Een blindengeleidehond is niet altijd perfect

Blindengeleidehonden fascineren mensen door hun speciale training waardoor ze de rol van ogen overnemen voor mensen met een visuele beperking. Deze honden navigeren rond obstakels, voeren zoekopdrachten uit en tonen intelligent ongehoorzaam gedrag in gevaarlijke situatias. Het is een misvatting dat een geleidehond altijd alles perfect doet. Ondanks hun training maken ze soms fouten, wat tot verwarring kan leiden bij voorbijgangers. Deze geleidehonden zijn in de eerste plaats honden, geen robots.

Opleiding van een blindengeleidehond in een notendop

Blindengeleidehonden komen niet kant-en-klaar ter wereld; ze ondergaan intensieve training om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. Deze training omvat gehoorzaamheid, navigatie en het omgaan met diverse situaties. Natuurlijk hondengedrag zoals snuffelen, blaffen en afleiding hoort bij hun aard. Het verwachten van perfectie vanaf het begin negeert het feit dat deze honden gedurende hun training evolueren en leren.

De opleiding van een blindengeleidehond is een uitgebreid proces voordat hij daadwerkelijk aan het werk kan. Gedurende de eerste twaalf tot zestien maanden verblijft de hond in een puppypleeggezin, waar hij gesocialiseerd wordt en de basis van gehoorzaamheid krijgt aangeleerd. Tijdens deze socialisatieperiode wordt de hond blootgesteld aan diverse omgevingen zoals winkelcentra, openbaar vervoer en markten. Voordat de eigenlijke geleidetraining begint, wordt een stevige basis van gehoorzaamheid gelegd door middel van cursussen, live lessen en trainingsdagen.

Wanneer de pup tussen de twaalf en zestien maanden oud is, gaat hij naar een opleidingscentrum waar zijn training wordt voortgezet. Hier leert hij obstakels te ontwijken, worden zoekopdrachten verfijnd en ontwikkelt hij het vermogen om te werken in ruimtes van minstens één meter breed en twee meter hoog. De hond wordt geleerd om intelligent ongehoorzaam te zijn in potentieel gevaarlijke situaties, initiatief te tonen door alternatieve routes te kiezen en specifieke taken uit te voeren, zoals stoppen bij een zebrapad.

Na ongeveer zes maanden tot anderhalf jaar training is een geleidehond klaar om aan zijn taak te beginnen. In de laatste fase van de opleiding wordt zorgvuldig bekeken welke geleidehond bij welke baas past. Dit gebeurt na uitgebreide interviews, oriëntatie- en mobiliteitstesten. Het doel is om een perfecte “match” te maken op basis van karakter, looptempo en werkbehoeften van zowel de hond als de baas. Na een succesvolle kennismaking begint het team aan verdere training, vaak in de vertrouwde omgeving van de baas, zoals thuis, op school of op het werk.

Geleidehond

Geleidehond

Elke geleidehond heeft aandachtspunten

De opleiding van een blindengeleidehond is een indringende reis die niet elke hond succesvol voltooit. Ondanks de zorgvuldige training en begeleiding, kunnen zowel medische als gedragsgerelateerde factoren leiden tot het vroegtijdig afbreken van de training, zelfs wanneer de eindstreep in zicht lijkt te zijn. Deze honden zijn geen onfeilbare machines, en het is belangrijk te erkennen dat bepaalde aandachtspunten inherent zijn aan hun wezen. Deze aandachtspunten variëren van het omgaan met afleiding en menselijke interacties tot het reageren op andere honden en zelfs uitdagingen met betrekking tot voedsel.

Ondanks hun intensieve training en bewonderenswaardige prestaties zijn ook blindengeleidehonden niet immuun voor vergissingen. Net zoals mensen, kunnen ze soms onjuiste inschattingen maken van afstanden, obstakels verkeerd inschatten en situaties verkeerd begrijpen. Het is van groot belang om te erkennen dat hun vermogen om fouten te maken een intrinsiek menselijk aspect van hun bestaan is. Deze erkenning benadrukt de menselijke kant van deze dieren en herinnert ons eraan dat volmaaktheid niet het streven is, maar eerder de voortdurende inzet om hun menselijke partners te helpen.

