NL Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)

Bartiméus Expertisecentrum Beperking in horen en zien

Bartiméus biedt sinds 1980 specifieke ondersteuning aan mensen met een aangeboren beperking in horen en zien (doofblindheid). Sinds de oprichting van het Expertisecentrum in 2006 is daar ook veel kennis bijgekomen over de begeleiding van mensen met een verworven en leeftijd gerelateerde beperking in horen en zien. In het Expertisecentrum bundelen wij onze kennis en ervaring. We doen wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, en streven naar ontwikkeling en innovaties. Bij het Expertisecentrum kan iedereen terecht die meer wil weten over een beperking in horen en zien (doofblindheid).

Het expertisecentrum is een multidisciplinair team, bestaande uit onder andere ambulant begeleiders, gedragsdeskundigen, een logopedist en een AVG-arts.

Het expertisecentrum doet het volgende:

 • visus- en gehooronderzoek
 • advies en consultatie
 • psychologisch onderzoek
 • ambulante begeleiding
 • communicatieonderzoek en implementatie
 • begeleiding in oriëntatie en mobiliteit
 • aanpassing van hulpmiddelen, eventueel in combinatie met een gewenningsprogramma en nazorg: ondermeer bril, hoortoestel
 • cursussen voor professionals en ervaringsdeskundigen
 • schrijven van publicaties

Contact

Voor vragen van professionals:
0343 – 526 895 / 06 – 243 416 53
E-mail: expertisecentrum-doofblindheid@bartimeus.nl
Voor vragen van cliënten:
Bartiméus Infolijn 0900 – 77 888 99 (lokaal tarief)
Postadres:
Postbus 87
3940 AB Doorn
Website: Doofblind – Bartimeus

Contactgroep Ushersyndroom

De contactgroep Ushersyndroom biedt een plek aan patiënten, partners, ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Ushersyndroom heb je niet alleen. Patiënten en hun partners en/of ouders hebben elke dag te maken met de beperkingen deze ziekte met zich meebrengt. Ushersyndroom héb je samen en beleef je samen.

De contactgroep Ushersyndroom maakt deel uit van de patiëntenorganisatie Oogvereniging.

E-mailadres: ushersyndroom@oogvereniging.nl
Website: https://www.oogvereniging.nl/groep/oogvereniging-ushersyndroom/
Facebook: https://www.facebook.com/Contactgroep.Ushersyndroom/

DB-Connect

DB-connect is hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid). We geven gratis en vrijblijvend informatie over zorg- en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, werk en wonen.

We zijn er voor mensen met doofblindheid, familieleden, vrienden, professionals en andere betrokkenen. DB-connect is een samenwerking tussen Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

DB-connect geeft informatie over
•beperkt zijn in horen én zien
•gespecialiseerde zorg
•maatschappelijke dienstverlening
•onderwijs
•werk
•wonen

Telefoon: 085 – 065 45 90
De experts zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur, en per mail.
E-mail: contact@dbconnect.info
Website: http://www.dbconnect.info/
Gratis e-learning: Op de site van DB Connect is een gratis E-learning beschikbaar over de dubbele beperking. Deze e-learning geeft inzicht in hoe divers de doelgroep met doofblindheid is, wat doofblindheid voor hen betekent in hun dagelijks leven en er worden handvatten gegeven hoe om te gaan met mensen met doofblindheid
Facebook: https://www.facebook.com/pg/dbconnectnl

Deelkracht

Deelkracht ontwikkelt kennis over en oplossingen voor het leven met een auditieve en/of communicatieve beperking.

E-mail: communicatie@deelkracht.nl
Website: http://www.deelkracht.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/deelkracht

Doofblinden Agenda

Doofblinden Agenda – Overzicht evenementen door verschillende organisaties
E-mail: info@slakkenhuis.org
Facebook: https://www.facebook.com/dbagenda1

Gehoord en Gezien

Activiteiten in het OOG en OOR huis

Gehoord en Gezien organiseert activiteiten voor mensen die ernstig beperkt zijn in horen plus zien (dubbel zintuiglijk beperkten).

