NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap

Inhoudsopgave

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG)

Het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke en zintuiglijke beperking, chronisch zieken en mensen met een (licht) verstandelijke en psychische beperking. Het APCG wil voor hen een volledig gelijkwaardige en maatschappelijk participatie. Het APCG doet dit door het (gemeentelijk) beleid te beïnvloeden zodat er mogelijkheden worden geschapen en belemmeringen worden weggenomen.

APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten)
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Tel.: (026)389 44 88
E-mail: info@apcg.nl
Website: http://www.apcg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/APCG026

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG)

Breda Gelijk is een organisatie die gelijkwaardigheid, erbij horen en meedoen bevordert op basis van kennis en ervaring van mensen met beperkingen.

De organisatie Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers. Wij willen onze stad inclusief maken. Daarmee bedoelen we dat iedereen gelijk is, erbij hoort en mee kan doen.

In het logo van Breda Gelijk zie je de kruizen uit het stadslogo van Breda. Maar ze zien er anders uit: ze zijn plat, toegankelijk, gelijk. Breda Gelijk wil dat de stad toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen in een rolstoel en voor slechtziende mensen. En ook voor dove mensen en mensen die duidelijke uitleg nodig hebben.

Breda Gelijk is actief in het hier en nu. Als we weten hoe zaken beter geregeld kunnen worden, gaan we gelijk aan de slag. We benoemen wat nog niet goed gaat, en zoeken samen met anderen naar de beste oplossing.

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
GSM: (06)199 993 85
E-mail: handicapbreda@gmail.com
Website: https://www.breda-gelijk.nl/bredagelijk/
Facebook: https://www.facebook.com/bcg.breda.7/info/

Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg

De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en/ of chronische ziekte.
Zij behartigt de belangen collectieve belangen van de bij haar aangesloten lidorganisaties.
Tevens komt de FGL op voor de collectieve belangen van alle mensen met een chronische ziekte of een handicap in Limburg.

Het belangrijkste doel van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg(FGL) is: Streven naar een volledige integratie van mensen met beperkingen in de samenleving.

Missie

Volwaardig burgerschap voor iedereen

Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg
Postbus 5185
6130 PD Sittard
Tel.: (046)420 81 51
E-mail: bureau@fgl-limburg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/FederatieGehandicaptenorganisatiesLimburg

Gehandicapten Platform Aalburg

Lokale belangenbehartiging voor mensen met een handicap in de Gemeente Aalburg.

Bulkstraat 5
4265 HP Genderen
Tel. (0416)35 34 24
E-mail: gpaalburg@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/GehandicaptenPlatformAalburg

Gehandicapten Platform Best

De doelstelling van het platform is het behartigen van de collectieve belangen van inwoners van Best met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking.

Nazarethstraat 173 (in Best Wijzer)
5683 AK Best
Telefoonnummer: +49 9851 296
Website: http://www.gpbest.nl
Facebook: https://www.facebook.com/www.gpbest.nl/

Gehandicapten Vereniging Roermond

Wij behartiggen de belangen van minder valide mensen en organiseren diverse activiteiten

E-mail: gv.roermond@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicapten-Vereniging-Roermond-476715165725130

Gemiva-SVG Groep

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Kinderen en volwassenen met een handicap (én de mensen in hun omgeving) kunnen bij de Gemiva-SVG Groep terecht voor ondersteuning op alle levensterreinen. Wij ondersteunen hen in hun eigen woonomgeving, op school, op hun werk of in onze locaties.

De kwaliteit van leven van onze cliënten stellen wij centraal. Daarom vinden wij het belangrijk dat zij zo veel mogelijk zelf bepalen wat ze willen en hoe wij hen kunnen ondersteunen. Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar zo veel mogelijk op in. Daardoor ontstaan ook steeds nieuwe vormen van ondersteuning.

Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1a
2803 HG Gouda
Tel.: (0182)57 58 00
Postbus 604 2800 AP
E-mail: info@gemiva-svg.nl
Website: https://www.gemiva-svg.nl/

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking – GAB

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking komt op voor de belangen van mensen met een beperking in Gouda.

De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) is een onafhankelijke adviesraad van ervaringsdeskundigen uit Gouda. De adviesraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de diverse groepen mensen met beperkingen/handicaps in Gouda, zoals mensen met een lichamelijke beperking (bijv. rollator en rolstoelgebonden mensen), mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een chronische ziekte.

De GAB komt op voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Gouda.

Algemene gegevens

Onderwerpen waar de GAB zich onder meer mee bezig houdt zijn de Wmo, toegankelijkheid, vervoer en wonen. De GAB let daarbij vooral op Eigen Regie, kwaliteit, keuzevrijheid, maatwerk, en financiële gevolgen voor mensen met een beperking.

Missie

Het realiseren van volwaardig burgerschap van inwoners van Gouda met een beperking door het bieden van gelijke kansen en mogelijkheden.

Advies over de toegankelijkheid van het Groenhovenbad.

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking – GAB
Telefoonnummer: +31 6 29048617
E-mailadres: GABGouda@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Goudse-Adviesraad-voor-mensen-met-een-Beperking-GAB-364965256894723/

Handjehelpen

Handjehelpen zorgt voor passende koppelingen tussen mensen met een beperking en vrijwilligers, die maatschappelijke betrokkenheid willen omzetten in daden.

