BE Vrije tijd & Activiteiten rond blinden en slechtzienden

ABS Vlaanderen

Wij organiseren activiteiten voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen. Onze organisatie werd opgericht op 3 December 2015 met de bedoeling dat blinden en slechtzienden elkaar konden ontmoeten en zo nieuwe (lotgenoten) leerden kennen. Wij willen blinden en slechtzienden samen brengen voor een deugddoende verpozing onder elkaar. We organiseren ook heel wat leuke activiteiten. Van een gezellige babbel, tot een kookcursus, yogabeoefening, het bijwonen wan muzikale als theatervoorstellingen en nog veel meer. Ook onze daguitstappen, 3 daagse en 4 daagse reizen mogen zeker niet ontbreken. Voel jij je geroepen om eens een kijkje te komen nemen? Gelieve dan Frans Vervaeke te contacteren. Voorzitter en oprichter van ABS Vlaanderen.

GSM: 0032471794615
Telefoon 003256717161
BE96 1030 4164 5505
E-mail: f.vervaeke@icloud.com
E-mail: info@abs-vlaanderen.be
Website: https://www.abs-vlaanderen.be/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/802856056822465/

aQuara

Gegeven door een blinde vrouw: Aromatherapie en kruidenadvies, Natuurlijke cosmetica, Massages, Voedingsadvies, Bachbloesems.

Sofie Van Grieken
Cederstraat 20
9000 Gent
GSM: (0479)68 30 31
E-mail: sofie@aquara.be
Website: https://www.aquara.be
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=83314190858&refid=5

Balancing Touch

Kathleen Walleyn
Aatstraat 4 bus 1
9600 Ronse
GSM: 0479 523 521
E-mail: contact@balancingtouch.be
Website: http://www.balancingtouch.be

De Markgrave vzw – Dienst activiteitencentrum

Mensen met wensen

Het Activiteitencentrum biedt je op de meest diverse wijze een activiteitenprogramma op maat aan met collectieve en individuele ondersteuning.  Het programma biedt ontwikkelingsmogelijkheden en ontmoetingskansen.

Voor meer informatie:
Samenwerkende voorzieningen De Markgrave vzw
Activiteitencentrum
Markgravelei 20
2018 Antwerpen
Tel.: 03 248 26 1
E-mail: zorgloket@demarkgrave.be
Facebook: https://www.facebook.com/demarkgravevzw
Website: https://www.demarkgrave.be/

De regenbOog vzw

De regenbOog vzw biedt een brede waaier van activiteiten aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Tijdens de vakanties organiseert de regenbOog vzw ook speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een handicap van 3 tot 21 jaar. Zonder handicap tot 16 jaar.

Johan Vanroye
Lucien Londotstraat 3b
3600 Genk
Tel.: (089)35 85 65
Fax: (089)35 85 65
E-mail: vrijetijd@deregenboog.be
Website: http://www.deregenboog.be

De Sperwer vzw

Voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd

Gentse Steenweg 54
9160 Lokeren
Tel.: (09)348 53 34
Fax: (09)349 30 22
E-mail: info@sperwer.be
Website: http://www.sperwer.be

De Stroom vzw

Vrijetijdsdienst voor personen met een handicap.

Dhr. Jeroen Marijsse
Coördinator Oudenaardsesteenweg 234
8500 Kortrijk
Tel.: (056)35 30 17
Fax: (056)35 54 40
E-mail info@destroom.be
Facebook: https://www.facebook.com/destroom/

Dito vzw

Dito vzw (vroeger VFG) zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk.

Dito versterkt: Dito informeert iedereen die met handicap te maken krijgt, en wijst je de weg naar de juiste zorg of dienstverlening op jouw maat.

Dito verandert: Samen met jou ijveren we voor een samenleving waarin iedereen meetelt. En daarin staan de verhalen van onze leden centraal. Wij luisteren naar jou en versterken jouw stem om het beleid en de maatschappij te veranderen.

Dito verbindt: Eropuit trekken en je amuseren in groep, dat kan met Dito! We organiseren het hele jaar door toegankelijke activiteiten voor personen met een handicap en hun netwerk. Onze vrijwillige begeleiders maken je wegwijs en bieden ondersteuning op maat zodat jij voluit kan genieten.

Dito vzw
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel.: (02)515 02 61
E-mail: info@ditovzw.be
Website: http://www.ditovzw.be/
Facebook: https://www.facebook.com/Ditovzw