Hoewel afleiding een natuurlijk gedragskenmerk is van blindengeleidehonden, wordt er tijdens hun training gestreefd naar een evenwichtige benadering tussen focus en afleiding. Hierdoor kunnen ze alert en toegewijd blijven aan hun taken, terwijl ze tegelijkertijd ruimte hebben voor menselijke reacties en nieuwsgierige momenten. Deze balans is cruciaal zodat ze hun rol met precisie kunnen vervullen, terwijl ze toch de ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te uiten en zich aan kunnen passen aan verschillende situaties.

Afleiding door andere honden en mensen

Andere honden

Net zoals mensen, kunnen geleidehonden tijdens hun werkzaamheden worden afgeleid. Hoewel deze honden worden onderwezen om zich te concentreren en stoïcijns afleidingen zoals geuren, geluiden, andere mensen en honden te negeren, wordt dit in de hedendaagse wereld steeds uitdagender. Honden hebben hun eigen speciale manier van communiceren, soms met subtiele signalen die voor mensen moeilijk te ontcijferen zijn. Dit betekent dat het voor geleidehonden lastig kan zijn om niet te reageren op andere honden, zelfs na intensieve training.

Mensen

Daarnaast kunnen ook andere mensen de aandacht van een werkende geleidehond afleiden. Mensen benaderen de geleidehond, maken onbedoelde geluiden, bieden voedsel aan of trekken op andere manieren de focus van deze hardwerkende dieren weg. De scholen waar deze honden worden getraind, bieden begeleiding om zowel de hond als de baas te helpen omgaan met deze situaties. De honden kunnen zich hierdoor beter concentreren op hun taak en hun eigenaren leren om adequaat te reageren op dergelijke gedragingen. Echter, zelfs met deze begeleiding, blijft het soms een uitdaging.

Geen robot

Afleiding tijdens het werk betekent niet dat geleidehonden falen in hun taken. Het geeft eerder blijk van hun levendige karakter en gevoeligheid voor hun omgeving. Dit is wat hen onderscheidt van mechanische apparaten. De aanwezigheid van afleiding in hun werk toont de levendigheid en nieuwsgierigheid van geleidehonden, wat op zijn beurt bijdraagt aan hun unieke persoonlijkheid en maakt hen tot veel meer dan alleen dienstverlenende machines.

Foutjes en slordigheden

Zelfs nadat geleidehonden een uitgebreide training hebben doorlopen, zijn ze niet immuun voor het maken van foutjes. Deze fouten kunnen variëren van kleine onnauwkeurigheden tot slordigheden die zich voordoen tijdens het uitvoeren van hun taken. Ondanks hun intense opleiding kunnen verschillende factoren bijdragen aan deze fouten.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan een rol spelen bij het optreden van fouten. Net als mensen kunnen geleidehonden moe worden na een lange dag van werken en taken uitvoeren. Hierdoor kunnen ze minder alert zijn en kunnen kleine foutjes optreden bij het omzeilen van obstakels, het aangeven van stopsignalen of andere taken die ze normaal gesproken met precisie uitvoeren.

Menselijke factoren

Menselijke factoren kunnen ook leiden tot fouten bij geleidehonden. Dit omvat zowel de menselijke geleider als de mensen om hen heen. Als de geleider bijvoorbeeld afgeleid is of niet volledig oplettend, kan dit de communicatie en samenwerking met de hond beïnvloeden, wat tot fouten kan leiden. Bovendien kunnen externe factoren, zoals onverwachte gebeurtenissen of plotselinge veranderingen in de omgeving, ook van invloed zijn op de prestaties van de hond.

