NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap

Inhoudsopgave

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG)

Het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke en zintuiglijke beperking, chronisch zieken en mensen met een (licht) verstandelijke en psychische beperking. Het APCG wil voor hen een volledig gelijkwaardige en maatschappelijk participatie. Het APCG doet dit door het (gemeentelijk) beleid te beïnvloeden zodat er mogelijkheden worden geschapen en belemmeringen worden weggenomen.

APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten)
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Tel.: (026)389 44 88
E-mail: info@apcg.nl
Website: http://www.apcg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/APCG026

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG)

Breda Gelijk is een organisatie die gelijkwaardigheid, erbij horen en meedoen bevordert op basis van kennis en ervaring van mensen met beperkingen.

De organisatie Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers. Wij willen onze stad inclusief maken. Daarmee bedoelen we dat iedereen gelijk is, erbij hoort en mee kan doen.

In het logo van Breda Gelijk zie je de kruizen uit het stadslogo van Breda. Maar ze zien er anders uit: ze zijn plat, toegankelijk, gelijk. Breda Gelijk wil dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen in een rolstoel en voor slechtziende mensen. En ook voor dove mensen en mensen die duidelijke uitleg nodig hebben.

Breda Gelijk is actief in het hier en nu. Als we weten hoe zaken beter geregeld kunnen worden, gaan we gelijk aan de slag. We benoemen wat nog niet goed gaat, en zoeken samen met anderen naar de beste oplossing.

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
GSM: (06)199 993 85
E-mail: handicapbreda@gmail.com
Website: https://www.breda-gelijk.nl/bredagelijk/
Facebook: https://www.facebook.com/bcg.breda.7/info/

Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en/ of chronische ziekte.
Zij behartigt de belangen collectieve belangen van de bij haar aangesloten lidorganisaties.
Tevens komt de FGL op voor de collectieve belangen van alle mensen met een chronische ziekte of een handicap in Limburg.

Het belangrijkste doel van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg(FGL) is: Streven naar een volledige integratie van mensen met beperkingen in de samenleving.

Missie

Volwaardig burgerschap voor iedereen

Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg
Postbus 5185
6130 PD Sittard
Tel.: (046)420 81 51
E-mail: bureau@fgl-limburg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/FederatieGehandicaptenorganisatiesLimburg

Gehandicapten Platform Aalburg

Lokale belangenbehartiging voor mensen met een handicap in de Gemeente Aalburg.

Bulkstraat 5
4265 HP Genderen
Tel. (0416)35 34 24
E-mail: gpaalburg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/GehandicaptenPlatformAalburg

Gehandicapten Platform Best

De doelstelling van het platform is het behartigen van de collectieve belangen van inwoners van Best met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking.

Nazarethstraat 173 (in Best Wijzer)
5683 AK Best
Telefoonnummer: +49 9851 296
Website: http://www.gpbest.nl
Facebook: https://www.facebook.com/www.gpbest.nl/

Gehandicapten Vereniging Roermond

Wij behartiggen de belangen van minder valide mensen en organiseren diverse activiteiten

E-mail: gv.roermond@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicapten-Vereniging-Roermond-476715165725130

Gemiva-SVG Groep

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Kinderen en volwassenen met een handicap (én de mensen in hun omgeving) kunnen bij de Gemiva-SVG Groep terecht voor ondersteuning op alle levensterreinen. Wij ondersteunen hen in hun eigen woonomgeving, op school, op hun werk of in onze locaties.

De kwaliteit van leven van onze cliënten stellen wij centraal. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij zo veel mogelijk zelf bepalen wat ze willen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar zo veel mogelijk op in. Daardoor ontstaan ook steeds nieuwe vormen van ondersteuning.

Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1a
2803 HG Gouda
Tel.: (0182)57 58 00
Postbus 604 2800 AP
E-mail: info@gemiva-svg.nl
Website: https://www.gemiva-svg.nl/

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking – GAB

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking komt op voor de belangen van mensen met een beperking in Gouda.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) is een onafhankelijke adviesraad van ervaringsdeskundigen uit Gouda. De adviesraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diverse groepen mensen met beperkingen/handicaps in Gouda, zoals mensen met een lichamelijke beperking (bijv. rollator en rolstoelgebonden mensen), mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een chronische ziekte.

De GAB komt op voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Gouda.

Algemene gegevens

Onderwerpen waar de GAB zich onder meer mee bezig houdt zijn de Wmo, toegankelijkheid, vervoer en wonen. De GAB let daarbij vooral op Eigen Regie, kwaliteit, keuzevrijheid, maatwerk, en financiële gevolgen voor mensen met een beperking.

Missie

Het realiseren van volwaardig burgerschap van inwoners van Gouda met een beperking door het bieden van gelijke kansen en mogelijkheden.

Advies over de toegankelijkheid van het Groenhovenbad.

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking – GAB
Telefoonnummer: +31 6 29048617
E-mailadres: GABGouda@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Goudse-Adviesraad-voor-mensen-met-een-Beperking-GAB-364965256894723/

Handjehelpen

Handjehelpen zorgt voor passende koppelingen tussen mensen met een beperking en vrijwilligers, die maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

Handjehelpen bestaat 40 jaar en is een professionele organisatie met 27 medewerkers. In 2017 werd 140.000 uur vrijwillige zorg geleverd door vrijwilligers en stagiairs in de regio Utrecht.

