Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen

Tinnitus, ook bekend als oorsuizen, is een auditieve aandoening die zich manifesteert als het waarnemen van geluiden in de oren of het hoofd zonder aanwezigheid van externe geluidsbronnen. Tinnitus komt af en toe ook voor bij doofblinde personen, die zowel gehoor- als gezichtsverlies ervaren. Deze tekst behandelt tinnitus bij doofblinde personen.

Wat is tinnitus?

Tinnitus wordt gekenmerkt door de perceptie van geluiden, zoals suizen, fluiten, piepen, brommen of ruis, die niet worden veroorzaakt door externe bronnen. Deze geluiden variëren in toon, intensiteit en duur, en kunnen constant aanwezig zijn of periodiek optreden. Hoewel oorsuizen vaak wordt geassocieerd met gehoorverlies, kunnen doofblinde personen deze aandoening ervaren, zelfs met hun bestaande gehoorverlies.

Oorzaken van oorsuizen

Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben, waaronder gehoorverlies, blootstelling aan luide geluiden, oorinfecties, medische aandoeningen zoals een hoge bloeddruk of diabetes, en . In het geval van doofblinde personen kan tinnitus soms gerelateerd zijn aan de onderliggende oorzaken van doofblindheid.

 • Gehoorverlies: Gehoorverlies is een veelvoorkomende oorzaak van tinnitus, en doofblinde personen kunnen gehoorverlies ervaren dat verband houdt met hun doofblindheid.
 • Blootstelling aan harde geluiden: Doofblinde personen kunnen worden blootgesteld aan luide geluiden die tinnitus kunnen veroorzaken, en gehoorbescherming is essentieel om tinnitus te voorkomen.
 • Medische aandoeningen: Onderliggende medische aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes, oorinfecties kunnen tinnitus veroorzaken of verergeren.
 • Bijwerkingen van bepaalde medicijnen: Ook bepaalde medicijnen veroorzaken als bijwerking mogelijk oorsuizen.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Symptomen

De symptomen van tinnitus bij doofblinde personen omvatten het horen van geluiden die anderen niet kunnen waarnemen. Deze geluiden kunnen variëren in intensiteit en frequentie, en kunnen gepaard gaan met irritatie en afleiding.

 • Intensiteit en frequentie: Tinnitus kan mild of ernstig zijn, en de frequentie van het geluid kan variëren.
 • Stress en slaapstoornissen: Doofblinde personen met tinnitus kunnen stress en slaapstoornissen ervaren als gevolg van het voortdurende geluid.
 • Concentratieproblemen: Tinnitus kan concentratieproblemen veroorzaken, wat van invloed kan zijn op dagelijkse activiteiten.

Fysieke gevolgen

Doofblinde personen kunnen volgende lichamelijke gevolgen ervaren in combinatie met hun al bestaande uitdagingen.

 • Slaapstoornissen: Het continue geluid van tinnitus kan leiden tot slaapstoornissen, wat de algemene gezondheid en het welzijn van doofblinde personen kan beïnvloeden.
 • Concentratieproblemen: Tinnitus kan concentratieproblemen veroorzaken, wat van invloed kan zijn op taken en communicatie.
 • Vermoeidheid: Doofblinde personen met tinnitus kunnen vermoeidheid ervaren als gevolg van de extra stress en afleiding.

Emotionele en psychische gevolgen

Tinnitus kan aanzienlijke emotionele en psychische gevolgen hebben. Het constante geluid kan leiden tot angst, een depressie en stress, wat vooral uitdagend kan zijn voor doofblinde personen vanwege hun reeds bestaande beperkingen.

 • Angst en depressie: Tinnitus kan gevoelens van angst en een depressie versterken, en doofblinde personen zijn mogelijk vatbaarder voor deze emoties.
 • Stress: Omgaan met tinnitus kan leiden tot extra stress, wat van invloed kan zijn op de algehele kwaliteit van leven.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Sociale gevolgen

Sociale interacties kunnen worden aangetast doordat doofblinde personen moeite hebben met het volgen van gesprekken als gevolg van het tinnitusgeluid. Dit kan leiden tot sociaal isolement en communicatieproblemen.

