Schoolvakken voor leerlingen / studenten met een visuele handicap

Het onderwijslandschap is voortdurend in ontwikkeling en streeft naar inclusiviteit, waarin alle personen gelijke kansen krijgen om te leren en te groeien. Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk om toegang te hebben tot dezelfde leermogelijkheden als hun ziende medestudenten. In dit artikel verkennen we de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het volgen van verschillende schoolvakken door blinden en slechtzienden, en we onderzoeken de aanpassingen, hulpmiddelen en tips die kunnen helpen om deze uitdagingen te overwinnen.

Ondersteuning bij schoolvakken

Enkele organisaties en leveranciers bieden informatie, begeleiding en/of hulpmiddelen, aanpassingen en ondersteuningsvormen aan rond educatie en onderwijs voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.

 • Eduvip: EduVIP is een waardevolle online bron die boordevol zit met nuttige tips en adviezen voor het onderwijzen van leerlingen met een visuele beperking. De ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio komt dagelijks in aanraking met specifieke vraagstukken over het lesgeven aan blinde en slechtziende kinderen en studenten. Veel van deze antwoorden zijn te vinden op de EduVIP-website. Deze informatie is niet alleen waardevol voor ambulant onderwijskundigen, maar ook voor docenten, leerlingen en ouders die op zoek zijn naar informatie en tips. Op de site staat informatie rond:
  • Vakgebieden: Alle schoolvakken
  • Onderwerpen: Bijvoorbeeld hulpmiddelen, wet- en regelgeving, lesmateriaal
  • Media: Bijvoorbeeld audio, video, software, foto’s
  • Onderwijstype: Bijvoorbeeld speciaal onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs
  • Leerlingtype: Bijvoorbeeld slechtziend, braille
 • Bartiméus: Deze organisatie in Nederland biedt diensten en expertise voor mensen met een visuele beperking, waaronder onderwijsadvies en hulpmiddelen.
 • Koninklijke Visio: Een Nederlandse organisatie die zich richt op ondersteuning en begeleiding van mensen met een visuele beperking, waaronder leerlingen en onderwijspersoneel.
 • Koninklijke Kentalis: Deze organisatie biedt onderwijs en zorg voor mensen met een communicatieve beperking, waaronder ook specifieke ondersteuning voor mensen met een visuele en auditieve beperking.
 • Nederlandse organisatise rond studeren met een visuele beperking
 • Belgische organisaties rond studeren met een visuele beperking
 • Nederlandse hulpmiddelenleveranciers: Een aantal hulpmiddelenleveranciers helpt studenten en onderwijsinstellingen bij specifieke (ict-)problemen.
 • Belgische hulpmiddelenleveranciers: Een aantal hulpmiddelenleveranciers helpt studenten en onderwijsinstellingen bij specifieke (ict-)problemen.
 • Nederlandse omzetcentra rond blinden en slechtzienden: Omzetcentra kunnen onderwijsmateriaal omzetten in een toegankelijk formaat.
 • Belgische omzetcentra rond blinden en slechtzienden: Omzetcentra kunnen onderwijsmateriaal omzetten in een toegankelijk formaat.
Icoontje "Problemen en oplossingen" (vraagtekens en brandend lampje)"

Icoontje “Problemen en oplossingen” (vraagtekens en brandend lampje)”: Je kan diverse hulpbronnen inschakelen als leerling, student, leerkracht, docent of begeleider.

Aardrijkskunde

Uitdagingen: Aardrijkskunde omvat veel visuele elementen, zoals kaarten en grafieken.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tactiele Kaarten: Tactiele reliëfkaarten of grote atlassen voor slechtzienden kunnen worden gebruikt om geografische kenmerken te verkennen.
 • Audioboeken: Audioboeken met beschrijvende uitleg van landschappen, culturen en geografische concepten.
 • 3D-modellen: 3D-geprinte modellen van geografische regio’s voor tastbaar begrip.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Leer vertrouwen op tactiele informatie en auditieve beschrijvingen.
 • Gebruik gesproken notities om belangrijke concepten te benadrukken.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot tactiele materialen.
 • Moedig open communicatie aan tussen leerlingen met en zonder visuele beperking.

