BE Beroep & Werk rond blinden en slechtzienden

NEDERLANDSTALIG

ArbeidsCentrum voor Gehandicapten (ACG)

Sinds 1963 stelt ACG personen tewerk met een mentale, fysieke, zintuiglijke of psychische handicap, die zijn aangewezen op een beschermd arbeidsmilieu. Alle werknemers samen vormen een modern en hoogst-efficiënt bedrijf dat zowel (semi-)industriële als ambachtelijke productie en dienstverlening op zich neemt.

Bosuil 138
2100 Antwerpen
Tel.: (03)326 31 10
Fax: (03)326 28 15
E-mail: info@acgfab.be
Website: http://www.acgfab.be

Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) vzw

Hoofdzetel:
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 55
Fax: (050)40 60 57
E-mail: info@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

VLAAMSOOGPUNTEN (dienstencentra):

Hier kunt u, in eigen streek, terecht met al uw vragen en problemen. U vindt er onder meer sociale ondersteuning, begeleiding voor thuis of op het werk, psychologische ondersteuning, low vision en lichtadvies. We komen aan huis indien nodig.
1) vlaamsoogpunt Antwerpen
2) vlaamsoogpunt Brugge
3) vlaamsoogpunt Brussel
4) vlaamsoogpunt Gent
5) vlaamsoogpunt Hasselt
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
7) vlaamsoogpunt Leuven
8) vlaamsoogpunt Overpelt

1) vlaamsoogpunt Antwerpen
Durletstraat 43
2018 Antwerpen
Tel.: (03)237 59 51
E-mail: antwerpen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
2) vlaamsoogpunt Brugge
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)34 30 69
E-mail: brugge@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
3) vlaamsoogpunt Brussel
Kunstlaan 24, bus 21
1000 Brussel
Tel.: (02)230 90 66
E-mail: brussel@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
4) vlaamsoogpunt Gent
Kortrijksesteenweg 304
9000 Gent
Tel.: (09)225 95 29
E-mail: gent@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
5) vlaamsoogpunt Hasselt
Kuringersteenweg 27
3500 Hasselt
Tel.: (011)25 15 56
E-mail: hasselt@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
6) vlaamsoogpunt Kortrijk
Lange Munteplein 1
8500 Kortrijk
Tel.: (056)21 85 94
E-mail: kortrijk@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
7) vlaamsoogpunt Leuven
Groenstraat 62
3020 Veltem
Tel.: (016)26 05 90
E-mail: leuven@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be
8) vlaamsoogpunt Overpelt
Meerveldstraat 5
3900 Overpelt
Tel.: (011) 14 02 21
E-mail: vandevyver.hans@lichtenliefde.be
Website: http://www.blindenzorglichtenliefde.be

* VLAAMS DIGITAAL OOGPUNT:

Hier kunt u terecht voor deskundig en objectief advies over technologische hulpmiddelen. De ‘Blind d mobiel’, een rijdende demonstratieruimte, laat u kennismaken met alle technologische snufjes.
Kunstlaan 24/bus 21
1000 Brussel
Tel.: (0495)69 01 98
E-mail: blinddmobiel@lichtenliefde.be
Website: http://www.blinddmobiel.be/nl

* VLAAMS LEEROOGPUNT – SINT-RAFAËL:

Sint-Rafaël is een centrum voor sociale revalidatie en/of beroepsherscholing van volwassenen met een visuele handicap. Het biedt personen vanaf 18 jaar de mogelijkheid tot het volgen van sociale revalidatie (aanpassing aan de visuele handicap en verhoging van de zelfredzaamheid) en beroepsherscholing (informatica, kantoorwerken, talen, economie, riet- en biesvlechten). Het onderwijs is gratis. Sint-Rafaël is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met sterk individuele benadering.

Maagdestraat 14
9000 Gent
Tel.: (09)292 40 89
Fax: (09)223 87 81
E-mail: info@sintrafael.be
Website: http://www.sintrafael.be

Co-Searching

Co-Searching verbindt werkzoekenden (ook met een functiebeperking) zodat ze elkaar kunnen versterken in de zoektocht naar werk.

E-mail: info@co-searching.be
Website: https://www.co-searching.be
Facebook: https://www.facebook.com/cosearch

Compaan

Compaan is een sociale onderneming met actieterrein Oost-Vlaanderen. We activeren en integreren mensen met onderbenutte talenten op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met bedrijven en beleidsvoerders op een duurzame manier. Zo willen we bijdragen tot de verduurzaming van de economie.