* Dito Antwerpen

Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen
Tel.: (03)285 43 11

* Dito Oost-Vlaanderen

Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
Tel.: (09)333 58 12

* Dito Limburg

Guffenslaan 38A
3500 Hasselt
Tel.: (011)30 10 91

* Dito West-Vlaanderen

P. Kennedypark 2
8500 Kortrijk
Tel.: (056)23 03 87

Dyade vzw

Dyade vzw organiseert het hele jaar door vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een beperking. Via een rijk aanbod aan activiteiten en ateliers richten we ons vooral tot iedereen die beperkte toegang heeft tot het gewone vrijetijdsaanbod. Zowel kinderen, jongeren, jongvolwassenen als volwassenen met een fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve of meervoudige beperking als ook autisme en ADHD… kunnen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dyade telt 4 leeftijdsgroepen: Bengels, Tieners, Jongvolwassenen en Volwassenen voor wie er per maand een aanbod wordt uitgewerkt per groep. De Bengels en Tieners kunnen zich vooral komen uitleven tijdens de speelnamiddagen op woensdag en/of zaterdag, tijdens ons Paaskamp in de paasvakantie en tijdens de jaarlijkse speelpleinwerkingen van De Speelcompagnie in Oostende. Voor de jongvolwassenen en volwassenen hebben we het volgende in de aanbieding: een crea-atelier, kookatelier, bowling, Café Kabane, groepsuitstappen, een citytrip, een 8 – daagse buitenlandse reis, enzovoort.

VZW Dyade ( -16 – werking)
Fortstraat 128
8400 Oostende
GSM: (0486)24 69 30
E-mail: info@dyadevzw.be
Website: http://www.dyadevzw.be
Facebook: https://www.facebook.com/Dyade-vzw-1143767388975312/

Vzw Dyade (+ 16 – werking)
Vaartblekersstraat 12a
8400 Oostende
GSM: (0495)50 77 38
E-mail: info@dyadevzw.be
Website: http://www.dyadevzw.be
Facebook: https://www.facebook.com/Dyade-vzw-1143767388975312/

Equivalencia

Jong en oud bewust maken van een paardwaardige manier van omgaan met paarden, waarop communicatie, hulpen en vaardigheden verbeteren.

Ruiters helpen in hun houding, balans, lichaamsbewustzijn, zit, hulpen.

Paarden helpen om de juiste spieren te ontwikkelen of te herstellen/ bevorderen bij lichamelijke moeilijkheden.

Aangepaste rijlessen voor personen met een beperking: rijlessen op maat, met extra aandacht

Equivalencia
Anouk Van Driessche
Brandstraat 81
9080 Beervelde
GSM: 0495 73 93 11
E-mail: equivalencia.depaardentuin@gmail.com
Website: http://www.equivalencia.be/
Facebook: https://www.facebook.com/equivalenciaAVD

Dansschool Etage Tropical

Port-Arthurlaan 33
9000 Gent
Michèle Martens
GSM: (0473)80 97 18
E-mail: info@etagetropical.be
Website: http://www.etagetropical.be

Gehandicapten en Solidariteit vzw

‘Gehandicapten en Solidariteit’ is een autonome vzw, opgericht door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant.

De vzw wordt erkend en gesubsidieerd door de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de provincie Vlaams-Brabant.

Het werkingsgebied omvat Vlaams-Brabant en Brussel.

De vzw organiseert activiteiten voor personen met of zonder beperking en staat open voor iedereen.

Gehandicapten en Solidariteit werkt samen met de vzw Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg (NFGZ), gewestelijk Brabant. Beide vzw’s streven dezelfde doelstellingen na.

Wat biedt de vzw aan:
– Een aangepast vrijetijdsaanbod (excursies, weekends, reizen, …) voor personen met of zonder beperking
– Sensibiliseringsmomenten en vormingen aan gebruikers, ouders, begeleiders en reguliere diensten
– Individuele vrijetijdstrajectbegeleiding waarbij personen met een beperking geholpen worden in hun zoektocht naar een aangepaste vrijetijdsbesteding, zowel inclusief als doelgroepspecifiek
– Belangenverdediging voor personen met een beperking via de vertegenwoordiging in allerlei advies- en beslissingsorganen
– Doorverwijzing van personen met een beperking, ouders en begeleiders naar de juiste instantie
– Ondersteuning van lokale afdelingen en van vrijwilligers

De vzw bestaat uit een multidisciplinair team. Dit draagt bij aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.

De werking wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van fantastische vrijwilligers die telkens weer klaarstaan voor de vzw en haar leden.

Frédérique de Jonge
Coördinator
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
Tel: 02 546 15 94
E-mail: info@gehandicaptenensolidariteit.be
Website: http://www.gehandicaptenensolidariteit.be

Het Balanske

Het Balanske is een uniek centrum waar gezinnen met een persoon met een handicap zich kunnen ontspannen en hun vrije tijd op een aangename en zinvolle manier kunnen doorbrengen. Het centrum ondersteunt ouders die hun kind met een handicap zelf opvoeden. Het centrum biedt een grote verscheidenheid van vrijetijdsactiviteiten aan personen met een handicap en aan de andere gezinsleden.

Halensebaan 2 3390 Tielt-Winge
Tel.: (016)63 90 21
Fax: (016)26 24 86
E-mail: info@balanske.be
Website: http://www.balanske.be

Jeugdwerk voor allen

Het provinciebestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven deel te nemen aan het jeugdwerk. Daarom heeft zij de meerjarige campagne ‘jeugdwerk voor allen’ op het getouw gezet. Er wordt gefocust op twee doelgroepen: maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een handicap. De concrete acties van de campagne richten zich zowel naar gemeentelijke overheden, organisaties als individuele jeugdwerkers.