 • Sociaal isolement: Doofblinde personen kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege hun moeite met communicatie in sociale situaties.
 • Communicatieproblemen: Tinnitus kan communicatieproblemen veroorzaken, wat leidt tot frustratie en ongemak in sociale interacties.

Diagnose en onderzoeken

De diagnose van tinnitus omvat een grondig medisch onderzoek, gehoortesten en soms beeldvormingstesten zoals een MRI om de onderliggende oorzaak vast te stellen. Het is van essentieel belang dat zorgverleners zich bewust zijn van de specifieke behoeften van doofblinde personen bij de diagnosestelling en communicatie.

Behandeling

De behandeling van tinnitus is een complex proces. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de behandeling:

Geluidsafscherming en gehoorapparaten

Geluidsafscherming kan helpen om de impact van omgevingsgeluiden op tinnitus te verminderen. Dit kan onder meer het dragen van oordopjes of gehoorbeschermingsapparaten omvatten. Gehoorapparaten kunnen ook nuttig zijn voor doofblinde personen met restgehoor, omdat ze omgevingsgeluiden kunnen versterken en de aandacht van tinnitusgeluiden kunnen afleiden.

Geluidstherapie

Geluidstherapie omvat het gebruik van aangename, rustgevende geluiden om de aandacht af te leiden van tinnitusgeluiden. Doofblinde personen kunnen specifieke geluidstherapieprogramma’s volgen die zijn afgestemd op hun behoeften. Dit kan helpen bij het verminderen van de perceptie van tinnitusgeluiden en het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven.

Psychologische ondersteuning

Tinnitus kan aanzienlijke psychologische stress veroorzaken. Counseling en psychologische ondersteuning kunnen doofblinde personen helpen om de emotionele impact van tinnitus aan te pakken. Dit kan helpen bij het omgaan met angst, een depressie en slaapstoornissen die vaak gepaard gaan met tinnitus.

Communicatietraining

Doofblinde personen kunnen communicatietraining volgen om hen te helpen effectief te communiceren, ondanks de uitdagingen die tinnitus met zich meebrengt. Deze training kan zowel mondelinge als tactiele communicatie (zoals Lormen) omvatten en kan bijdragen aan een beter begrip van gesprekken, evenals aan het verminderen van communicatiestress.

Ondersteuning van zorgverleners en steungroepen

Het betrekken van zorgverleners en deelname aan steungroepen en organisaties die zich richten op doofblinde personen (BE en NL) kan waardevolle ondersteuning bieden. Zorgverleners kunnen doofblinde personen helpen bij het omgaan met tinnitus en het ontwikkelen van een persoonlijk behandelingsplan.

Medicamenteuze behandeling (indien passend)

In sommige gevallen kan een medicamenteuze behandeling worden overwogen, hoewel dit afhangt van de persoonlijke omstandigheden en de oorzaak van tinnitus. Het gebruik van medicijnen moet altijd worden begeleid door een gekwalificeerde arts.

De behandeling van tinnitus bij doofblinde personen vereist maatwerk. Elke persoon heeft unieke behoeften en reacties op verschillende behandelingsmethoden. Het is raadzaam om een multidisciplinair team van professionals, waaronder audiologen, psychologen en communicatiedeskundigen, te betrekken bij de behandeling en ondersteuning.

Behandelingen moeten gericht zijn op het minimaliseren van de impact van tinnitus op het dagelijks leven en het verbeteren van de algehele kwaliteit van leven van doofblinde personen.

