NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …

Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC)

De Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, ANVC, vertegenwoordigt zo’n 1000 gediplomeerde contactlensspecialisten. De ANVC behartigt de vakinhoudelijke, niet-commerciële belangen, bewaakt het kwaliteitsniveau d.m.v. na- en bijscholingen, het organiseren van lezingendagen en congressen. De ANVC onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, fabrikanten, aanpalende beroepsgroepen, etc.

Bezoekadres:
Frits Mehrtenslaan 22
2343 LN Oegstgeest
Postadres:
Postbus 1062
2340 BB Oegstgeest
Tel.: (071)737 00 08
Fax: (087)873 87 71
E-mail: info@anvc.nl
Website: http://www.anvc.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ANVC.nl

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Informatiepunt Functionele Optometrie Nederland

Dit is een vernieuwde collectieve informatiesite voor de functionele optometrie in Nederland.

E-mail: info@info-fo.nl
Website: http://www.info-fo.nl

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

Het Nederlands oogheelkundig Gezelschap is een medisch specialistische vereniging voor oogartsen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de kwaliteit van de oogheelkundige zorg en de belangenbehartiging voor leden. Op de website vindt u voor verschillende doelgroepen informatie over ziektebeelden en eveneens uitgebreide keuringseisen.

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht
Tel.: 085 401 94 88
E-mail: nog@oogheelkunde.org
Website: http://www.oogheelkunde.org

Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Wat doet de Nederlandse Oogonderzoek Stichting? Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in de oorzaken van oogaandoeningen.

Gelderhorstlaan 7
6573 CB Beek
E-mail: info@oogonderzoekstichting.nl
Website: https://oogonderzoekstichting.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Oogonderzoekstichting

Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven (NUVO)

Dit is de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche. Je vindt op de website meer info terug over de activiteiten van de NUVO, de ledenservice van de NUVO en algemene informatie over de optiekbranche.

*Bezoekadres:
Het Optiekcentrum
Voorveste 2
3992 DC Houten
*Postadres:
Postbus 13
3990 DA Houten
T 088 077 1100
E-mail: info@nuvo.nl
Website: http://www.nuvo.nl

De NUVO is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Nederlandse Vereniging Van Orthoptisten (NVvO)

De orthoptist is een paramedicus, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde en is werkzaam in een oogheelkundige/orthoptische kliniek in een ziekenhuis of in een particuliere (oogartsen)praktijk. De titel orthoptist is wettelijk beschermd.

Zowel kinderen als volwassenen met een stoornis in het zien, oogstandafwijkingen, oogbewegingsstoornis of een stoornis van het binoculair zien kunnen door de huisarts of oogarts worden verwezen naar de orthoptist. Een orthoptist onderzoekt namelijk de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien bij kinderen en volwassenen. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, zo mogelijk, een behandeling in.

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten is één van de paramedische beroepsverenigingen in Nederland. De vereniging is in 1958 opgericht en heeft ten doel de behartiging van de belangen van hen die het beroep van orthoptist uitoefenen en natuurlijk de uitbreiding en verdieping van de vakkennis, zodat patiënten de meest optimale zorg krijgen.

Secretariaat NVvO
Spinozaplantsoen 11-2
3532 SN Utrecht
Website: http://www.orthoptie.nl

O.O.G. – Centrum voor low-vision & optometrie

O.O.G. Low Vision & Optometrie verzorgt al jaren de aanmeting en levering van optische gezichtshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Ze zijn gespecialiseerd in op maat gemaakt hulpmiddelen zoals loepenbrillen, telescoopbrillen en filterbrillen. Alle hulpmiddelen kunnen bezichtigt en uitgeprobeerd worden. O.O.G. verzorgt ook de aanvraag van het hulpmiddel bij de zorgverzekeraar. Hun optometristen zijn hbo-gediplomeerd.

Amsterdam
Dorpsstraat 36
1186Je Amstelveen
Tel.: (020)305 2000
E-mail: info@oogcentrum.nl
Website: http://www.oogcentrum.nl

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

De beroepsvereniging voor optometristen OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de OVN. Ook is de OVN bezig om het vak optometrie in Nederland te promoten. Zo worden er folders gedrukt en ook de website is hier een voorbeeld van. Een ander belangrijke activiteit is het organiseren van congressen en bij en nascholingsdagen, om zo de optometrie in Nederland naar een steeds hoger niveau te tillen.

