BE Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden

CCADV

Kaapverdische vereniging voor hulp aan visueel gehandicapten
E-mail: helder.daluz@telenet.be
Facebook: https://www.facebook.com/CCADV-129078653952621

Eyes For The World vzw

Eyes for The World® is een erkende non-profit foundation die erin gelooft dat iedereen, waar ook ter wereld, het recht heeft om goed te zien. Wereld gezondheidsorganisaties hebben niet altijd oplossingen voor dit soort van problemen. Onze uitdaging is om deze mensen in alle uithoeken van de wereld te helpen met zelfcorrigerende brillen. In samenwerking met Center For Vision, die instaan voor de ontwikkeling van deze brillen, hebben wij ons geëngageerd om wereldwijd projecten op te starten i.s.m. oogartsen om deze mensen en vooral kinderen met een slecht zicht te helpen.

Koen van Pottelbergh
Dendermondsesteenweg 107 bus 101
2830 Willebroek
E-mail: info@eyesfortheworld.be
Website: http://www.eyesfortheworld.be

Light for the world

LIGHT FOR THE WORLD, voorheen Light For The World België, is een ontwikkelingsorganisatie die de levenskwaliteit van mensen met een handicap en hun families in de armste landen verbetert. LIGHT FOR THE WORLD is vooral actief op het gebied van preventie, genezing en integratie van personen met een visuele beperking.

Karreveldlaan 12 / Av. du Karreveld 12
1080 Brussel / 1080 Bruxelles
Tel.: (02)415 97 05
Fax: (02)415 97 07
E-mail: info@lightfortheworld.be
Website: http://www.lightfortheworld.be

Ophthalmology Worldwide

OWW staat voor een team van Belgische oogartsen, verpleegsters, technici en specialisten in logistiek dat sedert 2003 elk jaar 1 à 2 maal naar Congo vertrekt om er oogconsultaties en aan cataractchirurgie te doen.

Een belangrijke doelgroep zijn mensen die door cataract blind geworden zijn, daarvan hebben we er al honderden het zicht teruggegeven. We zijn allen vrijwilligers, en betalen zelf ons vervoer en logement.

Wij nemen het nodige materiaal mee om de ingrepen op een moderne en performante manier te verrichten.

Daarenboven proberen we onze kennis te delen met Congolese collega’s, zowel oogartsen als verplegers.

Ophthalmology WorldWide
Bosstraat 290
B-3060 Bertem
tel: 0032 (0)475 248 636

Secretaris
Yann Huyghebaert
Tel: +32 475 248636
Fax: +32 15 207680
yann@kourion.eu

Voorzitter
Jacqueline Koller
Tel: +32 497 286654

See and Smile

Bron: http://www.seeandsmile.com

Eye and plastic surgery mission

Doelstelling

Oogartsen

De hoofdactiviteit van de oogartsen bestaat erin patiënten met cataract of lensvertroebeling te opereren.

Deze veel voorkomende ziekte is op wereldvlak één van de voornaamste oorzaken van blindheid. Door het
microchirurgisch vervangen van de vertroebelde ooglens door een kunstlens, kan aan deze patiënten het zicht terug gegeven worden. Ook andere oogziekten zoals glaucoom en infectieziekten worden opgespoord en behandeld.

De aangepaste medicatie wordt door ons voorzien. Er wordt getracht onze medische kennis en ervaring over te brengen aan lokale artsen.

Chirurgie

De hoofdactiviteit op plastisch chirurgisch gebied bestaat uit de correctie van aangeboren gespleten lip en verhemelte.

Deze laatste aandoening is de meest frequente aangeboren gelaatsafwijking en komt in België voor bij ongeveer 1/2000 geboorten. Nagenoeg alle patiëntjes met gespleten lip en/of verhemelte worden in België op zeer jonge leeftijd geopereerd. De lip wordt meestal gesloten rond de 4de à 6de maand, terwijl het verhemelte rond 1,5 jaar wordt gesloten.

Helaas bestaat deze hulp in vele minder ontwikkelde landen helemaal niet en groeien kinderen op met de afzichtelijke uitwendige gelaatsdeformiteiten van gespleten lip en verhemelte.

Dr. Fernand De Wilde
Ophthalmologie – eyesurgery
Kortrijksesteenweg 206
9830 Sint-martens Latem
Tel.: (09)225 61 90
E-mail: info@eyecenter.be
Website: http://www.eyecenter.be

Oogheelkunde Dr. Claeys
Gentsesteenweg 109
8500 Kortrijk
Tel.: (056)258 191
Fax: (056)204 868
E-mail: info@oogheelkunde.be
Website: http://www.oogheelkunde.be

Dr. A. Verpaele – Dr. P. Tonnard
BVBA Coupure Centrum voor Plastische chirurgie
Coupure Rechts 164 c-d
9000 Gent
Tel.: (09)269 94 94
Fax: (09)269 94 95
E-mail: info@coupurecentrum.be
Website: http://www.coupurecentrum.be

Dr. J. Van Laethem
Bagattenstraat 77a
9000 België
Tel.: (09)269 03 03
Fax: (09)282 97 37

Dr. M. Hamdi – Dr. K. Van Landuyt
Dienst plastische heelkunde UZ Gent
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: (09)240 21 11
E-mail: info@uzgent.be
Website: http://www.uzgent.be

Dr. Bob De Frene
Plastische, Reconstructieve en Esthetische Heelkunde
GSM: (0477)62 41 47
E-mail: bob@defrene.be
E-mail: secretariaat@defrene.be
Website: https://www.defrene.be

Dr. Pieter Vermeulen
Plastische en reconstructieve chirurgie
GSM: (0473)35 11 89
E-mail: pietervermeulen@hotmail.com

Sensorial Handicap Cooperation vzw

SHC is een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking, opgericht in 1986 en erkend door de federale instanties sinds 1992.

SHC is gespecialiseerd in de zintuiglijke handicap en ondersteunt projecten ten voordele van doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. SHC wordt vanuit België ondersteund door een twintigtal Franstalige en Nederlandstalige gespecialiseerde instituten.

Tegenwoordig concentreert SHC haar acties in Franstalig Afrika, hoofdzakelijk in de Democratische Republiek Congo en Burkina Faso. Haar projecten hebben voornamelijk als doel de capaciteiten van de instituten op pedagogisch en paramedisch vlak te versterken.

SHC wordt voornamelijk gesubsidieerd door het Belgisch Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) en in tweede instantie door de gewesten en enkele Vlaamse provincies.

* Sociale zetel
Waterloosteenweg 1504
1080 Brussel
* Secretariaat
Gewijde-Boomstraat 44 b.5
1050 Brussel
Tel.: (02)486 01 77
Fax: (02)510 61 95
E-mail: info@sensorial.be
Website: https://www.sensorial.be

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:35
  2. BE Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:51

Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2023 – 17:30