Nele Van Havere
Jeugddienst Oost-Vlaanderen
Tel.: (09)267 75 94
E-mail: jan.cools@oost-vlaanderen.be
Website: https://www.oost-vlaanderen.be

Bart Nyrinck
Uit de Marge
Tel.: (09)233 00 56
E-mail: info@uitdemarge.be
Website: https://www.oost-vlaanderen.be

Wouter Vandenbussche
Yieha! vzw
Groot Begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
GSM: (0474)48 28 98
Tel.: (09)274 18 06
E-mail: info@wijzijnyieha.be
Website: https://www.oost-vlaanderen.be

JPS Tours bv

JPS Tours organiseert aangepaste vakanties voor reizigers met mentale en motorische beperkingen.

Aangepaste reizen voor mensen met een

• Verstandelijke beperking
• Auditieve beperking
• Mobiele beperking
• Niet-aangeboren hersenletsel
• Sociaaleconomische beperking

Passie en professionalisme voor georganiseerde reizen

Inclusief en verantwoord reizen zijn maar enkele van onze beweegredenen. Gegroeid vanuit sociale sector organiseren wij georganiseerde reizen vanuit Oostende. Ons doelpubliek zijn jongeren vanaf zestien jaar en volwassenen met een mentale of motorische beperking.

Verantwoord reizen

Verantwoord reizen is uiteraard onze norm en dit vloeit voort uit wat wij belangrijk vinden: vrijheid, echtheid en goed zijn voor mensen. Vrijheid om uw reis in elkaar te steken zoals u dit wilt, echtheid omdat we de wereld zien zoals die is en goed zijn voor de mensen omdat we graag ons steentje bijdragen waar het kan om de wereld een beetje beter te maken.

Sociale wortels

Het idee om georganiseerde reizen te organiseren voor deze doelgroep ontstond bij onze stichter Japie Swings. Als opvoeder bij MPC Terbank in Heverlee en opvoeder-groepchef in het bezigheidstehuis ‘De Egel’ in Sint-Niklaas,vroeg hij zich regelmatig af: “Welke activiteiten kunnen wij zelf aanbieden? Hoe kan de verlofperiode worden ingevuld of op welke diensten moeten wij een beroep doen buiten de muren van de instelling?”. Onder andere uit de antwoorden van deze vragen ontstond JPS Tours in Oostende. Wij organiseren boeiende reizen, te gekke weekends en gerichte dagtrips in samenwerking met Het Aksent vzw.

JPS tours biedt ook reizen op maat voor leefgemeenschappen, leefgroepen, woonhuizen
Wij zorgen voor de aangepaste hotel, de maaltijden, de reservaties, de vliegtuigtickets en nog veel meer.

Travelbutlers

JPS TOURS staat voor reizen voor cliënten met een beperking. Hiervoor zijn wij steeds op zoek naar TravelButlers. Wil je graag de wereld zien? Wil je proeven van verschillende culturen? Zie je het zitten om een groot gedeelte van het jaar in één of ander exotisch land te vertoeven? Misschien werk je al binnen een reisorganisatie en kan je niet wachten om net als je collega’s je koffers te pakken?

Een gouden regel : Het is niet belangrijk wat je doet maar HOE je het doet.

Als Travelbutler van vzw Het Aksent kan je steeds uw kennis bijschaven binnen de werking van Het Aksent vzw. Zowel naar dagreizen als naar een meerdaags aanbod. Je kan dit bij wijze van spreken gebruiken als een database. Hier kan je meegaan met een oudere rot in het vak om u wegwijs te maken in de wereld van cliënten met een beperking. Wie zijn zij? Hoe denken zij? medicatie? Zakgeldbeheer?

Een Travelbutler is het aanspreekpunt van de cliënten. Zijn/haar doelstelling is om ze de vakantie van hun leven te bezorgen. Een Travelbutler heeft een heel uiteenlopend takenpakket. Afwisseling is hier het sleutelwoord! De taken gaan van het voorbereiden en de praktische uitvoering van de planning van de reis tot de verworven kennis over de streek door te geven aan de cliënten of het oplossen van conflicten.

1. Vooreerst ben je de man of vrouw die de medicatie in het oog houdt.
2. Opvolgen van het zakgeld, stipt
3. Opvolgen van de persoonlijke hygiëne van de cliënten.
4. Een luisterend oor bieden.
5. Inschatten van mogelijke conflicten.
6. Rust inbouwen in uw aanbod
7. Genieten van de reis.

Als Travelbutler kan je altijd gratis mee op reis. Ongeacht de bestemming. Het aantal reizen dat je wil of kan begeleiden dat kan je zelf bepalen. Wij zoeken met u naar een gepast evenwicht tussen vliegtuigreizen en minibusreizen.

