlast en tijden waarop vuurwerk is toegestaan. Deze regels schenden heeft niet alleen gevolgen voor geleidehondgebruikers, maar ook voor de bredere gemeenschap.

Gevolgen van onbedoeld en illegaal vuurwerk

Traumatisering van geleidehonden

Vuurwerk, vooral als het onverwacht is, kan een geleidehond ernstig traumatiseren. De luide knallen en het felle licht kunnen leiden tot overmatige angst, stress en paniek bij de hond. Dit kan resulteren in gedragsveranderingen, zoals overmatig blaffen, trillen, hijgen en zelfs vluchtgedrag. Deze emotionele stress kan langdurig zijn en kan het geleidewerk van de hond aantasten.

Geleidehond

Geleidehond: Een blindengeleidehond kan getraumatiseerd raken

Impact op de eigenaar

Naast de directe impact op de geleidehond heeft onbedoeld (en illegaal) vuurwerk ook invloed op de eigenaar. Het is hartverscheurend voor hen om te zien dat hun trouwe metgezel lijdt. Bovendien kan de onverwachte confrontatie met vuurwerk de eigenaar angstig en gestrest maken, vooral als ze zich zorgen maken over de veiligheid van hun hond. Dit leidt mogelijk tot een negatieve vicieuze cirkel waarbij baas en hond steeds meer het vertrouwen (in elkaar) verliezen.

Verlies van vertrouwen in openbare ruimtes

Geleidehonden en hun eigenaren vertrouwen er op om buiten veilig te kunnen wandelen om hun dagelijkse taken uit te voeren. Onverwacht en illegaal vuurwerk kan dit vertrouwen schenden en kan leiden tot aarzeling om naar buiten te gaan. De blinde of slechtziende persoon kan daardoor angst krijgen om buiten te komen, hetgeen leidt tot sociale isolatie.

Hertraining en mogelijke afkeuring

Wanneer een geleidehond wordt geconfronteerd met plotselinge en harde geluiden, zoals vuurwerk, of als de hond zelfs fysiek wordt belaagd met vuurwerk, raakt de hond vaak extreem angstig en verlangt hij naar een veilige plek om te ontsnappen. In de meeste gevallen kan de blindengeleidehond na zo’n traumatische gebeurtenis niet langer met het benodigde vertrouwen zijn taken voor de eigenaar uitvoeren. Dit laat de eigenaar vaak hulpeloos en gedesoriënteerd achter. Sommige honden associëren bovendien de locatie waar het vuurwerk plaatsvond met angst, wat betekent dat ze bijvoorbeeld een specifieke brug vermijden of bepaalde straten niet meer willen betreden.

Hertraining en professionele ondersteuning voor zowel de eigenaar als de hond zijn vaak noodzakelijk om deze situatie te begrijpen en ermee om te gaan. Dit is een langdurig proces dat zowel de hond als de eigenaar onder druk kan zetten. In sommige gevallen is de traumatische impact zo ernstig dat de hond niet langer geschikt is als geleidehond en uiteindelijk moet worden afgekeurd. In zulke gevallen is hertraining van de hond vaak niet haalbaar. Dit betekent niet alleen het einde van de intense band tussen de eigenaar en de geleidehond, maar het is ook een zware tegenvaller voor de geleidehondenschool. Het opleiden van een blindengeleidehond vereist namelijk aanzienlijke tijd, energie en financiële middelen, met een gemiddelde kostprijs van zo’n 25.000 EUR per afgestudeerde geleidehond.

Wat kan er gedaan worden?

Volgende maatregelen kunnen helpen bij het verminderen van de risico’s en overlast die geleidehonden en hun eigenaren ervaren als gevolg van vuurwerk. Het is van essentieel belang dat de samenleving als geheel zich bewust wordt van deze kwestie en samenwerkt om de veiligheid en het welzijn van mensen met een visuele beperking te waarborgen.

Hier zijn gedetailleerde stappen die kunnen worden ondernomen om de veiligheid van geleidehonden en hun baasjes te verbeteren:

Bewustwording vergroten

Het vergroten van bewustzijn over de impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op blindengeleidehonden is van vitaal belang. Voorlichtingscampagnes kunnen worden opgezet om mensen bewust te maken van het feit dat vuurwerk niet alleen storend is, maar ook schadelijk kan zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van deze speciale honden.

Wetgeving en handhaving

Om de veiligheid van geleidehonden en hun eigenaren te waarborgen, is het noodzakelijk om strengere wetgeving en handhaving te implementeren met betrekking tot het afsteken van vuurwerk op ongepaste momenten. Boetes opleggen voor onverantwoordelijk vuurwerkgebruik kan een afschrikkend effect hebben en mensen aanmoedigen om voorzichtiger te zijn.

Alternatieven voor vuurwerk

Alternatieven promoten voor traditioneel vuurwerk is een positieve benadering om overlast en trauma bij geleidehonden te verminderen. Stil vuurwerk en lichtshows zijn enkele voorbeelden van vuurwerkalternatieven die even spectaculair kunnen zijn zonder het luide geluid. Bovendien kan het instellen van specifieke locaties voor het afsteken van vuurwerk helpen om de gemoedsrust van blinde en slechtziende personen te waarborgen wanneer ze naar buiten gaan.

Vuurwerkvrije zones

Specifieke vuurwerkvrije zones in stedelijke gebieden kunnen een belangrijke stap zijn om de veiligheid van geleidehonden en hun eigenaren te garanderen.

Samenwerking met gemeenschappen

Het betrekken van lokale gemeenschappen bij initiatieven voor veilig vuurwerkgebruik kan bijdragen aan een positieve verandering. Dit omvat het samenwerken met vuurwerkfabrikanten, evenementenorganisatoren en lokale overheden om verantwoordelijk gedrag te bevorderen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 6 april 2024 – 12:47