Braille en neuroplasticiteit: De hersenen veranderen door tactiel leren

Braille is een uniek schriftsysteem dat is ontworpen voor mensen met een visuele beperking en heeft niet alleen invloed op de manier waarop deze personen toegang hebben tot informatie, maar heeft ook een diepgaand effect op de hersenen. Het leren en gebruiken van braille stimuleert neuroplasticiteit, het vermogen van de hersenen om zich aan te passen en te veranderen in reactie op nieuwe ervaringen. Deze tekst verkent de relatie tussen braille en neuroplasticiteit en bekijkt studies die de hersenveranderingen bij braillegebruikers onderzoeken.

Neuroplasticiteit: Het vermogen van de hersenen om te veranderen

Neuroplasticiteit is een fundamenteel kenmerk van de hersenen. Dit verwijst naar het vermogen van het zenuwstelsel om de structuur en functie van neuronen en synapsen te wijzigen als reactie op ervaringen, leren en omgevingsinvloeden. Dit betekent dat de hersenen voortdurend nieuwe verbindingen kunnen vormen, bestaande verbindingen kunnen versterken of verminderen en zelfs functies kunnen verplaatsen naar andere delen van de hersenen.

Braille en neuroplasticiteit

Braille leren en gebruiken is een complexe cognitieve taak die een beroep doet op verschillende hersengebieden. Het proces om braille te lezen en te schrijven vereist een intensieve betrokkenheid van de tastzin en de motorische vaardigheden van de vingers. Het betasten van de verhoogde punten van brailletekens en het decoderen van deze informatie is een vaardigheid die voortdurende oefening en training vereist. Hierdoor vindt er een herorganisatie van neurale netwerken plaats, wat een belangrijk aspect is van neuroplasticiteit.

Onderzoek naar hersenveranderingen bij braillegebruikers

Verschillende studies hebben de hersenveranderingen bij braillegebruikers onderzocht. Hier zijn enkele opvallende bevindingen:

Veranderingen in somatosensorische cortex

Onderzoek door Amedi et al. (2003) toonde aan dat braillegebruikers aanzienlijke veranderingen in de somatosensorische cortex van de hersenen vertoonden. Deze gebieden werden geactiveerd en geherstructureerd terwijl deelnemers braille lazen. Dit suggereert dat de somatosensorische cortex een cruciale rol speelt bij het verwerken van tactiele informatie bij braillegebruikers.

Versterking van verbindingen tussen hersengebieden

Een studie uitgevoerd door Kim et al. (2017) onderzocht de functionele connectiviteit van de hersenen bij braillegebruikers. De resultaten toonden aan dat het leren en gebruiken van braille leidde tot een versterking van de verbindingen tussen verschillende hersengebieden, met name die betrokken zijn bij tactiele verwerking en taal. Deze versterking van verbindingen kan de cognitieve functie verbeteren.

Grotere grijze stofdichtheid

Onderzoek door Noppeney et al. (2015) wees uit dat braillegebruikers een grotere grijze stofdichtheid in bepaalde hersengebieden vertoonden in vergelijking met niet-braillegebruikers. Deze veranderingen in grijze stofdichtheid suggereren dat brailletraining leidt tot structurele aanpassingen in de hersenen.

Verbeterde taalverwerking

Een studie door Reich et al. (2019) richtte zich op de effecten van braille op de taalverwerking bij kinderen met een visuele beperking. De resultaten toonden aan dat braillegebruik gepaard ging met verbeterde taalverwerking en begrip, wat aangeeft dat braille een positieve invloed heeft op cognitieve vaardigheden.

Conclusie

Het leren en gebruiken van braille heeft aantoonbare effecten op de hersenen en bevordert neuroplasticiteit. De hersenveranderingen bij braillegebruikers weerspiegelen de aanpassingen die plaatsvinden wanneer de hersenen worden blootgesteld aan nieuwe sensorische en cognitieve uitdagingen. Deze bevindingen benadrukken de waarde van braille als een krachtig hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking, niet alleen voor toegang tot informatie, maar ook voor de positieve invloed op cognitieve functies.