JPS TOURS bv
Japie Swings

Member ENAT
Member PANTOU
Member TOURISMFORALL

The passion for Disabled Travel
Hello Happiness
Travel4ALL

Touroperator for Disabled Travel
Lic. A3593
Torhoutsesteenweg 294
8400 Oostende
Belgium
Tel : + 32 9 3366699
Tel : + 32 59 447904
Mobiel : + 32 477 633659
Mobiel : + 32 487 414247
Mail : info@jpstours.be
Web : http://www.jpstours.be

Kando (vroegere naam: Katholieke Vereniging Gehandicapten KVG)

Vereniging voor mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn.
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Tel.: (03)216 29 90
E-mail: info@kando.be
Website: https://kando.be
Facebook: https://www.facebook.com/kandovzw

Kandopunt Antwerpen
Plantin en Moretuslei 128
2018 Antwerpen
Tel.: (03)235 85 57
E-mail: antwerpen@kando.be

Kandopunt Kempen
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel.: (014)40 33 60
E-mail: kempen@kando.be

Kandopunt Oost-Vlaanderen
Dendermondesteenweg 565
9070 Destelbergen
Tel.: (09)227 34 41
E-mail: oost-vlaanderen@kando.be

Kandopunt Limburg
Landwaartslaan 32
3600 Genk
Tel.: (011)23 22 04
E-mail: limburg@kando.be

Kandopunt Vlaams-Brabant en Brussel
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven
Tel.: (016)23 51 61
E-mail: vlaams-brabant@kando.be

Kandopunt West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 15A
8800 Roeselare
Tel.: (051)24 88 06
E-mail: west-vlaanderen@kando.be

Kompaan vzw

Kompaan vzw wil iederéén laten participeren aan het bestaande vrijetijdsaanbod, met of zonder beperking, met of zonder zorgvraag. De vrijwilligers van vzw Kompaan zorgen ervoor dat een beperking niet langer beperkend hoeft te zijn en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving.

Kompaan vzw
Herenthoutseweg 31 B
2222 Wiekevorst
GSM: (0489)37 47 99
E-mail: info@vzwkompaan.be
Website: https://www.vzwkompaan.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/vzwkompaan/

Kompas vzw

Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd.
Als vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
Samen gaan we voor wijs wonen en werken, leutig leren en leven.
We zijn een pluralistische, vooruitstrevende organisatie die duurzaamheid uitdraagt.

Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
Tel.: 09/216 26 60
E-mail: zorgbemiddeling@vzwkompas.be
Website: https://www.vzwkompas.be

Licht en Liefde Heem vzw (Huis 45)

Bezigheidshome en gedecentraliseerd wonen.

Oudenburgweg 45
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 50 40
Fax: (050)39 16 74
E-mail: info@huis45.be
Website: http://www.huis45.be

Ludentia vzw

Ludentia vzw is een erkend vrijetijdscentrum voor personen met een handicap binnen de provincie Antwerpen. Zij organiseert en coördineert vrijetijdsactiviteiten in groep. Men vertrekt daarbij vanuit de mogelijkheden van de mensen in de groep en men biedt begeleiding op maat. Het gaat om zowel ontspanningsactiviteiten als sport, cultuur, vormende activiteiten, kinder- en jeugdwerking, enzovoort. Enkele voorbeelden: Theatergroep, muziekgroep, speelpleinen, badminton, paardrijden, zelfverdediging, kookavonden, …

De Mortel39B
2930 Brasschaat
Tel.: (03)653 59 97
Fax: (03)653 59 97
E-mail: info@ludentia.be
Website: http://www.ludentia.be

Make-up Heartist

Je handicap aanvaarden, jezelf aanvaarden, je nog steeds mooi en vrouwelijk voelen.

Op twintigjarige leeftijd, ben ik gediagnosticeerd met de ziekte van Stargard, een genetische oogziekte die mijn zicht iedere dag een beetje meer wegneemt.

Door de jaren heen, heb ik leren leven met deze ziekte. Mijn vijand is beetje per beetje mijn partner en mijn eigenheid geworden.

Deze eigenheid heb ik omgezet in een sterkte, en deze sterkte wil ik graag delen…

​Met Make-up Heartist wil ik blinden en slechtziende vrouwen de kans geven om te stralen, iedere dag opnieuw. Dit doe ik door het organiseren van individuele make-up workshops. Als persoonlijke coach leer ik jullie aangepaste technieken om je op te maken.

Mijn ultieme doel is om zowel vrouwelijkheid als zelfvertrouwen te stimuleren.

Make-up heartist, vanuit mijn hart voor blinden en slechtzienden.

Nele Symons

WORKSHOP

Als blinde of slechtziende vrouw is het niet altijd even gemakkelijk om je op te maken.

Aan de hand van een concreet stappenplan en handige tips bied ik jou handvatten aan om zelfstandig make-up aan te brengen.

Aangezien elke vrouw anders is en iedereen andere vragen heeft, bied ik drie verschillende workshops aan. Hierdoor kan ik echt op maat werken.

Ben jij klaar om te stralen met make-up?