Handjehelpen bestaat 40 jaar en is een professionele organisatie met 27 medewerkers. In 2017 werd 140.000 uur vrijwillige zorg geleverd door vrijwilligers en stagiairs in de regio Utrecht.

Handjehelpen biedt praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte én hun mantelzorgers.

De hulp wordt één op één gegeven, meestal in de thuissituatie. Om voor hulp in aanmerking te komen, is geen indicatie of verwijzing nodig. Een hulpvraag wordt alleen aangenomen als de hulpvrager er zelf achter staat. Het streven is de vrijwilliger en de hulpvrager voor een langere periode aan elkaar te koppelen.

Handjehelpen werkt met een relatief jong vrijwilligersbestand. Eenderde deel is jonger dan 25 jaar en tweederde is jonger dan 40 jaar. Jonge vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie. Immers, ook zestig procent van onze hulpvragers is jonger dan 25 jaar. Ook vervullen elk schooljaar een fors aantal HBO-studenten hun stage bij Handjehelpen. Alle vrijwilligers en stagiaires worden bij hun werkzaamheden professioneel begeleid.

Voorbeelden van hulp: overname van de zorg, (pedagogische) speelhulp, logeerhulp, samen er op uit, hulp bij vrijetijdsbesteding, gezelschap, versterken sociaal netwerk en het bieden van een luisterend oor.

Missie

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig.

Handjehelpen
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht (stad)
Tel.: (030)263 29 50
E-mail: info@handjehelpen.nl
Website: http://www.handjehelpen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Handjehelpen/

Ieder(in)

Collectieve belangenbehartiging en biedt ondersteuning en service aan de lidorganisaties.

Ieder(in) is een fusie van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.

* Bezoekadres
Churchilllaan 11
Piet van Dommelenhuis
1ste etage
3527 GV Utrecht (Kanaleneiland, zuid-west)
* Postadres
Postbus 169
3500 AD Utrecht
(Tekst)tel.: (030)291 66 00
E-mail: post@iederin.nl
Website: http://www.iederin.nl

Inclusie voor iedereen

Inclusie voor iedereen: Hiermee willen we onbeperkt meedoen weer stappen dichterbij brengen. De site omvat een publicatie waarin het concept inclusie voor mensen met een beperking wordt uitgewerkt. Het praktijkdeel geeft informatie aan de hand van de thema’s wonen, werken, leren, vervoer en vrije tijd aan de hand van een levensreis. Deze informatie is te gebruiken is door mensen met een beperking en hun netwerk, kennisinstituten, beleidsmakers, bedrijven, het onderwijs, overheden en gemeenten, eigenlijk voor iedereen die zelf actief wil zijn of een bijdrage wil leveren aan een inclusieve samenleving.  Omdat een inclusieve samenleving voor iedereen beter is! Wij hopen dat er veel mensen geïnspireerd zullen worden en dat we met elkaar inclusie een stap verder brengen. Op het interactieve platform van de site kun je meedoen aan de ontwikkeling van de site met jouw ideeën en inzichten. Zo kunnen we de site dan actueel houden en verrijken met inzichten en kennis.

Inclusie voor iedereen
Postadres
Kalliope Consult
Rietveldlaan 9
3431 GD Nieuwegein
Martin Schuurman
E-mail: martinschuurman@ziggo.nl
Anke Visserman
E-mail: ankevisserman@gmail.com
Website: https://inclusievooriedereen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/inclusievooriedereen

Kennisplein Gehandicaptensector

Dé plek waar begeleiders en andere zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg elkaar ontmoeten en gratis kennis vinden én delen. Het Kennisplein Gehandicaptensector is een samenwerking van MEE NL, VGN, Vilans en ZonMw

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben ook een visuele beperking. Blindheid is volgens de WHO-definitie (Wereldgezondheidsorganisatie) een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20, of minder dan 1/10, gecombineerd met een sterk beperkt gezichtsveld. In Nederland gebruiken we hiervoor ook wel de term ‘maatschappelijk blind’. Is iemand niet blind volgens de hiervoor genoemde definitie en ziet hij/zij minder dan 1/3, dan is diegene slechtziend.

Voor vragen en op- of aanmerkingen kun je contact opnemen met de eindredacteuren:

Kennisplein Gehandicaptensector
Catharijnesingel 47
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
030-789 23 00
E-mail: info@kennispleingehandicaptensector.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kennispleingehandicaptensector
Twitter-kanaal: http://www.twitter.com/pleinpraat
LinkedIn-groep: http://www.linkedin.com/groups/1789510
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCM-yOVOoXps-VtP9DlNIuLA
Instagram: https://www.instagram.com/kpgehandicaptensector/

Kindmethandicap

Op de website http://www.kindmethandicap.nl vindt u tips voor ouders met een kind met een (meervoudige) beperking.

E-mail: info@kindmethandicap.nl
Website: https://www.kindmethandicap.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Kindmethandicap-585093108210490/

Leefwijzer

Leefwijzer is de grootste internet community over het leven met een handicap of chronische ziekte in Nederland en België.

