BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen

Blindenzorg Licht en Liefde vzw

De Documentatiedienst verzamelt documentatie en informatie over alle aspecten van een visuele handicap. Naast digitale literatuur vindt u er boeken, brochures, eindwerken, tijdschriften, films en educatief materiaal. De collectie is voor alle geïnteresseerden toegankelijk, na afspraak. Leerkrachten, scholieren en andere geïnteresseerden kunnen een educatieve koffer lenen. Het andere materiaal blijft ter plaatse. Raadpleeg het internet voor basisdocumentatie: http://www.blindenzorglichtenliefde.be/nl/MeerWeten/Index/2266/infopakketten-en-educatieve-uitgaven. Studenten die een eindwerk maken over een aspect van blindheid/slechtziendheid worden aangemoedigd en krijgen in bepaalde gevallen begeleiding.

Documentatiedienst
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 53
E-mail: docu@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

Braille op blad vzw

Deze op 21 augustus 2006 opgerichte vzw stelt zich in de eerste plaats ter beschikking van zienden om hun communicatie naar blinden toe te verbeteren en te versoepelen.

Vaak is het zo dat blinden hun communicatie niet zelf kunnen lezen omdat deze informatie hen in ziendeschrift wordt doorgestuurd. Dit taboe wil de vzw “Braille op blad” doorbreken.

Na een jarenlange studiebegeleiding van een student, blind sinds geboorte, hebben we toch heel wat inzicht verworven in de schriftelijke communicatie met personen met sterke visuele beperkingen.

Eenmaal men wat inzicht heeft in de braillevriendelijkheid van digitale teksten is het in feite een vrij gemakkelijke en eenvoudige communicatievorm voor blinden.

Om aan blinden braillevriendelijke digitale berichten of brieven, toe te sturen hoeft men zelf geen braille te kennen, er komt zelfs helemaal geen braille aan te pas.

Een belangrijke doelstelling van de vzw bestaat erin deze communicatievorm kenbaar en toegankelijk te maken voor alle zienden. Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma’s, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig zullen kunnen lezen.

Als men aan de braillisten de mogelijkheid geeft hun briefwisseling zelfstandig te kunnen lezen en beheren, dan bevordert men hun integratie in de maatschappij met, daarenboven meer respect voor hun privacy.

De vzw heeft nog andere doelstellingen waaronder het omzetten van boeken en cursussen naar braille, of zelfs het verlenen van assistentie aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer.

Voor alle eventuele verdere informatie verblijven wij graag te uwer beschikking.

Steven Bladt
Voorzitter vzw Braille op blad
Eusel 2
1860 Meise
Tel.: (02)269 68 01
GSM: (0476)46 04 06
E-mail: braille.opblad@skynet.be
Website:

Jan Smeyers
secretaris vzw Braille op blad
Locomotievenstraat 50 bus 0301
3010 Kessel-Lo
Tel.: (016)43 88 22
E-mail: braille.opblad@telenet.be
Website:

Brailleliga/Ligue Braille vzw

* Documentatiecentrum
Het Documentatiecentrum beschikt over een ruime hoeveelheid literatuur met betrekking tot het gezichtsvermogen en de visuele handicap. Documenten, monografieën, naslagwerken, tijdschriften, krantenknipsels, enz. staan ter beschikking van iedereen die meer wenst te weten over blind- en slechtziendheid en alles wat hiermee in verband staat.

Documentatiecentrum
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: 02 533 32 50
E-mail: info@braille.be
Het documentatiecentrum is open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Op woensdag is het open van 13 uur tot 16.30 uur.

* BrailleBox
De BrailleBox is een pedagogische koffer die gratis bij de Brailleliga kan ontleend worden. De koffer is bestemd voor leerkrachten van het lager onderwijs, die het thema van blind- en slechtziendheid willen aansnijden in de klas.

Je kan ons contacteren via het nummer 02 533 32 11. Je kan ook het online formulier invullen via https://www.braille.be/nl/documentatie/braillebox

Gezin en Handicap

Wie met andere ouders zijn ervaringen kan delen, krijgt perspectief, kan weer een eind verder…

Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders, broers en zussen, … kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun vragen en ervaringen. Bij Gezin en Handicap komen de belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving op de eerste plaats.