Contact:
Nele Symons
GSM: 0494 10 14 45
info@make-upheartist.com
http://www.make-upheartist.com

Massagepunt Gent

Dominiek Depreytere
Leiekaai 12
9000 Gent België
Enkel na afspraak
Tel: +32(0)478/643 345
E-mail: dominiekdepreytere@hotmail.com
Website: https://www.massagepunt.be
Facebook:

Muziekacademie voor blinden en slechtzienden

Muziek ontmoet het Kind in het Donker. Muziek maken is leuk, ook voor mensen met een beperking. Daarom zijn wij een paar jaar geleden met een slechtzienden/blinden en slechthorenden project gestart. De lessen worden individueel gegeven. Er wordt notenleer (AMV) in braille gegeven, parallel met het volgen van pianolessen. Vorig jaar zijn er nieuwe hulpmiddelen aangeschaft: brailleprinter, Software-Scharpeye, Lime, Goodfeel voor scanning, herkenning en omzetting van partituren naar braille, scanner, digitale leesloep (My Reader) en een computer. De leerlingen mogen hun kunnen op de schoolconcerten laten horen. Zij worden ook gestimuleerd om samen met de anderen muziek te maken. Wij hebben ook een klaslokaal volledig ingericht voor deze opleiding.Dit lokaal staat ook buiten de lesuren ter beschikking van leerlingen die thuis uiteraard niet over dezelfde faciliteiten beschikken. Doel hiervan is blinden en slechtzienden hun muzikale onafhankelijkheid te stimuleren en hen de mogelijkheid tot studeren te bieden. “Met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen!

Alle verdere informatie: dana.susljic@ma-go.be
Mechelsesteenweg 125
2018 Antwerpen
Tel.: (03)239 14 34
Fax: (03)281 17 35
E-mail: info@ma-go.be (academie)
E-mail: dana.susljic@ma-go.be
Website: http://www.ma-go.be/

OnbeperktBeperkt – Yoga voor mensen met een visuele handicap

Ik ben Aletta van Oostveen en heb 3 jaar geïnvesteerd in een online yogaprogramma, speciaal voor blinden en slechtzienden. Ruim 50 deelnemers met een visuele beperking hebben reeds met veel plezier het yogaprogramma ‘Meer Flow in je Leven’ gevolgd.

Het programma biedt veel verschillende soorten yoga en meditatie. Met geschreven tekst, voorgelezen tekst en video’s die ook te volgen zijn door mensen met (enig) zicht is dit complete programma voor iedereen te volgen. Ook softwarematig is het geheel toegankelijk voor visueel beperkten. Het online programma is thuis en op ieder moment te volgen en je kunt het niet fout doen. Dit wordt zeer goed uitgelegd.

Op de website http://www.onbeperktbeperkt.nl kun je meer te weten komen over het programma. Dus voor mensen die graag yoga willen gaan doen of blijven doen, en een visuele beperking hebben, is er nu een super compleet programma. Je kunt ook kennismaken met mijn manier van online lesgeven door eerst een losse module te doen uit het programma.

Onbeperkt Beperkt
Aletta van Oostveen
E-mail: info@onbeperktbeperkt.nl
Website: http://www.onbeperktbeperkt.nl
Facebook: https://www.facebook.com/onbeperktbeperkt/

Op stap

Opstap is een initiatief dat gegroeid is vanuit wandelplezier, -ervaring en -enthousiasme van Erik en Jef. Erik en Jef vormen het perfecte team om jou een dag te bezorgen die je niet snel zal vergeten! Je mag van hen een open houding, een luisterend oor, bemoedigende woorden en zoveel meer verwachten. Erik is reeds jaren opvoeder binnen MFC Ritmica. Zijn ervaring, zijn ongedwongen houding en open geest zullen ervoor zorgen dat elke jongere zich vlug op zijn gemak zal voelen in de nieuwe groep. Jef is tevens reeds jaren werkzaam binnen MFC Ritmica. Jef is een ervaren gids en kent de Ardennen als zijn achtertuin. Zijn kennis van de natuur, oriëntatietalent en enthousiasme maken van hem de ideale begeleider voor de staptochten.

Heb je zin in een uitdaging en spreekt de natuur je aan? Dan zijn de dagtochten van Op Stap… Opstap zeker iets voor jou! Als school of organisatie is het tevens mogelijk een staptocht op maat aan te vragen. Deze staptochten zijn bedoeld voor jongeren met een (vermoeden van een) beperking, dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen. Het is belangrijk dat deze jongeren een staptocht aankunnen en dat hun beperking dus niet van die aard of zwaarte is dat dit onmogelijk is.

Inschrijven? Neem contact op met de sociale dienst van MFC Ritmica via mail socialedienst@ritmica.be of bel op 03 460 11 50. Na inschrijving volgt er een kennismakingsgesprek. Ofwel telefonisch of op afspraak. Zo kunnen wij een tocht uitstippelen op jouw maat. Deelname aan een staptocht kost €25 per dag.Inclusief is vervoer, verzekering en begeleiding.

