NL Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)

Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid

Bartiméus biedt sinds 1980 specifieke ondersteuning aan mensen met congenitale doofblindheid. In het Expertisecentrum Doofblindheid bundelen wij onze kennis en ervaring. We doen wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, en streven naar ontwikkeling en innovaties. Bij het Expertisecentrum Doofblindheid kan iedereen terecht die meer wil weten over doofblindheid.

U kunt bij het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid terecht met al uw vragen op het gebied van doofblindheid. Het expertisecentrum is een multidisciplinair team, bestaande uit onder andere ambulant begeleiders, gedragsdeskundigen, een logopedist en een AVG-arts.

Het expertisecentrum doet het volgende:

 • visus- en gehooronderzoek
 • advies en consultatie
 • psychologisch onderzoek
 • ambulante begeleiding
 • communicatieonderzoek en implementatie
 • begeleiding in oriëntatie en mobiliteit
 • aanpassing van hulpmiddelen, eventueel in combinatie met een gewenningsprogramma en nazorg: ondermeer bril, hoortoestel
 • cursussen voor professionals
 • publicaties

Contact
Voor vragen van professionals:
0343 – 526 895 / 06 – 243 416 53 (Ingrid Korenstra, coördinator Expertisecentrum Doofblindheid)
E-mail: expertisecentrum-doofblindheid@bartimeus.nl

Voor vragen van cliënten:
Bartiméus Infolijn 0900 – 77 888 99 (lokaal tarief)

Postadres:
Postbus 87
3940 AB Doorn
Website: https://www.bartimeus.nl/specialistische-kennis/wat-doofblindheid

Contactgroep Ushersyndroom

De contactgroep Ushersyndroom biedt een plek aan patiënten, partners, ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Ushersyndroom heb je niet alleen. Patiënten en hun partners en/of ouders hebben elke dag te maken met de beperkingen deze ziekte met zich meebrengt. Ushersyndroom héb je samen en beleef je samen.

De contactgroep Ushersyndroom maakt deel uit van de patiëntenorganisatie Oogvereniging.

E-mailadres: ushersyndroom@oogvereniging.nl
Website: https://www.oogvereniging.nl/ushersyndroom/
Facebook: https://www.facebook.com/Contactgroep.Ushersyndroom/

DB-Connect

DB-connect is hét landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid). We geven informatie over zorg- en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en werk.

We zijn er voor mensen met doofblindheid, familieleden, vrienden, professionals en andere betrokkenen. DB-connect is een samenwerking tussen Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

DB-connect geeft informatie over
•beperkt zijn in horen én zien
•gespecialiseerde zorg
•maatschappelijke dienstverlening
•onderwijs
•werk

Telefoon: 085 – 065 45 90
De experts zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur, en per mail.
E-mail: contact@dbconnect.info
Website: http://www.dbconnect.info/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/dbconnectnl

Doofblinden Agenda

Doofblinden Agenda – Overzicht evenementen door verschillende organisaties
E-mail: info@doofblindenagenda.nl
Website: http://www.doofblindenagenda.nl
Facebook: https://www.facebook.com/dbagenda1

Gehoord en Gezien

Activiteiten in het OOG en OOR huis

Gehoord en Gezien organiseert activiteiten voor mensen die ernstig beperkt zijn in horen plus zien (dubbel zintuiglijk beperkten).

In het OOG en OOR huis in Onnen GN is veel aandacht voor het mogelijk maken van communicatie. Er wordt gebruik gemaakt van audio(solo) apparatuur. Daarnaast is er aandacht voor de akoestiek, de omgevingsgeluiden en de hoeveelheid licht.

In het OOG en OOR huis wordt een afwisselend programma aangeboden waarin de deelnemer zelf bepaald waar hij aan mee doet. Er is ruimte om met individuele projecten aan de slag te gaan.

Een greep uit de activiteiten die worden aangeboden: Advies en informatie over hulpmiddelen, samen communicatievormen uittesten, je verhaal kwijt kunnen, samen koken, creatief bezig zijn, samen sporten, een muziekinstrument zelf bespelen en beleven, enz.

De groep is niet groter dan 6 personen.

Momenteel zijn de deelnemers in de leeftijd van 26 tot 73 jaar.

Ervaar je problemen in het horen én zien en zoek je een plek waar je ondanks je beperkingen toch mee kunt doen? Kom dan vrijblijvend een
dag(deel) met ons mee doen om te ervaren of het OOG en OOR huis u iets voor je is.

Bezoekadres:
Mottenbrink 1g
9755 PP Onnen
GSM: +31 6 40427139
E-mail: info@gehoordgezien.nl
Website: http://gehoordgezien.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Gehoordengezien

De stichting vrienden van doofblinden noord nederland is gekoppeld aan de organisatie. Deze stichting organiseert activiteiten voor mensen die beperkt zijn in horen én zien en verzorgd maandelijks een nieuwsbrief. In de bijlage vind je informatie over deze stichting.

