NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden

Accessibility/Bartiméus – De Beleving

Bij Stichting Accessibility (onderdeel van Bartiméus) kunt u terecht voor kennis, informatie en advies over digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid. Voor iedereen die specifiek meer wil weten over blind of slechtziend zijn, is het mogelijk om een bezoek te brengen aan “De Beleving” in Zeist. Accessibility organiseert hier diverse bewustwordingssessies voor scholen, organisaties, bedrijven én professionals over toegankelijkheid. Ook voor familieleden van cliënten is dit vaak een bijzondere ervaring. Er wordt namelijk een wandeling gemaakt door een volledig donkere ruimte met een taststok. Op deze wijze ervaart u hoe het is om niet te kunnen zien. Daarnaast besteden we aandacht aan wat je ziet als je slecht kunt zien. Hoe dat er bijvoorbeeld uitziet? Download de gratis app ‘ZIEN’ van Bartiméus.

De Beleving is geschikt voor scholieren, studenten, bedrijven én professionals. Voor elke doelgroep is een uniek programma samengesteld waarbij beleven, ervaren, doen en informeren centraal staan. Wilt u meer informatie over De Beleving? Neem dan contact met Accessibility op of bekijk de Beleving op de website (Ervaringssessie kennis over visuele beperking) | Accessibility.nl.

Contact

U kunt contact opnemen per e-mail: beleving@bartimeus.nl of via de Accessibility Infolijn 030-239 8270.

Adres
van Renesselaan 30A
3703 AJ Zeist

Tot ziens in De Beleving!

BlindExperience

BlindExperience richt zich op teambuilding voor groepen vanaf 10 personen, tot hele grote groepen. Door middel van activiteiten, creëren we bewustwording, communicatie en blind vertrouwen. Onze activiteiten duren gemiddeld 2u.

BlindExperience
Tom van der Spek
GSM: (06)104 836 39
E-mail: info@blindexperience.nl
Website: http://www.blindexperience.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/bblindexperience/

Domie Vertelt – Belevingsgerichte workshop

Als ervaringsdeskundige kan ik u laten beleven hoe het is om een visuele beperking te hebben. Gebruik makend van een simulatiebril laat ik eenvoudige opdrachtjes uitvoeren. Als snel zult u merken waar u tegenaan loopt wanneer u visueel beperkt zou zijn.

Enkele reacties van deelnemers aan eerdere workshops:

Tjonge, zo simpel is dit nog niet. Dat had ik niet verwacht!

Leuk zo’n kaart maar blauw papier is  duidelijk echt niet te lezen voor mijn moeder

Voor mensen die in de zorg werken of op andere manieren te maken hebben met mensen met een beperkt gezichtsvermogen kan deze belevingsgerichte workshop heel leerzaam zijn.

De workshop bestaat uit een inleidend verhaal, een korte veel zeggende oefening en na afloop is er ruimte om vragen te stellen. De workshop wordt gegeven zoals u van mij gewend bent, vol humor,  vrolijke zelfspot en onvergetelijke ervaringsverhalen.

Ik geef de workshop in de regio Haarlem, Heemstede, Bennebroek, Zandvoort, Bentveld, Overveen, Bloemendaal, Hillegom, Velsen, Santpoort en Ijmuiden.

Kosten; 20 euro materiaal kosten (ik neem zelf alles mee)  en mijn reiskosten. Ik reis per openbaar vervoer.

Bent u geinteresseert in deze belevingsgerichte workshop of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via het volgende email adres;

E-mail: info@domievertelt.nl
Website: https://www.domievertelt.nl/

Eye-opener foundation

The Eye-opener foundation is een initiatief van Annemarie Nodelijk wiens droom is om meer inclusiviteit vorm te geven in de non-visuele wereld. Op een recreatieve manier zoals salsadansen, mode-workshops en sprekersavonden wordt dit een feit.

