Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking

Helen Keller was een Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met een visuele en auditieve beperking. Ze werd geboren op 27 juni 1880 in Tuscumbia, Alabama, Verenigde Staten, en overleed op 1 juni 1968.

Doofblindheid

Helen Keller werd blind en doof op 19 maanden oud als gevolg van een ernstige ziekte. Hoewel de exacte aard van de ziekte niet met absolute zekerheid is vastgesteld, wordt vermoed dat het een combinatie van ziekten was, waaronder een hersenvliesontsteking (meningitis) of scarlatina (roodvonk).

Op 27 juni 1880, toen Helen nog een baby was, werd ze ziek met een hevige koorts. Deze ziekte had een verwoestend effect op haar zenuwstelsel, wat resulteerde in een volledig verlies van haar gezichtsvermogen en gehoor. Hierdoor was Helen vanaf dat moment doofblind en werd ze geconfronteerd met enorme uitdagingen om te communiceren en zichzelf te begrijpen in de wereld om haar heen.

Communicatie als doofblinde vrouw

Door haar dubbele beperking was Helen geïsoleerd en had ze moeite om te communiceren met de buitenwereld. Op zesjarige leeftijd kwam Anne Sullivan, een jonge lerares, naar het huis van de familie Keller om Helen te onderwijzen. Met geduld en vastberadenheid leerde Anne Helen communiceren door middel van handgebaren en vingerspelling in haar hand. Helen leerde snel en kon al op jonge leeftijd lezen en schrijven.

Helen Keller kon communiceren ondanks haar dubbele beperking van blindheid en doofheid. Dit was grotendeels te danken aan de onvermoeibare inzet van haar lerares, Anne Sullivan, die op zesjarige leeftijd naar het huis van de familie Keller kwam om Helen te onderwijzen. Met geduld, vastberadenheid en innovatieve methoden leerde Anne Helen hoe ze kon communiceren met de wereld om haar heen. Hier zijn de belangrijkste manieren waarop Helen Keller kon communiceren:

Vingerspelling

Anne Sullivan leerde Helen het zogenaamde vingerspellen, waarbij ze letters in het handpalm van Helen vormde. Door vingerspelling kon Helen letters, woorden en uiteindelijk zinnen begrijpen. Dit gaf haar de mogelijkheid om te communiceren met andere mensen die de handvormen kenden.

Braille

Helen leerde het brailleschrift, een tactiele lees- en schrijfmethode voor blinden. Met behulp van het braille-alfabet kon ze boeken en geschreven materiaal lezen, en ze kon ook in braille schrijven. Hierdoor kon ze studeren, literatuur lezen en haar eigen gedachten en ideeën vastleggen.

Handgebaren

Helen en Anne ontwikkelden hun eigen set van handgebaren en aanrakingen die alleen zij konden begrijpen. Door deze aangepaste gebarentaal konden ze snel en direct communiceren zonder dat andere mensen het hoefden te begrijpen.

Aanraking en tastzin

Helen leerde veel over de wereld om haar heen door het aanraken en voelen van objecten en mensen. Ze kon door aanraking veel informatie opdoen over de vorm, textuur en eigenschappen van voorwerpen.

Spraak

Ondanks dat ze doof was, leerde Helen Keller uiteindelijk enkele gesproken woorden en leerde ze om haar eigen stem te gebruiken om te communiceren. Haar spraak was echter beperkt vanwege haar doofheid.

Dankzij de toewijding van Anne Sullivan en haar eigen vastberadenheid, kon Helen Keller een effectieve manier vinden om te communiceren en haar gedachten, gevoelens en ideeën met de wereld te delen. Ze werd een opmerkelijke schrijver en spreker, en haar levensverhaal inspireerde en raakte velen.

Onderwijs en studies

Helen Keller was een buitengewone vrouw die ondanks haar dubbele beperking van blindheid en doofheid een opmerkelijke opleiding voltooide en een succesvolle carrière als schrijfster en spreker had. Hier zijn enkele details over haar studies en academische prestaties:

Perkins Institute for the Blind

Nadat Anne Sullivan haar leerde communiceren, groeide Helen Keller op als een intelligente en nieuwsgierige leerling. Op zevenjarige leeftijd begon ze haar formele opleiding aan het Perkins Institute voor de Blinden (nu bekend als de Perkins School for the Blind) in Boston, Massachusetts. Hier kreeg ze een formele opleiding met nadruk op het brailleschrift en andere speciale onderwijsmethoden voor blinden.

