NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen

Accessibility.nl

Stichting Accessibility deelt haar kennis en geeft advies over digitaal toegankelijke websites en apps. Ze helpt professionals en bedrijven bij de ontwikkeling en het beheer van digitaal toegankelijke producten en diensten. Ook helpt en adviseert Accessibility bedrijven over fysieke en sociale toegankelijkheid.

Als sociale onderneming met een ANBI-status zet Accessibility haar diensten, expertise en netwerk in. Haar verdiensten vloeien terug in de organisatie, in research en development, zodat ze haar missie kan blijven voortzetten: een inclusieve samenleving waarin alle mensen met of zonder beperking gelijkwaardig participeren.

Stichting Accessibility
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Tel.: (030)239 82 70
Fax; (030)239 82 38
E-mail: info@accessibility.nl
Website: http://www.accessibility.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/accessibilitynl/

Adviespunt Zorgbelang

U kunt bij het Adviespunt Zorgbelang terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. We geven informatie, advies en ondersteuning.
Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen?  Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Onze medewerkers kennen de zorg in uw regio en zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers.

Telefoonnummer:
0900 – 243 70 70: cliëntondersteuning gezondheidszorg (10 cent per minuut)
0900 – 243 81 81: cliëntondersteuning langdurige zorg (normaal gesprekstarief)
088 – 555 1000: vertrouwenspersoon jeugdhulp (normaal gesprekstarief)
Website: http://www.adviespuntzorgbelang.nl

Belastingstelefoon

Telefoonlijn van de Belastingdienst voor vragen over belastingen.
Tel.: (0800)05 43
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 20.00 uur en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Website: http://www.belastingdienst.nl

Bijsluiterlijn

Gratis telefoonservice waar u de bijsluiters kunt beluisteren die worden geleverd door Glaxo, Smith Kline.
Tel.: (0800)15 53
Website: http://www.gsk.nl

Erfocentrum

Het Erfocentrum is het Informatiecentrum Erfelijkheid. Wij geven publieksvoorlichting over erfelijkheid, erfelijke ziektes en erfelijkheid en kinderwens. Dit doen we via websites, films en brochures. Via onze Erfomail beantwoorden we individuele vragen.

Nationaal informatiecentrum erfelijkheid

Erfocentrum
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
T  033-3032110 (alg.)
E-mail: erfolijn@erfocentrum.nl
Website: https://erfelijkheid.nl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/erfocentrum/
Instagram: @wijzeroverjedna

Geneesmiddelen-infolijn

Op apotheek.nl is allerlei informatie over aandoeningen en medicijngebruik te vinden. Ook kun je via een webformulier vragen stellen aan  een apotheker.
Website: http://www.apotheek.nl

Kiesbeter.nl

Goede zorg met kiesBeter.nl – KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Deze informatie kan op kiesBeter.nl staan maar we verwijzen ook naar andere websites.

Wat is goede zorg?

KiesBeter.nl leidt u naar informatie over aandoeningen en over de behandeling daarvan. Daarvoor maakt kiesBeter.nl gebruik van informatie van bijvoorbeeld zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. In een aantal gevallen hebben patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in een kwaliteitsstandaard vastgelegd wat goede zorg is. Als er een kwaliteitsstandaard is, staat dit vermeld.

Waar vind ik goede zorg?

U vindt op kiesBeter.nl ook informatie over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg- en kraamzorgorganisaties. Dit noemen we kwaliteitsgegevens. Deze vertellen u hoe goed de zorg is op een bepaalde locatie of onderdeel van een zorginstelling.

Website: https://www.kiesbeter.nl

Nationale Oogbeurs

Jaarlijkse beurs voor visueel gehandicapten waar leveranciers, opleidingscentra en hulpverleners hun producten en diensten presenteren.

Beursorganisatie: Ben de Wild Productions B.V.
Informatie: http://www.oogbeurs.nl

Ooglijn

De Oogvereniging is er voor iedereen met een oogaandoening, visuele beperking of doofblindheid.