Compaan
Compaan is een merknaam voor: Job & Co vzw
Antwerpsesteenweg 573
9040 Sint-Amandsberg
Tel.: (09)266 1810
E-mail: info@compaan.be
Website: https://www.compaan.be/
Facebook: https://www.facebook.com/compaan/

De Dageraad vzw

Beschermde werkplaats voor blinden (van de KMB).

Heideveldekens 7
2550 Kontich (industrieterrein)
Tel.: (03)238 29 56
Fax: (03)238 00 36
E-mail: info@de-dageraad.be
Website: http://www.de-dageraad.be/

De Markgrave vzw – dienst IncluZIEN

Oog voor iedereen!

IncluZIEN biedt individuele ondersteuning op maat, zowel mobiel als ambulant en dit op verschillende vlakken:

– Begeleid werk is het uitvoeren van taken binnen een bedrijf/voorziening/organisatie, rekening houdend met jouw talenten en interesses. Dit doe je vrijwillig, je wordt er niet voor betaald. Dit kan gaan van 1u werk per week tot meerdere (halve) dagen per week.

Meer informatie:
Samenwerkende voorzieningen de Markgrave vzw
IncluZIEN
Markgravelei 20
2018 Antwerpen
Tel.: 03/237.60.51
E-mail: zorgloket@demarkgrave.be
Facebook: https://www.facebook.com/demarkgravevzw
Website: https://www.demarkgrave.be/

De Sperwer vzw

Voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd

Gentse Steenweg 54
9160 Lokeren
Tel.: (09)348 53 34
Fax: (09)349 30 22
E-mail: info@sperwer.be
Website: http://www.sperwer.be

De Winning

Vanuit een geïntegreerde visie op tewerkstelling en opleiding richt De Winning zich als initiatief van de Broeders van Liefde tot volwassenen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.

De Winning clustert 4 VZW’s en bestrijkt een ganse range van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven : gespecialiseerde opleidings-, bemiddelings- en begeleidingsdienst van arbeidsgehandicapten (vzw De Winning Opleiding en Begeleiding), werkervaringsprojecten (vzw De Winning Werkervaring), lokale diensteconomie (vzw De Winning LDE), sociale werkplaats (vzw De Winning Maatwerk) en arbeidszorg (vzw De Winning Maatwerk en vzw De Winning Werkervaring).

De Winning beoogt hiermee het op een respectvolle manier verwezenlijken van professionele integratie om het sociaal welzijn en de maatschappelijke deelname van de doelgroep te verhogen.

Op basis van deze missie hecht De Winning in de dienstverlening veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De opdrachten richten zich op specifieke maatschappelijke behoeften waarbij de betrokkenheid van kansengroepen centraal staat.

De Winning streeft, als sociale economie organisatie, naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving zonder daarbij kwaliteitsstandaarden te verlagen. We willen onze medewerkers begeleiden en coachen om hun talenten en ambities om te zetten in kansen.

De Winning
Filip Vanlommel
Algemeen Directeur
St. Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
Tel.: (013)53 11 59
Fax: (013)53 22 12
E-mail: info@dewinning.be
Website: http://www.dewinning.be

Demival

Werkplaats voor aangepaste arbeid voor mindervaliden.

Machelenstraat 169
Industriezone 6
9800 Deinze
E-mail: info@demival.be
Website: https://demival.be/

Emino

De vzw helpt personen met een arbeidshandicap en kansengroepen op de arbeidsmarkt naar een tewerkstelling op maat in het betaalde arbeidscircuit.

Emino is een Gespecialiseerde dienst voor Opleiding en Begeleiding (GOB) voor personen met een arbeidshandicap. Daarnaast verzorgt de vzw ook begeleidingen voor jongeren (ism Centra voor Leren en Werken), loopbaanbegeleiding en begeleiding van werkenden, werkervaringsprojecten, … . Als GOB voor personen met een arbeidshandicap in Vlaanderen heeft onze organisatie verschillende locaties in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De hoofdzetel is gevestigd in Antwerpen.

