BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …

Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België (A.P.O.O.B.)

De A.P.O.O.B. werd in 1923 als Beroepsvereniging erkend. Sedert haar stichting, werd voorrang verleend aan de promotie en aan de verdediging van het beroep. De doelstellingen van de vereniging werden statutair als volgt bepaald: “De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen voor alles wat in verband kan staan met het beroep van opticien, optometrist of opticien-optometrist.”

Kapitein Crespelstraat 26
1050 Brussel
Tel.: (02)512 55 26
Fax: (02)502 34 02
E-mail: apob@apob.be
Website: http://www.apoob.be

Belgian Federation of Optometrists (BFO)

Hoevensebaan 46
2950 Kapellen
GSM: (0478)20 86 45
E-mail: info@bfo-optometry.be
Facebook: https://www.facebook.com/belgian.federation.of.optometrists/

Belgian Glaucoma Society (BGS)

Wat is glaucoom, wie kan glaucoom krijgen, hoe werkt het oog, hoe ontstaat glaucoom, kan je zelf glaucoom vermijden, onderzoeken bij glaucoom, de behandeling van glaucoom, kan een kind glaucoom hebben, acuut glaucoom, secundair glaucoom, …

UZ Oogziekten
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Fax: (016)33 26 78
E-mail: info@ophthalmologia.be
Website: http://www.glaucoma.be

Belgian Societies of Cataract and Refractive Surgery (BSCRS)

Dit is is de de Belgische Vereniging van Chirurgen die Cataract (staar) of Refractieve Ingrepen (laserbehandelingen) doen.

Willem De Jonghe
Webcontent Management BSCRS
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
E-mail: https://www.bscrs.be
Website: https://www.bscrs.be

Belgisch Oftalmologisch Gezelschap (BOG)

Marlene Verlaeckt
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Tel.: (016)33 23 98
Fax: (016)33 26 78
E-mail: marlene.verlaeckt@ophthalmologia.be
Website: http://www.ophthalmologia.be

Belgische Orthoptische Vereniging – Association Belge d’Orthoptie (BOV-ABO)

De Belgische Orthoptische Vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van de orthoptist te verdedigen, de vakkennis uit te breiden en de bekendheid met nieuwe werkmethoden te bevorderen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

– het houden van administratieve en wetenschappelijke vergaderingen;
– het organiseren van lezingen en voordrachten door deskundigen;
– het bevorderen van onderling contact tussen de leden;
– het uitwisselen van kennis en ervaring

Raad van Bestuur Belgische Orthoptische Vereniging:

– Voorzitter: Verônica Cardoso Alves
– Vicevoorzitter Fr: Alain Bauwens
– Vicevoorzitter NL: Hilde Janssens
– Penningmeester: Daisy Godts
– Secretaris/ Fr: Kathleen Beni
– Secretaris NL: Manon Maassen
– Sociale media /Fr: Alicia Coureau et Rémi Guérin
– Sociale media NL: Inge Segers
– Contactpersoon voor het Europese diploma en het onderhouden van contact met andere oogzorgprofessionals: Odile Van Daele
– Bestuurder: Eltanara Jones en Valentin Lefevre

Correspondentieadres:
Rijakker 7
9030 Mariakerke
E-mail: info@orthoptie.be
Website: http://www.orthoptie.be

Fonds voor Research in Oftalmologie (FRO)

Het doel van de vereniging is het stimuleren van het onderzoek in het domein van de oftalmologie en van de visuele functie door het toekennen van een wetenschappelijke beurs voor een werk uitgevoerd in opdracht van een Belgische instelling.

STICHTENDE LEDEN

Belgisch Oftalmologisch Gezelschap (BOG)
Société belge d’Ophtalmologie (SBO)
Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen (BBO)
Belgian Glaucoma Society (BGS)
Organisatie van Belgische Assistenten Oftalmologie (OBAO)
Sociét� belge de Verres de Contact (SOBEVECO-BSCRS)

BESTUUR

Voorzitter
Prof. dr. Marie-Jos� Tassignon (BSCRS)
UZ Antwerpen, Dienst Oogheelkunde
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem rolex replica watches
Tel. (03)821 33 77
Fax (03)825 19 26
E-mail: marie-jose.tassignon@uza.be

Secretaris
Prof. dr. Laure Caspers
CHU Saint-Pierre
Service d’Ophtalmologie
Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Tel. (02)535 31 91
Fax (02)535 31 92
E-mail: lcaspers@ulb.ac.be

Penningmeester
Dr. Peter Van Bladel (UPBMO-BBO)
Deken Jozef Van Herckstraat 49
2550 Kontich
Tel. (03)440 78 30
Fax. (03)448 17 41
E-mail: vbladelp@telenet.be