Individueel karakter van hond

Individuele omstandigheden spelen ook een rol bij het maken van fouten. Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid en reacties op verschillende situaties. Een geleidehond kan bijvoorbeeld op een bepaalde dag wat meer afgeleid zijn dan normaal, of hij kan reageren op onverwachte prikkels in zijn omgeving. Deze individuele variabiliteit kan leiden tot foutjes, zelfs bij honden die over het algemeen zeer goed getraind zijn.

Alert blijven

Om de impact van deze fouten te minimaliseren, is het van groot belang dat zowel de geleider als de hond alert blijven en snel reageren op eventuele fouten. Directe correctie en hertraining zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de hond zijn taken met precisie en consistentie blijft uitvoeren. Dit voorkomt dat kleine foutjes zich opstapelen en resulteert in een hoge standaard van geleidewerk zonder de negatieve invloed van slordigheid.

Schrik en trauma

Blindengeleidehonden kunnen, net als mensen, soms schrikken tijdens hun werk. Dit betekent dat ze onverwachts kunnen reageren op bepaalde prikkels in hun omgeving, zoals harde geluiden, plotselinge bewegingen of andere onverwachte gebeurtenissen. Deze schrikreacties zijn een normaal onderdeel van het gedrag van levende wezens en kunnen variëren afhankelijk van de individuele hond en zijn temperament.

Harde geluiden en onverwachte bewegingen

Vergelijkbaar met hoe mensen kunnen schrikken van bijvoorbeeld een hard geluid of een onverwachte beweging, kunnen geleidehonden zich ook ongemakkelijk voelen in vergelijkbare situaties. Hun plotselinge reacties kunnen variëren van lichte verstijving of terughoudendheid tot het abrupt stoppen van hun activiteiten. Dit gedrag komt voort uit hun natuurlijke instincten en zintuigen, die hen helpen om alert te blijven voor potentiële gevaren in hun omgeving.

Traumatische ervaringen

Naast algemene schrikreacties kunnen geleidehonden ook traumatische ervaringen opdoen, vergelijkbaar met hoe mensen emotionele reacties kunnen ontwikkelen na het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Deze traumatische ervaringen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een aanval door andere honden tijdens het werk of blootstelling aan luide vuurwerkknallen. Dergelijke gebeurtenissen kunnen langdurige effecten hebben op de honden, zowel fysiek als emotioneel.

Deze traumatische ervaringen kunnen geleidehonden beïnvloeden op verschillende manieren. Ze kunnen leiden tot veranderingen in gedrag, verhoogde angstniveaus en zelfs een verminderd vertrouwen in bepaalde situaties. Als gevolg hiervan kunnen hun werkprestaties worden beïnvloed, wat van invloed kan zijn op de veiligheid en het welzijn van zowel de geleider als de hond zelf.

Aandacht en training

Omgaan met schrikreacties en trauma bij geleidehonden vereist zorgvuldige aandacht en training. Professionele begeleiders en trainers werken samen met geleidehonden en hun geleiders om hen te helpen omgaan met deze reacties en om hen stapsgewijs te herstellen van eventuele traumatische ervaringen. Dit kan betekenen dat de hond wordt blootgesteld aan vergelijkbare situaties in een gecontroleerde omgeving, waarbij geleidelijk vertrouwen wordt opgebouwd en de hond leert om anders te reageren.

Hond achter het gedrag

Persoonlijke dimensies van geleidehond

Een geleidehond gaat veel verder dan simpelweg een mechanische hulp; het is een levend wezen met een eigen persoonlijkheid, temperament en gevoelens. Elk van deze dieren draagt unieke karaktertrekken met zich mee, die op hun beurt invloed hebben op hoe ze reageren in uiteenlopende situaties. Hun gedrag wordt niet louter bepaald door training, maar ook door aangeboren eigenschappen en hun individuele geschiedenis.

Een perfecte match

Het proces van het matchen van een geleidehond met een eigenaar is een zorgvuldige afweging. De persoonlijkheid en behoeften van zowel de hond als de toekomstige eigenaar worden grondig bekeken. Voor de matching bekijkt de geleidehondenschool hoe goed de eigenschappen van de hond passen bij de levensstijl en vereisten van de eigenaar. Het begrijpen en respecteren van de individuele eigenschappen van elke hond vormen de bouwstenen van een succesvol team tussen mens en hond.

