BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen

Blindenzorg Licht en Liefde vzw

De Documentatiedienst verzamelt documentatie en informatie over alle aspecten van een visuele handicap. Naast digitale literatuur vindt u er boeken, brochures, eindwerken, tijdschriften, films en educatief materiaal. De collectie is voor alle geïnteresseerden toegankelijk, na afspraak. Leerkrachten, scholieren en andere geïnteresseerden kunnen een educatieve koffer lenen. Het andere materiaal blijft ter plaatse. Raadpleeg het internet voor basisdocumentatie: http://www.blindenzorglichtenliefde.be/nl/MeerWeten/Index/2266/infopakketten-en-educatieve-uitgaven. Studenten die een eindwerk maken over een aspect van blindheid/slechtziendheid worden aangemoedigd en krijgen in bepaalde gevallen begeleiding.

Documentatiedienst
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 53
E-mail: docu@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

Braille op blad vzw

Deze op 21 augustus 2006 opgerichte vzw stelt zich in de eerste plaats ter beschikking van zienden om hun communicatie naar blinden toe te verbeteren en te versoepelen.

Vaak is het zo dat blinden hun communicatie niet zelf kunnen lezen omdat deze informatie hen in ziendeschrift wordt doorgestuurd. Dit taboe wil de vzw “Braille op blad” doorbreken.

Na een jarenlange studiebegeleiding van een student, blind sinds geboorte, hebben we toch heel wat inzicht verworven in de schriftelijke communicatie met personen met sterke visuele beperkingen.

Eenmaal men wat inzicht heeft in de braillevriendelijkheid van digitale teksten is het in feite een vrij gemakkelijke en eenvoudige communicatievorm voor blinden.

Om aan blinden braillevriendelijke digitale berichten of brieven, toe te sturen hoeft men zelf geen braille te kennen, er komt zelfs helemaal geen braille aan te pas.

Een belangrijke doelstelling van de vzw bestaat erin deze communicatievorm kenbaar en toegankelijk te maken voor alle zienden. Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma’s, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig zullen kunnen lezen.

Als men aan de braillisten de mogelijkheid geeft hun briefwisseling zelfstandig te kunnen lezen en beheren, dan bevordert men hun integratie in de maatschappij met, daarenboven meer respect voor hun privacy.

De vzw heeft nog andere doelstellingen waaronder het omzetten van boeken en cursussen naar braille, of zelfs het verlenen van assistentie aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer.

Voor alle eventuele verdere informatie verblijven wij graag te uwer beschikking.

Steven Bladt
Voorzitter vzw Braille op blad
Eusel 2
1860 Meise
Tel.: (02)269 68 01
GSM: (0476)46 04 06
E-mail: braille.opblad@skynet.be
Website:

Jan Smeyers
secretaris vzw Braille op blad
Locomotievenstraat 50 bus 0301
3010 Kessel-Lo
Tel.: (016)43 88 22
E-mail: braille.opblad@telenet.be
Website:

Brailleliga/Ligue Braille vzw

* Documentatiecentrum
Het Documentatiecentrum beschikt over een ruime hoeveelheid literatuur met betrekking tot het gezichtsvermogen en de visuele handicap. Documenten, monografieën, naslagwerken, tijdschriften, krantenknipsels, enz. staan ter beschikking van iedereen die meer wenst te weten over blind- en slechtziendheid en alles wat hiermee in verband staat.

Documentatiecentrum
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: 02 533 32 50
E-mail: info@braille.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Instagram: https://www.instagram.com/brailleliga_vzw/
Het documentatiecentrum is open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Op woensdag is het open van 13 uur tot 16.30 uur.

* BrailleBox
De BrailleBox is een pedagogische koffer die gratis bij de Brailleliga kan ontleend worden. De koffer is bestemd voor leerkrachten van het lager onderwijs, die het thema van blind- en slechtziendheid willen aansnijden in de klas.

Je kan ons contacteren via het nummer 02 533 32 11. Je kan ook het online formulier invullen via https://www.braille.be/nl/documentatie/braillebox

Gezin en Handicap

Gezin en Handicap is er voor jou en je gezin.

Willen kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen groeien, zich ontwikkelen en in de samenleving wortelen? Dan hebben ze een voldoende veerkrachtige bodem nodig: hun gezin, familie en directe omgeving.

Daarom gaat Gezin en Handicap voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter.