Handjehelpen biedt praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte én hun mantelzorgers.

De hulp wordt één op één gegeven, meestal in de thuissituatie. Om voor hulp in aanmerking te komen, is geen indicatie of verwijzing nodig. Een hulpvraag wordt alleen aangenomen als de hulpvrager er zelf achter staat. Het streven is de vrijwilliger en de hulpvrager voor een langere periode aan elkaar te koppelen.

Handjehelpen werkt met een relatief jong vrijwilligersbestand. Eenderde deel is jonger dan 25 jaar en tweederde is jonger dan 40 jaar. Jonge vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie. Immers, ook zestig procent van onze hulpvragers is jonger dan 25 jaar. Ook vervullen elk schooljaar een fors aantal HBO-studenten hun stage bij Handjehelpen. Alle vrijwilligers en stagiaires worden bij hun werkzaamheden professioneel begeleid.

Voorbeelden van hulp: overname van de zorg, (pedagogische) speelhulp, logeerhulp, samen er op uit, hulp bij vrijetijdsbesteding, gezelschap, versterken sociaal netwerk en het bieden van een luisterend oor.

Missie

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig.

Handjehelpen
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht (stad)
Tel.: (030)263 29 50
E-mail: info@handjehelpen.nl
Website: http://www.handjehelpen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Handjehelpen/

Ieder(in)

Collectieve belangenbehartiging en biedt ondersteuning en service aan de lidorganisaties.

Ieder(in) is een fusie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.

* Bezoekadres
Churchilllaan 11
Piet van Dommelenhuis
1ste etage
3527 GV Utrecht (Kanaleneiland, zuid-west)
* Postadres
Postbus 169
3500 AD Utrecht
(Tekst)tel.: (030)291 66 00
E-mail: post@iederin.nl
Website: http://www.iederin.nl

Kennisplein Gehandicaptensector

Dé plek waar begeleiders en andere zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg elkaar ontmoeten en gratis kennis vinden én delen. Het Kennisplein Gehandicaptensector is een samenwerking van MEE NL, VGN, Vilans en ZonMw

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben ook een visuele beperking. Blindheid is volgens de WHO-definitie (Wereldgezondheidsorganisatie) een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20, of minder dan 1/10, gecombineerd met een sterk beperkt gezichtsveld. In Nederland gebruiken we hiervoor ook wel de term ‘maatschappelijk blind’. Is iemand niet blind volgens de hiervoor genoemde definitie en ziet hij/zij minder dan 1/3, dan is diegene slechtziend.

Voor vragen en op- of aanmerkingen kun je contact opnemen met de eindredacteuren:

Kennisplein Gehandicaptensector
Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
030-789 23 00
E-mail: info@kennispleingehandicaptensector.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kennispleingehandicaptensector
Twitter-kanaal: http://www.twitter.com/pleinpraat
LinkedIn-groep: http://www.linkedin.com/groups/1789510
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCM-yOVOoXps-VtP9DlNIuLA
Instagram: https://www.instagram.com/kpgehandicaptensector/

Kindmethandicap

Op de website http://www.kindmethandicap.nl vindt u tips voor ouders met een kind met een (meervoudige) beperking.

E-mail: info@kindmethandicap.nl
Website: http://www.kindmethandicap.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Kindmethandicap-585093108210490/

Leefwijzer

Leefwijzer is de grootste internet community over het leven met een handicap of chronische ziekte in Nederland en België.

Internet commmunity van, voor en door mensen met een beperking of chronische ziekte.

Leefwijzer is de grootste internet community over het leven met een handicap of chronische ziekte in Nederland en België. De meest uiteenlopende onderwerpen komen voor in het dagelijkse nieuws, via forumberichten en in blogs geschreven door en voor gehandicapten en chronisch zieken.

Je bent van harte welkom op Leefwijzer als je (meervoudig) gehandicapt of (meervoudig) chronisch ziek bent, maar ook als lichamelijk beperkte of kerngezonde mens! We nodigen je uit deel te nemen aan de discussies die we voeren over de maatschappij, de politiek en het leven van alledag en bij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen over de mogelijkheden van een leven met een handicap of chronische ziekte.

Leefwijzer.nl is een website van de Stichting Leefwijzer. Onze doelstelling is een online community aan te bieden aan alle chronisch zieken en gehandicapten in Nederland en België. Om deze doelstelling zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken zijn inkomsten nodig. Het onderhoud en het vullen van de website is een tijdrovende en kostbare klus. Om die reden worden selectief adverteerders en advertenties toegelaten. Daarbij streven we er naar dat advertenties voor onze bezoeker een meerwaarde hebben. Pop-ups e.d. proberen we zo veel mogelijk te voorkomen.

Missie

Onze doelstelling is een online community aan te bieden aan alle chronisch zieken en gehandicapten in Nederland en België.

Leefwijzer
Tel.: (032)021 86 76
E-mail: https://www.leefwijzer.nl/contact/
Website: https://www.leefwijzer.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Leefwijzer

Leven met een beperking. (handicap, chronisch ziek)

Een pagina voor mensen die moeten leven met een beperking of mensen die te maken hebben met iemand die een beperking heeft. Samen wil ik vragen om meer begrip in deze maatschappij.