Hiervoor wil Gezin en Handicap ouders, personen met een handicap, vrijwilligers en professionelen via alle mogelijke middelen (ter beschikking stellen van documentatie, eigen publicaties, vormingsinitiatieven, …) informeren zodat zij zoveel ‘mee zijn’ wat betreft nieuwe evoluties in de gehandicaptensector. Ook vindt Gezin en Handicap het belangrijk ouders en personen met een handicap voldoende weerbaar te maken zodat zij zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding/de opvang van hun kind en als ‘ervaringsdeskundige’ op een evenwaardige wijze het gesprek kunnen aangaan met diverse professionelen, beleidsverantwoordelijken, …

Gezin en Handicap:
* wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders,broers en zussen,.. kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun ervaringen en vragen. De belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving komen op de eerste plaats.
* organiseert informatie- en vormingsmomenten over alles wat met handicap te maken heeft, verspreid over heel Vlaanderen. Tijdens deze vormingsmomenten krijgen de aanwezigen gerichte informatie, wisselen zij ervaringen uit en wordt er veel tijd uitgetrokken voor individuele vragen.
* beschikt over een uitgebreid documentatiecentrum met meer dan 3.700 boeken, artikels, tijdschriften, video’s en dvd’s, … over het ruime thema handicap. Personen met een handicap, ouders, studenten, leerkrachten en begeleiders kunnen het materiaal ter plaatse raadplegen en (meestal) ontlenen. Graag een seintje voor je langskomt. Op de website van Gezin en Handicap krijg je een zicht op wat in het documentatiecentrum voorhanden is.
* geeft publicaties uit in begrijpelijke taal over concrete thema’s. (kinderbijslag, snoezelen, verlengd minderjarigheid, …)
* geeft advies en ondersteuning aan verenigingen, zelfhulpgroepen, organisaties, oudercomités, … die een vormingsmoment willen organiseren i.v.m. handicap of die een persoon met een handicap willen opnemen in hun werking.

Lid worden van Gezin en Handicap?

Je kunt lid worden van Gezin en Handicap als ouder of op naam van je kind. Daarvoor noteer je bij het betalen van je lidgeld duidelijk op de overschrijving dat je lid wenst te zijn van Gezin en Handicap.

Leden van Gezin en Handicap worden geïnformeerd over het aanbod, betalen voor de activiteiten een verminderde deelnameprijs en zijn automatisch lid van KVG. Je krijgt dus ook maandelijks het tijdschrift Handiscoop en je kunt gebruik maken van de uitgebreide KVG-dienstverlening (waaronder rechtsbijstand bij beroepszaken).

Voor 2014 bedraagt het lidmaatschap 21 euro.

Gezin en Handicap
Documentatiecentrum
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
Fax: (03)248 14 42
E-mail: gezinenhandicap@kvg.be
Website: http://www.gezinenhandicap.be

Handicap & Informatie

Handicap & Informatie is een onafhankelijke informatie- en verwijzingsdienst voor mensen met een handicap en hun familie. Wij zijn ontstaan uit de vzw Handicap & Ambulante begeleiding. Onze telefonische hulpverlening is gratis, mede dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wij richten ons vooral tot die mensen die nog geen beroep doen op enige vorm van ondersteuning. Voor hen willen wij een wegwijzer zijn doorheen de juridische en administratieve doolhof van financiële tegemoetkomingen en diverse voorzieningen voor personen met een handicap.

Info en verwijzingsdienst voor Vlaams Brabant
Kabbeekvest 93
3300 Tienen
Tel.: (016)82 15 82
Tel.: (0800)150 45 (gratis infonummer)
Fax: (016)82 38 21

Resonans vzw
Sterrenveld 27
1970 Wezembeek-Oppem
Tel.: (02)420 22 44
E-mail: thuisbegeleiding@resonansvzw.be
Website: http://www.resonansvzw.be

KOC – Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH

Het KOC verspreidt informatie over hulpmiddelen voor personen met een handicap en ondersteunt de adviesverlening daaromtrent.

Beschrijvingen, brochures en verkoopadressen van meer dan 9.000 hulpmiddelen zijn terug te vinden in de Hulpmiddelendatabank van het VAPH op http://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank. U vindt er ook tips over het gebruik en de keuze van hulpmiddelen.