Leden
Dr. Adèle Ehongo (BGS)
Hôpital Erasme
Route de Lennik 808
1070 Bruxelles
Tel. (02)555 45 14
Fax (02)555 67 37
E-mail: adele.ehongo@scarlet.be

Dr. Johan Blanckaert (BSCRS)
Residentie Oculus
Tempelstraat 41
8900 Ieper
Tel. (057)20 23 00
Fax (057)22 16 56
E-mail: oogartsen@pandora.be

Dr. Jean-Paul Dernouchamps (UPBMO-BBO)
Avenue Xavier Henrard 20
1150 Bruxelles
Tel. (02)770 06 84
Fax. (02)770 06 84
E-mail: jp.dernouchamps@skynet.be

Prof. dr. Philippe Kestelyn (BOG)
UZ Gent, Dienst Oogheelkunde
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel. (09)332 25 99
Fax (09)332 49 63
E-mail: philippe.kestelyn@ugent.be

Dr. Antonella Boschi (SBO)
Cliniques UCL fake watch
Service d’Ophtalmologie
Avenue Hippocrate 10
1200 Bruxelles
Tel. (02)764 19 85
Fax (02)764 29 88
E-mail: antonella.boschi@uclouvain.be

Prof. dr. Werner Spileers (BOG)
Universitair Ziekenhuis Leuven
Dienst Oogheelkunde
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Tel. (016)33 23 85
Fax (016)33 23 67
E-mail: werner.spileers@uz.kuleuven.ac.be

Dr. Anne-Maria Stevens (BGS)
Kriekenbergdreef 20
9831 Deurle
E-mail: bvbastevensoogheelkunde@hotmail.com

NUTTIGE ADRESSEN

Sociale zetel
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel. (03)821 33 77
Fax (03)825 19 26
E-mail: marie-jose.tassignon@uza.be

Secretariaat
Prof. dr. Laure Caspers
CHU Saint-Pierre
Service d’Ophtalmologie
Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Tel. (02)535 31 91
Fax (02)535 31 92
E-mail: lcaspers@ulb.ac.be
luxuryreplicawatches.co.uk

Goed voor Ogen

Goed voor Ogen is een concept waarbij de consument op neutrale wijze wordt geïnformeerd over het nut en de effecten van gezonde voeding voor de ogen. Aansluitend worden er allerlei recepten gepresenteerd waarin de ooggezonde producten zijn verwerkt. Wekelijks plaatsen wij een nieuw recept of smoothie op de site. Tevens kan de bezoeker allerlei optiek-gerelateerde onderwerpen vinden op onze site zoals het nut van zonnebrilen, de verschillen in multifocale brillenglazen, etc.

Onderscheidene optiekwinkels kunnen deelnemer worden en gezonde voeding in de winkel gaan gebruiken als onderdeel van de oogzorg. Goed voor Ogen zal hen dan faciliteren o.z. door folders, advertentie, informatieverstrekking etc. Deelnemende optiekwinkels worden vermeld op onze site.

We zijn afgelopen jaar gestart in Nederland, waar het positief wordt ontvangen, zowel door consumenten als optiekspecialisten. Langzamer zeker zijn we ons in België aan het oriënteren om ook optiekwinkels te vinden die het concept begrijpen en willen gebruiken.

Bezoekers zijn ook van harte welkom op onze Facebookpagina. https://www.facebook.com/pages/Goed-Voor-Ogen/425534447536925

GEZOCHT: ondernemende opticiens die persoonlijke oogzorg (willen) bieden aan hun klanten door gezonde voeding te promoten. Goed voor Ogen helpt u daarbij door ooggezonde recepten te maken. Goed voor Ogen is een uniek concept waardoor u zich als lokale specialist verder kunt onderscheiden.

E-mail: info@goedvoorogen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Goed-Voor-Ogen/425534447536925

International Orthoptic Association (I.O.A.)

De IOA werd in 1970 opgericht naar aanleiding van het eerste internationale orthoptische congres in 1967.

De IOA groepeert de nationale orthoptistenorganisaties van de volgende landen: Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland.
Asia-Pasific, Brazilië, Hong Kong, Nieuw Zeeland, Tsjechië en Zuid – Afrika zijn geassocieerde lidstaten.

Iedere 4 jaar wordt uit de verschillende organisaties een nieuwe IOA voorzitter verkozen tijdens het Internationaal Orthoptisch Congres.

