NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden

Brailleplan

Brailleplan is de specffialist bij uitstek, in het produceren en leveren van braillebordjes.

EENDUIDIGHEID ZORGT VOOR DUIDELIJKHEID

Bij een goede bewegwijzering denken de meeste mensen aan de gele borden op treinstations en de grote blauwe borden boven de snelweg. Maar wat als je een visuele beperking hebt en je de bewegwijzeringsborden niet of nauwelijks kunt lezen?

BRAILLEPLAN – ontwikkelt en vervaardigt braillebordjes in alle gewenste plaatmaterialen, ook maatwerk.
De brailletekens en alle andere tactiele tekens liggen opliggend op de plaat. De Brailleplan braillebordjes zijn ontwikkeld en geproduceerd volgens de specs van ProRail en de Oogvereniging Nederland. Deze specs zijn gebaseerd op de Nederlandse norm NEN-ISO 17049:2013.

Kenmerken van onze Brailleplan braillebordjes:

• Grote tactiele opliggende letters en brailleschrift
• Corrosiebestendig aluminium
• Vandalismebestendig titanium
• Geschikt voor binnen en buitensituaties
• Goede leesbaarheid door gebruik van 20mm grote letters
• Functioneel
Contrasterende kleurstelling
• Kleurvast en UV-bestendig
• Eenduidige herkenbare routeaanduiding voor slechtzienden
• Minimaal onderhoud en maximale levensduur

Brailleplan is tot stand gekomen in samenwerking met ProRail, de Oogvereniging en VRIMON.

ENKELE PRODUCTVOORBEELDEN:

WET- EN REGELGEVING

Een belangrijke ontwikkeling is de Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2016. Sinds 14 juli 2016 is het verdrag in Nederland van kracht. Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben het recht om gelijk deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt dus ook voor onze visueel beperkte medemensen.

NEN-ISO 17049:2013

Toepassing van braille op verkeersborden, uitrusting en hulpmiddelen’ specificeert de fundamentele eisen voor braille op voorgenoemde onderwerpen, de dimensionale parameters van braille, de karakteristieken van de gebruikte materialen en de richtlijnen voor praktische implementatie. Het CROW, een non-profit kennis platform, heeft richtlijnen opgesteld voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Bij het opstellen van deze richtlijnen is ook rekening gehouden met mensen met een visuele beperking.

Integrale toegankelijkheid van de gebouwde omgeving is voor mensen een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. Wanneer gebouwen, woningen of buitenruimten niet integraal toegankelijk zijn, kunnen de dagelijkse gebruikers en bezoekers niet of slechts met veel moeite of hulp van derden van de voor hen bestemde voorzieningen gebruik maken. Een voorziening is integraal toegankelijk wanneer voldaan wordt aan de volgende drie aspecten van de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS): bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid.

De Integrale Toegankelijkheid Standaard is opgesteld door PBTconsult, een adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Een gebouw en haar omgeving moeten inspelen op de verschillende behoeften van een grote groep gebruikers, waaronder ook mensen met visuele beperkingen. Meer informatie over de wet- en regelgeving verwijzen wij u door naar onze website en naar . SAMENWERKING – Om ervoor te zorgen dat de braillebordjes duidelijk en eenduidig zijn, is het belangrijk dat in gebouwen en in de openbare ruimte dezelfde lay-out gebruikt wordt. De Oogvereniging (voorheen Viziris) is van mening dat de lay-out van braillebordjes van BRAILLEPLAN de standaard moet zijn voor Europa. Door intensief overleg hebben wij voor PRORAIL vanaf 2010 de Nederlandse treinperrons voorzien van 2000 BRAILLEPLAN braillebordjes in titanium.

Ook voor NedTrain hebben we inmiddels een aantal treinstellen uit mogen voeren met speciaal maatwerk braillebordjes in aluminium. Daarnaast ook op Belgische treinstations, op bus perrons in de gemeente Apeldoorn, op middelbare scholen en in natuurparken/dierentuinen.

