Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje

Blindengeleidehonden zorgen er voor dat hun blinde of zwaar slechtziende baasje veilig een bestemming kan bereiken, waarbij ze obstakels kunnen omzeilen en zoekopdrachten kunnen uitvoeren. Het blinde of slechtziende baasje vormt een onvervangbare emotionele band met zijn of haar hond. De blinde of slechtziende persoon heeft een instructieperiode (soms een interne schoolopleiding, maar zeker ook een thuisinstructie) genoten om te leren samenwerken met de hond en allerlei routes te lopen. Daarna vindt minstens één keer per jaar een fysiek nazorgbezoek plaats vanuit de geleidenschool. Deze nazorgbezoeken hebben als voornaamste doel de kwaliteit van het team op een hoog niveau te houden. Gedurende deze bezoeken wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van de prestaties en eventuele onopgemerkte fouten in het geleidewerk of interpretatiefouten die de gebruiker kan maken. Ook gebeurt tijdens deze nazorgbezoek een beoordeling van de fysieke en mentale gezondheid van de blindengeleidehond.

Nazorg voor geleidehondgebruikers

Standaard nazorg

In de meeste gevallen krijgt een geleidehondgebruiker gedurende het eerste jaar met een nieuwe geleidehond twee of meer nazorgbezoeken. De frequentie kan variëren afhankelijk van de specifieke geleidehondenschool. Na het eerste jaar blijft nazorg echter een onmisbaar onderdeel van het proces, met jaarlijkse bezoeken. Soms kan dit zelfs vaker plaatsvinden, afhankelijk van de behoeften en vereisten van de geleidehondgebruiker en zijn trouwe metgezel.

Ter voorbereiding op een gepland nazorgbezoek ontvangt de geleidehondgebruiker doorgaans enkele weken van tevoren een telefoontje en/of e-mail waarin de komst van de instructeur wordt aangekondigd. Dit geeft de gebruiker de kans om specifieke vragen te formuleren, zorgen te uiten of punten aan te wijzen waarop ze verbeteringen willen zien.

Dringende nazorg

Naast de reguliere nazorg zijn er situaties waarin snelle en dringende interventie noodzakelijk is. Deze gevallen vereisen onmiddellijke aandacht van een instructeur. Voorbeelden van wanneer dringende nazorg nodig kan zijn, zijn onder andere:

 • De geleidehond vertoont onverklaarbaar gedrag, zoals weigering om bepaalde taken uit te voeren of angstige reacties.
 • De gebruiker wil een nieuwe route aanleren en heeft dringend begeleiding nodig.
 • De geleidehond heeft een traumatische ervaring meegemaakt, zoals bijvoorbeeld blootstelling aan vuurwerk, wat invloed kan hebben op zijn prestaties en welzijn.
 • De gebruiker voelt zich onzeker of angstig in bepaalde situaties en heeft begeleiding en ondersteuning nodig.

Wanneer een geleidehondgebruiker zich in één van deze noodsituaties bevindt, neemt hij of zij onmiddellijk contact op met de geleidehondenschool. De school streeft er altijd naar om zo snel mogelijk een instructeur ter plaatse te krijgen om de problematische situatie aan te pakken. Het welzijn en de veiligheid van de gebruiker en hun geleidehond staan hierbij voorop.

Inhoud van nazorg

Voorafgaand gesprek tussen geleidehondgebruiker en instructeur

Meestal vindt eerst een voorafgaand gesprek met een instructeur van de geleidehondenschool plaats. Dit gesprek biedt de gelegenheid om de dagelijkse levenssituatie van de blinde of slechtziende gebruiker met de geleidehond grondig te bespreken. Dit gesprek heeft ook tot doel om de tevredenheid van de gebruiker met hun geleidehond te peilen en eventuele zorgen, vragen of problemen aan te pakken.