Missie

Op wandel zijn in de natuur, alleen of met vrienden, verrijkt je, daagt je uit brengt je in contact met je eigen krachten en leert je samenwerken om doelen te bereiken. We geloven heel sterk dat op stap gaan je een stapje verder kan brengen in het vinden van je eigen sterktes en zelfvertrouwen. We nodigen je daarom graag uit om mee op stap te gaan. Jij met ons en wij met jou. Zo zullen we ervaren dat volhouden belangrijker is dan opgeven. Hiervoor kan je rekenen op individuele ondersteuning van ervaren begeleiders.

Openbaar vervoer

We starten de wandeltochten vanuit Ritmica (wouwstraat 44 te Hove) met een busje richting de bestemming. Je kan met de trein tot het station van Hove wandelen. Van daaruit is het nog tien minuten wandelen tot de wouwstraat.

Op stap
Wouwstraat 44
2540 Hove
Telefoonnummer: 03 460 11 50
E-mailadres: socialedienst@ritmica.be
Facebook: https://www.facebook.com/Op-Stap-896752483705273

Share a Ride

De fun wordt groter als je ze deelt.

Share A Ride brengt mensen samen. Personen met een handicap en mobiele vrijwilligers vinden elkaar voor een onvergetelijke uitstap. Samen genieten ze van een concert, een optreden, een voorstelling, een sportmanifestatie of een ander evenement.

Beiden winnen erbij. De persoon met een handicap vindt veilig en comfortabel vervoer. En zijn of haar begeleidend chauffeur wordt beloond met een gratis ticket. Iedereen blij!

Helemaal mooi wordt het als het klikt. Want gedeeld plezier is dubbel plezier. Wat begint als een uitstap, kan een vriendschap voor het leven worden.

Voor je ’t weet, ben je samen op weg.

Share A Ride is een digitaal platform voor mensen die graag samen naar een evenement trekken. Personen met een handicap vinden er vrijwilligers die met hen op pad willen. De chauffeurs of begeleiders vinden aangenaam gezelschap én een gratis ticket.

Meedoen is eenvoudig. Zoek je vervoer, of reis je graag zelf met een persoon met een beperking naar een evenement? Download de app of schrijf je in op http://www.sharearide.be en geef aan wat je interesseert. Share A Ride koppelt vraag en aanbod aan elkaar en brengt je op de hoogte als er een match is .

Online en up-to-date, via website of app.

Op http://www.sharearide.be kan je zien voor welke evenementen er belangstelling is. Beschik je over een smartphone? Dan ga je meteen naar de app-store en download je gratis de Share A Ride-app (voor iPhone of Android).

Of je nu de website bezoekt of de app gebruikt, altijd is de informatie waarover je beschikt up-to-date. Share A Ride geeft je een seintje als iemand met jou op pad wil. Even bevestigen via website of app, en de fun kan beginnen.

E-mailadres: teamsharearide@gmail.com
Website:

Somival vzw

Wie zijn wij?

SOMIVAL is een club die sport en ontspanning aanbiedt aan mensen met een handicap of verminderde mobiliteit.

Onze doelgroep?

Iedereen met om het even welke beperking (motorisch, verstandelijk, auditief, visueel) is welkom ! Ook de familie hebben wij er gaarne bij, samen kan er sport beoefend worden en deelgenomen worden aan activiteiten..

Ons aanbod?

Er wordt een waaier van bewegings- en ontspanningsactiviteiten aangeboden.

Sporten

Eerst lag de nadruk vooral op recreatief sporten. Later kwam er ook competitieve aspect bij. Wie over aanleg, technische vaardigheden en karakter beschikt kan zelfs doorgroeien naar een nog hoger niveau.
De somival ladder heeft dus vele sporten.
BIJ SOMIVAL ZIT JE GOED !

 • Zwemmen: In het zwembad de Treffer in Waregem met maximale toegankelijkheid – familiale sfeer – optimale begeleiding – recreatief – bewegingsactiviteiten – competitief. Iedere zaterdag van 09.00 tot 10.00 uur. Even komen kijken en even proberen dat mag zonder enige verbintenis.
 • Boccia: Paralympisch en recreatief met eigen competitie voor ALLE leden met motorishe, auditieve en verstandelijke beperking.
 • E-hockey: Voor mensen in een electrische rolstoel – deelname aan competitie in Belgie en Nederland.
 • Atletiek: Recreatieve competitie loopnummers
 • Paardrijden: Recreatief één maal per maand op zaterdagmorgen in het Blosocentrum met inschrijving.
 • Initiatie en kennismaking met andere sporten

Ontspanning

Somivaluitstap – somivaltrefferfeest-somivalvriendenfeest – socio-culturele activiteiten (bezoek aan toneel – muziekconcerten -……..) – vele ontspanningmomenten – verrassingen etc…

Structuur en werking

De club is een vzw met een Raad van Beheer en een dagelijks bestuur en een ploeg dynamische en gemotiveerde begeleiders. De volledige werking is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Bij SOMIVAL zijn vrijwilligers uitermate belangrijk. Nog meer dan elders zijn zij het draagvlak van de hele werking.

