Spreekwoorden rond zien, kijken, ogen, blind en slechtziend

 • Blind als een mol: Helemaal niet kunnen zien.
 • Blind als een vleermuis: Dit betekent dat iemand slecht ziet, vooral in het donker.
 • Blind date: Een ontmoeting tussen twee personen die elkaar nog nooit hebben gezien of gesproken.
 • Blind voor de waarheid: Dit betekent dat iemand de waarheid niet wil zien.
 • Blind voor eigen fouten: Dit betekent dat iemand zijn eigen fouten niet wil zien.
 • Blinde vlekken hebben: Niet in staat zijn om bepaalde fouten of tekortkomingen bij jezelf op te merken.
 • Blindelings vertrouwen: Dit betekent dat iemand iemand of iets volledig vertrouwt, zonder bewijs.
 • Blindelings volgen: Dit betekent dat iemand iemand of iets zonder nadenken volgt.
 • De kat uit de boom kijken: Afwachten en observeren voordat je besluit om deel te nemen aan een situatie.
 • De ogen sluiten voor de waarheid: Weigeren de feiten of realiteit onder ogen te zien.
 • De ogen sluiten voor iets: Doen alsof je iets niet ziet of negeert.
 • De ogen zijn de messen van de ziel: Dit betekent dat de ogen kunnen kwetsen.
 • De ogen zijn de poorten van de ziel: Dit betekent hetzelfde als het vorige.
 • De ogen zijn de schatkamer van de ziel: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemands kennis en wijsheid is.
 • De ogen zijn de spiegel van de ziel: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemand denkt of voelt.
 • De ogen zijn de spiegel van het leven: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemand heeft meegemaakt.
 • De ogen zijn de taal van het hart: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemands gevoelens zijn.
 • De ogen zijn de vensters van het hart: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemands emoties zijn.
 • De ogen zijn de wegwijzers van het hart: Dit betekent dat de ogen kunnen laten zien wat iemands verlangens zijn.
 • Door iemand anders bril zien: Dit betekent dat je de situatie vanuit het perspectief van iemand anders probeert te zien. Je probeert je in te leven in de gedachten en gevoelens van de ander.
 • Een oog voor detail hebben: Dit betekent dat je goed kunt opletten en kleine dingen kunt zien.
 • Een oogje dichtknijpen voor kleine fouten: Niet al te streng zijn bij kleine vergissingen.
 • Een oogje hebben op iemand: Gevoelens hebben voor iemand, verliefd zijn.
 • Een oogje in het zeil houden: Alert zijn en toezicht houden op iets of iemand.
 • Een oogje openhouden voor kansen: Alert zijn op mogelijkheden.
 • Een oogje toeknijpen voor iets: Met opzet iets niet zien of negeren.
 • Een oogje van de wereld zijn: Er vermoeid uitzien, alsof je de hele nacht niet hebt geslapen.
 • Een visuele herinnering hebben: Iets onthouden door het te hebben gezien.
 • en visuele herinnering hebben: Iets onthouden door het te hebben gezien.
 • Er niet omheen kunnen kijken: Niet kunnen negeren, omdat het heel duidelijk is.
 • Er zijn geen ergere blinden dan die niet zien willen: Dit betekent dat er geen grotere blindheid is dan die van mensen die de waarheid niet willen erkennen.
 • Ergens geen ogenblik rust vinden: Voortdurend bezorgd of gestrest zijn.
 • Ergens geen oog voor hebben: Iets niet opmerken of erkennen.
 • Geen hand voor ogen zien: Niets kunnen zien, vaak gebruikt om te beschrijven dat de zichtbaarheid extreem slecht is, bijvoorbeeld tijdens mist of duisternis.
 • Het leven door een roze bril zien: Een optimistische kijk op het leven hebben, de neiging hebben om alleen de positieve aspecten van situaties te zien en de negatieve aspecten te negeren.
 • Het licht in iemands ogen niet gunnen: Jaloezie voelen ten opzichte van iemand anders zijn succes.
 • Het oog van de meester maakt het paard vet: Toezicht van een deskundige zorgt ervoor dat het werk goed wordt uitgevoerd.
 • Hij heeft zijn ogen in zijn achterzak zitten: Hij is zeer slaperig of slordig.
 • Hij heeft zijn ogen in zijn buik zitten: Hij is zeer gulzig of vraatzuchtig.
 • Iemand blind vertrouwen: Volledig vertrouwen hebben in iemand zonder enige twijfel of kritische evaluatie, zelfs als er redenen zijn om voorzichtig te zijn.
 • Iemand de ogen uitkijken: Dit betekent dat je iemand heel erg zoekt.
