BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden

Braille op blad vzw

Deze op 21 augustus 2006 opgerichte vzw stelt zich in de eerste plaats ter beschikking van zienden om hun communicatie naar blinden toe te verbeteren en te versoepelen.

Vaak is het zo dat blinden hun communicatie niet zelf kunnen lezen omdat deze informatie hen in ziendeschrift wordt doorgestuurd. Dit taboe wil de vzw “Braille op blad” doorbreken.

Na een jarenlange studiebegeleiding van een student, blind sinds geboorte, hebben we toch heel wat inzicht verworven in de schriftelijke communicatie met personen met sterke visuele beperkingen.

Eenmaal men wat inzicht heeft in de braillevriendelijkheid van digitale teksten is het in feite een vrij gemakkelijke en eenvoudige communicatievorm voor blinden.

Om aan blinden braillevriendelijke digitale berichten of brieven, toe te sturen hoeft men zelf geen braille te kennen, er komt zelfs helemaal geen braille aan te pas.

Een belangrijke doelstelling van de vzw bestaat erin deze communicatievorm kenbaar en toegankelijk te maken voor alle zienden. Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma’s, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig zullen kunnen lezen.

Als men aan de braillisten de mogelijkheid geeft hun briefwisseling zelfstandig te kunnen lezen en beheren, dan bevordert men hun integratie in de maatschappij met, daarenboven meer respect voor hun privacy.

De vzw heeft nog andere doelstellingen waaronder het omzetten van boeken en cursussen naar braille, of zelfs het verlenen van assistentie aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer.

Voor alle eventuele verdere informatie verblijven wij graag te uwer beschikking.

Steven Bladt
Voorzitter vzw Braille op blad
Eusel 2
1860 Meise
Tel.: (02)269 68 01
GSM: (0476)46 04 06
E-mail: braille.opblad@skynet.be

Jan Smeyers
secretaris vzw Braille op blad
Locomotievenstraat 50 bus 0301
3010 Kessel-Lo
Tel.: (016)43 88 22
E-mail: braille.opblad@telenet.be

Gemeenten en Gehandicapten vzw

G&G stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

Thérèse Swinters
Peperhofstraat 58
3600 Genk
Tel.: (089)38 55 64
Fax: (089)38 55 64
E-mail: contact@geng-info.be
Website: https://www.geng-info.be

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw)

GRIP is de mensenrechtenorganisatie die ijvert voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap. Het zijn de mensen met een handicap zelf die het beleid en de prioriteiten van de organisatie bepalen. Hun stem en ervaringen staan vooraan.

GRIP werkt rond drie centrale zwaartepunten. Dat zijn: mensenrechten, kwaliteit van bestaan en ervaringsdeskundigheid. De doelen van de organisatie worden nagestreefd door het beleid te beïnvloeden en de samenleving te sensibiliseren.

Het beleid wordt beïnvloed door belangenbehartiging, politieke actie en het aanreiken van beleidsalternatieven. Het beïnvloeden van de samenleving gebeurt door de Vlaamse burger te informeren en te sensibiliseren aan de hand van mediacampagnes, debatten, studiedagen, getuigenissen, een website en nieuwsbrief, …

Meer info?

GRIP
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
Tel.: (02)214 27 60
E-mail info@gripvzw.be
Website: https://www.gripvzw.be

InclusieAmbassade vzw

InclusieAmbassade is een samenwerkingsverband van vier vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

De vier lidorganisaties:

* zetten sensibiliseringsinitiatieven op
* wenden hun kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap
* organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek
* stellen informatie ter beschikking via hun documentatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties elk vanuit hun specifieke invalshoek en deskundigheid:

Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

InclusieAmbassade ondersteunt de lidorganisaties in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de lidorganisaties voldoen aan de decretale vereisten.

InclusieAmbassade zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.

InclusieAmbassade respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten lidorganisaties.

InclusieAmbassade
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: (09)343 83 46
E-mail: info@inclusieambassade.be
Website: http://www.inclusieambassade.be
Facebook: https://www.facebook.com/InclusieAmbassade/

Directeur
Koen Browaeys
E-mail: koen@inclusieambassade.be
Website: http://www.inclusieambassade.be
Facebook: https://www.facebook.com/InclusieAmbassade/

IntegratieProjecten Welzijn en werkgelegenheid vzw

De integratie van personen met een handicap in onze samenleving bevorderen via allerhande initiatieven en projecten op vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, huisvesting, tewerkstelling, …

* Axel Nevejans (directeur)
Tel.: (03)780 35 32
* Raoul Rombaut (administratie en boekhouding)
Tel.: (03)780 35 30

Inter

Inter is het expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. We ondersteunen organisatoren om evenementen toegankelijk te maken, via advies en vormingen. We bieden onder meer audiodescriptie aan bij live-evenementen, voorstellingen en tentoonstellingen, verhuren heel wat toegankelijkheidsmaterialen en beschikken over vrijwillige beeldenfluisteraars en assistenten. Naast cultuur werken we nog rond heel wat andere thema’s. Zo bood Inter bijvoorbeeld ondersteuning bij de ontwikkeling van toegankelijke stemcomputers of begeleiden we bouwheren bij het toegankelijk maken van hun gebouw. Ons volledige aanbod vind je op onze website.

Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel.: (011)26 50 30
E-mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter en https://www.facebook.com/inter.toegankelijkvlaanderen/
Twitter: https://twitter.com/Inter_toegvl
Instagram: https://www.instagram.com/inter_toegvl/

Lus vzw

Streeft naar een gelijkwaardig bestaan voor personen met een handicap. Daarnaast organiseren ze opleiding omtrent topics als persoonlijke toekomstplanning, sociale netwerkvorming, inclusie, ELP, …

Zebrastraat 18/001
9000 Gent
Tel.: (09)219 98 32
GSM Geertrui: (0472)66 35 73
E-mail: info@lusvzw.be
E-mail: geertrui.vandelanotte@lusvzw.be
Website: http://www.lusvzw.be

SIG vzw

SIG richt zich enerzijds uitgesproken tot de brede maatschappij (Sociaal-culturele luik). Anderzijds blijft SIG de vorming van professionele hulpverleners hoog in het vaandel dragen (Gespecialiseerde luik). De centrale gedachte die beide doelgroepen koppelt, is en blijft de Inclusie en integratie van personen met problemen in hun functioneren.

Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst)
Tel.: 053 38 28 18
Fax: 053 38 28 19
E-mail: info@sig-net.be
Website: https://www.sig-net.be/

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Het hoofddoel van het SIHO bestaat uit het opnemen van een intermediaire rol in de realisatie van INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS op niveau van personeel en studenten.

Verschillende subdoelen moeten dit hoofddoel helpen bereiken:

1. Het SIHO wil een duidelijk uitgebouwde dienstverlening bieden aan instellingen hoger onderwijs. Het SIHO wenst enerzijds in een één-één-relatie via consultancy, anderzijds via een instellingsoverschrijdend aanbod, tegemoet te komen aan de noden van alle instellingen hoger onderwijs. Naast de dienstverlening naar instellingen toe, voorziet het SIHO ook dienstverlening aan de studentenvoorzieningen.

2. Het SIHO wenst netwerken aan te gaan met de doelgroepen van de dienstverlening en met binnen- en buitenlandse partners die rechtstreeks of zijdelings met het thema betrokken zijn.

3. Er zal blijvend gericht onderzoek gebeuren met betrekking tot het thema ‘inclusief hoger onderwijs’. Concreet gebeurt dit via gerichte probleemverkenningen die resulteren in wegwijzers voor de praktijk. De bestaande wegwijzers zijn terug te vinden in de bibliotheek van deze website.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
E-mail: info@siho.be
Website: http://www.siho.be

Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS) vzw

Als je…

• het helemaal niet meer of nog maar heel moeilijk kunt zien
• jouw omgeving dag in dag uit met je andere zintuigen bij mekaar moet puzzelen
• je van ontbijt tot bedtijd moet beredderen met allerlei hulpmiddelen
• in je sociale context wel eens onbegrip merkt voor je visuele problemen
• veel zelfstandiger zou willen zijn en zo vrij mogelijk zou willen bewegen
• zoals anderen gewoon zou willen werken, leren en ontspannen
• al jouw mogelijkheden zou willen ontplooien en inzetten

Dan is er een vereniging die daar alles over weet. VeBeS

VeBeS formuleert een treffend antwoord op alle mogelijke vragen die je als persoon met een visuele beperking ook maar kunt hebben. Sinds 1924 staan blinden en slechtzienden aan het roer van de vereniging omdat we altijd overtuigd zijn geweest van de kracht van ervaringsdeskundigheid.
Door het contact met ervaringsgenoten vind je bij ons gerichte steun en informatie. Ook op het vlak van ontspanning, ledenservice en belangenverdediging kunnen we veel voor je betekenen. Alle activiteiten zijn volledig toegankelijk en ook mensen uit de directe omgeving van onze leden zijn meer dan welkom bij VeBeS.

Activiteitenwaaier

Door vorming op maat en gevarieerde activiteiten met goede begeleiding en verzekering zorgt VeBeS voor een boeiende invulling van jouw vrije tijd. Geniet van cultuur, sport, uitstappen en vakanties in binnen- en buitenland of laat jouw creativiteit de vrije loop. Voor elk wat wils dus. Bovendien zorgen wij op aanvraag voor begeleiding tijdens deze activiteiten.

E-mail: info@vebes.be
Website: https://www.vebes.be

Raad van Bestuur
p/a. Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
VeBeS infolijn 02 212 11 10 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)
E-mail: info@vebes.be
website: https://www.vebes.be
Facebook: https://facebook.com/VeBeSvzw of zoek in Google of via Facebook op @VeBeSvzw
Voorzitter:
Peter Janssens
E-mail: peter.janssens@vebes.be

Regio Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel: 03 800 70 10
E-mail: antwerpen@vebes.be

Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
Kunstlaan 24 bus 21
1000 Brussel
Tel. 02 212 11 13
E-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio Limburg
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel. 011 89 08 10
E-mail: limburg@vebes.be

Regio Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel. 09 292 40 80
E-mail: oost-vlaanderen@vebes.be

Regio Oost-Vlaams-Brabant
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel. 016 66 00 60
E-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio West-Vlaanderen
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel. 050 40 60 19
E-mail: west-vlaanderen@vebes.be

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 17:22