Braille

Braille

Radcliffe College

Nadat ze haar studie had afgerond aan het Perkins Instituut, ging Helen naar het Radcliffe College, een voormalig vrouwelijk college in Cambridge, Massachusetts, dat nu deel uitmaakt van Harvard University. In 1900 werd Helen, ondanks haar visuele en auditieve beperkingen, de eerste doofblinde persoon die een bacheloropleiding haalde aan Radcliffe College. Ze behaalde haar diploma cum laude in de kunsten.

Opmerkelijke studies en academische prestaties

Helen Keller’s studies en academische prestaties waren opmerkelijk, vooral gezien de uitdagingen die ze als doofblinde persoon moest overwinnen. Haar vastberadenheid, intelligentie en vasthoudendheid inspireerden talloze mensen en maakten haar een symbool van triomf over tegenspoed en doorzettingsvermogen. Ze blijft een inspiratiebron voor mensen over de hele wereld, en haar nalatenschap leeft voort in de geschiedenis van de doofblinden en de strijd voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een beperking.

Schrijfster en spreker

Na haar afstuderen aan het Radcliffe College begon Helen Keller haar carrière als schrijver en spreker.

Schrijfster

Helen Keller was een begaafde schrijfster en auteur, die ondanks haar dubbele beperking van blindheid en doofheid haar gedachten, gevoelens en ervaringen op een indrukwekkende manier op papier over kon brengen. Haar schrijfwerk inspireerde en raakte mensen over de hele wereld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van Helen Keller als schrijfster:

Autobiografie “The Story of My Life”

Helen Keller’s meest bekende werk is haar autobiografie, getiteld “The Story of My Life” (Het verhaal van mijn leven). Het boek, gepubliceerd in 1903 toen ze nog maar 22 jaar oud was, beschrijft haar leven vanaf haar vroege kindertijd, toen ze nog niet kon communiceren, tot haar ontmoeting met haar lerares Anne Sullivan en haar educatieve reis. Het is een ontroerend verhaal van overwinning over uitdagingen en triomf over tegenspoed, en het werd een internationale bestseller.

Andere boeken en essays

Naast haar autobiografie schreef Helen Keller verschillende andere boeken en essays. Enkele van haar andere bekende werken zijn “Optimism,” “The World I Live In,” en “The Song of the Stone Wall.” In haar geschriften deelde ze haar perspectieven over verschillende onderwerpen, waaronder de natuur, het leven met een handicap, haar reizen en haar filosofieën over het leven.

Inspirerende stijl

Helen Keller’s schrijfstijl was emotioneel, diepgaand en inspirerend. Ze gebruikte levendige beschrijvingen en krachtige metaforen om haar ervaringen en emoties over te brengen. Haar woorden raakten mensen in hun hart en stimuleerden hen om moedig te zijn, hindernissen te overwinnen en het beste uit het leven te halen.

Impact en erkenning

Helen Keller’s schrijfwerk had een diepgaande impact op haar tijdgenoten en heeft de generaties die volgden blijvend beïnvloed. Haar boeken werden in vele talen vertaald en haar verhaal reisde de hele wereld over. Ze ontving veel lof en erkenning voor haar literaire prestaties en werd beschouwd als een van de meest inspirerende auteurs van haar tijd.

Helen Keller’s bijdragen als schrijfster gaan verder dan haar eigen ervaringen als doofblinde persoon. Ze deelde haar inzichten en wijsheid met de wereld en gebruikte haar literaire talenten om anderen te inspireren en bewustwording te creëren over de rechten en mogelijkheden van mensen met een handicap. Haar nalatenschap als schrijfster blijft voortleven en haar werken worden nog steeds gelezen en gewaardeerd door mensen over de hele wereld.

Spreekster

Helen Keller was een uitzonderlijke spreekster die haar stem gebruikte om te pleiten voor de rechten van mensen met een visuele en auditieve beperking, evenals voor sociale rechtvaardigheid en andere belangrijke kwesties. Ondanks haar eigen dubbele beperking van blindheid en doofheid ontwikkelde ze een krachtige en inspirerende spreekstijl die miljoenen mensen over de hele wereld raakte. Ze reisde de wereld rond om te spreken over de rechten van mensen met een beperking, vredesbewegingen, vrouwenrechten en sociale rechtvaardigheid.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van Helen Keller als spreekster:

Persoonlijke verhalen

Helen Keller gebruikte haar eigen levensverhaal als een krachtige manier om mensen te inspireren en bewustzijn te creëren. Haar autobiografie, “The Story of My Life”, beschreef haar ontroerende reis van isolatie naar triomf en werd een internationaal bestseller. Ze deelde vaak haar persoonlijke ervaringen om anderen te laten zien dat zelfs in het gezicht van immense uitdagingen, men hoop en succes kan vinden.