Internet commmunity van, voor en door mensen met een beperking of chronische ziekte.

Leefwijzer is de grootste internet community over het leven met een handicap of chronische ziekte in Nederland en België. De meest uiteenlopende onderwerpen komen voor in het dagelijkse nieuws, via forumberichten en in blogs geschreven door en voor gehandicapten en chronisch zieken.

Je bent van harte welkom op Leefwijzer als je (meervoudig) gehandicapt of (meervoudig) chronisch ziek bent, maar ook als lichamelijk beperkte of kerngezonde mens! We nodigen je uit deel te nemen aan de discussies die we voeren over de maatschappij, de politiek en het leven van alledag en bij het uitwisselen van persoonlijke ervaringen over de mogelijkheden van een leven met een handicap of chronische ziekte.

Leefwijzer.nl is een website van de Stichting Leefwijzer. Onze doelstelling is een online community aan te bieden aan alle chronisch zieken en gehandicapten in Nederland en België. Om deze doelstelling zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken zijn inkomsten nodig. Het onderhoud en het vullen van de website is een tijdrovende en kostbare klus. Om die reden worden selectief adverteerders en advertenties toegelaten. Daarbij streven we er naar dat advertenties voor onze bezoeker een meerwaarde hebben. Pop-ups e.d. proberen we zo veel mogelijk te voorkomen.

Missie

Onze doelstelling is een online community aan te bieden aan alle chronisch zieken en gehandicapten in Nederland en België.

Leefwijzer
Tel.: (032)021 86 76
E-mail: https://www.leefwijzer.nl/contact/
Website: https://www.leefwijzer.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Leefwijzer

Leven met een beperking. (handicap, chronisch ziek)

Een pagina voor mensen die moeten leven met een beperking of mensen die te maken hebben met iemand die een beperking heeft. Samen wil ik vragen om meer begrip in deze maatschappij.

Deze pagina is opgericht door Alan Davis. Z’n hele leven heeft hij al een visuele beperking waar hij mee om heeft moeten leren gaan. Daarbij heeft hij 1995 een ernstig brommerongeluk gehad waar hij een ernstig buiktrauma aan over heeft gehouden en dat weer over is gegaan in een chronische darmstoornis genaamd Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) In augustus 2011 heeft hij te horen gekregen dat hij lymfklierkanker had. Gelukkig is hij inmiddels al weer aan de genezende hand. Door deze handicap en ziektes heeft hij het nodige achter de rug gehad en heeft hij daardoor ook al het nodige mee gemaakt. Sinds een jaar is Alan actief als vrijwilliger bij de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging omdat hij de mensen graag een handje wil helpen.

Door zijn handicap en zijn beperkingen heeft Alan al het nodige meegemaakt in zijn leven. Vele keren heeft Alan geprobeerd om aan het werk te gaan en vele keren is dat getracht met hulp van gemeente en instanties. Helaas hebben al deze pogingen tot niets geleid en dat heeft met name te maken door het grote onbegrip wat de mensen van instanties hebben. Niet alleen bij instanties heerst er veel onbegrip, ook onder de gewone mensen onder ons heerst er veel onbegrip. Doordat onbegrip hebben mensen al gauw een eigen conclusie getrokken of heeft men al gauw een oordeel klaar staan. Men kan of wil niet verder kijken dan de buitenkant van een persoon die met een beperking moet leven. Ook hulpverleners die voor mensen met een beperking moeten zorgen, komen een hoop onbegrip tegen van de mensen. Jammer genoeg moeten vele mensen eerst het een en ander hebben meegemaakt voordat men daadwerkelijk gaat inzien waar het werkelijk om draait.

Leven Met Een Beperking is geen organisatie, maar het is een kreet die mensen binnen deze maatschappij duidelijk wil maken dat er mensen zijn die met een beperking moet leven en dat er mensen zijn die voor ze moeten zorgen. Dat geen enkel mens ooit ook nog gevraagd heeft om met een beperking te moeten leven. Met Leven Met Een Beperking wil Alan proberen om het tei te keren door het onbegrip om te zetten in begrip en mensen te laten beseffen dat we deze mensen ten alle tijden in hun waarden moeten laten. Ook zou het mooi zijn als mensen met de tijd gaan beseffen dat we samen voor de zorg van mensen met een beperking moeten zorgen en dat de we de kosten voor zorg samen dragen.

Leven met een beperking. (handicap, chronisch ziek)
Facebook: https://www.facebook.com/levendmetbeperking/

Maastricht voor Iedereen

Maastricht voor Iedereen is een initiatief van de Lokale Coalitie voor Inclusie waarbij we de mening van mensen met een beperking, wonend in Maastricht, in kaart brengen.

Dat heeft te maken met de invoering van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, daarover vind je op de website meer informatie.

We doen dit door deelnemers vragenlijsten in te laten vullen. Ondertussen gaan wij aan de slag om te verbeteren wat zij belangrijk vinden.

Er zijn verschillende onderwerpen waar we vragen over stellen. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden op de website. Een keer in de drie maanden vul je dan de lijst in via deze website of op papier. Wat jij het fijnste vindt! Wil je meer informatie? Of je aanmelden? Ga dan naar http://www.maastrichtvooriedereen.nl/

Maastricht voor Iedereen wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Het Gehandicapte Kind en het Johanna Kinderfonds.