Optometristen Vereniging Nederland
Postbus 10417
6000 GK Weert
Tel.: (0495)58 57 48 (di, woe en do, 9-12 uur en 14-17 uur)
Fax: (084)227 89 91
E-mail: info@optometrie.nl
Website: http://www.optometrie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/OptometristenVerenigingNederland

Stichting Vrienden van het Herseninstituut

Blinden weer laten zien, dat is het doel van Pieter Roelfsema en het Nederlands Herseninstituut. Met een hersenimplantaat kan een vorm van zicht worden teruggegeven aan iemand die blind is. Dit zorgt voor een enorme verbetering in het dagelijks leven. Voor dit baanbrekende onderzoek is 6 miljoen euro nodig. Help je mee? Doneer nu en geef blinden hun zicht terug!

Stichting Vrienden van het Herseninstituut
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam
E-mail: vrienden@nin.knaw.nl
Website: https://herseninstituut.nl/vrienden/contact
Facebook: https://www.facebook.com/projectbringinsight

Unie van Filiaal- en Franchise Optiekbedrijven Nederland (UFON)

De UFON is belangenbehartiger van filiaalbedrijven en franchiseformules in de optiekbranche en de leveranciers van hoortoestellen. De leden van de Ufon vertegenwoordigen samen bijna 800 filialen en franchisevestigingen van de ruim 2.000 optiekvestigingen in Nederland.

De heer E. Peters, Secretaris
mevrouw M. Luijendijk-van Leeuwen, Arbeidszaken
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
Tel.: (070)444 25 87
E-mail: info@rndweb.nl
Website: http://www.ufon.nl

Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ)

De VOVZ (Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening) is de beroepsvereniging voor beroepsgroepen binnen het specialisme oogheelkunde en raakvlakken aan deze zorg.

Denk daarbij aan:

 • Verpleegkundigen
 • TOA’s (Technisch Oogheelkundig Assistenten)
 • doktersassistenten
 • operatieassistenten
 • overig oogheelkundige professionals

Wij verzorgen uitwisseling van kennis, ervaring en ontwikkelingen d.m.v. scholingsmomenten, jaarlijks sympoium en digitale nieuwsbrief.

Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening
E-mail: info@vovz.nl
Website: http://www.vovz.nl
Facebook: https://www.facebook.com/vovzNL

Vereniging voor Revalidatie bij Slechtziendheid

Opgericht in 1997 met als doel het bevorderen van kennis en van praktische beoefening van revalidatie van slechtzienden. Hoe doen wij dit?

1. Wij stimuleren onderzoekingen en publicaties op het gebied van revalidatie van slechtzienden en beleggen wetenschappelijke vergaderingen.
2. Wij bevorderen onderwijs in de revalidatie bij slechtziendheid.
3. Wij bevorderen nationale en internationale contacten.
4. Wij werken samen met andere organisaties.
5. Wij gebruiken andere legale middelen

Herenstraat 5
4175 CC Haaften
voorzitter: Arlette van Sorge
penningmeester: Ton Roelofs, penningmeester@vvrbs.nl
secretariaat: Paul Gerringa, secretaris@vvrbs.nl
ledenadministratie: Wim van Damme, ledenadministratie@vvrbs.nl
Machteld Welling
Marlien van Veen-Kruiswijk
E-mail: info@vvrbs.nl
Website: https://www.vvrbs.nl/
Twitter: https://twitter.com/RevSlechtziend

Deel dit:
Advertenties

 1. Organisaties rond ooggezondheid04-10-2015 05:10:07
 2. BE Optometristen27-05-2014 11:05:14
 3. NL Optometristen24-05-2014 09:05:16
 4. NL Orthoptisten24-05-2014 07:05:03
 5. NL Oogartsen08-03-2014 11:03:46
 6. BE Orthoptisten15-07-2012 12:07:39
 7. BE Oogartsen05-11-2011 05:11:13
 8. NL Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:37
 9. BE Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 07:06:08
 10. BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten04-06-2011 07:06:51
 11. NL Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:29
 12. NL Low-vision-centra voor visueel gehandicapten04-06-2011 08:06:22
 13. NL Ooglasercentra04-06-2011 08:06:19
 14. NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:05
 15. BE Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:15
 16. BE Ooglasercentra04-06-2011 08:06:49
 17. BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:00

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2023 – 08:50