In het OOG en OOR huis in Onnen GN is veel aandacht voor het mogelijk maken van communicatie. Er wordt gebruik gemaakt van audio(solo) apparatuur. Daarnaast is er aandacht voor de akoestiek, de omgevingsgeluiden en de hoeveelheid licht.

In het OOG en OOR huis wordt een afwisselend programma aangeboden waarin de deelnemer zelf bepaald waar hij aan mee doet. Er is ruimte om met individuele projecten aan de slag te gaan.

Een greep uit de activiteiten die worden aangeboden: Advies en informatie over hulpmiddelen, samen communicatievormen uittesten, je verhaal kwijt kunnen, samen koken, creatief bezig zijn, samen sporten, een muziekinstrument zelf bespelen en beleven, enz.

De groep is niet groter dan 6 personen.

Momenteel zijn de deelnemers in de leeftijd van 26 tot 73 jaar.

Ervaar je problemen in het horen én zien en zoek je een plek waar je ondanks je beperkingen toch mee kunt doen? Kom dan vrijblijvend een
dag(deel) met ons mee doen om te ervaren of het OOG en OOR huis u iets voor je is.

Postadres;
Gehoord en Gezien
t.a.v. Annelie Westhuis
Etmat 12
9753EW Haren
GSM: 06-40427139
E-mail: info@gehoordgezien.nl
Website: http://gehoordgezien.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Gehoordengezien

De stichting vrienden van doofblinden noord nederland is gekoppeld aan de organisatie. Deze stichting organiseert activiteiten voor mensen die beperkt zijn in horen én zien en verzorgd maandelijks een nieuwsbrief. In de bijlage vind je informatie over deze stichting.

Stichting Vrienden Doofblinden Noord-Nederland

Activiteiten

Stichting Vrienden Doofblinden Noord_Nederland organiseert activiteiten voor mensen met een visuele én auditieve beperking. Elk jaar wordt er een dagactiviteit, een boswandeling en een kerstdiner in het noorden van Nederland georganiseerd.

Mensen die beperkt zijn in horen en zien, hebben grote problemen met participatie in groepen. Voor hen is niet mogelijk om te communiceren in een groep, wanneer de situatie niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden. Bij de activiteiten die georganiseerd worden door de  Vrienden van Doofblinden Noord-Nederland doen wij onze uiterste best om die voorwaarden te creëren. Dit doen wij onder andere door de groepsgrootte te beperken, rekening te houden met omgevingsgeluiden (akoestiek van de ruimte) en deelnemers de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van solo apparatuur. Informatie over onze activiteiten vindt u in de Vriendenbrief (zie hieronder).

Vriendenbrief

Naast het organiseren van activiteiten zorgen de Vrienden voor een maandelijkse nieuwsbrief, de zogeheten ‘Vriendenbrief’. Maandelijks worden geabonneerden – dit kunnen mensen met doofblindheid zijn, maar ook begeleiders/mantelzorgers en werknemers van instellingen – op de hoogte gehouden van nieuws omtrent hulpmiddelen, regelgeving, openbaar vervoer en activiteiten. De berichten zijn afkomstig vanuit de doelgroep, maar ook vanuit instellingen, belangenorganisaties en bedrijven.

GGMD

Bent u doof en gaat u slecht zien? Of bent u blind en gaat u slecht horen? GGMD biedt hulp bij de problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven. Onze begeleiding is erop gericht dat u zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Onze medewerkers begrijpen uw problemen. Zij kunnen ook goed met u communiceren. Zij gebruiken daarvoor vierhanden-gebarentaal en vingerspelling in de hand. Wij kunnen u onder andere helpen bij het vinden van een zinvolle tijdsbesteding, uw huishouden, uw financiën, opkomen voor uzelf, handige hulpmiddelen, en problemen binnen relaties of met het wonen. Wij geven ook training in braille, het LORM-alfabet, vingerspellen in de hand, tactiele gebaren (vierhanden-gebarentaal) en Social Haptic Communication (SHC). Bij SHC wordt met aanraking (handen) op het lichaam informatie gegeven over bijvoorbeeld emoties, de sfeer en de indeling van een ruimte. GGMD werkt in heel Nederland.

