BE Wonen rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

De Markgrave vzw – Dienst Woonondersteuning

Hier voel ik me thuis!
Woonhuis De Markgrave maakt wonen mogelijk voor volwassen personen, met een visuele beperking en vaak bijkomende moeilijkheden, die niet zelfstandig kunnen wonen.

Voor meer informatie:
Samenwerkende voorzieningen De Markgrave vzw
Woonondersteuning
Markgravelei 22
2018 Antwerpen
Tel.: 03 237 60 51
E-mail: zorgloket@demarkgrave.be
Facebook: https://www.facebook.com/demarkgravevzw
Website: https://www.demarkgrave.be/

IncluZIEN, dienst voor individuele ondersteuning van vzw De Markgrave
Oog voor iedereen!

IncluZIEN biedt individuele ondersteuning op maat, zowel mobiel als ambulant. De dienst kan helpen bij administratieve vragen, praktische hulp, medische opvolging, dagbesteding, vrijwilligerswerk, begeleid werk, psychosociale ondersteuning, de stap naar zelfstandig wonen, organisatie van het dagelijks leven, het contacteren van instanties, …
– Samen met je persoonlijke begeleider werk je een individueel traject uit op basis van je vragen, wensen en noden: volledig op jouw maat dus!
– Begeleid werk is het uitvoeren van taken binnen een bedrijf/voorziening/organisatie, rekening houdend met jouw talenten en interesses. Dit doe je vrijwillig, je wordt er niet voor betaald. Dit kan gaan van 1u werk per week tot meerdere (halve) dagen per week.
– Zit je met moeilijkheden in je leven waarover je graag eens spreekt? Onze IncluZIEN-psycholoog heeft een luisterend oor.
– In het grote bos van voorzieningen en zorgplannen zie je soms de bomen niet (meer). De sociale dienst zoekt de juiste antwoorden op je vragen.

Voor meer informatie:

Samenwerkende voorzieningen De Markgrave vzw
IncluZIEN
Markgravelei 22
2018 Antwerpen
Tel.: 03 237 60 51
E-mail: zorgloket@demarkgrave.be
Facebook: https://www.facebook.com/demarkgravevzw
Website: https://www.demarkgrave.be/

De Sperwer vzw

Voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd

Gentse Steenweg 54
9160 Lokeren
Tel.: (09)348 53 34
Fax: (09)349 30 22
E-mail: info@sperwer.be
Website: http://www.sperwer.be

Hopperank

Dienst Begeleid Wonen voor personen met een handicap in de regio Asse, Merchtem, Opwijk en Affligem.

Gasthuisstraat 7/7
1730 Asse
Tel.: (02)453 06 29
Fax: (02)453 06 31
E-mail: info@hopperank.be
Website: http://www.hopperank.be

Huize Eigen Haard

Voorziening voor opvang, begeleiding en verzorging van volwassen personen met een handicap.

Herseltsesteenweg 33-41
3200 Aarschot
Tel.: (016)56 56 75
Fax: (016)56 97 38
E-mail: heh@huizeeigenhaard.be
Website: https://www.huizeeigenhaard.be

Kompas vzw

Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.
Als vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
Samen gaan we voor wijs wonen en werken, leutig leren en leven.
We zijn een pluralistische, vooruitstrevende organisatie die duurzaamheid uitdraagt.

Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
Tel.: 09/216 26 60
E-mail: zorgbemiddeling@vzwkompas.be
Website: https://www.vzwkompas.be

Licht en Liefde Heem vzw (Huis 45)

“Huis 45” is een bezigheidshome en dagcentrum. Volwassen blinden en slechtzienden vinden er een tijdelijke of definitieve thuis. Ook beschut wonen in een studio of begeleid wonen in de regio zijn mogelijk. Het dagcentrum beschikt over 10 ateliers waar visueel gehandicapten vol- of deeltijds aangepaste bezigheden vinden. Aanvragen voor het home en het dagcentrum gebeuren via het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”.

Oudenburgweg 45
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 50 40
Fax: (050)39 16 74
E-mail: info@huis45.be
Website: http://www.huis45.be

Mivalti vzw

Mivalti is een Tielts begeleidingscentrum voor volwassenen met een handicap. Ze ondersteunen 116 mensen in wonen, leven en werken. Ze beschikken daarvoor over een dagcentrum, tehuis niet-werkenden en beschermd wonen.

Gruuthusestraat 36
8700 Tielt
Tel.: (051)40 52 52
Fax: (051)40 18 75
E-mail: info@mivalti.be
Website: http://www.mivalti.be

Mobilant

Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking. Persoonsvolgend Budget (PVB) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Plantin en Moretuslei 155
2140 Antwerpen
Tel.: 03 458 42 50
E-mail: info@mobilant.be
Website: http://www.mobilant.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/mobilant

Oikonde Leuven

Oikonde Leuven is sinds 1/1/2014 deel van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.  Alle diensten Pleegzorg zijn op dat moment gefusioneerd tot 1 dienst per provincie. WOP werd ‘begeleid Wonen Met vrijwilliger’,de methodiek bleef echter dezelfde. Voor meer info mag u altijd contact opnemen.

Tiensevest 17
3010 Kessel-Lo
Tel.: (016)22 96 13
Fax: (016)22 76 47
E-mail: volwassenen@pleegzorgvbb.be
Website: http://www.oikondeleuven.be

Spermalie De Vlier

Bezigheidshome voor meervoudig gehandicapte volwassenen met een ernstige mentale handicap.

Boudewijnlaan 46
8020 Oostkamp
Tel.: (050)82 78 90

Spermalie Klavervier

Tehuis voor mensen met een auditief-meervoudige handicap, waaronder doofblinden.

Rozenstraat 14
8020 Oostkamp
Tel.: (050)83 13 50
Fax: (050)83 13 58

‘t Wit Huis

Tehuis voor meervoudig visueel gehandicapte volwassenen.

KMPI Spermalie
Rijselsestraat 13-15
8210 Loppem
Tel.: (050)28 82 49
Fax: (050)84 01 14
E-mail: info@de-kade.be

UD Woonlabo

Het Universal Design Woonlabo is een uniek project van de Hogeschool PXL in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau vzw en de Universiteit Hasselt.

Europees ondersteund project van de Hogeschool PXL in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau vzw en de Universiteit Hasselt.

Het UD Woonlabo wordt gerealiseerd in het hartje van Hasselt, waar een historische woning met typisch stads karakter wordt verbouwd tot een modelwoning, waarin de principes van Universal Design en meegroeiwonen toegepast worden.

Missie

We wensen een toegankelijke en bruikbare woning voor iedereen te realiseren, een woning die mee kan groeien met veranderende wensen en noden. Het UD Woonlabo staat ter beschikking staan van het grote publiek, van huidige (ver)bouwers, maar ook specialisten.

UD Woonlabo
Guffenslaan 39
3500 Hasselt
Tel.: (011)77 56 82
E-mail: info@woonlabo.be
Website: http://www.woonlabo.be
Facebook: https://www.facebook.com/UD-Woonlabo-130423983681898/

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

Residentie Hallepoort

Bejaardentehuis voor al dan niet visueel gehandicapten.

Zuidlaan 142
1000 Brussel
Tel.: (02)508 05 11

FRANSTALIG

Le Soleil dans la Nuit

rue de la Meunerie 35
7810 Maffle
Tel.: (068)28 23 92

Les Amis des Aveugles

rue de la Barrière 37
7011 Ghlin
Tel.: (065)40 31 00
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: http://www.amisdesaveugles.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2024 – 17:36