E-mail: info@maastrichtvooriedereen.nl.
Website: http://www.maastrichtvooriedereen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/maastrichtvooriedereen/

MEE cliëntondersteuning, Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE cliëntondersteuning, Ondersteuning bij leven met een beperking
* Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet ‘normaal’ ontwikkelt weet ik het even niet meer.
* Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis. Wie helpt mij bij het aanvragen van een traplift?
* Ik wil graag op mezelf wonen, hoe pak ik dat aan? Sinds ik langdurig ziek ben, raak ik verdwaald in een wirwar van regels en instanties. Wie wijst mij de weg?

Komt er van alles op u af? Ondervindt u problemen door uw beperking of chronische ziekte? Moet u een indicatie aanvragen, maar u weet niet hoe? Heeft u het gevoel dat uw kind anders is, maar weet u niet precies waarom?

De cliëntondersteuner van MEE helpt u bij het regelen van zorg en ondersteuning. Samen bekijken we welke problemen u hebt en wat u nodig heeft om deze op te lossen. Dat kan  over alles gaan wat te maken heeft met leven met een beperking.

Waarmee kan de MEE cliëntondersteuner helpen?

Of het nu gaat om opvoeding, school, werk, wonen, geldzaken, vrienden of vrije tijd: u moet altijd keuzes maken. Keuzes die vragen met zich mee kunnen brengen. Soms weet u precies wat u wilt, bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een rolstoel. Vaak is het wat ingewikkelder. Het gaat bijvoorbeeld niet helemaal lekker op school of op uw werk en u weet niet precies waardoor dat komt. Of u heeft behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding.

Wat doet een MEE cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner van MEE weet welke voorzieningen er bij u in de buurt zijn. Hij of zij kent de wetten en regels om mensen met een beperking te helpen.  De cliëntondersteuner vertelt welke mogelijkheden er zijn. En hoe je die zorg en ondersteuning kunt aanvragen.

Vindt u het ingewikkeld om de zorg of ondersteuning aan te vragen?

Dan kan de cliëntondersteuner ook daarbij helpen. Een cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij een gesprek met een zorgorganisatie of bij de gemeente.

Cursussen en groepen

Misschien zit u ergens mee en denkt u dat u de enige bent met dat probleem. Door met anderen te praten, merkt u dat dat vaak niet zo is. Meestal helpt dat en is het prettig om ervaringen uit te wisselen. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeden, vriendschappen, relaties en seksualiteit, of over het omgaan met uw beperking. Het kan ook zijn dat u gewoon iets wilt leren: hoe ga ik met geld om, hoe leg ik contacten, hoe zeg ik op een nette manier dat ik iets wel of niet wil? Bij MEE kan dat. U vindt ons in heel Nederland, dus ook bij u in de buurt. Vraag gerust eens wat er allemaal mogelijk is. Het kan zijn dat u een cursus of groep zoekt die er nog niet is. Komen er meer mensen met dezelfde vraag, dan organiseren we daar iets voor. Bij MEE kijken we naar wat ú wilt.

Gratis en onafhankelijk

Een cliëntondersteuner van MEE is onafhankelijk. Hij of zij kijkt altijd naar de oplossing die het best past bij uw situatie. De cliëntondersteuner kijkt dus niet de belangen van organisaties, zoals een gemeente of een zorgaanbieder.

Cliëntondersteuning van MEE is gratis. U heeft er ook geen verwijzing voor nodig.

Wanneer heb ik recht op cliëntondersteuning?

Iedereen mag gebruikmaken van gratis cliëntondersteuning.

Voor uzelf of voor iemand uit uw omgeving. Dus ook als u zelf geen beperking heeft, maar een familielid of een kennis met een beperking verzorgt.

Voor wie is cliëntondersteuning bedoeld?

De cliëntondersteuning van MEE is er voor iedereen met een beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor mensen die te maken hebben met iemand met een beperking. Bijvoorbeeld als u samen in één huis woont. Of als u zorgt voor iemand met een beperking. Dan kan de cliëntondersteuner u advies geven.

Bijvoorbeeld over hoe u de zorg goed regelt zonder dat u zelf overbelast raakt.

Hoe vraag ik cliëntondersteuning aan?

Zoekt u een cliëntondersteuner, die je kan helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning? Voor uzelf of voor iemand voor wie u zorgt? Neem dan contact op met de MEE bij u in de buurt.

U vindt de contactgegevens op https://www.mee.nl/mee-locator

Deskundigheid

Door hun kennis van en ervaring met mensen met een beperking, kunnen onze cliëntondersteuners u uitstekend ondersteunen. We kijken daarbij vooral naar uw mogelijkheden en niet alleen naar uw beperkingen!

Kosteloos

Aan cliëntondersteuning door MEE zijn voor u geen kosten verbonden. En u heeft ook geen verwijzing nodig.

Voor sommige cursussen kan het zijn dat u een kleine bijdrage moet betalen.