Stichting Vrienden Doofblinden Noord-Nederland

Activiteiten

Stichting Vrienden Doofblinden Noord_Nederland organiseert activiteiten voor mensen met een visuele én auditieve beperking. Elk jaar wordt er een dagactiviteit, een boswandeling en een kerstdiner in het noorden van Nederland georganiseerd.

Mensen die beperkt zijn in horen en zien, hebben grote problemen met participatie in groepen. Voor hen is niet mogelijk om te communiceren in een groep, wanneer de situatie niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden. Bij de activiteiten die georganiseerd worden door de  Vrienden van Doofblinden Noord-Nederland doen wij onze uiterste best om die voorwaarden te creëren. Dit doen wij onder andere door de groepsgrootte te beperken, rekening te houden met omgevingsgeluiden (akoestiek van de ruimte) en deelnemers de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van solo apparatuur. Informatie over onze activiteiten vindt u in de Vriendenbrief (zie hieronder).

Vriendenbrief

Naast het organiseren van activiteiten zorgen de Vrienden voor een maandelijkse nieuwsbrief, de zogeheten ‘Vriendenbrief’. Maandelijks worden geabonneerden – dit kunnen mensen met doofblindheid zijn, maar ook begeleiders/mantelzorgers en werknemers van instellingen – op de hoogte gehouden van nieuws omtrent hulpmiddelen, regelgeving, openbaar vervoer en activiteiten. De berichten zijn afkomstig vanuit de doelgroep, maar ook vanuit instellingen, belangenorganisaties en bedrijven.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar: Jessyca@gehoordgezien.nl

GGMD

Bent u doof en gaat u slecht zien? Of bent u blind en gaat u slecht horen? GGMD biedt hulp bij de problemen die u tegenkomt in het dagelijks leven. Onze begeleiding is erop gericht dat u zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Onze medewerkers begrijpen uw problemen. Zij kunnen ook goed met u communiceren. Zij gebruiken daarvoor vierhanden-gebarentaal en vingerspelling in de hand. Wij kunnen u onder andere helpen bij het vinden van een zinvolle tijdsbesteding, uw huishouden, uw financiën, opkomen voor uzelf, handige hulpmiddelen, en problemen binnen relaties of met het wonen. Wij geven ook training in braille, het LORM-alfabet, vingerspellen in de hand, tactiele gebaren (vierhanden-gebarentaal) en Social Haptic Communication (SHC). Bij SHC wordt met aanraking (handen) op het lichaam informatie gegeven over bijvoorbeeld emoties, de sfeer en de indeling van een ruimte. GGMD werkt in heel Nederland.

GGMD
Tel.: 088 – 43 21 700 (alleen cliënten en verwijzers).
Tel.: 088 – 43 21 799 (externe relaties)
Fax: 088 – 43 21 707
SMS: 06 – 10 908 606
Chat en teletolk: zie http://www.ggmd.nl/contact
E-mail: contact@ggmd.nl
Website: http://www.ggmd.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ggmdnl

Kalorama, Centrum voor Doofblinden

Kalorama biedt diverse revalidatiemogelijkheden aan volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Communicatie, zelfstandigheid, psychisch functioneren en contact met lotgenoten zijn kernbegrippen. Revalidatie wordt ambulant, via de deeltijdbehandeling of via tijdelijk of permanent wonen geboden.

* Hoofdlocatie
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 77 77
Fax: (024)684 77 88
E-mail: info@kalorama.nl
Website: http://www.kalorama.nl

* Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 77 77
Fax: (024)684 77 88
Teksttel.: (024)684 77 99
E-mail: info@kalorama.nl
E-mail: info.cvdb@kalorama.nl(centrum)
Website: http://www.kalorama.nl

Koninklijke Kentalis

Als horen en communiceren niet vanzelfsprekend is
Koninklijke Kentalis
Theerestraat 42
5271 GD Sint-Michielsgestel
Tel.: (073)558 81 11
Teksttel.: (073)558 83 78
Fax: (073)551 21 57
E-mail: doofblindheid@kentalis.nl
Website: https://www.kentalis.nl/
Voor vragen over doofblindheid kunt u contact opnemen met het
Kenniscentrum Doofblindheid.
Tel.: 073 558 81 40
E-mail: doofblindheid@kentalis.nl

Het Kenniscentrum Doofblindheid

Niet (goed) kunnen horen én zien is ingrijpend. Het beïnvloedt het hele leven. Toch is een zelfstandig, zinvol en
sociaal leven mogelijk. Het Kenniscentrum Doofblindheid van Kentalis heeft alle actuele kennis in huis om u hierin te
ondersteunen. We bieden onder andere trainingen, meerdaagse revalidatie en Begeleid Zelfstandig Wonen.