GGMD
Telefoon:
088 – 43 21 700 (alleen cliënten en verwijzers)
088 – 43 21 799 (externe relaties)
Fax: 088 – 43 21 707
WhatsApp: 06 – 10 908 606
E-mail: contact@ggmd.nl
Chat: Op werkdagen. Klik op het rode rondje rechtsonder in uw scherm.
Website: http://www.ggmd.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ggmdnl

Helen Keller Stichting

Doofblinde mensen krijgen ongeacht de aard en oorzaak van hun handicap dagelijks te maken met allerlei beperkingen. De Helen Keller Stichting biedt hen een kader voor onderlinge steun, informatie-uitwisseling en voor gezamenlijke belangenbehartiging. De Helen Keller Stichting is dé belangenvereniging voor en van alle doofblinde mensen en doof/slechtziende mensen in Nederland.

Helen Keller Stichting
Goudsesingel 186 – 405
NL-3011 KD Rotterdam
Tel./fax: (010)240 98 01
Teksttelefoon: (010)240 98 00
E-mail: postbus@helenkeller.nl
Website: https://www.helenkeller.nl

Kalorama, Centrum voor Doofblinden

Kalorama biedt diverse revalidatiemogelijkheden aan volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Communicatie, zelfstandigheid, psychisch functioneren en contact met lotgenoten zijn kernbegrippen. Revalidatie wordt ambulant, via de deeltijdbehandeling of via tijdelijk of permanent wonen geboden.

* Hoofdlocatie
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 77 77
E-mail: info@kalorama.nl
Website: http://www.kalorama.nl

* Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 77 77
E-mail: info@kalorama.nl
Website: http://www.kalorama.nl/kalorama-centrum-voor-doofblinden

Kalorama

Wonen:
Het Centrum voor doofblinden richt zich op mensen van 18 jaar en ouder met doofblindheid: een dubbele beperking in horen én zien.
Bij ons woont u in een kleine gemeenschap in een schitterende omgeving, vlakbij het dorp Beek. U heeft een eigen studio met badkamer. De studio kunt u naar eigen smaak inrichten. U woont in een woongroep met 8 andere bewoners. In 2021 is er een compleet nieuw wooncentrum gereed gekomen dat bestaat uit twee gebouwen. Hierin zijn de zeven groepswoningen gerealiseerd. Iedere groepswoning heeft een eigen voordeur, een gezamenlijke woonkamer met open keuken en acht aangrenzende studio’s. In totaal zijn er 56 studio’s. Met uw medebewoners vormt u samen een zelfstandig huishouden waar wordt gekookt, geleefd, de was wordt gedaan en boodschappen worden gehaald of besteld. De verschillende woongroepen zijn allemaal buren van elkaar.

Website: http://www.kalorama.nl/kalorama-centrum-voor-doofblinden

Zorg thuis:
Onze begeleiding thuis komt neer op ondersteuning en training aan huis. Dit betreft ondersteuning voor in huis maar ook voor activiteiten buitenshuis. Met deze begeleiding ondersteunen we u bij zelfstandig wonen en leven. Zodat u zo goed en prettig mogelijk kunt meedoen in de samenleving en dat u zo zelfstandig mogelijk blijft. U kunt hierbij denken aan: ondersteuning bij uw post en administratie, bezoeken aan instanties waar u iets wilt of moet regelen, ziekenhuisconsult, familie-/vriendenbezoek, winkelen, wandelen, fietsen (tandem/duo), sport, evenementen, of wat u anderszins graag zou ondernemen.
Daarnaast komen behandelaren aan huis voor o.a.: communicatietraining, zelfstandigheidstraining, mobiliteitstraining e.d.
Website: http://www.kalorama.nl/doofblindenzorg-thuis

Dagbesteding:

Het Kulturhus in Beek is een multifunctionele voorziening. Kalorama is één van de vaste gebruikers van dit gebouw. In het Kulturhus biedt Kalorama dagbesteding voor mensen met een beperking in horen én zien.

Tamarinde in Deventer is een multifunctionele voorziening. Kalorama is een van de vaste gebruikers van dit gebouw. Op deze locatie biedt Kalorama dagbesteding voor mensen met een beperking in horen én zien.