Anatomie

Uitdagingen: Anatomie vereist het begrip van complexe lichaamsstructuren en functies.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tastbare Anatomische Modellen: 3D-modellen van het menselijk lichaam en organen.
 • Gesproken Beschrijvingen: Gedetailleerde gesproken uitleg van anatomische structuren en functies.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Gebruik tastbare modellen om de fysieke structuren van het menselijk lichaam te verkennen.
 • Luister aandachtig naar gesproken beschrijvingen om functionele aspecten te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot anatomische modellen en gesproken uitleg.
 • Moedig interdisciplinair begrip van anatomie aan, met nadruk op samenhang tussen structuren en functies.

Beeldende Vorming

Uitdagingen: Beeldende vorming is sterk gebaseerd op visuele expressie en observatie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tactiele Kunstmaterialen: Speciale materialen zoals reliëfverf en klei voor tastbare creaties.
 • Auditieve Begeleiding: Verbale instructies en beschrijvingen van visuele kunstwerken.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Experimenteer met tactiele texturen om unieke kunstwerken te creëren.
 • Werk samen met docenten om aangepaste opdrachten te ontwikkelen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor een goed verlichte en georganiseerde kunststudio.
 • Moedig samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen leerlingen aan.

Beroepsgericht Programma

Uitdagingen: Beroepsgerichte programma’s omvatten praktische vaardigheden en kennis die relevant zijn voor specifieke beroepen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Aangepaste Praktijk: Specifieke training en aanpassingen voor praktische vaardigheden.
 • Tastbare Leerhulpmiddelen: Tactiele modellen en hulpmiddelen voor visuele instructies.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Werk nauw samen met beroepsinstructeurs om praktische vaardigheden aan te passen.
 • Maak gebruik van tastbare en auditieve hulpmiddelen om beroepsgerichte kennis te vergaren.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke praktijkruimtes en tastbare leermaterialen.
 • Moedig individuele carrièreverkenning aan en bied ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden.

Bewegingsonderwijs & Sport

Uitdagingen: Coördinatie en veiligheid kunnen een zorg zijn tijdens fysieke activiteiten. Lichamelijke opvoeding omvat fysieke activiteiten en sporten die visuele waarneming en coördinatie vereisen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Aangepaste Sporten: Er zijn verschillende aangepaste sporten zoals goalball en tandemfietsen. Specifieke oefeningen en activiteiten aangepast aan persoonlijke behoeften.
 • Auditieve Begeleiding: Begeleiders kunnen mondelinge aanwijzingen geven tijdens activiteiten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Bouw vertrouwen op in de eigen bewegingsvaardigheden.
 • Werk samen met leerkrachten lichamelijke opvoeding om aangepaste oefeningen te zoeken en persoonlijke doelen te bereiken.
 • Luister aandachtig naar auditieve instructies en focus op zintuiglijke waarneming en coördinatie.

Tips voor schoolomgeving:

 • Creëer een inclusieve en veilige omgeving voor fysieke activiteiten.
 • Moedig actieve sportiviteiten en lichamelijke inspanningen aan op basis van individuele mogelijkheden.
Tandem

Tandem

Biologie

Uitdagingen: Biologie omvat visuele concepten zoals microscopie en anatomie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • 3D-modellen: Tastbare modellen van cellen, organismen en anatomische structuren.
 • Audioboeken & Beschrijvingen: Gedetailleerde audiobeschrijvingen van visuele concepten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Gebruik tastbare modellen om biologische structuren te begrijpen.
 • Werk samen met docenten om alternatieve manieren van leren te vinden.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor een toegankelijk biologielokaal met tastbare modellen.
 • Moedig wetenschappelijke nieuwsgierigheid aan en zoek naar praktische toepassingen.

Culturele en Kunstzinnige Vorming

Uitdagingen: Culturele en kunstzinnige vorming draait om culturele waarneming en expressie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Informatie: Gesproken beschrijvingen van culturele kunstwerken en erfgoed.
 • Interactieve Workshops: Workshops die andere zintuigen benutten, zoals tast en gehoor.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Experimenteer met diverse kunstvormen die andere zintuigen aanspreken.
 • Verken culturele aspecten door middel van gesprekken en luisterervaringen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Organiseer culturele evenementen met een focus op meerdere zintuigen.
 • Moedig respect en begrip voor diverse culturen aan.