Emino
Kipdorpvest 50
2000 Antwerpen
Tel.: (03)6707 100
E-mail: info@emino.be
Website: http://www.emino.be

Europese Commissie

Directoraat-generaal voor Werkgelegenheid, Industriële Betrekkingen en Sociale Zaken
(ondersteunende maatregelen bij tewerkstellingsprojecten)

Frank Harrington (diensthoofd)
Wetstraat 200
Kamer J27 – 4/80
1049 Brussel
Tel.: (02)295 44 53
Tel.: (02)299 11 11 (centrale)
Fax: (02)296 97 76

Gehandicapten en informatica vzw

Advies en ondersteuning i.v.m. studies in de informaticasector.

Roodebeeklaan 89
1030 Brussel
Tel.: (02)655 54 88
Fax: (02)655 55 23

Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) vzw

GTB bemiddelt personen met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem naar werk in het normaal economisch circuit en maatwerkbedrijven. Als betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt er gekeken naar alternatieven zoals arbeidsmatige activiteiten sociale economie (AMA SE). GTB werkt hiervoor nauw samen met VDAB en een ruimer netwerk van partners in diverse sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, …). Onze bemiddelaars zijn te bereiken in een lokale werkwinkel van VDAB in uw buurt.

GTB vzw (administratieve zetel)
Kongostraat 7
9000 Gent
Tel.: 0800 53 000
E-mail: info@gtb/be
Website: http://www.gtb.be
Facebook: https://www.facebook.com/GTBVlaanderen
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/gtb-vlaanderen
Instagram: https://www.instagram.com/gtb_vlaanderen/

Antwerpen
Somersstraat 22
2018 ANTWERPEN
antwerpen@gtb.be
0800 53 000
http://www.gtb.b

Limburg
Welzijnscampus 23 bus 41
3600 Genk
Tel.: (0800)53 000
E-mail: limburg@gtb.be
Website: http://www.gtb.be

Oost-Vlaanderen
VAC
Koningin Maria-Hendrikaplein 70 bus 63
9000 Gent
Tel.: (0800)53 000
E-mail: oost-vlaanderen@gtb.be
Website: http://www.gtb.be

Vlaams Brabant / Brussel
Diestsepoort 6/63
3000 Leuven
Tel.: (0800)53 000
E-mail: vlaams-brabant@gtb.be
Website: http://www.gtb.be

GTB afdeling West-Vlaanderen
Guido Gezellelaan 7
8800 Roeselare
Tel.: (0800)53 000
E-mail: west-vlaanderen@gtb.be
Website: http://www.gtb.be

Groep Maatwerk vzw

Belangen verdedigen, info verschaffen, imago verbeteren van maatwerkbedrijven enz.

Maatwerkbedrijven bieden werk op maat, ook voor mensen met een visuele handicap. Op zoek naar de contactgegevens van een maatwerkbedrijf in je buurt?

Dan kun je terecht op de werkplaatszoeker van Groep Maatwerk https://www.groepmaatwerk.be/maatwerkbedrijven/vind-een-maatwerkbedrijf?activiteiten=All&gemeente=All&straal=All&trefwoorden=

Goossensvest 34
3300 Tienen
Tel.: (016)82 76 40
E-mail: info@groepmaatwerk.be
Website: http://www.groepmaatwerk.be
Facebook: https://www.facebook.com/groepmaatwerk/
Twitternaam: @groepmaatwerk

Jobservice

Dit is een meldpunt voor werkgevers die een vacature willen openstellen voor personen met handicap. Het is een samenwerkingsverband tussen VKW West-Vlaanderen en Jobcentrum West-Vlaanderen die beiden een netwerk hebben gemaakt zowel langs werkgeverszijde (de Kamer van Koophandel en UNIZO) als langs de toeleidingszijde (Variant, GTB, De Groene Kans, Loca labora).

Voor werkgevers slechts één stap:
GSM: (0497)46 16 52

De service is gratis !!!

Kaliber vzw

Herenthoutseweg 136
2200 Herentals
Tel.: 014 21 18 04
E-mail: info@kalibermaatwerk.be
Website: https://kalibermaatwerk.be
Website: https://www.facebook.com/Kaliber-vzw-953272768207866/

Kompas vzw

Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.
Als vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
Samen gaan we voor wijs wonen en werken, leutig leren en leven.
We zijn een pluralistische, vooruitstrevende organisatie die duurzaamheid uitdraagt.

Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
Tel.: 09/216 26 60
E-mail: zorgbemiddeling@vzwkompas.be
Website: https://www.vzwkompas.be

LIV aan het werk

Het voormalige AZERTiE dekte niet meer volledig de lading van onze specifieke re-integratietrajecten naar werk, dus drong zich een naamswijziging van onze organisatie op: LIV aan het werk. LIV is het Zweeds voor Leven en associëren we met het typisch Scandinavisch algemeen welbevinden.

LIV aan het werk staat voor:

Perfectly imperfect:
– Niemand is perfect, perfectie ligt in de imperfectie.
– Functiebeperkingen zijn relatief, maar functieprofielen ook
– Gespecialiseerde coaches zoeken naar een sterke match, sleutelen aan de competenties van de cliënt én aan de werkcontext.
– Focussen op talenten en persoonlijke ontwikkeling om te komen tot een (re-)match.

Be strong, keep going:
– Veel cliënten legden een moeilijke weg af en toonden daarin vaak onvoorstelbaar veel doorzettingsvermogen.
– Een succesvol reïntegratieproces vraagt doorzettingsvermogen van zowel werkgever als werknemer. Moeilijk gaat ook.
– Wij gaan tot het uiterste om een (re-)match te creëren en begeleiden beide partijen in de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.
– We gebruiken al onze expertise om tot het beste resultaat voor beide partijen te komen.

Work is part of life en life is part of work:
– We kijken naar de werkcontext, wat meer is dan de loutere jobinhoud maar ook andere aspecten van het leven.
– Het scheiden van ‘werken’ en ‘leven’ is een fictie, een kunstmatig onderscheid. Werk en leven lopen door elkaar, beïnvloeden elkaar.
– Een ernstige aandoening ten gevolge van ziekte of ongeval hoort helaas bij het leven en dus ook bij het werk.
– Liv gaat verder dan enkel “geluk op het werk”, het is een algemeen welbevinden, een manier van leven, een balans, harmonie vinden in alle verschillende facetten van je leven.

High impact, sustainable improvements:
– We grijpen niet naar short-cuts, zoeken niet naar de no easy-way-outs maar gaan voor fundamentele oplossingen met een duurzaam resultaat.
– Op zoek naar een win-win voor werkgever en werknemer.
– We zorgen dat het reïntegratieproces ingebed is in de algemene HR-werking die dan een inclusief HR-beleid wordt.

LIV aan het werk
Boddenveldweg 11
3520 Zonhoven
Tel.: 011 81 94 30
E-mail: info@livaanhetwerk.be
Website: https://livaanhetwerk.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/LIVaanhetwerk

Manpower Unlimited

Tel.: (02)218 36 00
E-mail: Office.unlimited@manpower.be

Mentor vzw

Mentor vzw is een centrum voor opleiding, begeleiding, oriëntering en advies van werkzoekenden en werknemers. De organisatie werd opgericht op 30 mei 2000.

Wandelweg 11a
8500 Kortrijk
Tel.: (056)24 99 12
E-mail: info@mentorvzw.be
Website: http://www.vzwmentor.be/

Mivalti vzw

Mivalti is een Tielts begeleidingscentrum voor volwassenen met een handicap. Ze ondersteunen 102 mensen in wonen, leven en werken. Ze beschikken daarvoor over een dagcentrum, tehuis niet-werkenden en beschermd wonen.

Gruuthusestraat 36
8700 Tielt
Tel.: (051)40 52 52
Fax: (051)40 18 75
E-mail: info@mivalti.be
Website: http://www.mivalti.be

MoedigTalent

Zoek je werk maar krijg je nergens de ondersteuning, randvoorwaarden of minimale financiële beloning die je nodig hebt? Verenig je met lotgenoten.

MoedigTalent is een nieuw project dat lotgenoten samen brengt. Lotgenoten die klaar zijn om te werken maar niet de ondersteuning, randvoorwaarden of de minimale financiële beloning krijgen die ze nodig hebben om te kunnen werken. Waarom ons verenigen? Omdat samen sterk maakt. Sterk in zichtbaarheid, sterk door elkaar te bemoedigen en sterk in samen ondernemen. Door onze rijkdom aan divers talent en onze genegenheid voor elkaar kunnen we voor en met elkaar werk creëren. Kom erbij, samen maken we het verschil.

MoedigTalent
Ivo Raepsaet
GSM: (0486)69 22 23
E-mail: ivo.raepsaet@telenet.be

Onbeperkt jobstudent

Onbeperkt Jobstudent wil kansgerichte werkgevers en studenten met veel talent met elkaar verbinden via studentenjobs op maat.