 • Iemand de ogen uitkrabben: Iemand zeer jaloers zijn.
 • Iemand de ogen uitsteken: Iemand tonen dat je succesvoller of gelukkiger bent dan hij/zij.
 • Iemand de ogen uitvreten: Dit betekent dat je iemand heel erg wilt hebben.
 • Iemand de ogen uitwrijven: Dit betekent dat je iets niet kunt geloven.
 • Iemand een oog uitsteken: Iemand doelbewust schade berokkenen.
 • Iemand een oogje gunnen. Dit betekent dat je iemand iets gunt.
 • Iemand een oogje toeknijpen: Iemand iets door de vingers zien, een overtreding vergeven.
 • Iemand het licht in de ogen niet gunnen: Jaloezie voelen over iemands succes of geluk.
 • Iemand in het oog houden: Iemand nauwlettend observeren.
 • Iemand met ogen van liefde bekijken: Verliefd naar iemand kijken.
 • Iemand met scheve ogen aankijken: Iemand wantrouwen of argwanend bekijken.
 • Iemand recht in de ogen kijken: Open en eerlijk met iemand praten of confronteren.
 • Iets met de ogen dicht kunnen: Iets heel goed kennen of beheersen.
 • Iets met een oogje zien: Dit betekent dat je iets met een kritische blik bekijkt.
 • Iets met eigen ogen zien: Iets persoonlijk waarnemen.
 • Iets onder de loep nemen: Iets grondig onderzoeken of bekijken.
 • In het land der blinden is éénoog koning: In een situatie waarin anderen tekortkomingen hebben of niet deskundig zijn, kan zelfs een persoon met beperkte kennis of vaardigheden als een autoriteit worden beschouwd.
 • In iemands ogen kijken: Direct en eerlijk communiceren met iemand.
 • Je ogen uitkijken bij iets: Heel erg genieten van iets moois of indrukwekkends.
 • Liefde maakt blind: Dit betekent dat liefde ervoor kan zorgen dat je niet meer objectief kunt denken. Je ziet de ander door een roze bril en negeert de negatieve eigenschappen.
 • Met argusogen bekijken: Met grote achterdocht en wantrouwen observeren.
 • Met de hand voor de ogen: Iets duidelijk negeren of weigeren het te zien.
 • Met de ogen dicht iets kunnen: Iets heel goed kennen of beheersen.
 • Met de ogen dicht instemmen: Zonder goed na te denken akkoord gaan met iets.
 • Met de ogen knipperen: Verbaasd of verward zijn.
 • Met de ogen rollen: Uitdrukking van irritatie, minachting of ongeloof.
 • Met één oog dicht: Niet volledig begrijpen of accepteren.
 • Met één oog knipperen: Iets niet serieus nemen of niet geloven.
 • Met een schuin oog bekijken: Iets of iemand wantrouwend observeren.
 • Met het blote oog niet te zien: Heel klein of subtiel zijn, moeilijk waarneembaar.
 • Met het blote oog zien: Iets kunnen zien zonder hulpmiddelen.
 • Met zijn ogen knipperen van ongeloof: Verbaasd zijn over iets ongelooflijks.
 • Naar slaan als een blinde naar een ei: Dit betekent dat je iets doet zonder er bij na te denken. Je slaat lukraak.
 • Ogen in je achterhoofd hebben: Zeer waakzaam zijn, alles in de gaten houden.
 • Ogen in je zak hebben: Heel goed kunnen waarnemen, alert zijn.
 • Ogen uit je hoofd kijken: Zeer verbaasd of bewonderend kijken.
 • Ogen zo groot als schoteltjes hebben: Heel verbaasd of geschrokken zijn.
 • Oog om oog, tand om tand: Wraak nemen in dezelfde mate als de ontvangen schade.
 • Op een blind paard wedden: Dit betekent dat je een gokje waagt op iets waarvan je niet zeker weet of het zal lukken. Je zet je geld in op een paard dat niet de beste kansen heeft om te winnen.
 • Slechtziend als een uil: Dit betekent dat iemand slecht ziet, vooral in het donker.
 • Slechtziend voor de waarheid zijn: Niet willen accepteren wat duidelijk is.
 • Slechtziend voor eigen fouten: Dit betekent dat iemand zijn eigen fouten niet goed kan zien.
 • Slechtziend voor iets zijn: Niet goed kunnen begrijpen of inzien wat er gaande is.
 • Slechtziend zijn voor de gevolgen: Niet beseffen wat de mogelijke consequenties zijn.
 • Uit iemands ogen lezen: Iemands gevoelens begrijpen zonder dat die persoon het expliciet zegt.