Denkt u dat MEE iets voor u kan doen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het kantoor bij u in de buurt. Kijk op http://www.mee.nl/mee-locator  of bel met 0900 999 88 88 (u betaalt voor dit telefoonnummer geen extra kosten).

Meer informatie over cliëntondersteuning van MEE?

Download de folder ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)’ (drempelvrij): https://www.meeroverwlz.nl/assets/files/onafhankelijke-clientondersteuning-bij-langdurige-zorg-wlz.pdf

Adres van MEE NL, coöperatieve vereniging van MEE-organisaties:
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Tel.: (030)236 37 07
E-mail: info@mee.nl
Website: http://www.mee.nl
Twitter: @MEENL_
LinkedIn: MEE NL
Facebook: https://www.facebook.com/clientondersteuning

MEE & de Wering NHN

Regiokantoor Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

Regiokantoor Kop van Noord-Holland
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Tel.: (088) – 0075 200
E-mail: info@meewering.nl
Website: https://www.meewering.nl/

Regiokantoor West-Friesland
Lepelaar 2
1628 CZ Hoorn
Tel.: (088) – 0075 140
E-mail: info@meewering.nl
Website: https://www.meewering.nl/

Regiokantoor Zuid-Kennemerland
Jan Sluyterslaan 11
2033 TM Haarlem
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

Regiokantoor IJmond
Laan van Assumburg 97
1962 TL Heemskerk
Tel.: (088) 0075 000
E-mail: info@meewering.nl
Website: http://www.meewering.nl

MEE Amstel en Zaan

Soms als het even tegenzit, heb je iemand nodig die naast je staat. Die zich inleeft in jouw situatie en meedenkt over een oplossing. Zonder de regie over te nemen. MEE denkt mee bij alle vragen en zorgen in het dagelijks leven. Of het nu gaat over opvoeden, leren, werken, wonen, zorg, sociale contacten, geldzaken of regelgeving. Wij geven gratis onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Samen kijken we wat wél kan en mogelijk is. We helpen je graag op een manier die bij jou past zodat je zelf goede keuzes kan maken. We zijn er voor iedereen; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, autisme of NAH. Ook naasten en mantelzorgers kunnen bij ons terecht. MEE maakt meedoen mogelijk voor iedereen!

MEE Amstel en Zaan
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
020 512 72 72
informatie@mee-az.nl
http://www.mee-az.nl

MEE De Meent Groep

MEE helpt mensen met een beperking en hun naasten zodat ze zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving. Onze hulp is gratis en u heeft verwijzing nodig. MEE De Meent Groep is er voor mensen met een beperking in Noord en Midden Limburg, Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant, regio ’s-Hertogenbosch en regio Tilburg.

Postbus 221
5201 AE ’s-Hertogenbosch
Tel.: (088)465 35 55
E-mail: mee@meedemeentgroep.nl
Website: http://www.meedemeentgroep.nl
Facebook: https://www.facebook.com/MEEDeMeentGroep/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/meedemeentgroep

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problematiek. We bieden ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: opvoeding & ontwikkeling / leren & werken / regelgeving & geldzaken / samenleven & wonen.

MEE Gelderse Poort
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
Openingstijden: werkdagen 9.00 – 17.00 uur
Tel.: (088)633 00 00
Fax: (088)633 00 16
Postadres
Postbus 31140
6503 CC Nijmegen
E-mail: info@meegeldersepoort.nl
Website: http://www.meegeldersepoort.nl
Twitter: @MEE_GP
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/1702037/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/MEE-Gelderse-Poort/311681872272370
YouTube: https://www.youtube.com/user/MEEGeldersePoort

MEE Noord

Meedoen mogelijk maken
Postbus 1346
9701 BH Groningen
Bezoekadressen
Leonard Springerlaan 13 | 9727 KB Groningen
Sixmastraat 66A | 8932 PA Leeuwarden
Tel.: (088) 023 11 00
E-mail: mee@meenoord.nl
Website: https://www.meenoord.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mee-groningen/
Instagram: https://www.instagram.com/meenoord/
Facebook: https://www.facebook.com/MEE-Noord-102800928781534
Twitter: @mee_noord

MEE Plus, in de regio’s: Drechtsteden, Zuid-Hollandse Eilanden, Midden Holland, Gelderse Poort

* MEE Drechtsteden
Johan de wittstraat 40A
3311 KJ Dordrecht
Tel.: (078)750 89 00
E-mail: servicebureau@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

* MEE Alblasserwaard
Vijfheerenlanden
Edisonweg 30 4207
HG Gorinchem
Tel.: (0183)69 16 00
E-mail: servicebureau@meeav.nl
Website: https://www.meeplus.nl

* MEE Zuid-Hollandse Eilanden
Servicebureau Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Telefoon: 0183 69 16 00
E-mail: servicebureau@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

Servicebureau Brabant Noord
Telefoon: 0416 67 55 00
E-mail: servicebureau.bn@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

Servicebureau Drechtsteden
Telefoon: 078 750 89 00
E-mail: servicebureau@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

Servicebureau Midden-Holland
Telefoon: 0182 52 03 33
E-mail: servicebureau.mh@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

* MEE Midden Holland
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Tel.: (0182)52 03 33
E-mail: servicebureau.mh@meeplus.nl
Website: https://www.meeplus.nl

MEE Rotterdam Rijnmond

Boompjes 554
3011 XZ Rotterdam
Tel.: (010)282 11 11 (infolijn op maandag van 9:00 tot 13:00 uur, dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@meerotterdamrijnmond.nl
Website: https://www.meerotterdamrijnmond.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10438716

MEE Samen

Postadres: Postbus 517
8000 AM Zwolle
T: 088 – 633 0 633*
E: info@meesamen.nl
W: https://www.meesamen.nl
KVK-nummer: 59327871
RSIN 8534.24.469.

* Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur

Locatie Zwolle (geen bezoekadres)
Dokter Klinkertweg 8
8025 BS Zwolle

Locatie Assen (geen bezoekadres)
Lauwers 10
9405 BL Assen

Locatie Apeldoorn (geen bezoekadres)
Prins Willem-Alexanderlaan 301
7311 SW Apeldoorn

Locatie Doetinchem (geen bezoekadres)
Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem

MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Soms als het even tegenzit, heb je iemand nodig die naast je staat. Die zich inleeft in jouw situatie en meedenkt over een oplossing. Zonder de regie over te nemen. MEE denkt mee bij alle vragen en zorgen in het dagelijks leven. Of het nu gaat over opvoeden, leren, werken, wonen, zorg, sociale contacten, geldzaken of regelgeving. Wij geven gratis onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Samen kijken we wat wél kan en mogelijk is. We helpen je graag op een manier die bij jou past zodat je zelf goede keuzes kan maken. We zijn er voor iedereen; kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, autisme of NAH. Ook naasten en mantelzorgers kunnen bij ons terecht. MEE maakt meedoen mogelijk voor iedereen!

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
Pallas Athenedreef 10
3561 PE Utrecht
030 264 22 00
info@mee-ugv.nl
http://www.mee-ugv.nl

MEE West-Brabant

* MEE Breda
Heerbaan 100
4817 NL Breda
Postbus 3207
4800 DE Breda
Tel.: (076)522 30 90
Fax: (076)514 90 10
E-mail: info@meewestbrabant.nl
Website: http://www.meewestbrabant.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/282852/
Facebook: https://www.facebook.com/MEEWestBrabant
Twitter: https://twitter.com/MEEWestBrabant

MEE Zuid-Holland-Noord

Zichtenburglaan 260
2544 EB DEN HAAG
Postadres:
Postbus 43197, 2504
AD Den Haag
Telefoonnummer: 088 775 2000
E-mailadres: info@meezhn.nl

MEE Zuid-Limburg

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt voor advies en ondersteuning.

Meedoen mogelijk maken

We zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of andere kwetsbaarheid. We zetten ons in om mensen verder op weg te helpen, zodat iedereen mee kan doen.

Onafhankelijke ondersteuning

Samen met u kijken we wat u nodig heeft om weer verder te kunnen. We bespreken wat u zelf kunt doen, of familie en vrienden u kunnen helpen en hoe wij kunnen ondersteunen. Als dat niet voldoende is schakelen we in overleg aanvullende professionele of vrijwillige hulp in.

Ondersteuning van MEE is in de meeste gemeenten gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. We werken bovendien onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen.

Contactgegevens:

Frankenlaan 7
6419 BT Heerlen
Telefoonnummer: 088 – 010 2222
E-mail: Info@meezuidlimburg.nl
Website: http://www.meezuidlimburg.nl

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

En MIND Korrelatie doet meer:

 • Opvang na televisieprogramma’s
 • Beantwoorden vragen van collega-hulpverleners
 • Verzorgen telefonische en online opvang voor andere organisaties
 • Kenniscentrum voor de media

Telefoon: 0900-1450 op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur (gratis, afgezien van gebruikelijke belkosten)
E-mail: vragen@wijzijnmind.nl
Chat: http://www.mindkorrelatie.nl op werkdagen van 9.00 tot 20.30 uur
WhatsApp: 06-13 86 38 03 op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur

MIND Korrelatie is onderdeel van MIND.

Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
033 422 01 00

Nationale Zorggids – Gehandicaptenzorg

De Nationale Zorggids biedt dagelijks het laatste nieuws en achtergronden over de gehandicaptenzorg!

E-mail: info@nationalezorggids.nl.
Website: http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicaptenzorg-217502508393793/info

Onbeperkt Haags

Onbeperkt Haags is het online platform voor en door Haagse jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte.

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
Tel.: (070)365 52 88
E-mail: onbeperkthaags@voorall.nl
Website: https://www.onbeperkthaags.nl
Facebook: https://www.facebook.com/onbeperkthaags
Instagram: https://www.instagram.com/onbeperkt_haags/

Scherpzicht MVO

Scherpzicht MVO verzorgt presentaties en workshops over het leven met een visuele beperking. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Producten

Wij hebben onze workshops en presentaties gecategoriseerd in thema’s. Deze thema’s bieden we aan als een gebundeld pakket. Elk pakket bestaat uit meerdere modules. Dit kunnen zowel theoretische als praktische modules zijn. Door de zorgvuldige samenstelling van de modules, bent u gegarandeerd van een optimale voorlichting.
U heeft keus uit een zevental pakketten. Dit zijn standaard thema’s waarin wij op inhoud van de modules enige flexibiliteit bieden, zodat het altijd aansluit op uw wensen. Wij geven u hieronder een overzicht van de beschikbare pakketten.