Kansgerichte werkgevers?

Ja, want onze werkgevers kiezen er meer dan 100% voor om een studentenjob te creëren voor Onbeperkt Jobstudent.

Regio?

Onze eerste studentenjobs zijn beschikbaar in de pilootregio Antwerpen+districten, gemeentes Schoten, Brecht, Kalmthout, Wuustwezel, Essen, Brasschaat, Kapellen of Stabroek.

Een studentenjob op maat?

Ja, met de focus op je talent maar oog voor de gevolgen van je functiebeperking of chronische ziekte.

Ambities?

We starten in 2021 met onze werking en willen minstens 20 studenten aan de slag hebben in de zomermaanden juli en augustus.

Leeftijd voor studenten?

Ben je of word je 18 in 2021? Schrijf je dan snel in voor een infosessie!
Partners en believers van het eerste uur!
Provincie Antwerpen, Kegels & Van Antwerpen, A-concept Interim, VDAB, Buso School Berkenbeek, Begeleidingscentrum De Stip en De Genereuzen/Hart Voor Handicap.

Onbeperkt jobstudent
GSM: 0475 99 90 97
E-mail: info@onbeperktjobstudent.be
Website: https://onbeperktjobstudent.be/
Facebook: https://www.facebook.com/Onbeperkt-Jobstudent-107038258133723

Ryhove

Dit is een beschermde werkplaats met als doelstelling zinvolle arbeid verschaffen aan personen met een handicap; dit ter bevordering van hun individuele ontplooiing en maatschappelijke integratie.

Koningsdal 24
Weefselstraat 42
9000 Gent
E-mail: info@ryhove.be
Website: https://www.ryhove.be

Sint-Rafaël Instituut

Sint-Rafaël is een centrum voor sociale revalidatie en/of beroepsherscholing van volwassenen met een visuele handicap. Het biedt personen vanaf 18 jaar de mogelijkheid tot het volgen van sociale revalidatie (aanpassing aan de visuele handicap en verhoging van de zelfredzaamheid) en beroepsherscholing (informatica, kantoorwerken, talen, economie, riet- en biesvlechten). Het onderwijs is gratis. Sint-Rafaël is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met sterk individuele benadering.

Jeruzalemstraat 19
8000 Brugge
Tel.: (09)292 40 89
Fax: (09)223 87 81
E-mail: info@sintrafael.be
Website: http://www.sintrafael.be

Synkroon

Synkroon richt zich naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden om een duurzame tewerkstelling van mensen met een functiebeperking te realiseren.

* Vestiging Aarschot
Schoolstraat 1
3200 Aarschot
Tel.: 016 570 560
Fax: 016 56 24 78
E-mail: info@synkroon.be
Website: https://www.synkroon.be
Facebook: https://www.facebook.com/Synkroonvzw/

* Vestiging Geel
Heidebloemstraat 91 – 2de verdieping
2440 Geel
Tel.: 016 570 560
Fax: 014 56 24 78
E-mail: info@synkroon.be
Website: https://www.synkroon.be
Facebook: https://www.facebook.com/Synkroonvzw/

T.W.I. Kannunik Triest

(Beschutte werkplaats)
Linthoutbosstraat 37
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel.: (02)735 63 25
Fax: (02)733 45 68
E-mail: twi@fracarita.org
Website: http://twibrussel.be/

VDAB-diensten voor personen met een handicap

Antwerpen

E-mail: teamTOM-ant@vdab.be
Tel. 03 229 06 51 (op werkdagen van 9 tot 12 uur)
Adres: Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen

Limburg

E-mail: teamTOM-lim@vdab.be
Tel. 03 229 06 51 (op werkdagen van 9 tot 12 uur)
Adres: Bampslaan 40 bus 5, 3500 Hasselt

Oost-Vlaanderen

E-mail: teamTOM-ovl@vdab.be
Tel. 050 44 04 04 (op werkdagen van 9 tot 12 uur)
Adres: Koning Albert I, Laan 1-2, bus 64, 8200 Sint-Michiels

Vlaams-Brabant

E-mail: teamTOM-vlb@vdab.be
Tel. 03 229 06 51 (op werkdagen van 9 tot 12 uur)
Adres: Bampslaan 40 bus 5, 3500 Hasselt

West-Vlaanderen

E-mail: teamTOM-wvl@vdab.be
Tel. 050 44 04 04 (op werkdagen van 9 tot 12 uur)
Adres: Koning Albert I – Laan 1-2, bus 64, 8200 Sint-Michiels

Werminval

Werminval is een beschermde werkplaats. Eén van de voorwaarden voor het in stand houden van de werkplaats is het vinden van voldoende lonend werk voor de tewerkgestelde gehandicapten.

