BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen

Europese Blinden Unie (European Blind Union, EBU)

6 rue Gager-Gabillot
F-75015 Paris
France
Tel.: (0033)147 05 38 20
Fax: (0033)147 05 38 21
E-mail: ebu@euroblind.org
Website: http://www.euroblind.org

Fédération Internationale des Associations Catholiques d’Aveugles (FIDACA)

C/o Mme A. Maniero
24 Impasse de la Place
F-91100 Corbeil-Essonnes
France
Tel.: (0033)160 89 49 46
Fax: (0033)160 89 49 46
E-mail: secretariat@fidaca.org

Contactadres via ONA:
Daillylaan 90
1030 Brussel
Tel.: (02)241 65 68
Fax: (02)215 88 21

Helen Keller-club

Helen Kellerclub voor DOOFBLINDEN

Doel van de Helen Kellerclub (HKC)
De Helen Kellerclub is opgericht in 1996 als een ontspanningsclub voor Dove Gebarentaligen met bijkomende visus-problemen.

De club richt zich nu tot alle doven en slechthorenden met visuele beperkingen en is uitgegroeid tot een socio-culturele vereniging.

Het doel van de HKC is het bevorderen en behartigen van de belangen en het welzijn van de doofblinden/doofslechtzienden in Vlaanderen.

Hoe willen we dit doel bereiken? Door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten (6 à 10 per jaar) voor de doofblinden /doofslechtzienden.
Naast vorming zijn de sociale contacten van enorm belang om de Doofblinden in contact te brengen met de verschillende communicatiemogelijkheden.
Dank zij een aangepaste communicatie kunnen ze beter deelnemen aan het dagdagelijkse leven en kunnen ze hun kennis op peil houden en uitbreiden.

Daar komen ook vrijwilligers om te helpen bij de communicatie en de mobiliteit. Tevens zijn er tolken Vlaamse Gebarentaal, tactiele tolken en schrijftolken aanwezig.

Het is ook onze bedoeling om de problematiek van én niet horen én niet goed zien bekend te maken (bv. het syndroom van Usher).

Verder geven we interessante informatie in Dovennieuws (het maandblad van Doof Vlaanderen) en in ons HKC-magazine (tweemaal per jaar).Daarnaast behartigt de ‘Anna Timmerman-vereniging VZW’ de belangen van doofblinde kinderen en volwassenen.

Van waar komt de naam: Helen Keller ?

Helen Keller leefde in de Verenigde staten van Amerika. Ze werd doofblind door hersenvliesontsteking toen ze negentien maanden oud was. Ze overleed in 1968 op 87-jarige leeftijd. Zij was de eerste doofblinde die met succes universitaire studies deed, dankzij de toegewijde begeleiding van Anne Sullivan. Helen Keller heeft zich gedurende haar leven ingezet voor andere visueel en auditief – visueel gehandicapten. Ze reisde de wereld rond om lezingen te houden. In vele landen was haar bezoek de aanleiding om een dienstverlening te starten en organisaties op te richten voor auditief – visueel gehandicapten.

Wat betekent het om doof/slechthorend en blind/slechtziend te zijn ?

Als je doof bent dan spreek je meestal in gebaren en je hebt contact met anderen door hun gebaren af te lezen of door te liplezen.
Als je slechthorend bent dan moet je vaak liplezen om te begrijpen wat anderen zeggen. Je ogen compenseren wat je met je oren niet goed kan.
Dove/slechthorende mensen krijgen vooral informatie door te zien en te kijken.

Maar stel je voor dat je daarnaast ook slechtziend bent ! Dan : kan je de gebarentaal moeilijk of soms niet meer volgen, kan je niet gemakkelijk of helemaal niet meer liplezen,
vermindert het contact met je omgeving, durf je soms niet meer alleen op straat, heb je gebrek aan informatie, weet je misschien niet wat je kan doen in je vrije tijd,
heb je problemen op je werk, …….

Het betekent dat je heel wat problemen hebt waarvan andere mensen zich niet altijd bewust zijn.

Er zijn manieren om deze problemen aan te pakken, door:

 • een ander communicatiesysteem aan te leren zoals: vierhandengebaren, vingerspelling in de hand, ….
 • beroep te doen op andere mensen om je te helpen in moeilijke situaties zoals bij verplaatsingen op straat, winkelen, gebruik van openbaar vervoer, deelnemen aan activiteiten buitenshuis…
 • gebruik te maken van aangepaste hulpmiddelen zoals goede verlichting, de juiste hoorapparaten, systemen om het geluid te versterken of om letters te vergroten, T.V-loupe…..
 • in contact te komen met lotgenoten en te leren hoe anderen met hun problemen omgaan.

Het is belangrijk niet alleen te blijven zitten met al je moeilijkheden, want het gevaar bestaat dat je volledig geïsoleerd geraakt.

Hoe komt het dat mensen die slechthorend of doof geboren zijn soms (ernstig) slechtziend worden ?

De belangrijkste oorzaak : Het syndroom van Usher

Mensen die lijden aan het syndroom van Usher worden doof of slechthorend geboren en ontwikkelen gedurende hun verdere leven een visuele handicap. De oogproblemen nemen toe en worden zichtbaar met het ouder worden. Deze gehoorgestoorden hebben de oogaandoening: retinitis pigmentosa (RP).

Meestal wordt eerst het probleem “nachtblindheid” opgemerkt. Mensen die nachtblind zijn zien niets of zeer slecht in het donker of bij onvoldoende verlichting. Zij hebben vaak problemen met verblinding d.w.z. dat zij bij te felle verlichting of sterk zonlicht niet kunnen kijken. Ook de overgang van klare naar donkere ruimtes of omgekeerd kan zorgen voor problemen met het zien.

Men begint met de tijd minder breed te zien of men krijgt “gaten” in het gezichtsveld. Stilaan ontwikkelt zich een koker- of buiszicht. Het gezichtsveld is dan zo klein geworden dat het precies lijkt dat je door een gaatje kijkt.

In een later stadium kan het gebeuren dat men de dingen niet meer zo scherp ziet. Men kan problemen krijgen bij het lezen en soms is het niet meer mogelijk om kleuren te zien.

Gelukkig blijven de gevolgen van de aandoening bij vele mensen met Usher beperkt tot problemen van nachtblindheid, verblinding en vernauwing van het gezichtsveld. Slechts enkele mensen worden zwaar slechtziend en per uitzondering bijna blind.

Helen Kellerclub
Dorpsstraat 43
9052 Zwijnaarde (Gent)
Tel.: (09)224 46 76
E-mail: info@doof.vlaanderen
Website: https://www.doof.vlaanderen/

Voorzitter “Helen Kellerclub”:
Annemie Nyffels
E-mail: annemienyffels@hotmail.com

Secretaris “Helen Kellerclub”:
Conny Vandenbossche
E-mail: conny.vandenbossche@me.com

Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 BRUSSEL
Telefoon:
02/509.83.59
02/509.82.79
E-mail: info@ph.belgium.be
Website: https://ph.belgium.be/nl/

Wereld Blinden Unie (World Blind Union, WBU)

World Blind Union Office
1929 Bayview Avenue
Toronto Ontario, Canada M4G 3E8
Telephone: 1-416-486-9698
Fax: 1-416-486-8107
E-mail: info@wbuoffice.org
Website: https://www.worldblindunion.org/

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023 – 17:22