Bijna blind draaien

Kennis maken met het werk van een DJ. Het bijzondere van dit thema is dat onze professionele DJ een visuele beperking heeft. Maar ondanks zijn beperking is het geen belemmering om het werk van DJ te kunnen uitvoeren. Hij laat zien dat met wilskracht van alles mogelijk is.
Ook brengen wij de blindengeleidehond onder de aandacht.
Kortom: een leerzaam thema bordenvol praktijkervaringen.

De blindengeleidehond

In dit thema bespreken we de opleiding en het geweldige werk van de blindengeleidehond. Ook zetten wij dit af tegenover het gebruik van een witte stok.

Leven met een visuele beperking

Welke sporten beoefenen mensen met een visuele beperking? En welke hobby’s zijn het meest geschikt? Hoe is het sociale leven ingericht? En hoe zijn de reacties op straat?
Allemaal vragen waar wij in dit thema antwoord op geven. Maar er is veel meer te ontdekken over deze interessante beperking.

Mozaïekpakket

Stel uw eigen pakket samen met onze modules. Wij kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren.

Praktische ervaring

Wij kunnen nog zoveel vertellen over een visuele beperking, maar u begrijpt het pas echt goed als u het echt mag ervaren. In dit thema leggen wij vooral de nadruk op de zelfredzaamheid. Het pakket bestaat grotendeels uit praktijkopdrachten.

Totaalpakket

Het totaalpakket is een perfect thema als u meer te weten wil komen over het hebben van een visuele beperking. Wij kijken graag naar wat mogelijk is, en niet naar de onmogelijkheden. Met de theoretische onderwerpen in dit pakket proberen wij hier een inzicht in te geven.

Werken mogelijk

Het is zeker mogelijk om met een visuele beperking te werken. In dit thema willen wij graag aan de werkgever de voordelen voorleggen.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze pakketten of modules? Vraag via scherpzichtmvo@gmail.com een vrijblijvende offerte aan.

E-mail: scherpzichtmvo@gmail.com
Website: https://www.instagram.com/scherpzicht/
Facebook: https://www.facebook.com/scherpzicht

S.V.G.O. (stichting voorlichting gehandicapten ouders)

Info waar men wat aan heeft, zeker voor gehandicapten die ouders willen worden of al zijn. Ervaringen uitwisselen. Nu vooral, met de gang van zaken.

Ma-Zo: 12:00-21:00
E-mail: svgo@live.nl
Facebook: https://www.facebook.com/SVGO-stichting-voorlichting-gehandicapten-ouders-397975330216187

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven staat voor collectieve belangenbehartiging van alle Eindhovenaren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen.

Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven
Tel.: 040 – 243 76 57
E-mail: info@stichtingpge.nl
Website: https://www.stichtingpge.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Platform-Gehandicaptenbeleid-Eindhoven-148517285296937

Stichting Gehandicaptenplatform Berkelland

De Stichting Gehandicapten Platform Berkelland (GPB) is een burgerinitiatief dat opkomt voor de belangen van mensen met beperkingen in de gemeente Berkelland.

Stichting Gehandicapten Platform Berkelland
dhr.C.Dekker
Hofrichterstraat 1
7151 MC Eibergen
Tel.: 0545-473 571
E-mail: gehandicaptenplatform-berkelland.nl/
Website: http://www.gehandicaptenplatform-berkelland.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Gehandicaptenplatform-Berkelland-383267598444491/

Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen

De deelnemers van het platform zijn afvaardigingen van patiënten verenigingen, bonden en ervaringsdeskundigen. Deze club overlegt met wethouders en verschillende afdelingen van de gemeente Hoogeveen, WMO-raad en andere partijen over alle zaken t.b.v. de ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

Stichting Gehandicaptenplatform Hoogeveen
Voorzitter
werkgroep vervoer / pr Drentse Platforms
Mw. I.Vos
Tel: 06 – 1520 5933
E-mail: vos@platformhoogeveen.nl

Penningmeester
werkgroep toegankelijkheid
Dhr. L. Fieten
Het Haagje 174 te Hoogeveen
E-mail: fieten@platformhoogeveen.nl
Website: http://www.platformhoogeveen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/PlatformHoogeveen/

Stichting Hulp Gehandicapten

Stichting Hulp Gehandicapten zet zich in voor het welzijn van de gehandicapten in Zuid-West Nederland

Heernisseweg 80
4461 PW Goes
Tel.: (0113)22 11 86
E-mail: info@shg-svg.nl
Website: http://www.shg-svg.nl
Youtube: https://www.youtube.com/user/shgsvg77
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingHulpGehandicapten

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen. Hierbij leveren we hoge kwaliteit en is het ons doel om flexibel in te spelen op de behoeftes in het onderwijs.

Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer
Postadres:
Postbus 778
2700 Zoetermeer
Tel.: (0800)321 22 33
Fax: (079)321 23 22
E-mail: info@kennisnet.nl
Website: https://www.kennisnet.nl/

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven staat voor collectieve belangenbehartiging van alle Eindhovenaren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Het PGE wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap en/of chronische ziekte kansen krijgen.

Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid
Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven
5612 HK Eindhoven
Tel.: (040)243 76 57
E-mail: info@stichtingpge.nl
Website: https://www.stichtingpge.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Platform-Gehandicaptenbeleid-Eindhoven-148517285296937

Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties

Het TOG komt op voor de belangen van mensen met een beperking in Tilburg

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is een vereniging waarbij 21 organisaties zijn aangesloten. Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een handicap in de gemeente Tilburg. Het werk wordt mogelijk gemaakt door een budgetsubsidie van de gemeente. Van het TOG wordt verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over het door de gemeente gevoerd gehandicaptenbeleid. Dit is vastgelegd in de verordening Cliëntenparticipatie.

Missie

Het TOG is een samenwerkingsverband van organisaties van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening. Centraal in alle activiteiten van het TOG staat het realiseren van een samenleving, waarin mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Het TOG werkt hieraan door collectieve belangenbehartiging vanuit ervaringsdeskundigheid en de ondersteuning van de lidorganisaties.

Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties
Bezoekadres:
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
Tel.: (013)468 61 65
E-mail: bureau@togtilburg.nl
Website: http://www.togtilburg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/togtilburg

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Oudlaan 4
3515GA Utrecht (stad)
Tel.: (030)273 93 00
E-mail: info@vgn.nl
Website: http://www.vgn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Vereniging-Gehandicaptenzorg-Nederland-VGN-260510047303228

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen commercieel belang. Wij beschrijven meer dan 675 hulpmiddelen en geven 120 ergotherapeutische tips bij handig om te doen. U kunt zoeken op naam, via activiteiten of via uw situatie zoals: slechtziend of blind en doofblindheid. Er is een speciale samenwerking met organisaties rondom beperkingen in horen én zien.

Postadres
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Tel.: (030)789 23 00
Fax: (030)789 25 99
E-mail: hulpmiddelenwijzer@vilans.nl
Website: https://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Voorall

Voorall werkt voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of met een chronische ziekte. Voor al díe mensen is zij een spreekbuis; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
Tel.: (070)365 52 88
E:mail: info@voorall.nl
Website: http://www.voorall.nl
Twitter: http://www.twitter.com/voorall
Facebook: http://www.facebook.com/voorall
Instagram: https://www.instagram.com/voorall_/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-HoGpNH2aHrpx6idMM82Gw
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/voorall-voor-hagenaars-met-een-beperking

Ook kunnen mensen zich via nieuwsflits@voorall.nl abonneren op onze tweewekelijkse digitale Voorall NieuwsFlits met allerlei weetjes en tips over leven met een beperking in Den Haag.

Zichtbaar Veldhoven

Zichtbaar Veldhoven is een vereniging voor blinden en slechtzienden in Veldhoven en omstreken. Er is iedere maand een activiteit, bv. een lezing, een uitje of een wandeling.

E-mail: verenigingzichtbaar@gmail.com
Website: http://www.zichtbaarveldhoven.nl

Zoenen enzo

Website met seksuele voorlichting voor lichamelijk en visueel gehandicapte jongeren.
Tel.: (030)231 34 31
Website: https://sense.info/nl/veelgestelde-vragen#beperking-ziekte-en-seks

Zorginstituut Nederland

Coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als uitgangspunt dat de gezondheidszorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

* Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
* Postadres
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel.: (020)797 85 55
Fax: (020)797 85 00
E-mail: info@zin.nl
Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Zozijn

Zozijn is een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven. Het werkgebied van Zozijn ligt in Gelderland en Overijssel.

* Algemeen
– Bezoekadres:
Molenallee 50
7384 AN Wilp
– Postadres:
Postbus 10
7390 AA Twello
Tel.: 088-5753000
E-mail: info@zozijn.nl
Website: http://www.zozijn.nl

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Sociaal-culturele organisaties06-12-2014 03:12:48
 2. BE Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 06:04:00
 3. NL Discriminatie & Gelijke rechten29-04-2014 02:04:59
 4. NL Organisaties / Fondsen en samenwerkingsverbanden rond blinden21-04-2014 07:04:03
 5. NL Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:22
 6. NL Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:40
 7. NL Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 08:06:03
 8. NL Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:20
 9. NL Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:07
 10. NL Revalidatie & Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 11. NL Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:03
 12. NL Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:10
 13. BE Vroegbegeleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:46
 14. BE Organisaties voor/rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:06
 15. BE Wonen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:42
 16. BE Revalidatie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:10
 17. BE Koepelverenigingen rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:57
 18. BE Integratie & Inclusie rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:18
 19. BE Heropleiding rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:16
 20. BE Organisaties rond filantropie voor personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:11
 21. BE Eten in het donker rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:31
 22. BE Documentatie- en informatiediensten rond blinde en slechtziende personen04-06-2011 05:06:46
 23. BE Contactgroepen en patiëntenverenigingen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:55
 24. BE Blindennazorgwerken voor blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:54

Laatst bijgewerkt op 29 april 2024 – 20:19