Winterling 3-7
2170 Merksem
Tel.: (03)646 94 64
Fax: (03)646 44 27
E-mail: info@werminval.be
Website: http://www.werminval.be

Westlandia

Beschutte werkplaats dat zich tot doel gesteld heeft om productieve arbeid te verschaffen aan gehandicapten.

Albert Dehemlaan 1
8900 Ieper
Tel.: (057)22 04 40
Fax: (057)21 79 04
E-mail: info@westlandia.be
Website: http://www.westlandia.be

Zorg voor Werk

Het verhogen van tewerkstellingskansen en een correcte waardering van werk. Daar gaan we voor! Samen zorgen we voor nieuwe ervarings-, stage- en werkplaatsen voor personen met een beperking en dragen we zorg voor hun tewerkstellingskansen.

Zorg voor Werk
Groenhuis 55
2440 Geel
E-mail: zorgvoorwerk@gmail.com
Website: https://www.zorgvoorwerk.be/
Facebook: https://www.facebook.com/zorgvoorwerk

NEDERLANDS- EN FRANSTALIG

Brailleliga/Ligue Braille vzw

EEN ANDERE KIJK OP HET LEVEN

Sluit even uw ogen… alles is donker. Hoe gaat u het aan boord leggen om u te kleden, een boek te lezen, te koken, uit werken te gaan, boodschappen te doen …?
Is men blind of slechtziend, dan moet alles anders aangeleerd of terug aangeleerd worden. Dit vergt tijd en geduld, maar het is haalbaar! Hoe? U ontdekt het in dit kort overzicht van diensten die de Brailleliga aanbiedt.

Het leven van elke dag.

Neemt een blind of slechtziend persoon contact op met de Brailleliga, dan gebeurt dit via de Sociale dienst. Samen stellen ze een balans van de situatie op en de dienst informeert, geeft raad en helpt de persoon bij o.a. sociale voordelen, tegemoetkomingen, administratieve en andere stappen. Na afspraak ontmoeten de maatschappelijk assistenten de personen met een visuele handicap thuis of in de lokalen van de Brailleliga. Zij staan ook in voor de telefonische wachtdiensten.

Voor blinde en slechtziende personen is het evenzeer nodig om zelfstandig hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen. Hier helpt de Dienst begeleiding. De ergotherapeuten en andere professionals leren de blinde of slechtziende persoon de vele technieken aan die het mogelijk maken in alle veiligheid te koken, huishoudtoestellen te gebruiken, geld te beheren, huishoudelijke taken uit te voeren of de baby te verzorgen.
Deze dienst biedt de personen met een visuele handicap ook de mogelijkheid om braille en dactylo aan te leren om te kunnen communiceren en een computer te leren gebruiken om mails te versturen, te surfen op Internet, brieven op te stellen en nog veel meer.

Voor personen met een visuele handicap is zich verplaatsen onontbeerlijk, maar vaak zo moeilijk. De witte stok en de geleidehond zijn waardevolle hulpmiddelen, maar dan moet men er wel weten mee om te gaan. Voor deze opleiding staan de Dienst begeleiding en de hondeninstructeurs in.

Voor een inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan de blinde of slechtziende persoon terecht bij het erkende Multidisciplinaire Team van de Brailleliga. Zij gaan na of de betrokken persoon in aanmerking komt voor een bijstand en of men een beroep kan doen op dit agentschap voor de aangevraagde bijstand.

Zich ontspannen, ontdekken en spelen.

Op jeugdkamp gaan, deelnemen aan gezelschapsspelletjes, een museum bezoeken, allemaal activiteiten die voor personen met een visuele handicap moeilijk lijken. Om deze moeilijkheden op te vangen en toch toegang te verlenen tot cultuur, bezit de Brailleliga o.a. een Spelotheek die jonge en minder jonge blinde en slechtziende personen de mogelijkheid biedt aangepaste spelletjes te ontlenen. Bovendien worden in het gehele land creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Maandelijks komen blinde en slechtziende personen in de Brailleclubs samen voor allerlei knutselactiviteiten, gezelschapsspelletjes en andere activiteiten. Culturele activiteiten – theater, voordrachten, concert, … – en uitstappen voor blinde en slechtziende personen bieden zoveel andere mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken en elkaar te ontmoeten.