SOMIVAL werkt aan de maatschappelijke integratie via tal van activiteiten waarbij beleidsmensen, partners, familieleden, supporters, sympathisanten, etc. betrokken worden.

SOMIVAL is aangesloten bij de door Bloso erkende sportfederatie G-sport Vlaanderen.

SOMIVAL is ook aangesloten bij de Waregemse Sportraad en kan dus ten volle genieten van alle faciliteiten die Sportbeheer aan de erkende clubs aanbiedt, inclusief de jaarlijkse huldiging van de sportfiguren.

SOMIVAL is lid van de Adviesraad voor Personen met een Handicap van de stad Waregem.
Op regelmatige tijdstippen worden vormingsmomenten georganiseerd voor de medewerkers, zoals veiligheid in en rond het zwembad, SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), LORM (communicatie met doofblinden), begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking etc.

SOMIVAL krijgt steun van de stad Waregem vooral voor het gebruik van de sportinfrastructuur. De noodzakelijke middelen voor de werking van de club met aankoop van aangepast materiaal en transport wordt gefinancierd door eigen acties, partners en een beschermcomité, alsook serviceclubs, organisaties en privé initiatieven die SOMIVAL als goed doel steunen.

SOMIVAL geeft bijzondere aandacht aan de jongeren :

• extra opvang en opvolging door een jeugdcoördinator;
• betrokkenheid van het ganse gezin waarbij broers en zussen de mogelijkheid krijgen om mee te sporten en deel te nemen;
• de jeugd de nodige aandacht te geven bij de sociale activiteiten.

SOMIVAL … Waarom?

Zo’n veertig jaar terug was het opzet zeer bescheiden : in een gemoedelijke sfeer mensen met een fysieke handicap het zwemmen aanleren.

Al vlug werd echter duidelijk dat schaalvergroting een noodzaak was.

Iedereen – met welke beperking ook – was voortaan welkom.

Eerst lag de nadruk vooral op recreatief sporten. Later kwam er ook het competitieve aspect bij. Wie over aanleg, technische vaardigheden en karakter beschikt kan zelfs doorgroeien naar een nog hoger niveau.

De Somival ladder heeft dus vele sporten.

Meer dan normale aandacht gaat naar de sociale beleving. Niet alleen de sporter, maar zijn hele omgeving wordt in de werking betrokken. Een goed gevoel en vertrouwen staan borg voor geluk en dankbaarheid.

Bij Somival zijn de vrijwilligers uitermate belangrijk. Nog meer dan elders zijn zij het draagvlak van de hele werking.

Het familiale karakter en het uitgebreide sportaanbod bezorgen Somival het label van ‘modelclub’. Mensen met een beperking kansen bieden om zich waardig en nuttig in de maatschappij te bewegen….. daar is het Somival in hoofdzaak om te doen.

Contactpersoon
Lucien De Bels
Bestuurslid Somival – erevoorzitter
GSM: 0477 237658
E-mail: lucien.debels@skynet.be
E-mail: contact@somival.be
Website: https://www.somival.be

Steden anders bekeken – Brussel inclusief Gehandicapten en Solidariteit

‘Steden anders bekeken – Brussel inclusief’ is een initiatief van de vzw Gehandicapten en Solidariteit in samenspraak met personen met een handicap, stadsgidsen van Brussel, Dito vzw evenals een aantal vrijwilligers. Dankzij de financiële steun van De Schepen van Gelijke Kansen, Bruno De Lille, de Schepen van Handel en Toerisme, Philippe Decloux en de Vlaamse Gemeenschapscommissie konden we ons project realiseren. ‘Steden anders bekeken’ is het prille begin om interesse voor kunst en cultuur op te wekken binnen een afgebakend kader: de stad en haar patrimonium, en dit voor personen met een handicap. Op een luchtige en speelse manier, maar met een stuk educatieve waarde gaan we de stad verkennen via rondleidingen en/of city trips. Het interactieve aspect van de deelnemers is hierbij van essentieel belang. Via het uitvoeren van opdrachten, aandacht te vragen voor de dingen die men ziet, voelt, hoort en ruikt wordt enerzijds de interesse voor kunst en handicap aangescherpt. Anderzijds zorgt het samen ontdekken en beleven van nieuwe dingen voor sociaal contact waardoor eventuele vriendschappelijke banden worden uitgebouwd.

Dito vzw
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel.: (02)515 02 61
E-mail: info@ditovzw.be
Website: https://www.ditovzw.be
Facebook: http://www.facebook.com/Ditovzw

Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen (SVGK)

Dit is een vrijetijdsproject dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor het verbond Turnhout. SVGK stelt gegevens ter beschikking omtrent vrijetijdsmogelijkheden voor mensen met een handicap via:

* de vrijetijdskrant
* de vrijetijdsbank
* tevens stimuleren en ondersteunen ze nieuwe initiatieven.
* individuele vrijetijdstrajectbegeleiding: samen gaan we  op zoek naar een vrijetijdsinvulling op maat.