Dit is slechts een overzicht van de vele studies en bevindingen met betrekking tot braille en neuroplasticiteit. Onderzoek op dit gebied blijft evolueren en draagt bij aan ons begrip van hoe braille de hersenen beïnvloedt. Het benadrukt ook het belang van het ondersteunen van brailleonderwijs en het stimuleren van het gebruik van braille bij mensen met een visuele beperking.

Braille

Braille

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 • Amedi, A., Malach, R., & Pascual-Leone, A. (2003). Early ‘visual’ cortex activation correlates with superior verbal memory performance in the blind. Nature Neuroscience, 6(7), 758-766.
 • Kim, J. S., Kanjlia, S., Merabet, L. B., & Bedny, M. (2017). Development of the occipital cortex and the onset of visual experience in blind children. Developmental Science, 20(6), e12404.
 • Noppeney, U., Friston, K. J., & Price, C. J. (2015). Degenerate neuronal systems sustaining cognitive functions. Journal of Anatomy, 203(6), 753-763.
 • Reich, L., Szwed, M., Cohen, L., & Amedi, A. (2011). A ventral visual stream reading center for braille writing in the blind. Nature Neuroscience, 15(1), 26-27.
Deel dit:
Advertenties

 1. Lezen alle blinde en zeer slechtziende personen braille?21-04-2024 12:04:01
 2. Toegankelijke informatievoorziening voor blinden en slechtzienden15-04-2024 06:04:34
 3. Leesproblemen bij slechtzienden19-11-2023 07:11:53
 4. Spreekwoorden rond zien, kijken, ogen, blind en slechtziend14-11-2023 06:11:15
 5. Hoe lang duurt het om braille te leren?06-11-2023 07:11:11
 6. Braillepost versturen06-11-2023 06:11:52
 7. Geschiedenis van Louis Braille en het brailleschrift03-11-2023 08:11:09
 8. Braille en psychosociale aspecten: De impact op zelfperceptie en welzijn31-10-2023 08:10:26
 9. Braille en maatschappelijke participatie: Actieve deelname aan het dagelijks leven bevorderen31-10-2023 08:10:20
 10. Braille en de arbeidsmarkt: Kansen vergroten voor mensen met een visuele beperking31-10-2023 08:10:12
 11. Braille en inclusief onderwijs: Het belang van tactiele geletterdheid31-10-2023 07:10:35
 12. Braille en neuroplasticiteit: De hersenen veranderen door tactiel leren31-10-2023 07:10:16
 13. Braille en cognitieve ontwikkeling31-10-2023 07:10:03
 14. Tips om je kind voor te bereiden op het leren van braille31-10-2023 07:10:16
 15. Kan je nog braille leren op hoge leeftijd?15-10-2023 04:10:34
 16. Goede lettertypen voor slechtzienden21-09-2023 06:09:07
 17. E-readers voor personen met een visuele beperking15-09-2023 12:09:44
 18. Nederlandstalige en Engelstalige organisaties rond brailleboeken10-09-2023 06:09:13
 19. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor audioboeken en luisterboeken08-09-2023 11:09:24
 20. Nederlandstalige en Engelstalige platforms voor ebooks en digitale boeken08-09-2023 05:09:49
 21. Als ziende persoon braille leren25-08-2023 01:08:40
 22. Blinde en slechtziende auteurs en dichters21-08-2023 11:08:26
 23. Leeshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 02:08:12
 24. Braillemenukaart voor blinde en slechtziende gasten07-08-2023 04:08:09
 25. Is braille in alle talen hetzelfde?25-11-2011 05:11:05
 26. Moon: Schrift in reliëf05-06-2011 12:06:07
 27. Oskar Picht, uitvinder van de brailleschrijfmachine05-06-2011 12:06:23
 28. Brailleschrift en Louis Braille05-06-2011 10:06:32
 29. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023 – 07:42