Diepe band tussen mens en geleidehond

Blindengeleidehonden hebben meestal een intense band met hun baasjes. Deze emotionele verbinding gaat veel verder dan de relatie tussen mens en machine. De geleidehond kan menselijke emoties aanvoelen en reageren op de behoeften van hun baasjes op een manier die robots of machines simpelweg niet kunnen repliceren. Deze wederzijdse begrijpende connectie is gebaseerd op een diep vertrouwen en begrip, wat resulteert in een hechte relatie die verder reikt dan taal.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Empathie en begrip voor fouten

Deze diepgaande band betekent ook dat eigenaren van geleidehonden een inherente empathie en begrip hebben voor de mogelijke fouten en afleidingen van hun viervoetige metgezellen. Dit begrip ontstaat vanuit een gedeelde reis, waarbij zowel mens als hond elkaar ondersteunen, aanvullen en vertrouwen opbouwen. De eigenaren erkennen dat de honden levende wezens zijn, met hun eigen behoeften en instincten. Dit leidt tot een partnerschap gebaseerd op respect en liefdevolle zorg.

Unieke verbondenheid

In deze unieke dynamiek vervagen de grenzen tussen mens en dier, en wordt de relatie verrijkt door wederzijds respect en liefdevolle zorg. Het partnerschap tussen mens en geleidehond gaat verder dan een oppervlakkige werkrelatie; het is een diepgaande connectie die verweven is met vertrouwen, begrip en ondersteuning. Samen vormen ze een team dat de uitdagingen van het leven met een visuele beperking aangaat en overwint. Deze band, gevormd door gedeelde ervaringen en unieke persoonlijkheden, overstijgt woorden en markeert de ware essentie van de relatie tussen mens en geleidehond.

Tips voor andere mensen: Niet afleiden

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met de dynamiek van het samenwerken met geleidehonden, zijn er waardevolle tips om in gedachten te houden. Deze richtlijnen zijn van onschatbare waarde om een harmonieuze interactie te bewerkstelligen en het werk van zowel de geleidehond als zijn baas te ondersteunen.

Geleidehonden vervullen tijdens hun diensttijd een specifieke rol. Het is daarom aan te raden om de hond niet af te leiden door onnodige aandacht, zoals het roepen van de hondennaam, fluiten of gebaren maken om de hond naar je toe te lokken. Deze afleidingen kunnen de hond uit zijn concentratie halen en zijn vermogen om de baas veilig te begeleiden in gevaar brengen.

Hoewel het begrijpelijk is dat mensen honden willen aaien en genegenheid willen tonen, is dit niet aan te raden. De hond is namelijk actief en geconcentreerd aan het werk. Ongevraagd aaien kan hun concentratie verstoren en hun focus verleggen, wat riskant kan zijn voor zowel de hond als de eigenaar. Het is van groot belang om eerst de eigenaar te benaderen in een rustige omgeving en toestemming te vragen voordat je de hond aait.

Het is niet aan te raden om voedsel aan een geleidehond aan te bieden. Onbedoeld voedsel geven kan niet alleen het geleidewerk verstoren, maar ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is dus het beste om geen voedsel aan de geleidehond aan te bieden, zelfs als het goedbedoeld is. Als je toch iets wilt geven, kun je het beter aan de eigenaar aanbieden, zodat die zelf kan beslissen wanneer en wat te geven.

Het is erg belangrijk om de professionele rol en verantwoordelijkheden van een geleidehond te respecteren. Als je deze richtlijnen volgt en bewust omgaat met situaties waarin je in contact komt met een geleidehond en zijn baas, help je om een goede en veilige samenwerking tussen baas en hond mogelijk te maken. Dit respect verbetert de algehele effectiviteit van het geleidewerk en zorgt voor een positieve ervaring voor iedereen die erbij betrokken is.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 8 november 2023 – 05:48