Deze pagina is opgericht door Alan Davis. Z’n hele leven heeft hij al een visuele beperking waar hij mee om heeft moeten leren gaan. Daarbij heeft hij 1995 een ernstig brommerongeluk gehad waar hij een ernstig buiktrauma aan over heeft gehouden en dat weer over is gegaan in een chronische darmstoornis genaamd Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) In augustus 2011 heeft hij te horen gekregen dat hij lymfklierkanker had. Gelukkig is hij inmiddels al weer aan de genezende hand. Door deze handicap en ziektes heeft hij het nodige achter de rug gehad en heeft hij daardoor ook al het nodige mee gemaakt. Sinds een jaar is Alan actief als vrijwilliger bij de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging omdat hij de mensen graag een handje wil helpen.

Door zijn handicap en zijn beperkingen heeft Alan al het nodige meegemaakt in zijn leven. Vele keren heeft Alan geprobeerd om aan het werk te gaan en vele keren is dat getracht met hulp van gemeente en instanties. Helaas hebben al deze pogingen tot niets geleid en dat heeft met name te maken door het grote onbegrip wat de mensen van instanties hebben. Niet alleen bij instanties heerst er veel onbegrip, ook onder de gewone mensen onder ons heerst er veel onbegrip. Doordat onbegrip hebben mensen al gauw een eigen conclusie getrokken of heeft men al gauw een oordeel klaar staan. Men kan of wil niet verder kijken dan de buitenkant van een persoon die met een beperking moet leven. Ook hulpverleners die voor mensen met een beperking moeten zorgen, komen een hoop onbegrip tegen van de mensen. Jammer genoeg moeten vele mensen eerst het een en ander hebben meegemaakt voordat men daadwerkelijk gaat inzien waar het werkelijk om draait.

Leven Met Een Beperking is geen organisatie, maar het is een kreet die mensen binnen deze maatschappij duidelijk wil maken dat er mensen zijn die met een beperking moet leven en dat er mensen zijn die voor ze moeten zorgen. Dat geen enkel mens ooit ook nog gevraagd heeft om met een beperking te moeten leven. Met Leven Met Een Beperking wil Alan proberen om het tei te keren door het onbegrip om te zetten in begrip en mensen te laten beseffen dat we deze mensen ten alle tijden in hun waarden moeten laten. Ook zou het mooi zijn als mensen met de tijd gaan beseffen dat we samen voor de zorg van mensen met een beperking moeten zorgen en dat de we de kosten voor zorg samen dragen.

Leven met een beperking. (handicap, chronisch ziek)
E-mail: info@alandavis.nl
Facebook: https://www.facebook.com/levendmetbeperking/

Maastricht voor Iedereen

Maastricht voor Iedereen is een initiatief van de Lokale Coalitie voor Inclusie waarbij we de mening van mensen met een beperking, wonend in Maastricht, in kaart brengen.

Dat heeft te maken met de invoering van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, daarover vind je op de website meer informatie.

We doen dit door deelnemers vragenlijsten in te laten vullen. Ondertussen gaan wij aan de slag om te verbeteren wat zij belangrijk vinden.

Er zijn verschillende onderwerpen waar we vragen over stellen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden op de website. Een keer in de drie maanden vul je dan de lijst in via deze website of op papier. Wat jij het fijnste vindt! Wil je meer informatie? Of je aanmelden? Ga dan naar http://www.maastrichtvooriedereen.nl/

Maastricht voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Het Gehandicapte Kind en het Johanna Kinderfonds.

E-mail: info@maastrichtvooriedereen.nl.
Website: http://www.maastrichtvooriedereen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/maastrichtvooriedereen/

MEE, Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE, Ondersteuning bij leven met een beperking

* Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet ‘normaal’ ontwikkelt weet ik het even niet meer.
* Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis. Wie helpt mij bij het aanvragen van een traplift?
* Ik wil graag op mezelf wonen, hoe pak ik dat aan? Sinds ik langdurig ziek ben, raak ik verdwaald in een wirwar van regels en instanties. Wie wijst mij de weg?

Komt er van alles op u af? Ondervindt u problemen door uw beperking of chronische ziekte? Moet u een indicatie aanvragen, maar u weet niet hoe? Heeft u het gevoel dat uw kind anders is, maar weet u niet precies waarom?

MEE beantwoordt uw vragen, herkent uw zorgen en helpt u bij het vinden van oplossingen.

Wat komt u allemaal tegen

Of het nu gaat om opvoeding, school, werk, wonen, geldzaken, vrienden of vrije tijd: u moet altijd keuzes maken. Keuzes die vragen met zich mee kunnen brengen. Soms weet u precies wat u wilt, bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een rolstoel. Vaak is het wat ingewikkelder. Het gaat bijvoorbeeld niet helemaal lekker op school of op uw werk en u weet niet precies waardoor dat komt. Of u heeft behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding.

Wanneer gaat u naar MEE

Kinderen of volwassenen met een beperking of chronische ziekte willen en kunnen vaak zelfstandig meedoen in onze maatschappij. Maar er zijn momenten in het leven dat het even niet lukt. Als u bijvoorbeeld:
* het gevoel heeft dat u niet weet waar u hulp kunt krijgen;
* vaak alleen thuis zit, terwijl u dat eigenlijk niet leuk vindt;
* thuis geen overzicht meer heeft van alle post en rekeningen die binnenkomen.