Tijdens dit gesprek stelt de instructeur verschillende vragen om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het leven met de geleidehond. Deze vragen kunnen betrekking hebben op het geleidewerk zelf, hoe de hond zich gedraagt als huishond, hoe het is om met de hond los te laten lopen, en hoe de interactie met partner, familie en vrienden verloopt. Dankzij dit open gesprek kan de instructeur de algehele tevredenheid en prestaties van het team van geleidehondgebruiker en hond beoordelen.

Controle van het gewicht van de geleidehond

Een van de belangrijkste aspecten van de gezondheid van een geleidehond is zijn gewicht. Het gewicht van de hond heeft directe invloed op zijn fysieke fitheid en vermogen om zijn taken als geleidehond uit te voeren. Dit is van bijzonder belang omdat geleidehonden vaak lange afstanden lopen, trappen nemen en in en uit treinen stappen, en daarom moeten ze in topconditie zijn.

Een geleidehond mag niet te zwaar zijn, maar ook niet te mager. Overgewicht komt vaak voor bij huisdieren, en geleidehonden vormen hierop geen uitzondering. Veel vaak gebruikte rassen van blindengeleidehonden, zoals labrador retrievers, zijn dol op eten. De geleidehondgebruiker dient er op te letten dat de hond steeds goed op gewicht blijft, ook al pikt hij mogeiljk eten van de grond.

Om het gewicht van de geleidehond te controleren, gaat de blinde of slechtziende gebruiker enkele keren per jaar naar de dierenarts. De gebruiker heeft bij het ophalen van de geleidehond het ideale gewicht meegekregen en weet dus wat het streefgewicht van de hond is (als hij uitgezwaard is). Als de hond te zwaar of te mager blijkt te zijn, krijgt de gebruiker advies en tips om de hond weer op het ideale gewicht te krijgen. Dit kan onder andere inhouden dat de beloningen en voeding aangepast moeten worden.

Indien de geleidehond bij herhaalde nazorgbezoeken te zwaar of te mager blijft, behoudt de geleidehondenschool het recht om de hond tijdelijk of permanent terug te nemen. Het welzijn van de hond staat hierbij voorop, aangezien de geleidehondenschool de officiële eigenaar van de hond blijft.

Mentale gezondheid van de blindengeleidehond

Naast de fysieke gezondheid van de geleidehond is ook de mentale gezondheid van groot belang. De hond moet genieten van de tijd met zijn baas en van zijn werkomgeving. Het is essentieel dat de hond graag voor zijn baas werkt en een sterke band heeft met de gebruiker.

Tijdens het thuisbezoek kan de instructeur de mentale gezondheid van de hond evalueren door te kijken naar zijn gedrag en houding. Een geleidehond die weigert te reageren wanneer hij wordt geroepen of met staart tussen de poten naar het baasje komt gelopen, zijn situaties die mogelijk wijzen op problemen in de mentale gezondheid van de hond. In dergelijke gevallen zal de instructeur de gebruiker adviseren over mogelijke oplossingen en manieren om de relatie tussen de geleidehond en de gebruiker te verbeteren.

Op stap met de geleidehond

Tijdens een nazorgbezoek gaat een blinde of slechtziende persoon ook op stap met zijn of haar blindengeleidehond, terwijl de geleidehondeninstructeur discreet volgt, zonder de hond of de gebruiker te storen. Deze wandeling biedt een unieke gelegenheid om het welzijn van de geleidehond te observeren, te beoordelen terwijl hij zijn taken uitvoert en het samenwerkingsproces tussen geleidehond en baasje te bestuderen.

Tijdens deze wandeling krijgt de gebruiker de kans om de dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals het nemen van de bus naar de supermarkt of het lopen naar de bakker. Terwijl dit alles plaatsvindt, houdt de instructeur een waakzaam oog op de interactie tussen de geleidehond en zijn baas. Enkele van de aandachtspunten die de instructeur observeert, zijn:

 • Het in- en uittuigen van de geleidehond: Hierbij wordt beoordeeld hoe de visueel gehandicapte gebruiker de geleidehond correct en efficiënt in- en uittuigt.
 • Het vasthouden van de beugel tijdens het geleidewerk: De instructeur kijkt naar de handelingen van de gebruiker terwijl hij de beugel vasthoudt en hoe goed de geleidehond deze signalen oppikt. De blinde of slechtziende baas mag de hond hierbij niet “sturen” via de beugel.
 • Het looptempo en de positie naast de geleidehond: Het is belangrijk om te beoordelen of de geleidehond en de gebruiker nog steeds goed op elkaar zijn ingespeeld, met inbegrip van het juiste looptempo en de positie naast de hond.
 • Gedrag van de geleidehond binnen in openbare gelegenheden: Het gedrag van de geleidehond in verschillende situaties, zoals winkels of openbare plaatsen, wordt beoordeeld.

Tijdens deze wandeling worden niet alleen de fysieke handelingen geobserveerd, maar ook de lichaamstaal en interactie tussen de gebruiker en de geleidehond. De instructeur kijkt of de geleidehond geniet van zijn werk en vol vertrouwen loopt en wil werken voor zijn baasje. Signalen zoals constante aarzeling bij de geleidehond, onduidelijke commando’s van de geleidehondgebruiker, de geleidehondgebruiker die de hond wil “sturen” met de beugel enzovoort kunnen alarmbellen doen afgaan bij de instructeur.

Afsluitend gesprek met de instructeur van de geleidehondenschool

Na de observatiewandeling met de geleidehond, volgt een belangrijk afsluitend gesprek tussen de instructeur van de geleidehondenschool en de geleidehondgebruiker. Tijdens dit gesprek worden alle gedachten en observaties van de wandeling samengebracht en geanalyseerd. Dit afsluitende gesprek heeft meerdere doelen:

Evaluatie van het geleidewerk

Een essentieel aspect van het gesprek is de evaluatie van het geleidewerk. De instructeur bespreekt met de geleidehondgebruiker of het geleidewerk nog steeds van hoog niveau is. Hierbij wordt gekeken naar de prestaties van de geleidehond en de gebruiker tijdens de wandeling. Positieve punten worden benadrukt, zoals effectieve commando’s, correcte reacties van de hond en een goede samenwerking tussen de gebruiker en de geleidehond.

Tegelijkertijd worden eventuele gebieden van verbetering besproken, zoals mogelijke knelpunten of uitdagingen die tijdens de wandeling zijn opgemerkt. Dit kan variëren van verbeteringen in de manier waarop commando’s worden gegeven tot de wijze waarop de geleidehond en de gebruiker samenwerken (in complexe situaties).

Bijschaving en hertraining

Het afsluitende gesprek biedt ook de mogelijkheid om te beoordelen of bijschaving of hertraining nodig is. Als er specifieke punten zijn waarin de geleidehond nog verbeteringen kan laten zien, kan de instructeur suggesties en begeleiding bieden. Dit kan variëren van aanpassingen in commando’s en signalen tot specifieke trainingssessies voor de hond. Soms gebeuren kleine bijschavingen ook al tijdens de observatiewandeling, maar soms zijn nadien nog trainingssessies nodig.

In zeer sporadische gevallen kan het nodig zijn om zowel de gebruiker als de geleidehond opnieuw te trainen. Dit kan te maken hebben met veranderingen in de gezondheid of vaardigheden van de gebruiker, of met aanpassingen aan de behoeften van de hond. De instructeur kan hierover advies geven en helpen bij het opstellen van een hertrainingsplan.

Resultaten en tevredenheid

Het afsluitende gesprek is ook een moment om de totale resultaten van het team te evalueren. Zijn de doelen van de geleidehondgebruiker bereikt, en is de gebruiker tevreden met de prestaties van de geleidehond? Dit biedt inzicht in het succes van het werk dat de geleidehond en de gebruiker samen hebben bereikt.

Puntenlijst

Bij sommige geleidehondenscholen kan zowel de instructeur als de geleidehondgebruiker een puntenlijst invullen over de prestaties van het team. Deze lijst kan concrete feedback geven en als leidraad dienen voor de nazorg en verdere training.

Geleidehond

Geleidehond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 06:41