Koninklijke Kentalis

Als horen en communiceren niet vanzelfsprekend is

Koninklijke Kentalis
Van Vollenhovenlaan 659-661
3527 JP Utrecht
Tel.: 0800-53682547
Tel.: (073)558 81 11
Website: https://www.kentalis.nl/

Voor vragen over een beperking in horen én zien, doofblindheid kunt u contact opnemen met het
Unit Communicatie Behandeling en Begeleiding, Afdeling beperkt in horen en zien (doofblindheid)

Tel.: 06- 20657482
E-mail: doofblindheid@kentalis.nl

Unit Communicatie, Behandeling en Begeleiding

Afdeling Beperkt in horen én zien (doofblindheid)

Niet (goed) kunnen horen én zien is ingrijpend. Het beïnvloedt het hele leven. Toch is een zelfstandig, zinvol en
sociaal leven mogelijk. Unit Communicatie Behandeling en Begeleiding,  Afdeling beperkt in horen en zien

Doofblindheid van Kentalis heeft alle actuele kennis in huis om u hierin te
ondersteunen. We doen diagnostiek, bieden behandeling, specialistische begeleiding en ondersteunende begeleiding.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556812042452
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kentalis-unit-communicatie-behandeling-en-begeleiding-31bb802a0/

Communicatietraining

U leert communiceren in de vorm die het beste aansluit bij uw mogelijkheden en de mogelijkheden van de mensen om u heen. U leert bijvoorbeeld:
– Tactiele communicatie (het vierhandengebaren)
– Vingerspellen in de hand of in de lucht
– Nederlandse Gebarentaal
– Nederlands met ondersteunende gebaren
– Het Lorm alfabet
– Social Haptic communication

Oriëntatie en mobiliteitstraining

U leert hoe u zich zo veilig, efficiënt en onafhankelijk mogelijk verplaatst, zowel binnen- als buitenshuis.

Brailletraining

Afhankelijk van de hulpvraag kan er in overleg bekeken worden wat wij hierin kunnen bieden.

Tactiele training en creativiteitsontwikkeling (TTC)

Als je niet (goed) kunt zien en horen, is het belangrijk dat je veel op de tast kunt doen. U maakt met behulp van creatieve activiteiten kennis met tast en tactiliteit. Het trainen van de tast is belangrijk voor onder andere het verzamelen van informatie en kan bij mensen met een progressief ziektebeeld ook een voorloper zijn op eventuele trainingen in de toekomst. Bijvoorbeeld brailletraining en communicatietrainingen. TTC levert een belangrijke bijdrage aan het verwerkingsproces en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Tijdens de sessies worden de activiteiten continu afgestemd op de mogelijkheden die u in een bepaalde fase van het proces heeft, zoals het aanpassen aan de nieuwe ontstane fase, het leren omgaan met de emoties die gepaard gaan bij het rouw en verliesproces, het leren van nieuwe vaardigheden, het leren werken met nieuwe materialen en technieken en het leren kennen van de eigen mogelijkheden.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
– Tactiel schilderen
– Werken met natuurlijke materialen
– Mozaïek

Casemanagers

De casemanagers behandelen (de gezinnen en het systeem van) kinderen vanaf 6 jaar met communicatieproblemen die ontstaan als een gevolg van gehoorverlies in combinatie met een andere beperking, zoals autisme of een verstandelijke beperking.

Psychosociale ondersteuning

Als u doofblind bent of wordt, zijn er veel dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn of verlopen. De revalidatietherapeut geeft u en uw
omgeving de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de betekenis en invloed op het leven met de beperking. Daarnaast biedt de revalidatietherapeut ondersteuning bij het realiseren van praktische aanpassingen en oplossingen die het mogelijk maken zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.

Specialistische begeleiding bij het zelfstandig wonen

Wij bieden u ook ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Voorbeelden hiervan zijn:

– Het lezen/begrijpen en afhandelen van uw post
– Hulp en inzicht krijgen bij uw financiën
– Structuur aanbrengen in uw dagelijks leven
– Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk en onderhouden van relaties
– Ondersteuning bij contacten met andere instanties
– Leren van vaardigheden die u nodig hebt bij het zelfstandig wonen

Samen met een specialistisch begeleider gaat u in gesprek en spreekt u af wat u wilt leren om (weer) zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden. U leert hierbij zelfstandig acties te ondernemen en leert (weer) de regie te nemen over uw eigen leven. Uitgangspunt hierbij is het versterken van uw eigen kracht en mogelijkheden.