Annick Loos
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel.: (014)40 33 61
Tel.: (014)40 33 62
Fax: (014)40 33 65
E-mail: steunpuntvrijetijd@kvg.be
Website: http://www.svgk.be
Facebook: https://www.facebook.com/steunpuntvrijetijd.gehandicaptenkempen

‘t Spook

Activiteitenwerking voor jongens en meisjes met een handicap. De activiteiten gaan door in het CM-gebouw te Tielt, Oude Stationsstraat 12.
Contactpersoon: Annelore Mouton
Bedevaartstraat 59
8700 Tielt
GSM: (0479)62 94 62

Tessara Massage

Tessa Baeyens
Heedstraat 56
1730 Asse
E-mail: tessa@tessara.be
Website: http://www.tessara.be

Toegankelijk toerisme in Vlaanderen

Deze dienst van Toerisme Vlaanderen geeft informatie over de toegankelijkheid van de verblijfsaccommodatie, het vervoer, de attracties en musea, hulpverlening, enz. in Vlaanderen en Brussel.

Grasmarkt 61
1000 Brussel
Tel.: (02)504 03 40
E-mail: toegankelijk@toerismevlaanderen.be
Website: https://www.visitflanders.com/nl/reisinformatie/toegankelijkheid
Facebook: http://www.facebook.com/toegankelijkreizen

Visuu-Activa

Activiteitenvereniging voor blinden en slechtzienden

Mevrouw, Mijnheer,

In de eerste plaats wenst het bestuur van Visuu-Activa u, uw familie en uw vrienden een gelukkig en voorspoedig jaar toe met een goede gezondheid en veel mooie dagen bij Visuu-Activa. Even de nieuwe vereniging voorstellen: Visuu-Activa is een pas opgerichte vereniging met als doel personen met een visuele beperking een tiental mooie activiteiten te bezorgen in 2010. Het is zeker niet de bedoeling in concurrentie te gaan met reeds bestaande verenigingen, integendeel het is ons doel de leden nog meer mogelijkheden te bieden om te kiezen wat hen het best past. Ook wanneer onze leden een suggestie hebben om ergens iets te gaan bezoeken of naartoe te gaan zullen wij daar zeker op inspelen.

Hoe lid worden van Visuu-Activa?

U kunt lid van Visuu-Activa worden als u 10 Euro overmaakt op rekening 363-0609064-41 van Visuu-Activa, Vissersstraat 7 te 8800 Roeselare met vermelding “bijdrage 2014”. In de bijdrage zijn inbegrepen: een verzekering, een tweemaandelijkse uitnodiging voor komende activiteiten en tal van verrassingen. Wij hopen dat wij u zullen mogen verwelkomen bij Visuu-Activa en verzekeren u dat wij alles in het werk zullen stellen om jullie mooie en goed voorbereide activiteiten voor te stellen.

Met vriendelijke groeten, Olivier Werner

Visuu-Activa
Vissersstraat 7
8800 Roeselare
Tel.: (051)22 22 42
GSM: (0472)47 20 39
E-mail: olivierwerner4@gmail.com

Voluntas vzw

Voluntas organiseert vrijetijdsactiviteiten, uitstappen, weekendjes, vakantiereizen en vakantieopvang voor personen met een handicap.

Jaak de Boeckstraat 73 bus 4
2170 Merksem
Tel.: 0493/25.51.06
E-mail: info@voluntas.be
Website: https://voluntas.be/
Facebook: http://www.facebook.com/voluntas.vzw

Vrijetijdsondersteuningscentrum (VOC) Opstap vzw

Contactpersoon: Valerie Vanhoutte
Maatschappelijke zetel: Stationsplein 46, 8800 Roeselare
Tel.: (051)20 65 59
E-mail: coordinator@vocopstap.be
Website: http://www.vocopstap.be

Opstap Tielt
Bruggestraat 19 8700 Tielt
Tel.: (051)40 15 57
E-mail: info@vocopstap.be

Opstap Roeselare
Stationsplein 46 8800 Roeselare
Tel.: (051) 20 65 59
E-mail: info@vocopstap.be

Wijmoetenverder

Om in de toekomst de weg naar de liefde voor iedereen toegankelijk te maken, heeft DatingAssistent.nl daarom jouw hulp nodig!

Boekanierlaan 2
2132TA Hoofddorp
T.: 0252 865 616
T.: 0252 865 616
M.: info@stichtingphilia.nl
W.: http://www.StichtingPhilia.nl
Facebook: https://www.facebook.com/wijmoetenverder

Deel dit:
Advertenties

 1. BE Vakantie rond blinden en slechtzienden21-06-2020 05:06:20
 2. NL Vakantie rond blinden en slechtzienden20-10-2016 08:10:23
 3. Vriendschap, dating, relatiebemiddeling en seks rond blinden en slechtzienden03-04-2014 05:04:58
 4. NL Vrije tijd & Activiteiten rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:12
 5. NL Zintuigen- of ervaringstuinen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:15
 6. BE Zintuigen- of ervaringstuinen rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:21
 7. BE Vrije tijd & Activiteiten rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:51

Laatst bijgewerkt op 2 mei 2024 – 17:38