NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …

Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC)

De Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, ANVC, vertegenwoordigt zo’n 1000 gediplomeerde contactlensspecialisten. De ANVC behartigt de vakinhoudelijke, niet-commerciële belangen, bewaakt het kwaliteitsniveau d.m.v. na- en bijscholingen, het organiseren van lezingendagen en congressen. De ANVC onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, fabrikanten, aanpalende beroepsgroepen, etc.

Bezoekadres:
Frits Mehrtenslaan 22
2343 LN Oegstgeest
Postadres:
Postbus 1062
2340 BB Oegstgeest
Tel.: (071)737 00 08
Fax: (087)873 87 71
E-mail: info@anvc.nl
Website: http://www.anvc.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ANVC.nl

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Informatiepunt Functionele Optometrie Nederland

Dit is een vernieuwde collectieve informatiesite voor de functionele optometrie in Nederland.

E-mail: info@info-fo.nl
Website: http://www.info-fo.nl

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

Het Nederlands oogheelkundig Gezelschap is een medisch specialistische vereniging voor oogartsen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de kwaliteit van de oogheelkundige zorg en de belangenbehartiging voor leden. Op de website vindt u voor verschillende doelgroepen informatie over ziektebeelden en eveneens uitgebreide keuringseisen.

Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
Tel.: (024)324 90 44
E-mail: nog@oogheelkunde.org
Website: http://www.oogheelkunde.org

Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Wat doet de Nederlandse Oogonderzoek Stichting? Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in de oorzaken van oogaandoeningen.

Gelderhorstlaan 7
6573 CB Beek
E-mail: info@oogonderzoekstichting.nl
Website: https://oogonderzoekstichting.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Oogonderzoekstichting

Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven (NUVO)

Dit is de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche. Je vindt op de website meer info terug over de activiteiten van de NUVO, de ledenservice van de NUVO en algemene informatie over de optiekbranche.

*Bezoekadres:
Het Optiekcentrum
Voorveste 2
3992 DC Houten
*Postadres:
Postbus 13
3990 DA Houten
T 088 077 1100
E-mail: info@nuvo.nl
Website: http://www.nuvo.nl

De NUVO is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Nederlandse Vereniging Van Orthoptisten (NVvO)

De orthoptist is een paramedicus, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde en is werkzaam in een oogheelkundige/orthoptische kliniek in een ziekenhuis of in een particuliere (oogartsen)praktijk. De titel orthoptist is wettelijk beschermd.

Zowel kinderen als volwassenen met een stoornis in het zien, oogstandafwijkingen, oogbewegingsstoornis of een stoornis van het binoculair zien kunnen door de huisarts of oogarts worden verwezen naar de orthoptist. Een orthoptist onderzoekt namelijk de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien bij kinderen en volwassenen. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, zo mogelijk, een behandeling in.

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten is één van de paramedische beroepsverenigingen in Nederland. De vereniging is in 1958 opgericht en heeft ten doel de behartiging van de belangen van hen die het beroep van orthoptist uitoefenen en natuurlijk de uitbreiding en verdieping van de vakkennis, zodat patiënten de meest optimale zorg krijgen.

Secretariaat NVvO
Spinozaplantsoen 11-2
3532 SN Utrecht
Website: http://www.orthoptie.nl

O.O.G. – Centrum voor low-vision & optometrie

O.O.G. Low Vision & Optometrie verzorgt al jaren de aanmeting en levering van optische gezichtshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Ze zijn gespecialiseerd in op maat gemaakt hulpmiddelen zoals loepenbrillen, telescoopbrillen en filterbrillen. Alle hulpmiddelen kunnen bezichtigt en uitgeprobeerd worden. O.O.G. verzorgt ook de aanvraag van het hulpmiddel bij de zorgverzekeraar. Hun optometristen zijn hbo-gediplomeerd.

Amsterdam
Dorpsstraat 36
1186Je Amstelveen
Tel.: (020)305 2000
E-mail: info@oogcentrum.nl
Website: http://www.oogcentrum.nl

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

De beroepsvereniging voor optometristen OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de OVN. Ook is de OVN bezig om het vak optometrie in Nederland te promoten. Zo worden er folders gedrukt en ook de website is hier een voorbeeld van. Een ander belangrijke activiteit is het organiseren van congressen en bij en nascholingsdagen, om zo de optometrie in Nederland naar een steeds hoger niveau te tillen.

Optometristen Vereniging Nederland
Postbus 10417
6000 GK Weert
Tel.: (0495)58 57 48 (di, woe en do, 9-12 uur en 14-17 uur)
Fax: (084)227 89 91
E-mail: info@optometrie.nl
Website: http://www.optometrie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/OptometristenVerenigingNederland

Stichting Vrienden van het Herseninstituut

Blinden weer laten zien, dat is het doel van Pieter Roelfsema en het Nederlands Herseninstituut. Met een hersenimplantaat kan een vorm van zicht worden teruggegeven aan iemand die blind is. Dit zorgt voor een enorme verbetering in het dagelijks leven. Voor dit baanbrekende onderzoek is 6 miljoen euro nodig. Help je mee? Doneer nu en geef blinden hun zicht terug!