 • Van de regen in de drup komen: Van de ene onaangename situatie in een andere belanden.
 • Veel ogen maken licht werk: Hoe meer mensen helpen, hoe gemakkelijker het werk wordt.
 • Voor iemand een blinde vlek zijn: Iets niet willen zien of erkennen, zelfs als het duidelijk is voor anderen.
 • Wat je ziet, is wat je krijgt: Dit betekent dat je niet meer mag verwachten dan wat je hebt gezien.
 • Zich blind staren op iets: Volledig gefocust zijn op één ding en de rest negeren.
 • Zich de ogen uitkijken: Zeer verbaasd zijn over wat men ziet.
 • Zien en geloven zijn twee verschillende dingen: Dit betekent dat je iets niet altijd hoeft te geloven als je het met je eigen ogen hebt gezien.
 • Zien is geloven: Dit betekent dat iets waar is als je het met je eigen ogen hebt gezien.
 • Zien is meer dan horen: Dit betekent dat je iets beter begrijpt als je het met je eigen ogen hebt gezien dan als je het alleen hebt gehoord.
 • Zien is niet alles: Dit betekent dat er meer is in het leven dan alleen wat je kunt zien.
 • Zien is weten: Dit betekent dat je iets begrijpt als je het met je eigen ogen hebt gezien.
 • Zijn ogen de kost geven: Zorgvuldig bekijken of inspecteren.
 • Zijn ogen niet in zijn zak hebben: Goed kunnen waarnemen, alert zijn.
 • Zijn ogen niet kunnen geloven: Iets zien wat zo ongelooflijk is dat het moeilijk te accepteren is.
 • Zijn ogen sluiten voor de feiten: Weigeren de realiteit onder ogen te zien.
 • Zijn ogen uitkijken bij iets: Heel erg genieten van iets moois of opmerkelijks.
 • Zijn ogen uitwissen: Spijt hebben van iets dat is gezien.
 • Zijn ogen uitwrijven van verbazing: Zeer verbaasd zijn over iets.
Deel dit:
Advertenties

 1. Lezen alle blinde en zeer slechtziende personen braille?21-04-2024 12:04:01
 2. Toegankelijke informatievoorziening voor blinden en slechtzienden15-04-2024 06:04:34
 3. Leesproblemen bij slechtzienden19-11-2023 07:11:53
 4. Spreekwoorden rond zien, kijken, ogen, blind en slechtziend14-11-2023 06:11:15
 5. Hoe lang duurt het om braille te leren?06-11-2023 07:11:11
 6. Braillepost versturen06-11-2023 06:11:52
 7. Geschiedenis van Louis Braille en het brailleschrift03-11-2023 08:11:09
 8. Braille en psychosociale aspecten: De impact op zelfperceptie en welzijn31-10-2023 08:10:26
 9. Braille en maatschappelijke participatie: Actieve deelname aan het dagelijks leven bevorderen31-10-2023 08:10:20
 10. Braille en de arbeidsmarkt: Kansen vergroten voor mensen met een visuele beperking31-10-2023 08:10:12
 11. Braille en inclusief onderwijs: Het belang van tactiele geletterdheid31-10-2023 07:10:35
 12. Braille en neuroplasticiteit: De hersenen veranderen door tactiel leren31-10-2023 07:10:16
 13. Braille en cognitieve ontwikkeling31-10-2023 07:10:03
 14. Tips om je kind voor te bereiden op het leren van braille31-10-2023 07:10:16
 15. Kan je nog braille leren op hoge leeftijd?15-10-2023 04:10:34
 16. Goede lettertypen voor slechtzienden21-09-2023 06:09:07
 17. E-readers voor personen met een visuele beperking15-09-2023 12:09:44
 18. Nederlandstalige en Engelstalige organisaties rond brailleboeken10-09-2023 06:09:13
 19. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor audioboeken en luisterboeken08-09-2023 11:09:24
 20. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor ebooks en digitale boeken08-09-2023 05:09:49
 21. Als ziende persoon braille leren25-08-2023 01:08:40
 22. Blinde en slechtziende auteurs en dichters21-08-2023 11:08:26
 23. Leeshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 02:08:12
 24. Braillemenukaart voor blinde en slechtziende gasten07-08-2023 04:08:09
 25. Is braille in alle talen hetzelfde?25-11-2011 05:11:05
 26. Moon: Schrift in reliëf05-06-2011 12:06:07
 27. Oskar Picht, uitvinder van de brailleschrijfmachine05-06-2011 12:06:23
 28. Brailleschrift en Louis Braille05-06-2011 10:06:32
 29. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 20 april 2024 – 06:09