Pleitbezorging voor mensen met een beperking

Als een van de meest beroemde mensen met een visuele en auditieve beperking, gebruikte Helen Keller haar stem om te pleiten voor de rechten en kansen van mensen met een handicap. Ze sprak openlijk over de obstakels waarmee mensen met een beperking worden geconfronteerd en benadrukte het belang van inclusie, gelijke kansen en toegankelijkheid.

Sociale rechtvaardigheid

Naast haar inzet voor de rechten van mensen met een beperking, was Helen Keller ook actief betrokken bij de vredesbeweging, de strijd voor vrouwenrechten en andere sociale rechtvaardigheidskwesties. Ze was een uitgesproken voorstander van pacifisme en voerde campagne voor een wereld zonder oorlog.

Internationale invloed

Helen Keller’s spreekvaardigheid reikte verder dan de Verenigde Staten. Ze reisde de wereld rond om te spreken, waaronder bezoeken aan Europa, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Haar boodschap van hoop, doorzettingsvermogen en gelijkheid had een blijvende impact op mensen van verschillende culturen en achtergronden.

Inspiratiebron

Helen Keller’s lezingen en optredens waren inspirerend en raakten de harten van mensen over de hele wereld. Haar vastberadenheid en vasthoudendheid, gecombineerd met haar krachtige stem en persoonlijke verhalen, maakten haar tot een van de meest opmerkelijke sprekers van haar tijd en hebben een blijvende impact gehad op de geschiedenis van de doofblinden en de strijd voor gelijke rechten en kansen.

Erkenning en onderscheidingen

Helen Keller ontving talloze erkenningen en onderscheidingen voor haar levenslange inzet als schrijfster, spreker en voorvechter van mensen met een handicap. Hier zijn enkele van de belangrijkste erkenningen en onderscheidingen die ze tijdens haar leven ontving:

Presidential Medal of Freedom (1964)

President Lyndon B. Johnson kende Helen Keller postuum de Presidential Medal of Freedom toe, een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in de Verenigde Staten. De medaille werd uitgereikt aan haar voor haar buitengewone bijdragen aan de maatschappij als schrijfster, spreker en voorvechter van de rechten van mensen met een handicap.

Honorary Degrees

Helen Keller ontving eredoctoraten van verschillende prestigieuze universiteiten, waaronder Harvard University, Princeton University, Yale University en de Universiteit van Glasgow. Deze eredoctoraten erkenden haar intellectuele prestaties en haar inzet voor sociale rechtvaardigheid.

Lions Humanitarian Award (1925)

In 1925 werd Helen Keller de eerste persoon die de Lions Humanitarian Award ontving van de Lions Clubs International, een internationale organisatie die zich inzet voor humanitaire diensten.

Distinguished Service Medal van de American Foundation for the Blind (1952)

Deze medaille werd uitgereikt aan Helen Keller door de American Foundation for the Blind, waar ze actief betrokken was als ambassadeur en pleitbezorger.

Medal of Liberty (1958)

Helen Keller werd bekroond met de Medal of Liberty, een ereteken dat werd uitgereikt aan personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van vrijheid en democratie in de Verenigde Staten.

Wereldwijde erkenning

Helen Keller ontving ook erkenning en onderscheidingen van andere landen en internationale organisaties vanwege haar internationale impact en inspirerende werk.

De erkenning en onderscheidingen die Helen Keller ontving, weerspiegelen de diepgaande impact die ze had op de samenleving als gevolg van haar vastberadenheid, doorzettingsvermogen en haar inzet voor de rechten en kansen van mensen met een handicap. Ze blijft een tijdloos symbool van moed en triomf over tegenspoed en haar nalatenschap leeft voort in de geschiedenis van de doofblinden en de strijd voor gelijke rechten en kansen.

Overlijden Helen Keller

Helen Keller overleed op 1 juni 1968 op de leeftijd van 87 jaar. Haar overlijden werd wereldwijd betreurd, omdat ze een van de meest inspirerende en invloedrijke figuren van haar tijd was. Hier zijn enkele details over het overlijden van Helen Keller:

Op 1 juni 1968 stierf Helen Keller in haar huis in Arcan Ridge, een deel van het American Foundation for the Blind (AFB) complex in Westport, Connecticut, waar ze het grootste deel van haar leven had gewoond. Ze was omringd door haar naaste vrienden en familieleden, die haar tot het einde toe steunden.