Annemarie Nodelijk
Mobiel: +31622063651 (Bereikbaar maandag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00)
E-mail: info@eye-openerfoundation.com
Website: https://eye-openerfoundation.com
Facebook: https://www.facebook.com/Eye-opener-foundation-113827277186583/
Twitter: https://twitter.com/ANodelijk
Instagram: https://www.instagram.com/annemarienodelijk/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annemarie-nodelijk-b46695202/

Inclusie Verenigt

Inclusie Verenigt betrekt op lokaal niveau iedereen die een bijdrage wil leveren aan het bewerkstelligen van inclusie, participatie en integratie van, voor en met mensen met een beperking en een chronische aandoening.

Inclusie Verenigt
Elzenweg 2
6601HK Wijchen
E-mail: jan@inclusieverenigt.nl
Website: https://inclusieverenigt.nl/

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS)

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften. De LSBS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)<

De LSBS stelt middelen beschikbaar:
• voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
• aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
• voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 januari)
• aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

LSBS

Postbus 200
6710 BE Ede
(0318) 767010
info@lsbs.nl
https://www.lsbs.nl

 

Mensenrechten in Nederland

Hebt u vragen over discriminatie of mensenrechten? Neem dan contact op met het College voor de Rechten van de Mens 030 888 38 88 of info@mensenrechten.nl

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten… Meer weergeven

Mensenrechten in Nederland
Tel.: (030)888 38 88
E-mail: info@mensenrechten.nl
Website: http://www.mensenrechten.nl/
Twitter: http://www.twitter.com/MensenrechtenNL
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/college-voor-de-rechten-van-de-mens
Facebook: https://www.facebook.com/MensenrechtenNL

Mikxs

Mikxs is een bedrijf dat creatieve oplossingen bedenkt voor activiteiten waar mensen met een auditieve of visuele beperking niet zonder meer aan kunnen deelnemen. Mikxs werkt en denkt niet vóór deze mensen, maar mét deze mensen. Door te luisteren naar en te praten over hun behoeftes komen we tot de beste oplossing: een ultieme ervaring waarbij de beperking geen beperking meer is en iedereen optimaal kan genieten.

Mikxs
GSM: 06-15616136
E-mail: info@mikxs.nl
Website: http://mikxs.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/mikxs.nl

Nederland Onbeperkt

Met de campagne Nederland Onbeperkt, een initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, geeft de gehandicaptensector mensen met een beperking een gezicht en vraagt aandacht voor hun zorgen, belangen en rechten. Het streven is dat ze dezelfde kansen hebben op een baan, opleiding en woning als mensen zonder beperking. Het motto van de campagne Nederland Onbeperkt is ‘Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.’ Mensen met een beperking doen meer mee in de samenleving. Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking dat Nederland onlangs heeft bekrachtigd, onderstreept dit. Toch zijn er nog veel drempels.

Nederland Onbeperkt
p/a Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Postbus 413
3500 AK Utrecht
E-mail: campagne@nederlandonbeperkt.nu
Facebook: https://www.facebook.com/pg/NederlandOnbeperkt
Twitter: https://twitter.com/NLOnbeperkt

Oogfonds

Het Oogfonds gelooft in een toekomst waarin iedereen kan blijven zien. Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt en de oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen en behandelen van oogproblemen. Ook steunt de stichting patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking. Het Oogfonds ontvangt geen subsidie en wordt gesteund door donateurs, bedrijven en de Nationale Postcode Loterij. Zie ook http://www.oogfonds.nl

Oogfonds
Churchilllaan 11, 16e etage,
3527 GV Utrecht
Tel.: 030 29 66 999
E-mail: mijnogen@oogfonds.nl
Website: https://www.oogfonds.nl
Facebook: https://www.facebook.com/oogfonds/
Instagram: https://www.instagram.com/oogfonds/
Twitter: https://twitter.com/Oogfonds
Youtube: https://www.youtube.com/user/Oogfonds/videos
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stichting-oogfonds-nederland

Oogvereniging

De Oogvereniging is er voor iedereen met een oogaandoening, visuele beperking of doofblindheid.

