Aanvraagproces van een blindengeleidehond

Voor het verkrijgen van een geleidehond, dient een aspirant-geleidehondgebruiker een aantal stappen te zetten. In deze tekst volgt een overzicht van het aanvraagproces. Elke school heeft wel een eigen aanvraagprocedure, waardoor een aantal stappen mogelijk kunnen afwijken van onderstaande tekst.

Aanmelding bij revalidatie- of low vision centrum

Mensen met een visuele handicap dienen zich in eerste instantie aan te melden bij een gespecialiseerd revalidatiecentrum (BE en NL) of low vision-centrum (BE en NL). Deze centra evalueren medisch gezien of de persoon in aanmerking komt voor een geleidehond. Ze beoordelen de mate van visuele beperking en stellen vast of de persoon zich kan laten leiden door een blindengeleidehond.

Aanvraag voor een blindengeleidehond

Indien de persoon medisch gezien in aanmerking komt, wordt een aanvraag voor een geleidehond opgesteld. Deze aanvraag wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of de instantie die verantwoordelijk is voor het (gedeeltelijk) vergoeden van de kosten van de geleidehond. De kosten voor het opleiden van een geleidehond zijn hoog, vaak rond €30.000 per afgestudeerde hond.

Goedkeuring door bevoegde instantie

Na ontvangst van de aanvraag, zal de bevoegde instantie de aanvraag beoordelen en goedkeuren indien deze aan de vereisten voldoet. De goedkeuring is een cruciale stap, aangezien het de financiële ondersteuning voor de geleidehond mogelijk maakt. Deze ondersteuning kan in de vorm van een vergoeding zijn.

Indienen van een aanvraag bij de geleidehondenschool

Met de goedkeuring op zak kan de aanvrager vervolgens een aanvraag indienen bij een gespecialiseerde geleidehondenschool. Deze scholen zijn verantwoordelijk voor het opleiden van geleidehonden en het koppelen van de honden aan gebruikers. Soms kan de volgorde van de aanvraagprocedure variëren, waarbij de aanvraag bij de geleidehondenschool en de goedkeuring door de bevoegde instantie naast elkaar verlopen.

Beoordeling van geschiktheid door instructeur

Een instructeur van de geleidehondenschool zal de aanvrager in de thuisomgeving komen evalueren om te bepalen of de visueel beperkte persoon geschikt is voor het gebruik van een geleidehond. Hiervoor is een uitgebreid gesprek en een korte buurtwandeling nodig, waarbij de instructeur een idee krijgt over het oriëntatievermogen van de blinde of slechtziende persoon. Het is essentieel dat de aanvrager functioneel blind is, wat betekent dat hij of zij zich moet kunnen laten leiden door de geleidehond. Dit vereist het vermogen om de aanwijzingen en beslissingen van de hond te volgen. Het is van cruciaal belang dat de aanvrager geen onafhankelijke beslissingen neemt tijdens het geleidewerk, omdat dit de initiërende rol van de hond bij obstakelvermijding verstoort. Ook zijn er nog andere voorwaarden voor aspirant-geleidehondgebruikers.

Pas nadat de kandidaat een gesprek heeft gehad met de instructeur, wordt zijn profiel in team bekeken waarna de persoon eventueel wel of niet op de wachtlijst komt voor een blindengeleidehond. Soms komt de geleidehondgebruiker nog niet op de wachtlijst omdat zijn mobiliteitsvaardigheden en oriëntatievermogen nog aangescherpt dienen te worden. Het kan ook zijn dat een geleidehondgebruiker te weinig werkaanbod heeft. Ook omwille van andere redenen kan het zijn dat een aspirant-geleidehondgebruiker (nog) niet in aanmerking komt voor een blindengeleidehond. Als hij toch op de wachtlijst komt, dan is de wachttijd voor iedereen anders. Wanneer een geschikte hond gevonden wordt die past bij het opgestelde profiel van de aspirant-geleidehondgebruiker, vindt een matching plaats die na een positieve evaluatie gevolgd wordt door een instructieperiode.