Duits, Engels, Frans, Spaans

Uitdagingen: Talen leren omvat lezen, luisteren en communiceren.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Braille en Tactiele Materialen: Leer talen met braille-lees- en schrijfmaterialen.
 • Audioboeken & Gesproken Woordenboeken: Audiobronnen om de uitspraak en betekenis te begrijpen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Leer braille om schriftelijk te communiceren in andere talen.
 • Maak gebruik van online hulpmiddelen voor talenonderwijs.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot braillematerialen en taalhulpmiddelen.
 • Moedig communicatie in verschillende talen aan.
Braille

Braille

Economie

Uitdagingen: Economie vereist het begrip van complexe concepten en grafieken.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Gesproken Uitleg: Audiobeschrijving van economische concepten en grafieken.
 • Alternatieve Formaten: Toegankelijke tekst- en grafische formaten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister naar gedetailleerde beschrijvingen om economische concepten te begrijpen.
 • Zoek naar verbindingen tussen economische theorie en praktijk.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor duidelijke en begrijpelijke audiobeschrijvingen van economische concepten.
 • Moedig kritisch denken en discussies over economische vraagstukken aan.

Filosofie

Uitdagingen: Filosofie gaat over abstracte concepten en denkwijzen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Gespreksgroepen: Interactieve discussies om concepten te begrijpen.
 • Tastbare Voorbeelden: Tactiele modellen om abstracte filosofische ideeën te verkennen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Neem deel aan filosofische discussies om gedachten te verduidelijken.
 • Creëer tastbare representaties van abstracte concepten.

Tips voor schoolomgeving:

 • Organiseer filosofische gesprekken die verschillende perspectieven omvatten.
 • Moedig diepgaand denken en zelfreflectie aan.

Fysica, Scheikunde, Natuurkunde

Uitdagingen: Exacte wetenschappen omvatten complexe formules en experimenten.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Gesproken Uitleg: Audiobeschrijvingen van wetenschappelijke concepten en experimenten.
 • Tactiele Modellen: 3D-modellen van moleculen, fysieke verschijnselen en experimenten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar audiobeschrijvingen van wetenschappelijke fenomenen.
 • Werk samen met docenten om alternatieve methoden voor experimenten te ontwikkelen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke laboratoriumapparatuur en tastbare modellen.
 • Moedig hands-on experimenten en onderzoek aan.

Geschiedenis

Uitdagingen: Geschiedenis vereist inzicht in chronologie en historische context.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Gesproken Geschiedenis: Vertellingen en verhalen over historische gebeurtenissen en figuren.
 • Tactiele Kaarten: Tactiele kaarten met reliëf voor het begrijpen van historische geografie.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister naar gedetailleerde vertellingen om historische gebeurtenissen te begrijpen.
 • Gebruik tastbare kaarten en chronologische modellen om historische context te verkennen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke geschiedenisbronnen en vertellingen.
 • Moedig kritisch denken en historische analyse aan.

Grieks en Latijn

Uitdagingen: Grieks en Latijn vereisen begrip van klassieke talen en literatuur.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Braille Vertalingen: braillevertalingen van Griekse en Latijnse teksten voor schriftelijke communicatie.
 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van klassieke literaire werken en taalkundige concepten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Leer braille om de teksten te kunnen lezen en schrijven.
 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg om de betekenis van klassieke werken te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot braillematerialen en auditieve hulpmiddelen.
 • Moedig interesse aan in klassieke literatuur en linguïstiek.

Groep 1-2

Uitdagingen: Jonge kinderen in groep 1-2 leren voornamelijk door zintuiglijke ervaringen en visuele prikkels.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tastbare Materialen: Gebruik van tactiele en sensorische materialen om begrip te stimuleren.
 • Auditieve Verhalen: Vertellen van verhalen met levendige beschrijvingen en geluidseffecten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Ervaar de wereld door tast en geluid en zoek naar zintuiglijke ervaringen.
 • Werk samen met leerkrachten en ouders om aanpassingen en hulpmiddelen te identificeren die effectief zijn.