De technische hulpmiddelen.

Om het leven van blinde en slechtziende personen te vergemakkelijken, bestaan tal van technische hulpmiddelen. Enkele zijn gewone toestelletjes uit het dagelijks leven die aan de visuele handicap aangepast werden, andere zijn veel ingewikkelder en vereisen een specifieke opleiding.

In de winkel van de Brailleliga, de Brailleshop, kunnen blinde en slechtziende personen zich kleine hulpmiddelen aanschaffen: witte stokken, sprekende keukenweegschalen, aangepaste telefoons en gsm’s, kleurendetectors, sprekende wekkers, uurwerken in braille, brailleschrijfmachines en nog talloze andere. In totaal kunnen meer dan 500 geselecteerde artikels ter plaatse vergeleken en getest worden alvorens ze mee te nemen.

Of het voor eigen gebruik, op school of beroepshalve is, talrijke blinde en slechtziende personen werken met een computer. Naargelang de handicap is deze uitgerust met vergrotingssoftware, spraakweergave of een brailleleesregel. Beeldschermloepen vergroten een brief, een krant of een foto en scanners met spraakweergave lezen luidop documenten. De Informatiedienst voor technische aanpassingen helpt al wie interesse heeft voor deze hulpmiddelen met inlichtingen, raad en gebruiksaanwijzingen.
Eens per jaar heeft de Hulpmiddelenbeurs plaats in aanwezigheid van alle Belgische leveranciers: een unieke gelegenheid om het bestaande en het recentste materiaal te ontdekken, te testen en te vergelijken.

Zich oriënteren, een opleiding volgen, werk vinden.

Welke job kan men aan, welke opleiding kan men volgen als men blind of slechtziend is? Deze mensen stellen zich vaak vragen over hun situatie, hun beroepsmogelijkheden, hun toekomst. Rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen, helpen de medewerkers van het Gespecialiseerd beroepsoriënterings- en consultatiecentrum hen bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen. Bovendien geeft deze dienst advies omtrent de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarvoor men in aanmerking komt.

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst biedt, zoals de naam reeds laat vermoeden, een gespecialiseerde opleiding en bemiddeling aan personen met een visuele handicap die een job in het normale arbeidscircuit ambiëren. Sterk geïndividualiseerde opleidingen helpen deze mensen bij het bereiken van hun professioneel doel. Via bemiddeling helpt de dienst de blinde en slechtziende personen bij het zoeken of het behouden van een betrekking en licht de werkgevers tevens in over de aanwervingsmogelijkheden van deze personen en de meerwaarde die in het bedrijf kunnen bijbrengen.

Sensibiliseren en belangenbehartiging

De Brailleliga organiseert ook sensibiliseringsacties voor het publiek over de visuele handicap: dineren in het donker, geleide rondleidingen in onze lokalen, informatiestands, animaties in scholen, mediacampagnes,… Door een interactieve en ludieke aanpak maken deze acties het mogelijk de vooroordelen die aan blind- en slechtziendheid verbonden zijn, te overbruggen en de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ondervinden, beter te begrijpen.
Tenslotte zet de Brailleliga zich via haar tussenkomsten bij de politieke verantwoordelijken en haar aanwezigheid in overlegorganen ervoor in om de rechten van de personen met een visuele handicap te verdedigen en hun integratie in onze maatschappij te bevorderen.

Wist u het?

De Brailleliga werd in 1922 opgericht. Vandaag helpt onze vereniging meer dan 12.400 blinde en slechtziende personen verspreid over het gehele land. Onze diensten zijn gratis en hebben slechts één enkel doel: de zelfstandigheid, integratie en ontplooiing van blinde en slechtziende personen bevorderen. De Brailleliga bestaat voornamelijk dankzij de vrijgevigheid van het publiek. De subsidies dekken slechts 26% van onze noden.

De vrijwilligers, een kostbare steun.

Meer dan 400 vrijwilligers, gesteund en opgeleid door de Brailleliga, zetten zich in ten dienste van blinde en slechtziende personen en staan de personeelsleden bij. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van onze organisatie en bijkomende hulp is natuurlijk altijd welkom!