HERKENNING

Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking één stijl bewegwijzering tegenkomen en dat deze stijl eenvoudig te begrijpen en eenduidig is. Vanuit dat oogpunt wil BRAILLEPLAN haar groei doorzetten en de stijl toepassen in heel Europa. OPDRACHTGEVERS: gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer, architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, natuurparken, dierentuinen, musea, productleveranciers zoals liftproducenten.

Uw visueel beperkte medemens is met BRAILLEPLAN op de goede weg! Met BRAILLEPLAN bent U op de goede weg!

MEER INFORMATIE

Bekijk hier onze brochure.

Graag maken wij met u een afspraak en tonen wij u onze producten tijdens een persoonlijk gesprek. Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de heer Dion Vrinds, tel. 038-3336003 of 06-55810551. Hartelijk dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet, Cynthia van Dam
BRAILLEPLAN

Vrimon B.V.
Brailleplan
Eckertstraat 23
8263 CB Kampen
Tel.: +31 (0)38 333 6003
E-mail: info@brailleplan.nl
E-mail: sales@brailleplan.nl
Website: http://www.brailleplan.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/brailleplan.nl

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB)

De CBB laat leesbeperkingen vervagen

De CBB zet zich in voor iedereen met een leesbeperking. Voor blinden en slechtzienden, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die door dyslexie of ziekte niet meer goed kunnen lezen.

De CBB in Ermelo is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. Lectuur en informatie wordt omgezet naar passende leesvormen als braille, grootletter, digitaal, reliëf en audio.

Dat doen we voor de bibliotheekservice Passend Lezen. Daarnaast heeft de CBB ook een eigen collectie christelijke lectuur in passende leesvormen. Bijvoorbeeld Bijbels, dagboeken, liedboeken en christelijke kranten en tijdschriften. Ook kun je andere artikelen, zoals een braille-grootletterkalender en wenskaarten met voelbare afbeeldingen bestellen.

In de catalogus staan alle uitgaven en producten vermeld, met daarbij een korte beschrijving, de leesvorm(en) waarin de uitgave verkrijgbaar is, de verschijning per jaar en de gevraagde bijdrage per abonnement of uitgave. De catalogus is gratis verkrijgbaar via de klantenservice en is via de website in te zien.

Bedrijven, verenigingen, overheden en andere organisaties kunnen bij de CBB terecht voor maatwerk. Zij kunnen tegen kostprijs hun lectuur laten omzetten in de verschillende leesvormen. Denk daarbij aan folders, jaarverslagen, nieuwsbrieven of vergaderstukken.

De CBB was in het verleden een bibliotheek, maar is uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie die met nieuwe technieken, materialen en apparatuur werkt aan toegankelijkheid op alle fronten. De CBB is een expert in het toegankelijk maken van (bedrijfs)informatie, denk aan visitekaartjes of naambordjes met braille, een voelbare plattegrond of een voelbaar informatiebord, audio in de lift of een cadeautje met reliëf.

CBB
Postadres:
Postbus 131
3850 AC Ermelo
Bezoekadres:
Paul Krugerweg 39
3851 ZH Ermelo
Tel. klantenservice: 0341-56 54 77
E-mail klantenservice: klantenservice@cbb.nl

Websites:
Wie we zijn en wat we doen: http://www.cbb.nl
Onze collectie: http://www.leesbutler.nl
Over toegankelijkheid: http://www.braille.nl

Dedicon, Huis van Toegankelijkheid

De grootste producent in Nederland en tevens expertisecentrum op het gebied van toegankelijk publiceren en aangepaste leesvormen, zoals braille, gesproken, vergrotingen en digitaal.

