BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden

Braille op blad vzw

Deze op 21 augustus 2006 opgerichte vzw stelt zich in de eerste plaats ter beschikking van zienden om hun communicatie naar blinden toe te verbeteren en te versoepelen.

Vaak is het zo dat blinden hun communicatie niet zelf kunnen lezen omdat deze informatie hen in ziendeschrift wordt doorgestuurd. Dit taboe wil de vzw “Braille op blad” doorbreken.

Na een jarenlange studiebegeleiding van een student, blind sinds geboorte, hebben we toch heel wat inzicht verworven in de schriftelijke communicatie met personen met sterke visuele beperkingen.

Eenmaal men wat inzicht heeft in de braillevriendelijkheid van digitale teksten is het in feite een vrij gemakkelijke en eenvoudige communicatievorm voor blinden.

Om aan blinden braillevriendelijke digitale berichten of brieven, toe te sturen hoeft men zelf geen braille te kennen, er komt zelfs helemaal geen braille aan te pas.

Een belangrijke doelstelling van de vzw bestaat erin deze communicatievorm kenbaar en toegankelijk te maken voor alle zienden. Met wat specifieke aandacht kunnen alle mogelijke overheidsinstellingen, firma’s, verenigingen en particulieren hun berichten zodanig opstellen zodat de personen met visuele beperkingen deze informatie uiteindelijk zelfstandig zullen kunnen lezen.

Als men aan de braillisten de mogelijkheid geeft hun briefwisseling zelfstandig te kunnen lezen en beheren, dan bevordert men hun integratie in de maatschappij met, daarenboven meer respect voor hun privacy.

De vzw heeft nog andere doelstellingen waaronder het omzetten van boeken en cursussen naar braille, of zelfs het verlenen van assistentie aan werkgevers bij de tewerkstelling van braillisten of bij een aanpassing van hun taak op de werkvloer.

Voor alle eventuele verdere informatie verblijven wij graag te uwer beschikking.

Steven Bladt
Voorzitter vzw Braille op blad
Eusel 2
1860 Meise
Tel.: (02)269 68 01
GSM: (0476)46 04 06
E-mail: braille.opblad@skynet.be
Website:

Jan Smeyers
secretaris vzw Braille op blad
Locomotievenstraat 50 bus 0301
3010 Kessel-Lo
Tel.: (016)43 88 22
E-mail: braille.opblad@telenet.be
Website:

Gemeenten en Gehandicapten vzw

G&G stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen,de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

Thérèse Swinters
Peperhofstraat 58
3600 Genk
Tel.: (089)38 55 64
Fax: (089)38 55 64
E-mail: contact@geng-info.be
Website: http://www.geng-info.be

Graag zien vzw

Onbeperkt positieve beeldvorming

Na meer dan twintig jaar als visueel beperkte ervaringsdeskundige te hebben mee gewerkt aan allerhande integratieprojecten en in navolging van het verschijnen van haar boek: “Graag zien! Blinde mama, sterke vrouw ”’, besloot de auteur Monique Van den Abbeel nog intenser met de sensibilisering over beeldvorming van mensen met een beperking, en kwetsbare verhalen aan de slag te gaan.

Samen met een paar straffe collega’s ervaringsdeskundigen, stichtte ze in de zomer van 2017 Graag zien vzw.

Velen onder ons hebben waardevolle talenten, die echt gezien mogen worden! Er zijn heel veel zaken waar mensen met een beperking echt goed in zijn. En de noodzaak blijft groeien om dit op een juiste en positieve manier naar buiten te brengen.

Graag zien vzw ondersteunt mensen, organisaties en de media in hun activiteiten rond eerlijke en positieve beeldvorming over een persoon, organisatie, levenssituatie…

Zet de samenleving aan de hand van het geven van lezingen, workshops, opleidingen, seminaries, cursussen, studiedagen en evenementen; in beweging naar integratie en inclusie.

Graag Zien vzw zet zich vooral in om via eerlijke en positieve beeldvorming drempels naar integratie van mensen met een beperking, weg te werken. Talenten in de kijker te zetten en door bewustwording kansen te creëren.

Monique Van den Abbeel

Graag Zien vzw
Vossensteert 149
8310 Sint-Kruis Brugge
Mobiel +32(0)468 13 82 70
Telefoon +32(0)50 20 06 67
E-mail: info@graagzien.be
Website: http://www.graagzien.be
Facebook: https://www.facebook.com/GraagZien.be/

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap vzw)

GRIP is de mensenrechtenorganisatie die ijvert voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een handicap. Het zijn de mensen met een handicap zelf die het beleid en de prioriteiten van de organisatie bepalen. Hun stem en ervaringen staan vooraan.