Aarzel niet en kom eens langs bij MEE. Onze consulenten begrijpen waar u mee zit en wat u bedoelt. Zij gaan met u in gesprek en samen krijgt u duidelijk wat precies uw vraag of probleem is. En u zoekt ook sámen met de consulent naar antwoorden.

Tijdelijk

Wij geven u informatie en advies, waarna u zelf weer verder kunt. Dat is namelijk ons doel: zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk mee kunt doen in onze maatschappij. Lukt dat niet helemaal, dan zoeken we samen met u naar de ondersteuning die u nodig heeft. Onze belangrijkste regel daarbij is: dat wij niet zeggen wat u moet doen, maar wat u kúnt doen. U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft. U maakt de keuzes, maar u kunt daarbij wel rekenen op onze steun.

Cursussen en groepen

Misschien zit u ergens mee en denkt u dat u de enige bent met dat probleem. Door met anderen te praten, merkt u dat dat vaak niet zo is. Meestal helpt dat en is het prettig om ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeden, vriendschappen, relaties en seksualiteit, of over het omgaan met uw beperking. Het kan ook zijn dat u gewoon iets wilt leren: hoe ga ik met geld om, hoe leg ik contacten, hoe zeg ik op een nette manier dat ik iets wel of niet wil? Bij MEE kan dat. U vindt ons in heel Nederland, dus ook bij u in de buurt. Vraag gerust eens wat er allemaal mogelijk is. Het kan zijn dat u een cursus of groep zoekt die er nog niet is. Komen er meer mensen met dezelfde vraag, dan organiseren we daar iets voor. Bij MEE kijken we naar wat ú wilt.

Gewoon meedoen

U las het al: we vinden het belangrijk dat mensen met een beperking gewoon meedoen. Daarom ondersteunen we ook andere organisaties in het opzetten van activiteiten. Denk daarbij aan sportverenigingen of vrijetijdsclubs die rekening houden met uw beperking.

Waar staat MEE?

MEE staat midden in de maatschappij. Net als u: zelfstandig en onafhankelijk. En net als u, staat MEE niet alleen. We kennen de mogelijkheden en kunnen u, wanneer langduriger hulp nodig is, helpen bij het vinden van de juiste instantie. We ondersteunen u daarbij, tot u naar tevredenheid bent geholpen.

Hoe komt u bij MEE?

Op werkdagen kunt u zo binnenlopen bij het kantoor van MEE bij u in de buurt. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. Er is een informatiepunt en er zit iemand klaar die uw eerste vragen beantwoordt. Woont u niet in de buurt, dan kunt u uiteraard ook bellen of mailen. U vindt de contactgegevens van de MEE in uw buurt op https://www.mee.nl/mee-locator

Deskundigheid

Door hun kennis van en ervaring met mensen met een beperking, kunnen onze consulenten u uitstekend ondersteunen. We kijken daarbij vooral naar uw mogelijkheden en niet alleen naar uw beperkingen!

Kosteloos

Aan ondersteuning door MEE zijn voor u geen kosten verbonden. Voor sommige cursussen kan het zijn dat u een kleine bijdrage moet betalen.

Denkt u dat MEE iets voor u kan doen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het kantoor bij u in de buurt. Dit vindt u op http://www.mee.nl of door te bellen met 0900 999 88 88 (lokaal tarief).

Adres van MEE NL, coöperatieve vereniging van MEE-organisaties.
* Postadres
Postbus 85271
3508 AG Utrecht
* Bezoekadres
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Tel.: (030)236 37 07
E-mail: info@mee.nl
Website: http://www.mee.nl
Twitter: @MEENL_
LinkedIn: MEE NL
Facebook: https://www.facebook.com/clientondersteuning/

MEE Amstel en Zaan

Kantoor Amsterdam
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
Tel.: (020)512 72 72
Fax: (020)512 72 73
E-mail: informatie@meeaz.nl
Website: http://www.meeaz.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Werkgebied: Amsterdam en Diemen
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel.
Purmerend, Waterland, Beemster, Edam-Volendam, Zeevang
Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

MEE Drenthe

Eemland 3
9405 KD Assen
Tel.: 0592 30 39 99
E-mail: info@meedrenthe.nl
Website: http://www.meedrenthe.nl

MEE Friesland

Ondersteuning bij leven met een beperking

Sixmastraat 66
8932 PA Leeuwarden
Tel.: (058)284 49 44
Fax: (058)280 06 96
E-mail: info@meefriesland.nl
Website: http://www.meefriesland.nl

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problematiek. We bieden ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: opvoeding & ontwikkeling / leren & werken / regelgeving & geldzaken / samenleven & wonen.