Begeleidersvoorziening Doofblinden

Maatwerkvoorziening van Koninklijke Kentalis

Baas blijven over uw eigen leven. Heeft u een beperking in horen en zien? Kunt u hierdoor niet (meer) alles zelf doen? Voelt u zich niet altijd begrepen? De Begeleidersvoorziening begrijpt u wel. Wij kunnen u helpen aan een ondersteunende begeleider waar u echt iets aan hebt. Zodat u baas blijft over uw eigen leven. U krijgt praktische ondersteuning bij het onderhouden van uw communicatieve vaardigheden met als doel om vol zelfvertrouwen mee te kunnen doen in de samenleving. De ondersteuning kan in heel Nederland geboden worden.

Onze begeleiders worden door Kentalis geschoold op het gebied van doofblindheid en de gevolgen daarvan. Zij helpen u graag met praktische zaken.
E-mail: begeleidersvoorziening@kentalis.nl

Kennis delen

Onze trainingen zijn ontwikkeld door professionals van Kentalis/ Kentalis academie, in samenwerking met cliënten en deskundigen van andere organisaties, zoals de Rijksuniversiteit Groningen. We willen de zorg aan mensen met verworven doofblindheid in Nederland verbeteren, verbinden en toegankelijk maken, in goede samenwerking met andere organisaties in Nederland. We delen onze kennis graag. Professionals van andere organisaties kunnen dan ook bij ons terecht voor consultatie.

Koninklijke Visio

Doofblindheid

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplenteerde projecten over een visuele beperking in combinatie met een auditieve beperking, doofblindheid.
https://www.visio.org/expertise/doofblind/

Nederlandse Doofblinden Connexion (DBCX)

DBCX is een landelijke organisatie die streeft naar volwaardige deelname van mensen met doofblindheid aan de Nederlandse samenleving. We geven voorlichting en training over communicatie met en tussen doofblinden en organiseren activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van doofblinde personen.
Contact via het contactformulier op onze website: http://www.dbcx.nl (onder Contact).
Je kunt ons volgen via social media:
Instagram, Facebook, Twitter (@DBCXNederland), LinkedIn en YouTube.

Patiëntengroep Retina

Patiëntengroep Retina richt zich op netvlies- en aanverwante aandoeningen, waarvan de meest voorkomende zijn:

Minder voorkomende c.q. aanverwante aandoeningen zijn onder andere:

De doelstelling van de groep rust op de volgende pijlers:

 • Voorlichting in het algemeen
 • Informatie aan leden
 • Retina Informatie- en Contactdagen
 • Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek

Patiëntengroep Retina voorziet de leden, hun naastbetrokkenen en dragers van deze chronische en vaak erfelijke oogaandoeningen van relevante informatie via het magazine Retina Visie.
Daarnaast organiseert Patiëntengroep Retina z.g. “Retina Informatiedagen” op diverse plaatsen in het land. Deze bijeenkomsten zijn tevens een goede gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen met mensen die dezelfde oogproblemen hebben of er direct of indirect mee geconfronteerd worden.

Tel.: 030 2992878
E-mail: info@oogvereniging.nl
Website: https://www.oogvereniging.nl/

Sociale Kaart Doofblindheid

https://doofblindheid.socialekaartnederland.nl/

Steunpunt Doofblinden (Oogvereniging)

Doofblindheid is een op zich staande aandoening. Het wordt gekenmerkt door een dubbelzintuiglijke beperkingen in horen EN zien. Het varieert van slechthorendheid/doofheid met blindheid en slechtziendheid. Doofblindheid heeft een heel eigen problematiek en vereist dan ook specifieke hulpverlening en hulpmiddelen.

Deze groep is bedoeld voor mensen met een beperking in horen en zien en hun naasten.