Tips voor schoolomgeving:

 • Creëer een stimulerende klasomgeving met diverse tastbare en auditieve leermaterialen.
 • Stimuleer samenwerking en spelactiviteiten waarbij alle kinderen betrokken zijn.

Handel & Administratie

Uitdagingen: Handel & administratie omvat zakelijke en organisatorische concepten.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van zakelijke processen en administratieve procedures.
 • Braille Notities: Gebruik van braille voor schriftelijke communicatie en notities.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg om zakelijke concepten te begrijpen.
 • Leer braille voor effectieve communicatie en notities.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke zakelijke en administratieve bronnen.
 • Moedig organisatorische vaardigheden en effectieve communicatie aan.

Handvaardigheid

Uitdagingen: Handvaardigheid omvat creatieve en praktische activiteiten die visuele begeleiding vereisen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tactiele Materialen: Gebruik van tastbare materialen en texturen voor creatieve expressie.
 • Auditieve Begeleiding: Gesproken instructies voor het uitvoeren van handvaardigheidstaken.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Verken verschillende texturen en materialen om creativiteit uit te drukken.
 • Luister aandachtig naar gesproken instructies en volg zintuiglijke aanwijzingen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor een breed scala aan tastbare materialen en hulpmiddelen.
 • Stimuleer creatieve zelfexpressie en deelname aan kunstzinnige activiteiten.

Huishoudkunde

Uitdagingen: Huishoudkunde omvat praktische vaardigheden voor het beheren van huishoudelijke taken en het verzorgen van een huishouden.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Instructies: Gesproken instructies voor het uitvoeren van huishoudelijke taken.
 • Tactiele Demonstraties: Tastbare demonstraties van huishoudelijke handelingen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken instructies en volg zintuiglijke aanwijzingen.
 • Leer door middel van tastbare demonstraties en praktische ervaring.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke instructies en demonstraties.
 • Moedig zelfredzaamheid en praktische vaardigheden aan.

Informatica, ICT & Technologie

Uitdagingen: Informatica draait om software en digitale interactie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Schermlezers & brailleleesregels: Hulpmiddelen voor toegang tot digitale informatie.
 • Aangepaste Software: Software met gesproken feedback, vergroting en toetsenbordnavigatie.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Leer het gebruik van toegankelijke technologie en software.
 • Ontdek alternatieve manieren om digitale interactie te ervaren.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke digitale platforms en apparaten.
 • Moedig interesse in technologie en digitale creativiteit aan.
Icoontjes van social media

Icoontjes van social media

Lezen, Schrijven, Spelling

Uitdagingen: Lezen, schrijven en spelling zijn essentieel voor alle vakken.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Braille & Tactiele Materialen: Leer en schrijf met braille en tastbare hulpmiddelen.
 • Spraak-naar-tekst Software: Om gesproken tekst om te zetten naar geschreven tekst.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Ontwikkel braille- en schrijfvaardigheden om actief deel te nemen.
 • Maak gebruik van digitale hulpmiddelen voor schrijven en spelling.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot braillematerialen en schrijfhulpmiddelen.
 • Moedig creatief schrijven en literaire interesse aan.

Maatschappijleer

Uitdagingen: Maatschappijleer omvat het begrijpen van sociale structuren, normen en waarden.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van maatschappelijke concepten en structuren.
 • Interactieve Discussies: Groepsdiscussies om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Neem actief deel aan groepsdiscussies om maatschappelijke ideeën te verkennen.
 • Luister naar gesproken uitleg om sociale concepten te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Stimuleer open discussies en reflectie op maatschappelijke vraagstukken.
 • Moedig kritisch denken en begrip van sociale dynamiek aan.

 

Management & Organisatie

Uitdagingen: Management & Organisatie omvat begrip van bedrijfsprocessen en managementprincipes.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van managementconcepten en bedrijfsstrategieën.
 • Braille Notities: Gebruik van braille voor schriftelijke notities en concepten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg om bedrijfsprocessen te begrijpen.
 • Leer braille voor effectieve communicatie en notities.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke bronnen en leermaterialen over management en organisatie.
 • Moedig kritisch denken en begrip van bedrijfsstrategieën aan.