MEE Gelderse Poort
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
Openingstijden: werkdagen 9.00 – 17.00 uur
Tel.: (088)633 00 00
Fax: (088)633 00 16
Postadres
Postbus 31140
6503 CC Nijmegen
E-mail: info@meegeldersepoort.nl
Website: http://www.meegeldersepoort.nl
Twitter: @MEE_GP
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/1702037/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/MEE-Gelderse-Poort/311681872272370
YouTube: https://www.youtube.com/user/MEEGeldersePoort

MEE Groningen

Meedoen mogelijk maken
Centraal kantoor Groningen
Postbus 1346
9701 BH Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen
Tel.: (050)527 45 00
Fax: (050) 527 58 59
E-mail: mee@meegroningen.nl
Website: https://www.meegroningen.nl
Twitter: @meegroningen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mee-groningen/

MEE IJsseloevers

Dr. Klinkertweg 8
8025 BS Zwolle
Postbus 517
8000 AM Zwolle
Tel.: (088)633 0 633
E-mail: info@meeijsseloevers.nl
Website: http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/

MEE & de Wering NHN

Regiokantoor Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

Regiokantoor Kop van Noord-Holland
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Tel.: (088) – 0075 200
E-mail: info@meewering.nl
Website: https://www.meewering.nl/

Regiokantoor West-Friesland
Lepelaar 2
1628 CZ Hoorn
Tel.: (088) – 0075 140
E-mail: info@meewering.nl
Website: https://www.meewering.nl/

Regiokantoor Zuid-Kennemerland
Jan Sluyterslaan 11
2033 TM Haarlem
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

Regiokantoor IJmond
Laan van Assumburg 97
1962 TL Heemskerk
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

MEE Oost

Meedoen mogelijk maken

Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem
Postbus 517
8000AM  Zwolle
Tel.: (0314)34 42 24
E-mail: info@mee-oost.nl
Website: https://www.mee-oost.nl

Werkgebied MEE Oost
De gemeenten: Aalten, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Enschede, Oost Gelre, Hengelo, Haaksbergen, Hof van Twente, Lochem, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijnwaarden, Tubbergen, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.

MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, MEE Drechtsteden, MEE Midden-Holland en MEE Zuid-Hollandse Eilanden

* MEE Drechtsteden
Johan de wittstraat 40A
3311 KJ Dordrecht
Tel.: (078)750 89 00
E-mail: servicebureau@meeplus.nl
Website: http://www.meeplus.nl

* MEE Alblasserwaard
Vijfheerenlanden
Edisonweg 30 4207
HG Gorinchem
Tel.: (0183)69 16 00
E-mail: servicebureau@meeav.nl
Website: http://www.meeplus.nl

* MEE Zuid-Hollandse Eilanden
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
Tel.: (0181)33 35 07
E-mail: servicebureau@meezhe.nl
Website: http://www.meeplus.nl

* MEE Midden Holland
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Tel.: (0182)52 03 33
E-mail: servicebureau.mh@meeplus.nl
Website: http://www.meeplus.nl

MEE Rotterdam Rijnmond

Boompjes 554
3011 XZ Rotterdam
Tel.: (010)282 11 11 (infolijn op werkdagen van 9-17 uur)
E-mail: toegang@blijfmeedoen.nl
Website: http://www.blijfmeedoen.nl

MEE Twente

MEE Twente beëindigt haar dienstverlening
Op 1 januari 2015 komt na ruim 60 jaar een eind aan de cliëntondersteuning door MEE Twente. Vanaf dat moment zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vanaf 24 december om 16.00 uur beëindigen wij onze activiteiten voor cliënten.

Cliënten kunnen na 1 januari 2015 terecht bij het zorgloket van hun gemeente en vanaf die datum wordt de stichting MEE Twente ontbonden.

Gemeente Almelo (0546) – 54 11 11 gemeente@almelo.nl
Gemeente Borne (074) – 265 8500 wmo@borne.nl
Gemeente Dinkelland (0541) – 85 41 00, zorg@dinkelland.nl
Gemeente Enschede Zie website wijkcoaches: wijkcoaches@enschede.nl
Gemeente Haaksbergen (053) – 573 45 67 gemeente@haaksbergen.nl
Gemeente Hengelo (074) – 245 91 31 zorgloket@hengelo.nl
Gemeente Hof van Twente (0547) – 85 85 85 info@hofvantwente.nl
Gemeente Oldenzaal (0541) – 58 81 11 zorg@oldenzaal.nl
Gemeente Losser (053) – 53 77 400 zorgloket@losser.nl
Gemeente Tubbergen (0546) – 62 8000, zorg@tubbergen.nl
Gemeente Wierden / MEE IJsseloevers (088) – 633 0 633 info@meeijsseloevers.nl

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch ziek bent. MEE helpt u daarbij. We zijn er ook voor uw naasten. Voor vragen op alle leefgebieden, ongeacht leeftijd of zorgzwaarte. Altijd onafhankelijk. Samen kijken wij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. MEE maakt meedoen mogelijk.

Heeft u een Wlz-indicatie?

U kunt dan rechtstreeks een beroep doen op een cliëntondersteuner van MEE, jong en oud. Als u in een instelling woont, maar ook als u de zorg thuis krijgt. Ook als u familie of mantelzorger bent, kunt u bij MEE terecht. Uw belang staat voorop.

Heeft u andere vragen?