Specifiek voor de doelgroep blinden en slechtzienden maakt het KOC deel uit van de redactie van het driemaandelijks tijdschrift Infovisie MagaZIEN; alle info hierover is terug te vinden op http://www.hulpmiddeleninfo.be/hmf/im/hmf_im.html

Zenith gebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Brussel
Tel.: 02 249 34 44
E-mail: koc@vaph.be
Website: http://www.vaph.be

Koninklijk Instituut Spermalie

Het KI Spermalie draagt zorg voor zowel mensen met een visuele beperking, met een auditieve beperking en voor jongeren met autismespectrumstoornis.

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 60
Fax: (050)33 73 06
E-mail: info@de-kade.org
Website: http://www.de-kade.be/

* Basisschool
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 81
Fax: (050)47 19 82
E-mail: bubao-spermalie@de-kade.be
Website: http://www.de-kade.be/

* Secundair onderwijs
VZW De Kade
Secundaire School Spermalie
Potterierei 46
8000 Brugge
Tel.: (050)47 19 85
Fax: (050)47 19 87
E-mail: buso-spermalie@de-kade.be

* Revalidatiecentrum Spermalie vzw
Rudddershove 6
8000 Brugge
Tel.: (050)33 96 43
Fax: (050)33 08 68
E-mail: reva-spermalie@de-kade.be
Website: http://www.reva-spermalie.be

Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS) vzw

Als je…

• het helemaal niet meer of nog maar heel moeilijk kunt zien
• jouw omgeving dag in dag uit met je andere zintuigen bij mekaar moet puzzelen
• je van ontbijt tot bedtijd moet beredderen met allerlei hulpmiddelen
• in je sociale context wel eens onbegrip merkt voor je visuele problemen
• veel zelfstandiger zou willen zijn en zo vrij mogelijk zou willen bewegen
• zoals anderen gewoon zou willen werken, leren en ontspannen
• al jouw mogelijkheden zou willen ontplooien en inzetten

Dan is er een vereniging die daar alles over weet. VeBeS

VeBeS formuleert een treffend antwoord op alle mogelijke vragen die je als persoon met een visuele beperking ook maar kunt hebben. Sinds 1924 staan blinden en slechtzienden aan het roer van de vereniging omdat we altijd overtuigd zijn geweest van de kracht van ervaringsdeskundigheid.
Door het contact met ervaringsgenoten vind je bij ons gerichte steun en informatie. Ook op het vlak van ontspanning, ledenservice en belangenverdediging kunnen we veel voor je betekenen. Alle activiteiten zijn volledig toegankelijk en ook mensen uit de directe omgeving van onze leden zijn meer dan welkom bij VeBeS.

Activiteitenwaaier

Door vorming op maat en gevarieerde activiteiten met goede begeleiding en verzekering zorgt VeBeS voor een boeiende invulling van jouw vrije tijd. Geniet van cultuur, sport, uitstappen en vakanties in binnen- en buitenland of laat jouw creativiteit de vrije loop. Voor elk wat wils dus. Bovendien zorgen wij op aanvraag voor begeleiding tijdens deze activiteiten.

E-mail: info@vebes.be
Website: https://www.vebes.be

Raad van Bestuur
p/a. Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
VeBeS infolijn 02 212 11 10 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)
e-mail: info@vebes.be
website: https://www.vebes.be
Facebook: https://facebook.com/VeBeSvzw of zoek in Google of via Facebook op @VeBeSvzw
Voorzitter:
Eric van Damme
e-mail: eric.van.damme@vebes.be

Regio Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel: 03 800 70 10
e-mail: antwerpen@vebes.be

Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
Jozef II-straat 36
1000 Brussel
Tel. 02 212 11 13
e-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio Limburg
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel. 011 89 08 10
e-mail: limburg@vebes.be

Regio Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel. 09 292 40 80
e-mail: oost-vlaanderen@vebes.be

Regio Oost-Vlaams-Brabant
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel. 016 66 00 60
e-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio West-Vlaanderen
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel. 050 40 60 19
e-mail: west-vlaanderen@vebes.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2021 – 17:15