Muziek

Uitdagingen: Muziek omvat auditieve en ritmische waarneming, maar ook notaties en instrumentbeheersing.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Begeleiding: Gesproken beschrijvingen van muzikale elementen en composities.
 • Tactiele Notaties: Tactiele muzieknotaties voor het begrijpen van melodieën en ritmes.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar muzikale beschrijvingen en focus op auditieve waarneming.
 • Leer tactiele muzieknotaties om melodieën en ritmes te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke muziekopnames en tactiele notaties.
 • Stimuleer expressie en muzikale exploratie door middel van auditieve en tactiele ervaringen.
Verschillende muziekinstrumenten, hoofdtelefoon en microfoon op houten ondergrond

Verschillende muziekinstrumenten, hoofdtelefoon en microfoon op houten ondergrond

Natuurkunde

Uitdagingen: Natuurkunde omvat begrip van natuurlijke verschijnselen en wetenschappelijke principes.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van natuurkundige concepten en wetenschappelijke processen.
 • Tastbare Experimenten: Tastbare modellen voor het begrijpen van natuurkundige fenomenen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Focus op conceptuele aspecten van natuurkundige verschijnselen.
 • Gebruik tastbare modellen om abstracte concepten te verkennen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke natuurkundebronnen en experimenten.
 • Moedig nieuwsgierigheid en experimentatie aan.

Nederlands

Uitdagingen: Nederlands omvat taalbegrip, communicatie en literaire analyse.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van taalkundige concepten en literaire werken.
 • Braille Lezen: Lezen van literaire teksten in braille.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg en analyseer literaire werken op basis van auditieve informatie.
 • Leer braille om literaire teksten te lezen en schrijven.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot auditieve uitleg en braillematerialen.
 • Moedig taalvaardigheid en literaire interesse aan door diverse leermethoden.

Psychologie

Uitdagingen: Psychologie omvat concepten over gedrag en mentale processen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van psychologische theorieën en concepten.
 • Interactieve Discussies: Groepsdiscussies om psychologische principes te begrijpen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Neem deel aan gesprekken om psychologische ideeën te verkennen en te verduidelijken.
 • Gebruik auditieve bronnen om verschillende psychologische perspectieven te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Creëer een omgeving voor open discussies en peer-to-peer interactie.
 • Moedig empathie en begrip voor diverse psychologische perspectieven aan.

Rekenen

Uitdagingen: Rekenen omvat wiskundige concepten, getallen en berekeningen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van rekenkundige concepten en berekeningen.
 • Tastbare Materialen: Gebruik van tastbare objecten en structuren voor getalbegrip.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg en visualiseer concepten auditief.
 • Gebruik tastbare materialen om getallen en wiskundige structuren te begrijpen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot auditieve uitleg en tastbare rekenmaterialen.
 • Moedig wiskundige exploratie aan door middel van verschillende zintuigen.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Godsdienst & Levensbeschouwing

Uitdagingen: Sociale interactie en spirituele ontwikkeling vereisen begrip en reflectie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Gespreksgroepen: Veilige omgeving voor emotionele en spirituele discussies.
 • Individuele Begeleiding: Gesprekken met therapeuten voor persoonlijke ontwikkeling.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Neem deel aan openhartige gesprekken om gevoelens en gedachten te delen.
 • Zoek naar bronnen voor emotionele steun en spirituele groei.

Tips voor schoolomgeving:

 • Creëer een ondersteunende sfeer voor emotionele expressie en spirituele zoektocht.
 • Moedig empathie en begrip aan in sociale interacties.

Statistiek

Uitdagingen: Statistiek omvat complexe dataverwerking en -analyse.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gedetailleerde uitleg van statistische concepten via gesproken taal.
 • Tastbare Diagrammen: Tactiele diagrammen en grafieken voor tastbare representatie.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg om statistische concepten te begrijpen.
 • Gebruik alternatieve tastbare representaties om gegevens te analyseren.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke statistische software en tastbare modellen.
 • Moedig kritisch denken en datageletterdheid aan.