GRIP werkt rond drie centrale zwaartepunten. Dat zijn: mensenrechten, kwaliteit van bestaan en ervaringsdeskundigheid. De doelen van de organisatie worden nagestreefd door het beleid te beïnvloeden en de samenleving te sensibiliseren.

Het beleid wordt beïnvloed door belangenbehartiging, politieke actie en het aanreiken van beleidsalternatieven. Het beïnvloeden van de samenleving gebeurt door de Vlaamse burger te informeren en te sensibiliseren aan de hand van mediacampagnes, debatten, studiedagen, getuigenissen, een website en nieuwsbrief, …

Meer info?

GRIP
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
Tel.: (02)214 27 60
E-mail info@gripvzw.be
Website: http://www.gripvzw.be

InclusieAmbassade vzw (vijftact vzw)

De InclusieAmbassade is een sociaal-culturele organisatie die voluit streeft naar een inclusieve maatschappij.

InclusieAmbassade
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: (09)343 83 46
E-mail: info@inclusieambassade.be
Website: http://www.inclusieambassade.be/
Facebook: https://www.facebook.com/InclusieAmbassade/

IntegratieProjecten Welzijn en werkgelegenheid vzw

De integratie van personen met een handicap in onze samenleving bevorderen via allerhande initiatieven en projecten op vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, huisvesting, tewerkstelling, …

* Axel Nevejans (directeur)
Tel.: (03)780 35 32
* Raoul Rombaut (administratie en boekhouding)
Tel.: (03)780 35 30

Inter

Inter is het expertisecentrum voor toegankelijkheid in Vlaanderen. We ondersteunen organisatoren om evenementen toegankelijk te maken, via advies en vormingen. We bieden onder meer audiodescriptie aan bij live-evenementen, voorstellingen en tentoonstellingen, verhuren heel wat toegankelijkheidsmaterialen en beschikken over vrijwillige beeldenfluisteraars en assistenten. Naast cultuur werken we nog rond heel wat andere thema’s. Zo bood Inter bijvoorbeeld ondersteuning bij de ontwikkeling van toegankelijke stemcomputers of begeleiden we bouwheren bij het toegankelijk maken van hun gebouw. Ons volledige aanbod vind je op onze website. Daar vind je ook onze eventskalender met events met faciliteiten voor blinden en slechtzienden: https://inter.vlaanderen/evenementen-blindenenslechtzienden

Belgiëplein 1
3510 Hasselt
Tel.: (011)26 50 30
E-mail: info@inter.vlaanderen
Website: http://www.inter.vlaanderen
Facebook: https://www.facebook.com/events.inter en https://www.facebook.com/inter.toegankelijkvlaanderen/
Twitter: https://twitter.com/Inter_toegvl
Instagram: https://www.instagram.com/inter_toegvl/

JKVG vzw

JKVG vzw overkoepelt drie afdelingen:
1. Hannibal is een jeugdwerkorganisatie. Hannibal is een initiatief van JKVG vzw. Hannibal brengt jongeren met en zonder handicap samen op binnenlandse kampen en buitenlandse vakanties tijdens de zomer. Er is een aanbod voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of verstandelijke handicap en/of een autismespectrumstoornis. De vakanties worden omkaderd door vrijwilligers. Zowel de deelnemers als de vrijwilligers zijn niet ouder dan 30 jaar. Hannibal organiseert een cursus animator en andere, korte vormingsmomenten voor vrijwilligers: http://www.hannibalvakanties.be.
2. Het Steunpunt Handicap en Arbeid wil er zijn om consulenten te versterken en te ondersteunen die vragen hebben over handicap en arbeid.

Van Vaerenberghstraat 6
2600 Berchem

Tel.: (03)609 54 40
E-mail: info@hannibalvakanties.be
Website: http://www.hannibalvakanties.be

Lus vzw

Streeft naar een gelijkwaardig bestaan voor personen met een handicap. Daarnaast organiseren ze opleiding omtrent topics als persoonlijke toekomstplanning, sociale netwerkvorming, inclusie, ELP, …

Zebrastraat 18/001
9000 Gent
Tel.: (09)219 98 32
GSM Geertrui: (0472)66 35 73
E-mail: info@lusvzw.be
E-mail: geertrui.vandelanotte@lusvzw.be
Website: http://www.lusvzw.be

SIG vzw

SIG richt zich enerzijds uitgesproken tot de brede maatschappij (Sociaal-culturele luik). Anderzijds blijft SIG de vorming van professionele hulpverleners hoog in het vaandel dragen (Gespecialiseerde luik). De centrale gedachte die beide doelgroepen koppelt, is en blijft de Inclusie en integratie van personen met problemen in hun functioneren.

Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst)
Tel.: 053 38 28 18
Fax: 053 38 28 19
E-mail: info@sig-net.be
Website: https://www.sig-net.be/

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Het hoofddoel van het SIHO bestaat uit het opnemen van een intermediaire rol in de realisatie van INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS op niveau van personeel en studenten.

Verschillende subdoelen moeten dit hoofddoel helpen bereiken:

1. Het SIHO wil een duidelijk uitgebouwde dienstverlening bieden aan instellingen hoger onderwijs. Het SIHO wenst enerzijds in een één-één-relatie via consultancy, anderzijds via een instellingsoverschrijdend aanbod, tegemoet te komen aan de noden van alle instellingen hoger onderwijs. Naast de dienstverlening naar instellingen toe, voorziet het SIHO ook dienstverlening aan de studentenvoorzieningen.

2. Het SIHO wenst netwerken aan te gaan met de doelgroepen van de dienstverlening en met binnen- en buitenlandse partners die rechtstreeks of zijdelings met het thema betrokken zijn.

3. Er zal blijvend gericht onderzoek gebeuren met betrekking tot het thema ‘inclusief hoger onderwijs’. Concreet gebeurt dit via gerichte probleemverkenningen die resulteren in wegwijzers voor de praktijk. De bestaande wegwijzers zijn terug te vinden in de bibliotheek van deze website.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
E-mail: info@siho.be
Website: http://www.siho.be

Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS) vzw

Als je…

• het helemaal niet meer of nog maar heel moeilijk kunt zien
• jouw omgeving dag in dag uit met je andere zintuigen bij mekaar moet puzzelen
• je van ontbijt tot bedtijd moet beredderen met allerlei hulpmiddelen
• in je sociale context wel eens onbegrip merkt voor je visuele problemen
• veel zelfstandiger zou willen zijn en zo vrij mogelijk zou willen bewegen
• zoals anderen gewoon zou willen werken, leren en ontspannen
• al jouw mogelijkheden zou willen ontplooien en inzetten

Dan is er een vereniging die daar alles over weet. VeBeS

VeBeS formuleert een treffend antwoord op alle mogelijke vragen die je als persoon met een visuele beperking ook maar kunt hebben. Sinds 1924 staan blinden en slechtzienden aan het roer van de vereniging omdat we altijd overtuigd zijn geweest van de kracht van ervaringsdeskundigheid.
Door het contact met ervaringsgenoten vind je bij ons gerichte steun en informatie. Ook op het vlak van ontspanning, ledenservice en belangenverdediging kunnen we veel voor je betekenen. Alle activiteiten zijn volledig toegankelijk en ook mensen uit de directe omgeving van onze leden zijn meer dan welkom bij VeBeS.

Activiteitenwaaier

Door vorming op maat en gevarieerde activiteiten met goede begeleiding en verzekering zorgt VeBeS voor een boeiende invulling van jouw vrije tijd. Geniet van cultuur, sport, uitstappen en vakanties in binnen- en buitenland of laat jouw creativiteit de vrije loop. Voor elk wat wils dus. Bovendien zorgen wij op aanvraag voor begeleiding tijdens deze activiteiten.

E-mail: info@vebes.be
Website: https://www.vebes.be

Raad van Bestuur
p/a. Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
VeBeS infolijn 02 212 11 10 (elke werkdag van 9 tot 12 uur)
E-mail: info@vebes.be
website: https://www.vebes.be
Facebook: https://facebook.com/VeBeSvzw of zoek in Google of via Facebook op @VeBeSvzw
Voorzitter:
Eric van Damme
E-mail: eric.van.damme@vebes.be

Regio Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel: 03 800 70 10
E-mail: antwerpen@vebes.be

Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
Jozef II-straat 36
1000 Brussel
Tel. 02 212 11 13
E-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio Limburg
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel. 011 89 08 10
E-mail: limburg@vebes.be

Regio Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel. 09 292 40 80
E-mail: oost-vlaanderen@vebes.be

Regio Oost-Vlaams-Brabant
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel. 016 66 00 60
E-mail: brabant-brussel@vebes.be

Regio West-Vlaanderen
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel. 050 40 60 19
E-mail: west-vlaanderen@vebes.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021 – 17:22