De Stichting Brailleliga.

De Stichting Brailleliga van openbaar nut heeft de volgende doelstellingen:
* Ondersteuning van de activiteiten van de vzw Brailleliga.
* De organisatie van informatie- en sensibiliseringscampagnes over de visuele handicap.
* Het verlenen van steun aan het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Ieder jaar reikt de Stichting Brailleliga, bijgestaan door een Wetenschappelijk comité waarin de verantwoordelijke Professoren van de 7 universitaire oogheelkundige centra van ons land zetelen, prijzen uit om het onderzoekswerk van jonge oftalmologen te ondersteunen.

Indien u ook wenst bij te dragen tot het welzijn van blinde en slechtziende personen, dan heeft u verschillende mogelijkheden:
* U stort een gift op PCR 000-0000048-48 (fiscaal attest vanaf € 30).
* U neemt deel aan de grote jaarlijkse Tombola.
* U legateert al uw goederen of een deel ervan aan de Stichting Brailleliga.
* Bent u bedrijfsleider, dan kan uw steun zich vertalen door de professionele integratie van een blind of slechtziend persoon of door sponsoring van onze acties.

U wil er meer over weten? Contacteer ons!

Brussel / hoofdzetel:
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.brailleliga.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Instagram: https://www.instagram.com/brailleliga_vzw/

Antwerpen:
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
Tel.: (03)213 27 88

Gent:
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
Tel.: (09)220 58 78

Hasselt:
Leopoldplein 25
3500 Hasselt
Tel.: (011)21 58 88

Kortrijk:
Minister Tacklaan 35
8500 Kortrijk
Tel.: (056)20 64 60

Leuven:
Fonteinstraat 133
3000 Leuven
Tel.: (016)20 37 97

Charleroi:
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
Tel.: (071)32 88 22

Libramont:
Avenue de Bouillon 16A
6800 Libramont
Tel.: (061)23 31 33

Liège:
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
Tel.: (04)229 33 35

Namur:
Rue de la Croix-Rouge 31
5100 Jambes
Tel.: (081)31 21 26

SELOR

Selectiebureau van de federale overheid; het vroegere Vast Wervingssecretariaat.
Selor
Dienst Diversiteit
WTC III   Simon Bolivarlaan 30 Boulevard Simon Bolivar
1000 BRUSSEL / BRUXELLES
Tel.: 02/740.74.74
E-mail: diversity@bosa.fgov.be
Website: http://www.selor.be

* Verantwoordelijke Diversiteitsbeleid
Etienne Devaux
WTC III   Simon Bolivarlaan 30 Boulevard Simon Bolivar
1000 BRUSSEL / BRUXELLES
Tel.: 02/740.74.74
E-mail: diversity@bosa.fgov.be
Website: http://www.selor.be
Facebook: https://www.facebook.com/Werkenvoor.be
Twitter: https://mobile.twitter.com/selor
Linked in: https://www.linkedin.com/company-beta/39628/
Directe link naar gelijke kansen: http://www.selor.be/nl/gelijke-kansen/

FRANSTALIG

Entreprises pour Travail Adapté (ETA)

Beschutte werkplaats in 4 categorieën voor een 50-tal gehandicapte werknemers.

Entreprise de Travail Adapté La Lumière
Boulevard Louis Hillier 1
4000 Liège
Tél.: 04 223 25 48 – Fax: 04 223 56 31

Direction
Silvana DI PINTO silvanadipinto@lalumiere.be
Délégué commercial
Fernand LUGENS: fernandlugens@lalumiere.be

Atelier mailing, conditionnement
Frédéric BONNI: fredericbonni@lalumiere.be
Fax: 04 237 05 21

Atelier reliure
Lucien DI PINTO luciendipinto@lalumiere.be

Atelier dorure

Handicapé Visuel Formation Emploi (HVFE) asbl

Vereniging die blinden en slechtzienden in de maatschappij probeert te integreren door hen vertrouwd te maken met informaticatoepassingen, zodat ze gemakkelijker werk kunnen vinden.

Rue Winston Churchill 121 A
6180 Courcelles
Tél.: (071)46 18 08
Fax: (071)46 06 50
E-mail: info@hvfe.be
Website: https://www.hvfe.be

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Beroep & Werk rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:01
  2. BE Beroep & Werk rond blinden en slechtzienden04-06-2011 04:06:25

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 16:47