Geleidehond

Geleidehond

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Plastic dopjesactie ten voordele van blindengeleidehonden29-11-2023 03:11:03
 2. Waarom mogen blindengeleidehonden geen roltrap nemen?09-11-2023 06:11:31
 3. Wat is een geleidehondenschool / geleidehondencentrum?08-11-2023 08:11:27
 4. Afgekeurde blindengeleidehond08-11-2023 07:11:09
 5. Waarom dragen blindengeleidehonden soms een belletje?06-11-2023 07:11:55
 6. Commando’s van een blindengeleidehond05-11-2023 03:11:36
 7. Wanneer kom je in aanmerking voor een blindengeleidehond?05-11-2023 02:11:34
 8. Aanvraagproces van een blindengeleidehond05-11-2023 02:11:33
 9. Blindengeleidehond laten loslopen05-11-2023 07:11:36
 10. Een geleidehond is ook een huishond05-11-2023 07:11:39
 11. Blindengeleidehond op pensioen05-11-2023 06:11:55
 12. Socialisatieproces van pup tot geleidehond02-11-2023 07:11:15
 13. Matching van een blindengeleidehond met de blinde of slechtziende baas02-11-2023 07:11:13
 14. Nazorg van blindengeleidehond en blind of slechtziend baasje02-11-2023 06:11:26
 15. Welke honden kunnen blindengeleidehond worden?30-10-2023 06:10:45
 16. Impact van het werken met een geleidehond bij blinde en slechtziende personen28-10-2023 02:10:20
 17. Openbaar vervoer met een blindengeleidehond26-10-2023 12:10:10
 18. Opleiding van een blindengeleidehond met zijn blinde of slechtziende baasje26-10-2023 06:10:12
 19. Puppypleeggezin voor aspirant-blindengeleidehond22-10-2023 03:10:31
 20. Schooltraining van een geleidehond22-10-2023 12:10:58
 21. Hoe kan je werken met een geleidehond?22-10-2023 07:10:23
 22. Waarom kiezen mensen (niet) voor een blindengeleidehond?22-10-2023 06:10:52
 23. Wat kan een geleidehond en wat kan hij niet?22-10-2023 05:10:30
 24. Zelf hondenpoep opruimen als je blind of slechtziend bent03-10-2023 06:10:48
 25. De impact van onbedoeld en illegaal vuurwerk op geleidehonden en hun baasjes14-09-2023 12:09:51
 26. Misvattingen en misverstanden over blindengeleidehonden14-09-2023 05:09:37
 27. Fysieke en mentale welzijn van blindengeleidehonden13-09-2023 11:09:35
 28. Waarom is basismobiliteit nodig bij het werken met een blindengeleidehond?13-09-2023 07:09:09
 29. De heldendaden van Roselle, geleidehond op 9/1110-09-2023 05:09:09
 30. Voordelen en nadelen van een geleidehond voor blinden en slechtzienden18-08-2023 07:08:12
 31. Een blindengeleidehond is niet altijd perfect17-08-2023 05:08:23
 32. Waarom mag je een geleidehond niet aaien en afleiden?12-08-2023 07:08:34
 33. Blindvriendelijke GPS-trackers voor (geleide)honden08-08-2023 04:08:30
 34. Bachelorproef ervaringen met blindengeleidehonden15-05-2019 08:05:46
 35. Inzamelpunten plastic doppen voor KNGF Geleidehonden23-10-2015 06:10:06
 36. Wetgeving blindengeleidehonden in België01-10-2015 04:10:16
 37. Info rond geleidehonden29-05-2011 07:05:05
 38. Terminologie van assistentiehonden29-05-2011 07:05:08

Laatst bijgewerkt op 8 november 2023 – 14:22