BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden

De Blinde vzw

o.a. studiebeurzen voor visueel gehandicapten.
Zuidlaan 142
1000 Brussel
Tel.: (02)508 05 11
Fax: (02)508 05 43

Ouders voor Inclusie

Kwaliteit van Bestaan is een mensenrecht, ook voor de persoon met een beperking !
Dit kan slechts gerealiseerd worden door de mogelijkheid tot zelfbeschikking.
Ouders voor Inclusie wil dit verdedigen als een RECHT voor alle kinderen/jongeren met een beperking,

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen. Het gaat in de eerste plaats om een vereniging van en voor ouders. Onze vereniging wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun handicap.
Ouders voor Inclusie heeft in eerste instantie aandacht voor het inclusief onderwijs, omdat de school een groot deel van het leven van onze kinderen uitmaakt. Maar we willen ook breder kijken naar inclusie binnen andere levensdomeinen zoals vrijetijdsbesteding, gezinsleven, arbeid… en meer algemeen ook aandacht besteden aan de beeldvorming rond personen met een handicap.

Centraal in onze visie staat het streven om kinderen en jongeren met een beperking te aanvaarden als volwaardige mensen en hen alle kansen te bieden tot deelname aan het maatschappelijk leven.
Als ouders pleiten we ervoor dat onze kinderen hun leven kunnen uitbouwen in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Dit houdt heel concreet in dat wij ervoor pleiten om kinderen en jongeren met een beperking en/of een specifieke onderwijsvraag toe te laten tot het gewoon onderwijs.

We willen vooral aan andere ouders mogelijkheden bieden zich te informeren, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Verder streven we ernaar alle inclusiepartners informatie ter beschikking te stellen en blijvend te sensibiliseren.
Tenslotte willen we ook meewerken aan een ‘visie op inclusie’ en er voor ijveren dat het de norm wordt, het algemeen referentiekader waaraan elk concept, elke handeling wordt afgetoetst.

Ouders voor Inclusie
A. Verhaegenstraat 42
9000 Gent
E-mail: info@oudersvoorinclusie.be
Website: http://www.oudersvoorinclusie.be/
Facebook: https://www.facebook.com/oudersvoorinclusie

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)

Het hoofddoel van het SIHO bestaat uit het opnemen van een intermediaire rol in de realisatie van INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS op niveau van personeel en studenten.

Verschillende subdoelen moeten dit hoofddoel helpen bereiken:

1. Het SIHO wil een duidelijk uitgebouwde dienstverlening bieden aan instellingen hoger onderwijs. Het SIHO wenst enerzijds in een één-één-relatie via consultancy, anderzijds via een instellingsoverschrijdend aanbod, tegemoet te komen aan de noden van alle instellingen hoger onderwijs. Naast de dienstverlening naar instellingen toe, voorziet het SIHO ook dienstverlening aan de studentenvoorzieningen.

2. Het SIHO wenst netwerken aan te gaan met de doelgroepen van de dienstverlening en met binnen- en buitenlandse partners die rechtstreeks of zijdelings met het thema betrokken zijn.

3. Er zal blijvend gericht onderzoek gebeuren met betrekking tot het thema ‘inclusief hoger onderwijs’. Concreet gebeurt dit via gerichte probleemverkenningen die resulteren in wegwijzers voor de praktijk. De bestaande wegwijzers zijn terug te vinden in de bibliotheek van deze website.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
E-mail: info@siho.be
Website: http://www.siho.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. NL Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:44
  2. NL Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:49
  3. BE Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:50
  4. NL Studeren & Handicap rond blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:20
  5. NL Scholen voor blinden en slechtzienden10-05-2014 08:05:57
  6. NL Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:13
  7. BE Scholen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:01
  8. BE Omzetcentra rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:28
  9. BE Universiteit & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:27
  10. BE Hogeschool & Begeleiding rond blinden en slechtzienden29-05-2011 08:05:58

Laatst bijgewerkt op 8 oktober 2015 – 20:30