Met heldere informatie, vormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krachtige handvaten aan. We luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen. Zo worden zij als gezin samen weerbaarder en gaan ze als zelfbewuste ervaringsdeskundigen in dialoog met hun omgeving. Zodat iedere (jonge) mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in de samenleving kan staan.

Wat doen we?

Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met een handicap, en zijn of haar recht op inclusie in de samenleving.

Hierop mag je rekenen:

– Je hebt een aanspreekpunt: stel ons gerust je vragen rond leven met een handicap. We geven je graag duidelijke, juiste en volledige antwoorden.
– Je krijgt de kans om verhelderende vormingsmomenten, webinars, … te volgen over onderwijs, erfrecht, bewindvoering, communicatie, enz. Vragen als ‘Wat na ons?’, ‘Wie beslist?’, … gaan wij niet uit de weg.
– Je vindt een schat aan informatie: ons rijk documentatiecentrum dat we geregeld updaten en uitbreiden staat als bibliotheek voor je open.
– Je krijgt heldere inzichten: tijdens onze regionale infoavonden deel je je ervaringen met anderen, je krijgt nieuw perspectief en frisse moed. De inzichten en inbreng van ouders verrijken onze kennis en ervaring, die wij op onze beurt delen met wie antwoorden zoekt.
– Je vindt je weg: we tonen jou, je ouders en begeleiders de weg: we beantwoorden je vragen of verwijzen je naar organisaties die je wegwijs maken in de doolhof van hulpverlening, instanties en uitkeringen.
– Je netwerk krijgt onze steun: we ondersteunen jeugdbewegingen, verenigingen, scholen of voorzieningen waarvan jij deel uit wil maken. Wij geven hen werkbaar advies en nodigen hen uit voor specifieke vormingsmomenten: ‘Bij de pinken’, ‘kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap’, enz.
– Je krijgt een stem: we verdedigen jouw standpunten en je recht op inclusie en gelijkwaardigheid bij beleidsvormers, commissies en organisaties.

Voor wie?

Ben jij een ouder, broer, zus of familielid van iemand met een handicap? Begeleid jij een kind, jongere of volwassenen met een handicap? Of ben jij als vriend(in) of vrijwilliger bij zijn/haar netwerk betrokken? Gezin en Handicap is er voor jou.

Een geïnformeerde ouder is er twee waard!

Wij luisteren naar je en geven een zo helder mogelijk antwoord. Vanuit jouw vragen organiseren we verhelderende infomomenten en cursussen. Deskundigen reiken je de actuele, relevante informatie aan die je nodig hebt. Je krijgt nieuwe inzichten. En: je ontmoet andere ouders die hun ervaringen met je delen of je tips aanreiken. Zo krijg je weer perspectief en breid jij je netwerk uit.

Daarnaast gidsen we je door administratieve en juridische doolhoven, of verwijzen je naar de juiste hulpverleners door.

Ook voor professionelen

Gezin en Handicap is er voor iedereen die als professional ook de gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een handicap ondersteunt. Ook scholen, organisaties, verenigingen, jeugdbewegingen en voorzieningen mogen op ons rekenen. Met advies, gerichte vorming en documentatie zorgen wij ervoor dat je beter uitgerust bent om een persoon met een handicap in je netwerk op te nemen.

Gezin en Handicap
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
E-mail: info@gezinenhandicap.be
Website: https://www.gezinenhandicap.be

Handicap & Informatie

Handicap & Informatie is een onafhankelijke informatie- en verwijzingsdienst voor mensen met een handicap en hun familie. Wij zijn ontstaan uit de vzw Handicap & Ambulante begeleiding. Onze telefonische hulpverlening is gratis, mede dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wij richten ons vooral tot die mensen die nog geen beroep doen op enige vorm van ondersteuning. Voor hen willen wij een wegwijzer zijn doorheen de juridische en administratieve doolhof van financiële tegemoetkomingen en diverse voorzieningen voor personen met een handicap.

Info en verwijzingsdienst voor Vlaams Brabant
Kabbeekvest 93
3300 Tienen
Tel.: (016)82 15 82
Tel.: (0800)150 45 (gratis infonummer)
Fax: (016)82 38 21

Resonans vzw
Sterrenveld 27
1970 Wezembeek-Oppem
Tel.: (02)420 22 44
E-mail: thuisbegeleiding@resonansvzw.be
Website: http://www.resonansvzw.be

KOC – Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH

Het KOC verspreidt informatie over hulpmiddelen voor personen met een handicap en ondersteunt de adviesverlening daaromtrent.

