NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB)

Postbus 207
3940 AE Doorn
0343 – 411119
secretariaat@anvvb.nl
http://www.anvvb.nl

De vereniging stelt zich ten doel: het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

– Het bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid.
– Het bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.
– Het verlenen van medewerking aan instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van preventie van blindheid.
– Het geven van voorlichting betreffende voorkoming van blindheid.
– Het verlenen van medewerking aan internationale instellingen met overeenkomstige doelstellingen.
– Het verlenen van medewerking aan onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, in het bijzonder oogheelkundige behandelingen, die kunnen leiden tot het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.

De ANVVB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften voor de ANVVB zijn welkom op bankrekeningnummer 43.02.73.258

FON – Functionele Oogzorg Nederland

Functionele Oogzorg Nederland (FON) is een multidisciplinaire oogzorgorganisatie.

Opticiens, optometristen en orthoptisten werken nauw samen met professionals uit het onderwijsveld en de (para)-medische wereld. Doel is om het publiek te informeren en te adviseren over visuele problemen en de nadelige gevolgen hiervan. Functionele Oogzorg Nederland onderhoudt ook nauw contact met de oogheelkunde en werkt samen met de sportwereld en organisaties als de ANWB Rijopleiding, REX Advocaten en de Whiplash Stichting Nederland.

FON – Functionele Oogzorg Nederland
Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel.: 0251-229932
E-mail: info@info-fo.nl
Website: http://www.info-fo.nl

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden https://www.ksbs.nl) bestaat sinds 1887. De KSBS wil blinde en slechtziende mensen betere kansen bieden in het leven. Kans op onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding, waardoor blinden en slechtzienden echt kunnen meedoen in de samenleving. De stichting KSBS ondersteunt daartoe projecten in Nederland en ontwikkelingslanden. Dankzij donaties en legaten, draagt de stichting bij aan een betere kwaliteit van leven voor blinde en slechtziende mensen in Nederland en ontwikkelingslanden. De KSBS is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kijk voor mogelijkheden voor schenkingen en legaten op onze website https://www.ksbs.nl KSBS, Postbus 50; 5360 AB Grave, telefoon 0486 471378. info@ksbs.nl.

De Stem van Grave

De Stem van Grave is een informatieblad voor donateurs van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS). Iedereen die de KSBS jaarlijks met een vrijwillige bijdrage ondersteunt ontvangt het blad viermaal per jaar in de bus. Zo blijft u op de hoogte van nieuws over revalidatie, onderwijs en ontwikkelingen op het gebied van oogaandoeningen.

Informatie

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

Correspondentieadres
Postbus 50
5360 AB Grave

Bezoekadres
Jan van Cuykdijk 1
5361 HM Grave

De Stem van Grave

Contactpersoon
Wim Pierik
Tel.: 06-51636927

Correspondentieadres
Postbus 50
5360 AB Grave

Kennis over zien.nl

Met Kennis Over Zien slaan BartiméusKoninklijke VisioRobert Coppes StichtingOogvereniging en MaculaVereniging de handen ineen om meer te bereiken rondom het breed beschikbaar stellen van kennis over visuele beperkingen voor iedereen die daar baat bij heeft.

Samen zetten wij ons in om de bestaande kennisinfrastructuur in de deelsector visueel verder te versterken. De vragen en behoeften van blinde en slechtziende mensen zijn in beeld en vormen de basis voor het ontwikkelen van kennis.

E-mail: info@kennisoverzien.nl
Website: https://kennisoverzien.nl/

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften. De LSBS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)<

De LSBS stelt middelen beschikbaar:
• voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
• aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
• voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 januari)
• aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

Een aanvraag kan online via de website worden ingediend. Eerst de pagina Voor Wie lezen en daarna de pagina Aanvragen. Onderaan die pagina zit de knop om een aanvraag in te dienen.

LSBS
Postbus 200
6710 BE Ede
(0318) 767010
info@lsbs.nl
https://www.lsbs.nl

NietBlind

Je ogen zijn je belangrijkste orgaan. Ze geven je de mogelijkheid om in alle vrijheid te leven. Ze zijn van onschatbare waarde. Geef om je ogen, steun NietBlind.

NietBlind
Postbus 11220
1001 GE Amsterdam
Tel.: (088)366 54 14
E-mail: info@nietblind.nl
Website: http://www.nietblind.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/NietBlind-1591690844417556/

Oogfonds

Het Oogfonds gelooft in een toekomst waarin iedereen kan blijven zien. Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt en de oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. Ook steunt de stichting patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking. Het Oogfonds ontvangt geen subsidie en wordt gesteund door donateurs, bedrijven en de Nationale Postcode Loterij. Zie ook http://www.oogfonds.nl

Oogfonds
Churchilllaan 11, 16e etage,
3527 GV Utrecht
Tel.: 030 29 66 999
E-mail: mijnogen@oogfonds.nl
Website: https://www.oogfonds.nl
Facebook: https://www.facebook.com/oogfonds/
Instagram: https://www.instagram.com/oogfonds/
Twitter: https://twitter.com/Oogfonds
Youtube: https://www.youtube.com/user/Oogfonds/videos
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stichting-oogfonds-nederland

Stichting Blindenhulp

Vliegervangerlaan 16
2566 RN Den Haag
(070)368 39 66
info@blindenhulp.nl

Welkom bij Stichting Blindenhulp

Het doel van de Stichting Blindenhulp is het verstrekken van een eenmalige gift, periodieke uitkering of een lening aan:
• personen in Nederland met een visuele handicap die steun behoeven, ongeacht gezindte of leeftijd
• in Nederland gevestigde instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten zoals:
o de voorkoming, bestrijding en/ of genezing
o de revalidatie
o het verrichten van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek
• personen in Nederland die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten

WéViGé

De Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten uit Bergen op Zoom, afgekort WéViGé, heeft een eigen website. Deze toegankelijke website biedt, behalve informatie over de stichting zelf, een beknopt overzicht van veelal lokale organisaties. De website wil, naast de infolijn van het WéViGé, mensen informeren over het bestaan en de mogelijkheden van al dit soort hulpverlenende instanties, want daarvan is nog niet iedereen altijd op de hoogte. De site is dus met name handig als u in de regio van Bergen op Zoom woont.

 • Wij zwemmen nog steeds in zwembad De Schelp in Bergen op Zoom op woensdag vanaf 19.15 uur.
 • De 2e en 4e donderdagmiddag van de maand is er een Netwerkcafé in De Zuidoost, Zuid Oostsingel 21 B.op Zoom
 • Toegang gratis voor mensen met een visuele beperking.

De Boulevard 20
4617 LX Bergen op Zoom
(0164)23 41 56
E-mail: info@wevige.nl
Website: http://www.wevige.nl
Facebook: http://www.facebook.com/wevige

 

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 19:13