Overzicht agenda Steunpunt Doofblinden

Stichting Lisa

De stichting die tot doel heeft:

Het inzamelen en beheren van financiële middelen, om de studie te bekostigen voor Nederlandse doven, slechthorenden en doofblinden aan Gallaudet University (USA), als reguliere voorzieningen niet (voldoende) beschikbaar zijn. Dit ter bevordering van studiemogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van dove, slechthorende en doofblinde jongeren, die de capaciteiten hebben dit te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@stichtinglisa.nl

Stichting Lisa
Molenweg 6
3271 AM Mijnsheerenland
Telefoon: 0186 – 601005
Telefax: 010 – 4801035
E-mail: info@stichtinglisa.nl
Website: https://www.stichtinglisa.nl
Hyves: http://hyvesgames.nl
Twitter: https://mobile.twitter.com/stichtinglisa
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/stichting.lisa
Kamer van Koophandel: 24490828
Bankrekening: 95.13.82.357
Regio Bank
t.n.v. Penningmeester Stichting Lisa
Ridderkerk

Stichting Ushersyndroom

Stichting Ushersyndroom is een organisatie van en door mensen met Ushersyndroom ondersteund door familie, vrienden en partners. Wij zijn de mensen met het verhaal en de ervaring. Dat maakt ons sterk en zichtbaar. Met deze positieve kracht van mensen met Ushersyndroom onderscheiden we ons van andere goededoelen-organisaties.

Stichting Ushersyndroom heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle mensen met het Ushersyndroom en hun sociale omgeving. Door middel van samenwerking in een netwerkorganisatie geven wij bekendheid aan het Ushersyndroom en werven we middelen om de kwaliteit van leven van mensen met het Ushersyndroom te verbeteren.

Binnen de Stichting Ushersyndroom werkt het Campagneteam aan naamsbekendheid en het werven van fondsen en donaties. De Stichting Ushersyndroom wordt ondersteund door de Vrienden van Usher. De Vrienden van Usher staan het bestuur en campagneteam bij met advies, wetenschappelijke kennis, netwerk en naamsbekendheid. Om de belangenbehartiging en het lotgenotencontact te waarborgen wil de Stichting intensief samenwerken met de Contactgroep Ushersyndroom binnen de Oogvereniging.

Stichting Ushersyndroom
Postbus 15746
1001 NE Amsterdam
info@ushersyndroom.nl
Website: http://www.ushersyndroom.nl
Twitter: @usher_syndroom
Facebook: Ushersyndroom
LinkedIn: Stichting Ushersyndroom
Google+: Usher Syndroom
Pinterest: Ushersyndroom
YouTube: Usher Syndroom
Instagram: Ushersyndroom

Tactiel Ontmoeten

Tactiel Ontmoeten organiseert drie of vier keer per jaar een excursie voor doofblinden.

Tactiel Ontmoeten
E-mail: tactiel.ontmoeten@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tactiel.ontmoeten

Werkatelier voor Doofblinden

In dit werkatelier werken mensen met een auditieve en visuele beperking. Het is onderdeel van het Centrum voor Doofblinden van Stichting Kalorama.

Alles is mogelijk binnen de muren van het werkatelier! De talentvolle cliënten kunnen de mooiste producten voor u vervaardigen. Van inpakwerk tot kunst en van vliegengordijnen tot kaarsen de mogelijkheden zijn grenzeloos.

Het werkatelier is te vinden binnen de muren van het Kulturhus in Beek –Ubbergen. Kom eens een kijkje nemen en sta versteld van de mogelijkheden en misschien kunnen we iets voor u betekenen.

Ook verkopen wij producten in de vitrines in de foyer van het Kulturhus en kun je voor nog meer producten of bestellingen het atelier binnen lopen op de 1e verdieping.

Werkatelier voor Doofblinden
Roerdompstraat 6e
6573 BH Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 72 13
Openingstijden van het werkatelier:
Maandag t/m Vrijdag tussen 9:00 en 16:30 uur
E-mail: info@kalorama.nl
Website: http://www.kalorama.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Werkatelier-voor-Doofblinden-1594974550740360

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)22-04-2014 07:04:40
 2. NL Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)22-04-2014 05:04:59

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2024 – 17:36