Keller leidde een buitengewoon leven, ondanks haar dubbele beperking van blindheid en doofheid. Ze was niet alleen een succesvolle schrijfster en spreker, maar ook een fervent voorvechter van de rechten van mensen met een handicap. Haar leven diende als een bron van inspiratie voor velen, en haar nalatenschap blijft mensen over de hele wereld beïnvloeden.

Na haar overlijden werd Helen Keller op passende wijze geëerd en herdacht. Haar graf bevindt zich in het Washington National Cathedral in Washington D.C., waar ze naast haar lerares en levenslange metgezel, Anne Sullivan, rust. Haar grafsteen draagt de inscriptie “He, gave her sight” (Hij gaf haar zicht), een verwijzing naar de manier waarop Anne Sullivan haar de wereld opende door middel van communicatie.

Hoewel Helen Keller niet langer fysiek aanwezig is, blijft haar erfenis voortleven in de harten van mensen over de hele wereld. Haar moed, vastberadenheid en succesvolle strijd om haar beperkingen te overwinnen, hebben haar een blijvende inspiratiebron gemaakt voor mensen met en zonder beperkingen. Haar leven en werk blijven een herinnering aan de kracht van de menselijke geest om obstakels te overwinnen en een positieve impact te hebben op de wereld.

Documentaires, theaterstukken en films over het leven van Helen Keller

Het opmerkelijke leven van Helen Keller heeft talloze filmmakers, theatermakers en documentairemakers geïnspireerd om haar verhaal te vertellen. Hier zijn enkele opmerkelijke documentaires, theaterstukken en films over het leven van Helen Keller:

Documentaires

“Helen Keller in Her Story” (1954): Deze Academy Award-winnende korte documentaire, geregisseerd door Nancy Hamilton en narrated door Katharine Cornell, biedt een inzichtelijke blik in het leven van Helen Keller. Het bevat authentieke beelden van Helen Keller en Anne Sullivan, evenals interviews met mensen die met haar werkten en haar persoonlijk kenden.

“Helen Keller: The Miracle Continues” (1984): Deze televisiedocumentaire uit 1984, geregisseerd door Alan Raymond, vertelt het verhaal van Helen Keller, Anne Sullivan en hun reis samen. Het bevat interviews met mensen die de beroemde vrouwen kenden, evenals reconstructies van belangrijke momenten in hun leven.

“The Story of Helen Keller” (2003): Deze documentaire uit 2003, geregisseerd door Nina Gilden Seavey, is een uitgebreide blik op het leven van Helen Keller en haar strijd om te overwinnen ondanks haar dubbele beperking van blindheid en doofheid.

Theaterstukken

“The Miracle Worker” (1959): Dit toneelstuk, geschreven door William Gibson, vertelt het verhaal van de vroege jaren van Helen Keller en haar ontmoeting met haar lerares Anne Sullivan. Het toneelstuk werd een enorm succes op Broadway en won verschillende Tony Awards. Het inspireerde ook een aantal film- en televisieaanpassingen.

“Helen Keller” (1972): Dit toneelstuk van Joseph Santley belicht het leven en de prestaties van Helen Keller als een symbool van moed en doorzettingsvermogen.

Films

“The Miracle Worker” (1962): Deze film, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk, werd geregisseerd door Arthur Penn en sterren Anne Bancroft als Anne Sullivan en Patty Duke als Helen Keller. Beide actrices wonnen Academy Awards voor hun krachtige uitvoeringen.

“The Miracle Continues” (1990): Deze televisiefilm is een vervolg op de eerdere productie “The Miracle Worker.” Het pakt het leven van Helen Keller en Anne Sullivan op nadat het oorspronkelijke verhaal eindigt.

Het leven van Helen Keller heeft blijvende aantrekkingskracht op verhalenvertellers vanwege haar inspirerende reis om te overwinnen en haar bijdragen aan de wereld. De verschillende documentaires, theaterstukken en films hebben haar leven en werk op verschillende manieren belicht en haar nalatenschap levendig gehouden voor nieuwe generaties. Haar verhaal blijft mensen raken en herinneren aan de kracht van vastberadenheid, moed en doorzettingsvermogen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 27 oktober 2023 – 12:53