Prognose

De prognose van tinnitus kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak, de ernst en de individuele reactie op behandelingen. Hier zijn enkele aspecten die van invloed zijn op de prognose van tinnitus bij doofblinde personen:

Oorzaak van tinnitus

De oorzaak van tinnitus speelt een cruciale rol in de prognose. Als tinnitus het gevolg is van gehoorverlies of andere onderliggende medische aandoeningen, kan de prognose beter zijn als de onderliggende oorzaak effectief wordt aangepakt. In sommige gevallen kan tinnitus echter het gevolg zijn van onomkeerbaar gehoorverlies, wat de prognose kan beïnvloeden.

Ernst van tinnitus

De ernst van tinnitus verwijst naar de intensiteit en frequentie van de waargenomen geluiden. Bij doofblinde personen kan de ernst van tinnitus variëren. In sommige gevallen kan tinnitus mild en goed beheersbaar zijn, terwijl het voor anderen ernstiger en verstorender kan zijn. De prognose kan beter zijn voor doofblinden met mildere tinnitus.

Respons op behandeling

De prognose kan ook afhangen van hoe goed doofblinde personen reageren op behandelingen. Sommige personen kunnen aanzienlijke verbetering ervaren door middel van geluidstherapie, therapie en andere behandelingen. Anderen kunnen echter minder responsief zijn op behandelingen, wat de prognose kan verslechteren.

Levensstijl en copingmechanismen

De manier waarop doofblinde personen omgaan met tinnitus en hun algemene levensstijl kan de prognose beïnvloeden. Effectieve copingmechanismen, stressmanagement en het verminderen van omgevingsfactoren die tinnitus verergeren, kunnen bijdragen aan een betere prognose.

Continu ondersteuning

Tinnitus kan een chronische aandoening zijn, wat betekent dat sommige doofblinde personen hier levenslang rekening mee moeten houden. Dit vereist voortdurende zorg en ondersteuning, evenals aanpassingen in levensstijl en communicatie.

Complicaties

Complicaties die verband houden met tinnitus kunnen inderdaad optreden als gevolg van de emotionele en psychische gevolgen van deze aandoening. Hier zijn enkele belangrijke complicaties die zich kunnen voordoen:

Depressie

Tinnitus kan leiden tot aanhoudende stress, frustratie en slaapstoornissen, wat kan resulteren in depressieve symptomen. Een depressie is een ernstige psychische aandoening die de kwaliteit van leven aanzienlijk kan aantasten.

Angststoornissen

Het voortdurende geluid van tinnitus kan angst en zorgen veroorzaken. Sommige doofblinde personen kunnen last hebben van gegeneraliseerde angststoornis (GAS) of andere angststoornissen als gevolg van tinnitus.

Slaapstoornissen

Tinnitus kan de slaapkwaliteit verstoren, wat kan leiden tot chronische slapeloosheid en vermoeidheid. Een slechte slaap kan de algehele gezondheid en het welzijn aantasten.

Sociale isolatie

De constante aanwezigheid van tinnitusgeluiden kan het moeilijk maken om deel te nemen aan sociale activiteiten en communicatie. Dit kan leiden tot sociale isolatie en een verminderde kwaliteit van leven.

Verminderde concentratie

De voortdurende aandacht voor tinnitusgeluiden kan de concentratie en focus belemmeren, wat van invloed kan zijn op werk- en studieprestaties.

Verminderde algemene kwaliteit van leven

De cumulatieve impact van tinnitus en de resulterende complicaties kan leiden tot een algemene verslechtering van de kwaliteit van leven, waardoor dagelijkse activiteiten moeilijker worden.

Preventie

hoewel tinnitus niet altijd volledig te voorkomen is, kunnen doofblinde personen enige maatregelen nemen om het risico op tinnitus en gehoorbeschadiging te verminderen. Hier zijn enkele preventieve maatregelen:

Gehoorbescherming

Doofblinde personen kunnen gehoorbescherming dragen in luide omgevingen, zoals concerten, bouwplaatsen of andere lawaaiige locaties. Gehoorbeschermingsmiddelen, zoals oordopjes of oorkappen, kunnen helpen om gehoorschade te minimaliseren.