Dedicon is de grootste organisatie in Nederland die aantrekkelijke alternatieve leesvormen maakt voor mensen met een leesbeperking. Zo worden kranten, tijdschriften, boeken, school- en studieboeken, cursusmateriaal, vakliteratuur en zelfs bladmuziek omgezet geleverd in gesproken vorm (op Daisy cd-rom’s of download), als digitale bestanden, vergroting op papier en in braille. Daarnaast biedt Dedicon trainingen aan voor uitgevers om brontoegankelijk te publiceren.

Dedicon is gevestigd in Grave (hoofdlocatie) en Rijswijk. Informatie over boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen gaat via Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag. Meer informatie over school- en studieboeken in aangepaste leesvormen is via Dedicon te verkrijgen.

* Bezoekadres Hoofdlocatie:
Traverse 175
5361 TD Grave
* Postadres
Postbus 24
5360 AA Grave
Tel.: (0486)486 486
Fax: (0486)476 535
E-mail: info@dedicon.nl
Website: https://www.dedicon.nl en https://www.goedekennis.nl
Twitteradres: @dedicon / https://twitter.com/dedicon
Facebook: https://www.facebook.com/dediconmaakthetmogelijk/

Dorestad Services

Bij Dorestad Services kunt u terecht voor onder andere:
– Verzorgen van brailledrukwerk;
– Wenskaarten met braille;
– Braillelabels;
– Digitaliseren van brailleteksten
– Informatie over (de werking van) het brailleschrift.

Dorestad Services
Dennis ten Boske
E: dorestadservices@gmail.com
T: 06-19425970
W: https://www.dorestadservices.nl

Leeshetvoor.nl

leeshetvoor.nl is een nieuwe voorleesdienst die, zoals de naam al doet vermoeden, elke tekst kan voorlezen. Wij werken niet met computerstemmen maar met échte voorlezers. Klank, uitspraak en kleur van de tekst blijven behouden, zodat de tekst aantrekkelijk is om naar te luisteren. Keer op keer.

Leeshetvoor.nl is een maatschappelijk georiënteerd bedrijf dat organisaties helpt aan hulpmiddelen om hun omgeving zo toegankelijk mogelijk in te richten. Zodat mensen met een leesprobleem een betere toegang tot geschreven informatie en advies krijgen.

De methode van leeshetvoor.nl helpt mensen met een leeshandicap zelfstandig geschreven informatie en advies tot zich te nemen, op alle plaatsen waar ook geschreven materiaal, zoals folders, voorhanden is. Ter plaatse luisteren naar de tekst, direct op een eenvoudige manier beschikbaar voor iedereen.

Leeshetvoor.nl kan elke tekst vanuit het Nederlands zelfs voorlezen in andere talen. Eventueel kunnen wij zorgen voor de vertaling.

Onze dienst is ontstaan op basis van uitgebreid onderzoek naar wensen en behoeften van mensen met een leeshandicap, zoals blinden en slechtzienden. In samenspraak met mensen uit de doelgroep is de dienst verder ontwikkeld tot de huidige vorm.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan, dat mensen door een leeshandicap zelfs grote gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Wij wilden daar iets aan doen.

Leeshetvoor.nl wordt momenteel uitgebreid getest op plaatsen waar het belang van toegankelijkheid groot is, zoals bij maatschappelijke organisaties die mensen met problemen aan informatie en advies helpen.

U bent van harte welkom bij onze standnummer 35. Daar kunt u verder kennismaken met leeshetvoor.nl. Vraag in de toekomst of onze dienst ook al beschikbaar is in de wachtkamer waar u bent om zo eenvoudig informatie te beluisteren.

Een bedrijf dat zich volledig richt op verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een leeshandicap.

Tot horens!!
Vriendelijke groeten,
Eveline Bogaard en Pieter van den Kieboom. Leeshetvoor.nl

Leeshetvoor flyer

Leeshetvoor.nl en de toegankelijkheid van organisaties

Folders en adviesmateriaal beter toegankelijk voor mensen met een leesprobleem!
Ter plaatse folders en adviesmateriaal beluisteren of thuis gaan beluisteren?
Zo sluit je niemand buiten!