Stichting Vrienden van het Herseninstituut
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam
E-mail: vrienden@nin.knaw.nl
Website: https://herseninstituut.nl/vrienden/contact
Facebook: https://www.facebook.com/projectbringinsight

Unie van Filiaal- en Franchise Optiekbedrijven Nederland (UFON)

De UFON behartigt de gemeenschappelijke belangen van een aantal grootwinkelbedrijven in de optiekbranche. De UFON werkt op de meeste beleidsterreinen samen met de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de andere werkgeversorganisatie in de optiekbranche. Periodiek wordt gezamenlijk vergaderd in het Platformoverleg NUVO-UFON.

drs. J.J. Fokke
Secretaris
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
Tel.: (070)444 25 87
E-mail: info@rndweb.nl
Website: http://www.rndweb.nl

Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ)

Doelgroep: Zorgverleners werkzaam in de oogheelkundige zorg
O.a. Technisch Oogheelkundig Assistenten (TOA), doktersassistenten, operatieassistenten, Verpleegkundigen en verzorgenden, optometristen en overige medewerkers binnen het medisch specialisme oogheelkunde.
Datum oprichting: 5 juni 1989

De Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ) is dé beroepsvereniging voor alle beroepsgroepen binnen het specialisme oogheelkunde en raakvlakken aan deze zorg.

De VOVZ staat voor: Uitwisseling van kennis, ervaringen en ontwikkelingen. Scholingsmomenten en een jaarlijks symposium. Vakbekwaamheid en professionalisering voor:

• Verpleegkundigen
• TOA’s
• doktersassistenten
• operatieassistenten
• overige oogheelkundige professionals

Beroepsvereniging met diversiteit aan leden

De VOVZ is een vereniging met leden. De achtergrond van deze leden is heel divers, evenals de werkplekken. Er zijn veel ontwikkelingen in de oogheelkundige zorg die invloed hebben op de functies en taken van de medewerkers. De druk op de gezondheidszorg neemt al jaren toe en veroorzaakt taakherschikking en functiedifferentiatie. Evenwijdig hieraan verandert de behoefte aan scholing en informatie.

Veranderingen/ontwikkelingen

Zo was er ten tijde van de oprichting veel meer sprake van klinische opnames, verpleging en verzorging. In veel huidige oogheelkundige praktijken is geen verpleegkundige of verzorgende meer. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het aantal klinische opnames naar dagbehandelingen en poliklinische behandelingen. Een aantal taken zijn overgenomen door TOA of doktersassistent en inmiddels hebben de optometrist en Physician Assistant (PA) hun intrede gedaan.

Daarbij hebben ook andere ontwikkelingen niet stilgestaan. Het oogheelkundige vak is steeds specialistischer en technischer geworden.

Visie en kernactiviteiten van de VOVZ

Binnen het medisch specialisme oogheelkunde en raakvlakken aan deze zorg, zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Hier wil de VOVZ een sterke beroepsvereniging voor zijn en samen streven naar hoogwaardige oogheelkundige patiënten,- en cliëntenzorg.

Daarbij past een goede samenwerking met aansluitende doelgroepen, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen werkzaam in de oogheelkundige zorg of raakvlakken aan deze zorg.

Dit doen wij door:

• Uitwisselen van kennis, ervaring en ontwikkelingen op oogheelkundig gebied
• Het volgen van en waar mogelijk participeren in relevante ontwikkelingen en projecten
• Het organiseren van onderwijs en kennisoverdracht d.m.v. jaarlijks symposium, digitale nieuwsbrief, workshops en andere scholingsmomenten.
• Het stimuleren en onderhouden van contacten met aansluitende doelgroepen, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen werkzaam in de oogheelkundige zorg of raakvlakken aan deze zorg.

Wat doet de VOVZ voor jou:

• Workshops en scholing organiseren
• Jaarlijks symposium
• Minimaal 4 maal per jaar de digitale Nieuwsbrief Oogcontact
• Website met nieuws, ontwikkelingen en scholingsagenda

Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening
E-mail: info@vovz.nl
Website: http://www.vovz.nl
Facebook: https://www.facebook.com/vovzNL

Vereniging voor Revalidatie bij Slechtziendheid

Opgericht in 1997 met als doel het bevorderen van kennis en van praktische beoefening van revalidatie van slechtzienden. Hoe doen wij dit?

1. Wij stimuleren onderzoekingen en publicaties op het gebied van revalidatie van slechtzienden en beleggen wetenschappelijke vergaderingen.
2. Wij bevorderen onderwijs in de revalidatie bij slechtziendheid.
3. Wij bevorderen nationale en internationale contacten.
4. Wij werken samen met andere organisaties.
5. Wij gebruiken andere legale middelen

Herenstraat 5
4175 CC Haaften
voorzitter: Arlette van Sorge
penningmeester: Ton Roelofs, penningmeester@vvrbs.nl
secretariaat: Paul Gerringa, secretaris@vvrbs.nl
ledenadministratie: Wim van Damme, ledenadministratie@vvrbs.nl
Machteld Welling
Marlien van Veen-Kruiswijk
E-mail: info@vvrbs.nl
Website: https://www.vvrbs.nl/
Twitter: https://twitter.com/RevSlechtziend

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Organisaties rond ooggezondheid04-10-2015 05:10:07
 2. BE Optometristen27-05-2014 11:05:14
 3. NL Optometristen24-05-2014 09:05:16
 4. NL Orthoptisten24-05-2014 07:05:03
 5. NL Oogartsen08-03-2014 11:03:46
 6. BE Orthoptisten15-07-2012 12:07:39
 7. BE Oogartsen05-11-2011 05:11:13
 8. NL Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:37
 9. BE Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 07:06:08
 10. BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten04-06-2011 07:06:51
 11. NL Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:29
 12. NL Low-vision-centra voor visueel gehandicapten04-06-2011 08:06:22
 13. NL Ooglasercentra04-06-2011 08:06:19
 14. NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:05
 15. BE Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:15
 16. BE Ooglasercentra04-06-2011 08:06:49
 17. BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:00

Laatst bijgewerkt op 22 november 2021 – 08:50