Beschrijvingen, brochures en verkoopadressen van meer dan 9.000 hulpmiddelen zijn terug te vinden in de Hulpmiddelendatabank van het VAPH op http://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank. U vindt er ook tips over het gebruik en de keuze van hulpmiddelen.

Specifiek voor de doelgroep blinden en slechtzienden maakt het KOC deel uit van de redactie van het tijdschrift Infovisie MagaZIEN; alle info hierover is terug te vinden op https://www.vaph.be/nieuws/infovisie-magazien-vernieuwd.

Zenith gebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Brussel
Tel.: 02 249 34 44
E-mail: koc@vaph.be
Website: http://www.vaph.be

Koninklijk Instituut Spermalie

Het KI Spermalie draagt zorg voor zowel mensen met een visuele beperking, met een auditieve beperking en voor jongeren met autismespectrumstoornis.

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 60
Fax: (050)33 73 06
E-mail: info@de-kade.org
Website: http://www.de-kade.be/

* Basisschool
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 81
Fax: (050)47 19 82
E-mail: bubao-spermalie@de-kade.be
Website: http://www.de-kade.be/

* Secundair onderwijs
VZW De Kade
Secundaire School Spermalie
Potterierei 46
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 85
Fax: (050)47 19 87
E-mail: buso-spermalie@de-kade.be

* Revalidatiecentrum Spermalie vzw
Rudddershove 6
8000 Brugge
Tel.: (050)33 96 43
Fax: (050)33 08 68
E-mail: reva-spermalie@de-kade.be
Website: http://www.reva-spermalie.be

Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS) vzw

Als je…

• het helemaal niet meer of nog maar heel moeilijk kunt zien
• jouw omgeving dag in dag uit met je andere zintuigen bij mekaar moet puzzelen
• je van ontbijt tot bedtijd moet beredderen met allerlei hulpmiddelen
• in je sociale context wel eens onbegrip merkt voor je visuele problemen
• veel zelfstandiger zou willen zijn en zo vrij mogelijk zou willen bewegen
• zoals anderen gewoon zou willen werken, leren en ontspannen
• al jouw mogelijkheden zou willen ontplooien en inzetten

Dan is er een vereniging die daar alles over weet. VeBeS

VeBeS formuleert een treffend antwoord op alle mogelijke vragen die je als persoon met een visuele beperking ook maar kunt hebben. Sinds 1924 staan blinden en slechtzienden aan het roer van de vereniging omdat we altijd overtuigd zijn geweest van de kracht van ervaringsdeskundigheid.
Door het contact met ervaringsgenoten vind je bij ons gerichte steun en informatie. Ook op het vlak van ontspanning, ledenservice en belangenverdediging kunnen we veel voor je betekenen. Alle activiteiten zijn volledig toegankelijk en ook mensen uit de directe omgeving van onze leden zijn meer dan welkom bij VeBeS.

Activiteitenwaaier

Door vorming op maat en gevarieerde activiteiten met goede begeleiding en verzekering zorgt VeBeS voor een boeiende invulling van jouw vrije tijd. Geniet van cultuur, sport, uitstappen en vakanties in binnen- en buitenland of laat jouw creativiteit de vrije loop. Voor elk wat wils dus. Bovendien zorgen wij op aanvraag voor begeleiding tijdens deze activiteiten.

E-mail: info@vebes.be
Website: https://www.vebes.be

Raad van Bestuur
p/a. Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
VeBeS infolijn 02 212 11 10 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)
e-mail: info@vebes.be
website: https://www.vebes.be
Facebook: https://facebook.com/VeBeSvzw of zoek in Google of via Facebook op @VeBeSvzw
Voorzitter:
Peter Janssens
E-mail: peter.janssens@vebes.be

Regio Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel: 03 800 70 10
e-mail: antwerpen@vebes.be

Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
Kunstlaan 24 bus 21
1000 Brussel
Tel. 02 212 11 13
e-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio Limburg
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel. 011 89 08 10
e-mail: limburg@vebes.be

Regio Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel. 09 292 40 80
e-mail: oost-vlaanderen@vebes.be

Regio Oost-Vlaams-Brabant
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel. 016 66 00 60
e-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio West-Vlaanderen
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel. 050 40 60 19
e-mail: west-vlaanderen@vebes.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2023 – 17:15