Regelmatige gehoorcontroles

Het is raadzaam om regelmatig gehoorcontroles te ondergaan, vooral als er blootstelling is geweest aan luide geluiden of als er gehoorverlies wordt opgemerkt. Een vroege detectie van gehoorproblemen kan helpen om tijdig maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

Bewustwording van omgevingsgeluiden

Doofblinde personen kunnen leren om bewust te zijn van de geluidsomgevingen waarin ze zich bevinden. Overmatige blootstelling aan luide geluiden vermijden, kan het risico op gehoorbeschadiging verminderen.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan de algemene gezondheid, inclusief de gezondheid van het gehoor. Tabaksrook en overmatig alcoholgebruik vermijden, kan gunstig zijn.

Tinnitus treedt soms op als gevolg van andere onderliggende aandoeningen, zoals gehoorverlies of medische problemen. In deze gevallen kan preventie specifiek gericht zijn op het behandelen of beheren van deze onderliggende aandoeningen.

Het is raadzaam dat doofblinde personen met hun zorgverleners spreken over preventieve maatregelen die geschikt zijn voor hun individuele situatie en gezondheid.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Omgaan met tinnitus als doofblinde persoon

Omgaan met tinnitus als doofblinde persoon vereist specifieke strategieën en technieken. Hier zijn enkele tips:

 • Gebruik van tactiele informatie: Doofblinde personen kunnen tactiele feedback gebruiken om hun aandacht af te leiden van tinnitusgeluiden.
 • Zoek ondersteuning: Het is belangrijk om ondersteuning te zoeken bij professionals en andere doofblinde personen om te leren omgaan met tinnitus.
 • Leer technieken voor ontspanning en stressvermindering: Stress kan tinnitus verergeren, dus het leren van ontspanningstechnieken kan helpen.
 • Communicatietraining: Omdat tinnitus communicatie kan bemoeilijken, kan communicatietraining helpen bij het begrijpen en voeren van gesprekken.
 • Geluidsafscherming: Oordopjes of andere geluidsafschermende apparaten kunnen helpen om tinnitusgeluiden te verminderen.

Meer informatie

Wetenschappelijke bronnen:

 1. Noise-Induced Hearing Loss: A Preventable Disease?
 2. Predictors of Tinnitus Severity and Incidence in a Large Population of Older Adults.
 3. Preventing Noise-Induced Hearing Loss: Hearing Protectors and Their Effects.
 4. Prognostic Factors of Tinnitus Relief and Tinnitus-Related Handicap after Stellate Ganglion Block for Tinnitus.
 5. Psychological and Behavioral Interventions for Tinnitus.
 6. The Impact of Tinnitus on Cognition in Older Adults.
 7. The Impact of Tinnitus Retraining Therapy on the Quality of Life of Tinnitus Patients.
 8. Tinnitus and Its Current Treatment – Still an Enigma in Medicine.
 9. Tinnitus and Sleep Disturbance: A Review.
 10. Tinnitus in Children and Associated Risk Factors.
 11. Tinnitus in Patients with Hearing Loss: Mechanisms and Management.
 12. Tinnitus Retraining Therapy: Implementing the Neurophysiological Model.
 13. Tinnitus, Anxiety, Depression, and Suicide in Veterans.
 14. Tinnitus: A Multidisciplinary Approach.
 15. Tinnitus: Causes, Diagnosis, and Treatment.
 16. Tinnitus: Pathophysiology and Management.

Deze wetenschappelijke bronnen bieden diepgaande informatie over tinnitus, de oorzaken, diagnose, behandeling en gevolgen ervan. Ze kunnen nuttig zijn voor zowel doofblinde personen als zorgverleners om een beter begrip van deze aandoening te krijgen en effectieve strategieën voor omgang en behandeling te ontwikkelen.

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 13:19