BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden

Antwerp Maritime Academy

STUVO
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
Tel.: (03)205 64 59
E-mail: stuvo@hzs.be
Website: https://amacademy.be/nl

AP Hogeschool Antwerpen

Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
Tel.: (03)220 54 00
E-mail: info@ap.be
Website: http://www.ap.be

Student Center AP
Contactgegevens studentenbegeleiding
E-mail: studentenbegeleiding@ap.be
Website AP voor meer info:
https://www.ap.be/bijzondere-statuten
https://www.ap.be/begeleiding-op-maat
https://www.ap.be/maatwerk

Arteveldehogeschool

Régine Van den Bogaerde
Hoogpoort 15
9000 Gent
Tel.: (09)235 20 05
E-mail: regine.vandenbogaerde@arteveldehs.be
Website: http://www.arteveldehs.be (hier vind je een link “kansrijk studeren” met meer informatie over studeren met een functiebeperking in onze hogeschool)

EHSAL Management School

Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel.: 02-210 13 08
Fax: 02-210 16 25
E-mail: emsinfo@emsbrussel.be
Website: https://www.emsbrussel.be/

Erasmushogeschool Brussel

Studenten die in aanmerking komen voor een statuut, kunnen daarvoor contact opnemen met de studentenbegeleider van de opleiding. De contactgegevens van de begeleiders zijn hier te vinden: https://www.erasmushogeschool.be/nl/begeleiding-tijdens-je-studie/studentenbegeleiding

Voor algemene vragen kun je terecht bij de coördinator studentenbegeleiding: Annemie.de.rouck@ehb.be

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel
Website: https://www.erasmushogeschool.be/

Hogeschool Gent

Studeren met een functiebeperking? Het kan aan de Hogeschool Gent!

Steeds meer studenten met een functiebeperking stromen door naar het hoger onderwijs. De Hogeschool Gent levert heel wat inspanningen om ervoor te zorgen dat alle studenten gelijke onderwijskansen krijgen.

Deze website biedt informatie aan studenten, docenten, trajectbegeleiders, ouders, werkgevers en andere sympathisanten van de Hogeschool Gent over wat het betekent om te studeren met een functiebeperking en op welke manier er op de Hogeschool Gent gewerkt wordt aan een optimale onderwijsomgeving voor al onze studenten!

Dienst Studentenaangelegenheden – Directie Onderwijs
Geraard De Duivelstraat 5
9000 Gent
Tel.: (0800)93 243
E-mail: https://www.hogent.be/toekomstige-student/begeleiding/facultaire-studietrajectbegeleiders/
Website: https://www.hogent.be/

Hogeschool PXL

Wanneer je studeren belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je in bepaalde omstandigheden recht op onderwijs- en examenfaciliteiten om jouw studiekansen te verhogen. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

*  onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten,…)
*  examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken,…)
*  hulpmiddelen (bv. aangepaste laptop, aanmaak van aangepast didactisch materiaal,…).

Daarnaast biedt de Hogeschool PXL ook zorgbegeleiding aan. Deze begeleiding is vraaggestuurd en wordt flexibel georganiseerd. Ze is steeds op maat van de specifieke noden en de context van de student; en wordt aangenomen op momenten waar het nodig is.

Contactpersoon: Sofie Leekens
E-mail: coordinatorfunctiebeperking@pxl.be
Telefoon: 011/77 57 73
Gsm: 0494/87 80 58
Website: http://www.pxl.be

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking: http://www.pxl.be/Pub/Studenten/Subnavigatie-Studenten-Leven-aan-Hogeschool-PXL-Studeren/Subnavigatie-Studenten-Leven-aan-Hogeschool-PXL-Studeren-Studeren-met-een-functiebeperking.html

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs kan voor sommige studenten bemoeilijkt worden door bijzondere omstandigheden die hen belemmeren hun studies vlot te doorlopen. Howest wil, hierin gesteund vanuit haar missie, haar onderwijs openstellen voor een zo ruim mogelijke populatie. We willen iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien.

Contactpersoon
Ria Vermote
Coördinator sociaal beleid en studentenbegeleiding Howest
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
GSM. 0477/91 38 38
E-mail: Ria.Vermote@howest.be
Website: http://www.howest.be
Website: http://www.howest.be/diversiteit

Karel de Grote-Hogeschool

Roos Bevernage
Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen
Tel.: (03)241 03 19
E-mail: info@kdg.be
Website: http://www.kdg.be

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Lieve Van Droogenbroeck
STUVO-KHBO
Xaverianenstraat 3
8200 Sint-Michiels (Brugge)
Tel.: (050)44 05 30
E-mail: lieve.vandroogenbroeck@vives.be
Website: http://www.vives.be

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Stuvoverantwoordelijke
Hans D’Hondt
Departement IPSOC Kortrijk
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Tel.: (056)26 41 50
E-mail: hans.dhondt@vives.be
Website: https://www.vives.be

LUCA School of Arts

Studeren met een functiebeperking kan het studieproces beïnvloeden. Bij LUCA kan je een aanvraag indienen voor een speciaal statuut via de zorgcoach.
Zorgcoaches kunnen samen met de student en de opleiding op maat onderwijs- en examenfaciliteiten toekennen. Contacteer de zorgcoach van je campus om jouw situatie te bespreken.
Website: https://www.luca-arts.be/nl/aanvraag-speciaal-statuut

Campus Sint – Lucas Gent: zorgcoach.sintlucas@luca-arts.be
Campus Sint – Lukas Brussel : zorgcoach.sintlukas@luca-arts.be
Campus Narafi: zorgcoach.narafi@luca-arts.be
Campus Lemmens: zorgcoach.lemmens@luca-arts.be
Campus C – Mine: zorgcoach.cmine@luca-arts.be

Odisee

Leen De Wolf-STUVO+
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel.: 02/210 13 19
E-mail: leen.dewolf@odisee.be
Website: https://www.odisee.be/

Thomas More-Hogeschool Antwerpen

Opleiding Toegepaste Psychologie
Ozdem yalcin
Campus Sanderus
Molenstraat 8
2018 Antwerpen
Tel.: (03)241 08 03
E-mail: Ozdem.Yalcin@thomasmore.be
Website: http://www.thomasmore.be

Thomas More-Hogeschool Kempen

Elhasbia Zayou
Studentenvoorzieningen (STUVO) Mechelen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel.: (014)56 23 10
E-mail: elhasbia.zayou@thomasmore.be
Website: https://www.thomasmore.be

Thomas More-Hogeschool Mechelen

Elhasbia Zayou
Studentenvoorzieningen (STUVO) Mechelen
Zandpoortvest 11
2800 Mechelen
Tel.: (015)36 91 40
E-mail: stuvo.mechelen@thomasmore.be
E-mail:  elhasbia.zayou@thomasmore.be
Website: https://www.thomasmore.be

UC Leuven Limburg

Voor alle campussen
Liesbeth Lenie
Agoralaan, gebouw B, Bus 1
3590 Diepenbeek
Tel.: (011)18 00 00
E-mail: liesbeth.lenie@ucll.be
Website: https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:44
  2. NL Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:49
  3. BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:50
  4. NL Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:20
  5. NL Scholen voor blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:57
  6. NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:13
  7. BE Scholen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:01
  8. BE Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:28
  9. BE Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:27
  10. BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:58

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2024 – 08:40