MEE kent de weg en helpt u graag. Uw vragen, uw mogelijkheden staan hierbij altijd centraal. Wij kijken wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van anderen. Kijkt u op onze website http://www.mee-ugv.nl waar u terecht kunt in uw gemeente.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
Pallas Athenedreef 10
3561 PE Utrecht
T 030 264 22 00
info@mee-ugv.nl
http://www.mee-ugv.nl

MEE Veluwe

Prins Willem- Alexanderlaan 301
7311 AW Apeldoorn
Postbus 517
8000 AM ZWOLLE
Tel.: (055)526 92 00
E-mail: info@meeveluwe.nl
Website: http://www.meeveluwe.nl

MEE West-Brabant

* MEE Breda
Heerbaan 100
4817 NL Breda
Postbus 3207
4800 DE Breda
Tel.: (076)522 30 90
Fax: (076)514 90 10
E-mail: info@meewestbrabant.nl
Website: http://www.meewestbrabant.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/282852/
Facebook: https://www.facebook.com/MEEWestBrabant
Twitter: https://twitter.com/MEEWestBrabant

MEE Zuid-Holland-Noord

Zichtenburglaan 260
2544 EB DEN HAAG
Postadres:
Postbus 43197, 2504
AD Den Haag
Telefoonnummer: 088 775 2000
E-mailadres: info@meezhn.nl

MEE Zuid-Limburg

* Locatie Oostelijk Zuid-LImburg
Frankenlaan 7
6419 BT Heerlen
Tel.: (088)010 22 22
Fax: (045)574 00 90
E-mail: info@meezuidlimburg.nl
Website: http://www.meezuidlimburg.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 12:30 en 13:30 tot 17 uur.

* Locatie Westelijke Mijnstreek
Burgemeester Coonenplein 2
6141 BG Limbricht
Tel.: (088)010 22 22
Fax: (046)458 43 86
E-mail: info@meezuidlimburg.nl
Website: http://www.meezuidlimburg.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 12:30 en 13:30 tot 17 uur.

* Locatie Maastricht-Heuvelland
Becanusstraat 13C 01
6216 BX Maastricht
Tel.: (088)010 22 22
Fax: (043)343 77 71
E-mail: info@meezuidlimburg.nl
Website: http://www.meezuidlimburg.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 12:30 en 13:30 tot 17 uur.

MEE Zuidoost Brabant

Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37, 5582 LA Waalre
Postadres: Postbus 44015, 5604 LA Eindhoven
Telefoon: 088 465 35 55
E-mail: MEE@meedemeentgroep.nl
Facebook: @MEEzuidoostbrabant.nl
Twitter: @MEEZOB
LinkedIn: MEE Zuidoost Brabant

MEE Noord en Midden Limburg

Drie Decembersingel 48c, 5921 AC Venlo
Postbus 983, 5900 AZ Venlo
T 077 396 15 15
F 077 396 15 16
http://www.mee-nml.nl

MEE Noordoost Brabant

Sint Teunislaan 3, 5231 BS ’s-Hertogenbosch
Postbus 221, 5201 AE ‘s-Hertogenbosch
T 0413 33 47 33
F 0413 33 47 27
http://www.mee-nob.nl

MEE regio ‘s-Hertogenbosch

Sint Teunislaan 3, 5231 BS ’s-Hertogenbosch
Postbus 221, 5201 AE ’s-Hertogenbosch
T 073 640 17 00
F 073 640 17 01
http://www.meedenbosch.nl

MEE regio Tilburg

Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg
T 013 542 41 00
F 013 542 10 60
http://www.meeregiotilburg.nl

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

En MIND Korrelatie doet meer:

 • Opvang na televisieprogramma’s
 • Beantwoorden vragen van collega-hulpverleners
 • Verzorgen telefonische en online opvang voor andere organisaties
 • Kenniscentrum voor de media

Telefoon: 0900-1450 op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur (gratis, afgezien van gebruikelijke belkosten)
E-mail: vraag@wijzijnmind.nl
Chat: http://www.mindkorrelatie.nl op werkdagen van 9.00 tot 20.30 uur
WhatsApp: 06-13 86 38 03 op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur

MIND Korrelatie is onderdeel van MIND.

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 422 01 00

Nationale Zorggids – Gehandicaptenzorg

De Nationale Zorggids biedt dagelijks het laatste nieuws en achtergronden over de gehandicaptenzorg!

E-mail: info@nationalezorggids.nl.
Website: http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicaptenzorg-217502508393793/info

Onbeperkt Haags

Onbeperkt Haags is het online platform voor en door Haagse jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte.

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
Tel.: (070)365 52 88
E-mail: onbeperkthaags@voorall.nl
Website: https://www.onbeperkthaags.nl
Facebook: https://www.facebook.com/onbeperkthaags
Instagram: https://www.instagram.com/onbeperkt_haags/

Scherpzicht MVO

Scherpzicht MVO verzorgt presentaties en workshops over het leven met een visuele beperking. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Producten

Wij hebben onze workshops en presentaties gecategoriseerd in thema’s. Deze thema’s bieden we aan als een gebundeld pakket. Elk pakket bestaat uit meerdere modules. Dit kunnen zowel theoretische als praktische modules zijn. Door de zorgvuldige samenstelling van de modules, bent u gegarandeerd van een optimale voorlichting.
U heeft keus uit een zevental pakketten. Dit zijn standaard thema’s waarin wij op inhoud van de modules enige flexibiliteit bieden, zodat het altijd aansluit op uw wensen. Wij geven u hieronder een overzicht van de beschikbare pakketten.

Bijna blind draaien

Kennis maken met het werk van een DJ. Het bijzondere van dit thema is dat onze professionele DJ een visuele beperking heeft. Maar ondanks zijn beperking is het geen belemmering om het werk van DJ te kunnen uitvoeren. Hij laat zien dat met wilskracht van alles mogelijk is.
Ook brengen wij de blindengeleidehond onder de aandacht.
Kortom: een leerzaam thema bordenvol praktijkervaringen.