Weet u een organisatie waar dat een prima oplossing zou zijn?
Een organisatie die ontoegankelijk is voor mensen met een leeshandicap?
Een organisatie die alles met internet denkt te kunnen oplossen?
Meld dit bij de stand nummer 35 van leeshetvoor.nl
Of kom ons vertellen wat uw ervaringen zijn!

Eeuwigelaan 7
Stoeterij de Zwarte Schuur
1861 CL Bergen NH
Tel.: (072)589 82 53
GSM: (06)411 055 95
Facebook: https://www.facebook.com/leeshetvoor.nl/

leeshetvoor.nl is een onderdeel van Bogaard Trainings Design http://www.bogaardtrainingsdesign.nl
info@bogaardtrainingsdesign.nl

Proson

Productiecentrum Bartiméus – Grafische diensten, elektromontage, brailleproductie, microcare, bouwartikelen, montage en verpakken, stofferen.

Paul Krugerweg 43
3851 ZH Ermelo
Postbus 14
3850 AA Ermelo
Tel.: (0341)49 82 15
Fax: (0341)49 82 09
E-mail: verkoop@proson.nl

TactileView

Introductie TactileView

Bij TactileView draait het om plaatjes voor mensen die niet kunnen zien. Voor hen worden de plaatjes omgezet in reliëf. Mensen met een visuele beperking kunnen deze aftasten en interpreteren. Het ontwerpen van afbeeldingen en het vervolgens reproduceren daarvan in reliëf kan met eenvoudige hulpmiddelen plaatsvinden. TactileView bestaat uit een ontwerpprogramma voor het genereren van geschikte ontwerpen en een (internationale) webcatalogus. Vanuit het ontwerpprogramma kunnen de afbeeldingen worden afgedrukt. Dat kan rechtstreeks op een daarvoor geschikte brailleprinter. Ook is het mogelijk de afbeelding op zogeheten swellpaper af te drukken, wat vervolgens in een oventje in een reliëfafbeelding wordt omgezet.

Tekeningen en foto’s worden in onvoorstelbare hoeveelheden in tijdschriften, boeken en op internet gepubliceerd. Lang niet alle afbeeldingen lenen zich voor een omzetting in reliëf. De detaillering is te groot, er zijn te veel kleurschakeringen of de vormen zijn moeilijk te herkennen.

Door de afbeelding te bewerken, kan deze geschikt worden gemaakt voor weergave in reliëf. Hierbij blijft alleen de essentie van een afbeelding bestaan en wordt informatie in braille aan de ontwerpen toegevoegd. Ook al kan een reliëfproduct niet een grafisch product vervangen, het is vaak een zeer bruikbaar hulpmiddel om tot een beter begrip te komen van de visuele werkelijkheid.

In de praktijk

Gebruikers van het TactileView programma kunnen de catalogus op deze website raadplegen om bestaande ontwerpen op te zoeken. Deze kunnen voor verdere bewerking of afdrukken worden gedownload.

TactileView
Jaap Breider
Tel.: (026)36 28 711
E-mail: info@TactileView.com
Website: http://www.tactileview.com

Thinkable

Voelbare plaatjes tekenen met een pen op het TactiPad tekenbord of de TactileView software op de computer gebruiken om een voelbaar plaatje af te drukken op een brailleprinter. Op beide manieren heb je als VIP de middelen om afbeeldingen voor school, vrije tijd of het werk te (laten) maken.

Jaap Breider
Tel.: 026-3628711
E-mail: info@thinkable.nl
Website: https://www.thinkable.nl

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:44
  2. NL Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:49
  3. BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:50
  4. NL Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:20
  5. NL Scholen voor blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:57
  6. NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:13
  7. BE Scholen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:01
  8. BE Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:28
  9. BE Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:27
  10. BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:58

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2024 – 20:27