Techniek en Technologie

Uitdagingen: Techniek en technologie omvatten begrip van technische concepten en praktische toepassingen.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van technische principes en toepassingen.
 • Tactiele Demonstraties: Tastbare modellen en demonstraties van technische processen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Focus op het begrijpen van technische concepten via auditieve informatie.
 • Gebruik tastbare modellen om technische processen te verkennen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot auditieve uitleg en tastbare technische materialen.
 • Moedig technische nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen aan.

Tekenen

Uitdagingen: Tekenen vereist visuele waarneming en hand-oog coördinatie.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Tactiele Tekeningen: Tastbare tekeningen met reliëf voor het begrijpen van composities.
 • Auditieve Instructies: Gesproken instructies voor het creëren van kunstwerken.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Experimenteer met tastbare materialen om composities en vormen te verkennen.
 • Luister aandachtig naar gesproken instructies en gebruik tactiele tekeningen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Bied toegang tot tastbare en auditieve tekenmaterialen.
 • Stimuleer creatieve expressie en kunstzinnige exploratie door verschillende zintuigen.

Verkeer

Uitdagingen: Verkeerseducatie omvat begrip van verkeersregels en -veiligheid.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van verkeersregels en -situaties.
 • Tastbare Modellen: Tactiele modellen van verkeerssituaties en signalisatie.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister naar gedetailleerde uitleg van verkeersregels en let op auditieve aanwijzingen.
 • Gebruik tastbare modellen om verkeerssituaties te begrijpen en te visualiseren.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot auditieve uitleg en tastbare verkeersmaterialen.
 • Moedig bewustzijn van verkeersveiligheid en naleving van regels aan.

Verzorging

Uitdagingen: Verzorging omvat begrip van persoonlijke hygiëne, gezondheid en zorgpraktijken.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van verzorgingspraktijken en gezondheidsconcepten.
 • Tactiele Demonstraties: Tastbare demonstraties van verzorgingshandelingen.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Luister aandachtig naar gesproken uitleg en volg zintuiglijke aanwijzingen.
 • Leer door middel van tastbare demonstraties en praktische ervaring.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegankelijke bronnen en leermaterialen over verzorging en gezondheid.
 • Moedig zelfredzaamheid en bewustzijn van gezondheidspraktijken aan.

Wiskunde

Uitdagingen: Wiskunde vereist nauwkeurigheid en begrip van wiskundige concepten.

Aanpassingen & Hulpmiddelen:

 • Braille Wiskundesymbolen: Leer wiskundesymbolen in braille voor schriftelijke notaties.
 • Auditieve Uitleg: Gesproken uitleg van wiskundige procedures en concepten.

Tips voor personen met een visuele beperking:

 • Leer braille wiskundesymbolen om wiskundige notaties te begrijpen.
 • Werk samen met docenten om visuele concepten om te zetten naar auditieve begrippen.

Tips voor schoolomgeving:

 • Zorg voor toegang tot braille-wiskundematerialen en wiskundesoftware.
 • Moedig wiskundige nieuwsgierigheid aan en zoek naar praktische toepassingen.

Conclusie

Onderwijs is een recht dat voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht een eventuele beperking. Personen met een visuele beperking kunnen met de juiste aanpassingen, hulpmiddelen en ondersteuning volop deelnemen aan verschillende schoolvakken. Een inclusieve leeromgeving vergt samenwerking tussen scholen, docenten, medestudenten en de personen met een visuele beperking zelf. Met vastberadenheid, openheid en de juiste hulpmiddelen kunnen ze hun volledige potentieel ontketenen en een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Deel dit:
Advertenties

 1. Omgaan met jaloerse medestudenten omwille van aanpassingen voor blinde of slechtziende leerlingen18-10-2023 01:10:34
 2. Inclusieve gymlessen voor blinde en slechtziende kinderen, leerlingen en studenten06-09-2023 06:09:15
 3. Studeren aan de hogeschool of universiteit met een visuele beperking01-09-2023 07:09:58
 4. Schoolvakken voor leerlingen / studenten met een visuele handicap20-08-2023 03:08:15

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 15:19