De blindengeleidehond

In dit thema bespreken we de opleiding en het geweldige werk van de blindengeleidehond. Ook zetten wij dit af tegenover het gebruik van een stok.

Leven met een visuele beperking

Welke sporten beoefenen mensen met een visuele beperking? En welke hobby’s zijn het meest geschikt? Hoe is het sociale leven ingericht? En hoe zijn de reacties op straat?
Allemaal vragen waar wij in dit thema antwoord op geven. Maar er is veel meer te ontdekken over deze interessante beperking.

Mozaïekpakket

Stel uw eigen pakket samen met onze modules. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren.

Praktische ervaring

Wij kunnen nog zoveel vertellen over een visuele beperking, maar u begrijpt het pas echt goed als u het echt mag ervaren. In dit thema leggen wij vooral de nadruk op de zelfredzaamheid. Het pakket bestaat grotendeels uit praktijkopdrachten.

Totaalpakket

Het totaalpakket is een perfect thema als u meer te weten wil komen over het hebben van een visuele beperking. Wij kijken graag naar wat mogelijk is, en niet naar de onmogelijkheden. Met de theoretische onderwerpen in dit pakket proberen wij hier een inzicht in te geven.

Werken mogelijk

Het is zeker mogelijk om met een visuele beperking te werken. In dit thema willen wij graag aan de werkgever de voordelen voorleggen.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze pakketten of modules? Vraag via scherpzichtmvo@gmail.com een vrijblijvende offerte aan.

E-mail: scherpzichtmvo@gmail.com
Website: https://www.instagram.com/scherpzicht/
Facebook: https://www.facebook.com/scherpzicht

S.V.G.O. (stichting voorlichting gehandicapten ouders)

Info waar men wat aan heeft, zeker voor gehandicapten die ouders willen worden of al zijn. Ervaringen uitwisselen. Nu vooral, met de gang van zaken.

Ma-Zo: 12:00-21:00
E-mail: svgo@live.nl
Facebook: https://www.facebook.com/SVGO-stichting-voorlichting-gehandicapten-ouders-397975330216187

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking in de gemeente Leudal.

Missie

Stichting Gehandicapten Belangen zet zich in voor een gemeente waarin alle burgers mee kunnen doen. In een gemeente die toegankelijk is voor mensen met welke beperking dan ook, kan iedereen meedoen.

Toegankelijkheid gaat verder dan alleen drempels, het gaat ook om toegankelijke informatievoorziening, bejegening en meedenken.
Stichting Gehandicapten Belangen Leudal gaat voor een toegankelijk Leudal, voor iedereen.

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal
E-mail: gehandicaptenbelangenleudal@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Gehandicapten-Belangen-Leudal-626792674027811

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven staat voor collectieve belangenbehartiging van alle Eindhovenaren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen.

Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven
Tel.: 040 – 243 76 57
E-mail: info@stichtingpge.nl
Website: https://www.stichtingpge.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Platform-Gehandicaptenbeleid-Eindhoven-148517285296937

Stichting Gehandicaptenplatform Berkelland

De Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) is een burgerinitiatief dat opkomt voor de belangen van mensen met beperkingen in de gemeente Berkelland.

Stichting Gehandicapten Platform Berkelland
dhr.C.Dekker
Hofrichterstraat 1
7151 MC Eibergen
Tel.: 0545-473 571
E-mail: gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
Website: http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicaptenplatform-Berkelland-383267598444491/

Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen

De deelnemers van het platform zijn afvaardigingen van patiënten verenigingen, bonden en ervaringsdeskundigen.

Deze club overlegt met wethouders en verschillende afdelingen van de gemeente Hoogeveen, WMO-raad en andere partijen over alle zaken t.b.v. de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen
Voorzitter
werkgroep vervoer / pr Drentse Platforms
Mw. I.Vos
Kerkweg 5 te Pesse
Tel.: 0528-241477
E-mail: vos@platformhoogeveen.nl

Penningmeester
werkgroep toegankelijkheid
Dhr. L. Fieten
Het Haagje 174 te Hoogeveen
E-mail: fieten@platformhoogeveen.nl

Secretaris:
Zorgloket Hoogeveen
Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
Tel.: 0528-14 05 28
E-mail: info@hoogeveen.nl
Website: http://www.hoogeveen.nl

Openingstijden
Alle werkdagen van 9.00 – 16.00 uur.

Leverancier hulpmiddelen Hoogeveen MRS

MEYRA – NEDERLAND BV
Beukemaplein 8
Tel.: 0528-22 70 17
Spoed: 06-52065081
Storingen: 0800 – 235 6 39 72
BEL MEYRA
Website: http://www.platformhoogeveen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/PlatformHoogeveen/

Stichting Hulp Gehandicapten

Stichting Hulp Gehandicapten zet zich in voor het welzijn van de gehandicapten in Zuid-West Nederland

Heernisseweg 80
4461 PW Goes
Tel.: (0113)22 11 86
E-mail: info@shg-svg.nl
Website: http://www.shg-svg.nl
Youtube: https://www.youtube.com/user/shgsvg77
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingHulpGehandicapten

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen. Hierbij leveren we hoge kwaliteit en is het ons doel om flexibel in te spelen op de behoeftes in het onderwijs.

Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer
Postadres:
Postbus 778
2700 Zoetermeer
Tel.: (0800)321 22 33
Fax: (079)321 23 22
E-mail: info@kennisnet.nl
Website: https://www.kennisnet.nl/

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven staat voor collectieve belangenbehartiging van alle Eindhovenaren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen.

Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid
Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven
5612 HK Eindhoven
Tel.: (040)243 76 57
E-mail: info@stichtingpge.nl
Website: https://www.stichtingpge.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Platform-Gehandicaptenbeleid-Eindhoven-148517285296937

Stichting Zet

Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van toegankelijkheid, leefbaarheid, participatie en zelfredzaamheid. Ons advies richt zich op beleid, proces, projectaanpak en implementatie.

Zet is al jaren actief in het inventariseren en verbeteren van fysieke en sociale toegankelijkheid en het verstrekken van informatie hierover. We voeren toegankelijkheidschecks uit, adviseren organisaties over mogelijke aanpassingen en verzorgen trainingen in het omgaan met mensen met een beperking (Gastvrij Vervoer en Welkome Gasten). Ook kunnen wij zorgen voor vermelding van uw bedrijf op http://www.gewoonweg.nl, een website met betrouwbare toegankelijkheidsinformatie voor iedereen die er op uit wil. In principe vooral gevuld met informatie over Noord-Brabant (Nederland), maar inmiddels ook al bruikbaar in andere regio’s

Adres
* Bezoekadres:
Statenlaan 4
5042 RX Tilburg
* Postadres:
Postbus 271
5000 AG Tilburg
Tel.: (013)544 14 40
Fax: (013)544 06 05
E-mail: info@wijzijnzet.nl
Website: http://www.wijzijnzet.nl
Website: http://www.gewoonweg.nl

Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties

Het TOG komt op voor de belangen van mensen met een beperking in Tilburg

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is een vereniging waarbij 21 organisaties zijn aangesloten. Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een handicap in de gemeente Tilburg. Het werk wordt mogelijk gemaakt door een budgetsubsidie van de gemeente. Van het TOG wordt verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het door de gemeente gevoerd gehandicaptenbeleid. Dit is vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie.

Missie

Het TOG is een samenwerkingsverband van organisaties van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening. Centraal in alle activiteiten van het TOG staat het realiseren van een samenleving, waarin mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Het TOG werkt hieraan door collectieve belangenbehartiging vanuit ervaringsdeskundigheid en de ondersteuning van de lidorganisaties.

Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties
Bezoekadres:
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
Tel.: (013)468 61 65
E-mail: bureau@togtilburg.nl
Website: http://www.togtilburg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/togtilburg

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Oudlaan 4
3515GA Utrecht (stad)
Tel.: (030)273 93 00
E-mail: info@vgn.nl
Website: http://www.vgn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Vereniging-Gehandicaptenzorg-Nederland-VGN-260510047303228

Vilans & Expertisecentrum Xidis, ICT en Handicap

Voor vragen over het gebruik van ICT door mensen met een handicap kunt u terecht bij Vilans. Expertisecentrum Xidis, ICT en handicap bestaat niet meer als zelfstandige stichting. Informatie over ICT hulpmiddelen vind u in de Vilans hulpmiddelenwijzer. http://www.vindeenhulpmiddel.nl

Postadres
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Tel.: (030)789 23 00
Fax: (030)789 25 99
E-mail: info@vilans.nl
Website: http://www.vilans.nl

Voorall

Voorall werkt voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of met een chronische ziekte. Voor al díe mensen is zij een spreekbuis; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
Tel.: (070)365 52 88
E:mail: info@voorall.nl
Website: http://www.voorall.nl
Twitter: http://www.twitter.com/voorall
Facebook: http://www.facebook.com/voorall
Instagram: https://www.instagram.com/voorall_/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-HoGpNH2aHrpx6idMM82Gw
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/voorall-voor-hagenaars-met-een-beperking

Ook kunnen mensen zich via nieuwsflits@voorall.nl abonneren op onze tweewekelijkse digitale Voorall NieuwsFlits met allerlei weetjes en tips over leven met een beperking in Den Haag.

Hiernaast kunnen mensen zich naast de tweewekelijkse Nieuwsflits ook abonneren op onze Nieuwsbrief. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden door hun gegevens in te voeren op de volgende link: https://voorall.nl/index.php/aanmelden-nieuwsbrief.

Zichtbaar Veldhoven

Zichtbaar Veldhoven is een vereniging voor blinden en slechtzienden in Veldhoven en omstreken. Er is iedere maand een activiteit, bv. een lezing, een uitje of een wandeling.

E-mail: verenigingzichtbaar@gmail.com
Website: http://www.zichtbaarveldhoven.nl

Zoenen enzo

Website met seksuele voorlichting voor lichamelijk en visueel gehandicapte jongeren.
Tel.: (030)231 34 31
Website: https://sense.info/nl/veelgestelde-vragen#beperking-ziekte-en-seks

Zorginstituut Nederland

Coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als uitgangspunt dat de gezondheidszorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

* Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
* Postadres
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel.: (020)797 85 55
Fax: (020)797 85 00
E-mail: info@zin.nl
Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Zozijn

Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Het werkgebied van Zozijn ligt in Gelderland en Overijssel.

* Algemeen
– Bezoekadres:
Molenallee 50
7384 AN Wilp
– Postadres:
Postbus 10
7390 AA Twello
Tel.: 088-5753000
E-mail: info@zozijn.nl
Website: http://www.zozijn.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2022 – 20:19