Taak en doel

– Promoten van de orthoptische wetenschap, publicaties van verwant wetenschappelijk materiaal en een internationaal aanvaarde terminologie.
– Informatie en hulpvoorziening verlenen aan nationale autoriteiten en individuen met als doel het ontstaan en uitbouwen van de orthoptische praktijken in de wereld.
– Promoten van praktijken die de beperkingen geassocieerd met slechtziendheid verbeteren.
– Promoten van een hoge studiestandaard en praktijkeisen.
– Organiseren van internationale congressen voor orthoptisten en aanverwante beroepen.
– Wetenschappelijke orthoptische kennis vergaren.

Elke 4 jaar organiseert de IOA een Internationaal Orthoptisch Congres in één van de lidstaten. In 2008 organiseerde de Belgische orthoptische vereniging (BOV) het “XIth International Orthoptic Congress” in Antwerpen.

Voorzitter
Karen McMain, Canada

Contactpersoon voor België:
Daisy Godts
Dienst Oogheelkunde
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel: (03)821 45 45
Fax: (03)825 19 26
E-mail: daisy.godts@uza.be
Website: http://www.internationalorthoptics.org

OBOS NV

Obos groepeert zelfstandige opticiens in België, allen met een eenzelfde doelstelling: het verstrekken van professioneel advies en het leveren van hoogstaande kwaliteitsproducten. Elk lid verbindt zich ertoe zich permanent bij te scholen. Dankzij een gezamenlijke aankooppolitiek kunnen de erkende OBOS-opticiens u de beste producten en diensten tegen de meest aantrekkelijke prijzen aanbieden.

Lamorinièrestraat 33-37 bus 8
2018 Antwerpen
Tel.: (03)212 19 20
E-mail: info@obos.be

Organisatie van Belgische Assistenten in Oogheelkunde

Maatschappelijke zetel

OBAO
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Voorzitter
Julie BARBRY
E-mail: wernicke13@hotmail.com

Secretaris
Karolien TERMOTE
E-mail: karolient@hotmail.com

Penningmeester
Silke SWINNEN
E-mail: silke_swinnen@hotmail.com

Leden

Kathleen BOOSTEN
E-mail: kathleenboosten@hotmail.com

Romain BRUNINX
E-mail: romain_bruninx@hotmail.com

Catherine CASSIMAN – FRO contact
E-mail: cathycassiman@hotmail.com

Géraldine DUPONT – OB programme
E-mail: gg_dupont@yahoo.fr

Muriel FORTUNATI
E-mail: muriel.fortunati@hotmail.com

Natalie SCHAEKEN
E-mail: natalie_schaeken@hotmail.com

Pieter-Paul SCHAUWVLIEGHE – OB programme
E-mail: ppschauwvlieghe@hotmail.com

Arzu TEK – industry contact
E-mail: arzutek82@hotmail.com

Luc VAN OS – statuts
E-mail: lucvanos@yahoo.co.uk

Orthoptistes de la Communauté Européenne (O.C.E.)

De O.C.E. groepeert de orthoptisten organisaties van de volgende 17 landen van Europa: België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Tsjechische Republiek, Zweden en Zwitserland. Orthoptie is een erkend beroep in alle bovengenoemde landen behalve in Denemarken. In alle lidstaten behalve Denemarken, Ierland, Luxemburg, Malta en Noorwegen, zijn er mogelijkheden om de opleiding tot orthoptist te volgen.

Mirjam van Lammeren en Alain Bauwens vertegenwoordigen België in deze vereniging. De voorzitter is Maria Luise Lenk Schäfer.

Contactpersoon voor België:
Alain Bauwens
Ch de Houffalize, 1
6600 Bastogne
E-mail: info@euro-orthoptics.com
Website: http://www.euro-orthoptics.com

Deel dit:
Advertenties

 1. Organisaties rond ooggezondheid04-10-2015 05:10:07
 2. BE Optometristen27-05-2014 11:05:14
 3. NL Optometristen24-05-2014 09:05:16
 4. NL Orthoptisten24-05-2014 07:05:03
 5. NL Oogartsen08-03-2014 11:03:46
 6. BE Orthoptisten15-07-2012 12:07:39
 7. BE Oogartsen05-11-2011 05:11:13
 8. NL Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:37
 9. BE Genetische raadplegingen voor blinden en slechtzienden04-06-2011 07:06:08
 10. BE Low-vision-centra en universitaire (oog)ziekenhuizen voor visueel gehandicapten04-06-2011 07:06:51
 11. NL Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:29
 12. NL Low-vision-centra voor visueel gehandicapten04-06-2011 08:06:22
 13. NL Ooglasercentra04-06-2011 08:06:19
 14. NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:05
 15. BE Ocularisten en laboratoria rond oogprotheses04-06-2011 08:06:15
 16. BE Ooglasercentra04-06-2011 08:06:49
 17. BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:00

Laatst bijgewerkt op 17 september 2023 – 08:35