Postadres:
Postbus 2344
3500GH Utrecht
Bezoekadres:
Piet van Dommelenhuis
Churchilllaan 11 – 2e etage
3527GV Utrecht
Ooglijn: (030)294 54 44
E-mail Ooglijn: ooglijn@oogvereniging.nl
Algemeen nummer Oogvereniging: (030)299 28 78
E-mail Oogvereniging: info@oogvereniging.nl
Website: http://www.oogvereniging.nl/
Twitter: https://twitter.com/oogvereniging
Facebook: https://www.facebook.com/Oogvereniging

Projecten Stichting Oogfonds Nederland

Het Oogfonds Nederland geeft financiële steun aan projecten voor blinden en slechtzienden. Om hun situatie te verbeteren, werft het fonds gelden en ontvangt het giften en donaties. Het Oogfonds geeft subsidies aan projecten op verschillende terreinen. Deze projecten zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden:

Praktische hulp en advies

Door het bieden van praktische hulp en advies kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig functioneren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van hulpmiddelen en lectuurvoorziening maar ook aan het mogelijk maken van sport, cultuur en recreatie of de financiering van een landelijke hulplijn waar blinden en slechtzienden en hun familie terecht kunnen met vragen waar zij tegen aan lopen.

Voorlichting

Voorlichting is noodzakelijk om verschillende redenen. Voorlichting aan het publiek heeft een preventief karakter. Bij veel oogaandoeningen kan zichtverlies afgeremd of stilgezet worden mits men er tijdig bij is. De mensen die een visuele handicap hebben vormen tevens een belangrijke doelgroep als het gaat om voorlichting. Welke instanties zijn er allemaal, op welke manier en met welke hulpmiddelen kan een visueel gehandicapt iemand toch zelfstandig blijven functioneren, etc. Maar ook richting bedrijven en instanties is voorlichting van belang. Hoe zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat blinde en slechtziende mensen ‘toegang’ hebben tot hun producten en diensten?

Wetenschappelijk onderzoek

We geven structureel steun aan onderzoek naar het voorkomen en genezen van oogaandoeningen. Dat is de enige manier om de enorme groei af te remmen of misschien zelfs te stoppen.

Lobby / belangenbehartiging

Lobby lijkt voor veel mensen ver weg en niet effectief. Toch financiert Stichting Oogfonds Nederland doorlopend lobby op Nationaal en Europees niveau. Een concreet voorbeeld is de verplichting medicijnbijsluiters ook in braille aan te bieden en de tastbare herkenningselementen van de euromunten zijn als gevolg van lobby tot stand gekomen. Maar ook onderwijs, de arbeidsmarkt, literatuurvoorziening en bankverkeer zijn speerpunten in de Europese lobby voor blinden en slechtzienden.

Stichting Oogfonds Nederland
Catharijnesingel 40
3511 GC Utrecht
Postbus 2086
3500 GB Utrecht
Tel.: (030)254 57 11
Fax: (030)251 82 80
E-mail: info@oogfonds.nl
Informatieve website: http://www.oogfonds.nl
Website van de Nationale Oogcollecte: http://www.collecteeronline.nl

VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. http://coalitievoorinclusie.nl/

E-mail: info@coalitievoorinclusie.nl
Website: http://coalitievoorinclusie.nl/
Twitter: https://twitter.com/cvinclusie
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/1946906

VN-vertelpunt

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH) geratificeerd. Dit betekent dat de overheid en het bedrijfsleven er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Maar in de praktijk lopen mensen met een beperking nog steeds tegen belemmeringen aan. Zo zijn veel treinstations niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel, worden hulphonden soms geweigerd in restaurants en zijn filmpjes op websites en social media vaak niet ondertiteld voor doven en slechthorenden.

Met het VN-vertelpunt willen wij hier verandering in brengen. Samen met 150 VN-ambassadeurs met en zonder beperking willen we online (via onze website, Facebook en Twitter) en offline concrete ervaringen verzamelen over de praktijk van het VN-verdrag. Deze verhalen gebruiken we als basis voor het ontwikkelen van een Lokale Inclusie Agenda. Met jouw ervaring kun je dus echt het verschil maken in jouw gemeente!

Daarnaast vormen de verhalen input voor de zogeheten ‘schaduwrapportage’ aan de VN in 2018.

VN-vertelpunt
E-mail: info@coalitievoorinclusie.nl
Website: http://coalitievoorinclusie.nl/

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2023 – 20:39