Postadres:
Postbus 2344
3500GH Utrecht
Bezoekadres:
Piet van Dommelenhuis
Churchilllaan 11 – 2e etage
3527GV Utrecht
Ooglijn: (030)294 54 44
E-mail Ooglijn: ooglijn@oogvereniging.nl
Algemeen nummer Oogvereniging: (030)299 28 78
E-mail Oogvereniging: info@oogvereniging.nl
Website: http://www.oogvereniging.nl/
Twitter: https://twitter.com/oogvereniging
Facebook: https://www.facebook.com/Oogvereniging/

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen

Wat is de SKGZ?

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is daarnaast een kenniscentrum op het gebied van Zorgverzekeringen. Alle zorgverzekeraars in Nederlands zijn aangesloten bij de SKGZ.

Ombudsman Zorgverzekeringen

U kunt klachten over de basis- en aanvullende verzekering kunt u indienen bij de SKGZ. Dien altijd eerst schriftelijk uw klacht in bij uw zorgverzekeraar. Komt er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. R.P. van Marwijk Kooy. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Is er geen oplossing gevonden? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen stappen. Deze commissie neemt een besluit waar u en uw zorgverzekeraar zich aan moeten houden. Dit heet een bindend advies. Voor de behandeling van uw zaak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen wordt een entreegeld van € 37,- gevraagd. U ontvangt dit bedrag terug wanneer u in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie bestaat uit:

prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter)
mr. drs. P.J.J. Vonk
mr. drs. Hanneke Strens-Meulemeester

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen
Postadres:
Postbus 291
3700 AG Zeist
Bezoekadres:
Sparrenheuvel 16
3708 JE Zeist
Tel.: (088)900 69 00
Fax: (088)900 69 06
E-mail: info@skgz.nl
Website: http://www.skgz.nl

Stichting Mi ta stimabo

Doelstellingen:

* Informatie verzamelen en doorgeven aan mensen met een visuele beperking en hun ouders
* Belangen behartigen voor mensen met een visuele beperking en indien gewenst hun ouders.
* Onderlinge contacten tot stand brengen zodat er lotgenotencontact tot stand kan komen, om ervaringen uit te wisselen.
* Integratie in de samenleving bewerkstelligen voor onderwijs en arbeid.
* Opkomen voor de rechten van het kind/volwassen met een visuele beperking.
* Goede beeldvorming over de mogelijkheden/noodzakelijke ondersteuning bewerkstelligen.

Onze kenmerken zijn:

* Bruggen bouwen naar partners binnen dit werkveld met onze beperkte middelen, maar op innerlijke kracht, integriteit, respect, vertrouwen, empathie, mogelijkheden, samenwerken, delen is vermenigvuldigen,
* Mensen met elkaar verbinden, en elkaar versterken en empowerment op te bouwen zodat men zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren.
* Korte lijnen en onafhankelijk kunnen functioneren en zoeken naar oplossingen van de ontstane knelpunten.

Vincent van Goghstraat 6
5121 CL Rijen
Tel.: (0161)23 02 05
E-mail: mitastimabo@planet.nl
Website: http://www.mitastimabo.nl

Verbond van Verzekeraars

Verbond van verzekeraars dat objectieve informatie geeft over diverse vormen van verzekeringen ook met betrekking tot een visuele beperking.

Verbond van Verzekeraars
Bezoekadres:
Bordewijklaan 2
Mariahoeve – Den Haag
Postadres:
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Tel.: (070)333 85 00
Tel.: (070)333 87 77
E-mail: info@verzekeraars.nl
Website: http://www.verzekeraars.nl

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen commercieel belang. Wij beschrijven meer dan 675 hulpmiddelen en geven 120 ergotherapeutische tips bij handig om te doen. U kunt zoeken op naam, via activiteiten of via uw situatie zoals: slechtziend of blind en doofblindheid. Er is een speciale samenwerking met organisaties rondom beperkingen in horen én zien.

Postadres
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Tel.: (030)789 23 00
Fax: (030)789 25 99
E-mail: hulpmiddelenwijzer@vilans.nl
Website: https://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Zorgbelang

In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

E-mailadres: info@zorgbelang-nederland.nl
Website: http://www.zorgbelang-nederland.nl

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 20:43