Communicatietraining

U leert communiceren in de vorm die het beste aansluit bij uw mogelijkheden en de mogelijkheden van de mensen om u heen. U leert bijvoorbeeld:
– Tactiele communicatie (het vierhandengebaren)
– Vingerspellen in de hand of in de lucht
– Nederlandse Gebarentaal
– Nederlands met ondersteunende gebaren
– Het Lorm alfabet

Oriëntatie en mobiliteittraining

U leert hoe u zich zo veilig, efficiënt en onafhankelijk mogelijk verplaatst, zowel binnen- als buitenshuis.

Brailletraining

U leert in uw eigen tempo braille lezen en schrijven en eventueel werken met de brailleschrijfmachine en braillecommunicator.

Computertraining

U leert hoe u de computer met of zonder hulpmiddelen gebruikt voor communicatie en voor het verzamelen van informatie. U leert bijvoorbeeld:
– Werken met Windows, internet, Word
– Werken met vergrotingsprogramma’s
– Werken met brailleleesregel (inclusief besturingsprogramma’s)
– Email ontvangen, versturen en beheren
– Chatten, skypen

Tactiele training en creativiteitsontwikkeling (TTC)

Als je niet (goed) kunt zien en horen, is het belangrijk dat je veel op de tast kunt doen. U maakt met behulp van creatieve activiteiten kennis met tast en tactiliteit. Het trainen van de tast is belangrijk voor onder andere het verzamelen van informatie en kan bij mensen met een progressief ziektebeeld ook een voorloper zijn op eventuele trainingen in de toekomst. Bijvoorbeeld brailletraining, computertraining en communicatietrainingen. TTC levert een belangrijke bijdrage aan het verwerkingsproces en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Tijdens de sessies worden de activiteiten continu afgestemd op de mogelijkheden die u in een bepaalde fase van het proces heeft, zoals het aanpassen aan de nieuwe ontstane fase, het leren van nieuwe vaardigheden, het leren werken met nieuwe materialen en technieken en het leren kennen van de eigen mogelijkheden. Voorbeelden van activiteiten zijn:
– Beeldhouwen met gasbeton/ speksteen
– Glasbewerking
– Tactiel schilderen
– Werken met natuurlijke materialen
– Mozaïek

Casemanagers

De casemanagers behandelen (de gezinnen en het systeem van) kinderen vanaf 6 jaar met communicatieproblemen die ontstaan als een gevolg van gehoorverlies in combinatie met een andere beperking, zoals autisme of een verstandelijke beperking.

Maatschappelijk werk en psychosociale ondersteuning

Als u doofblind bent of wordt, zijn er veel dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn of verlopen. De maatschappelijk werker geeft u en uw
omgeving de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de betekenis en invloed op het leven met de beperking. Daarnaast biedt de maatschappelijk
werker ondersteuning bij het realiseren van praktische aanpassingen en oplossingen die het mogelijk maken zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren.

Groepsbijeenkomsten

In groepsbijeenkomsten kunt u met anderen van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Door samen te praten krijgt u meer
inzicht in uzelf, de ander en de maatschappij en ontdekt u mogelijkheden.

Meerdaagse intensieve revalidatie

Sommige cliënten verblijven meerdere dagen per week bij ons in een revalidatiehuis. Zij volgen hier verschillende trainingen. Het thema ‘toekomstperspectief’ loopt als een rode draad door de meerdaagse intensieve revalidatie. In het revalidatiehuis ontmoet u andere mensen die doofblind zijn. Het uitwisselen van ervaringen is leerzaam en kan tot nieuwe gedachten leiden. Het uiteindelijke doel is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen in uw eigen woonomgeving.

Begeleid Zelfstandig Wonen

Wij bieden u ook ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Voorbeelden hiervan zijn:
– Het lezen/begrijpen en afhandelen van uw post
– Hulp en inzicht krijgen bij uw financiën
– Structuur aanbrengen in uw dagelijks leven
– Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk en onderhouden van relaties
– Ondersteuning bij contacten met andere instanties
– Leren van vaardigheden die u nodig hebt bij het zelfstandig wonen

Samen met een woonondersteuner gaat u in gesprek en spreekt u af wat u wilt leren om (weer) zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden. U leert hierbij zelfstandig acties te ondernemen en leert (weer) de regie te nemen over uw eigen leven. Uitgangspunt hierbij is het versterken van uw eigen kracht en mogelijkheden.

Begeleidersvoorziening Doofblinden

Maatwerkvoorziening van Koninklijke Kentalis en Stichting Kalorama

Baas blijven over uw eigen leven. Heeft u een beperking in horen en zien? Kunt u hierdoor niet (meer) alles zelf doen? Voelt u zich niet altijd begrepen? De Begeleidersvoorziening begrijpt u wel. Wij kunnen u helpen aan een begeleider waar u echt iets aan hebt. Zodat u baas blijft over uw eigen leven.

Contact:
E-mail: begeleidersvoorziening@kentalis.nl
Telefoon: 00-31-73-55-88-282

Kennis delen

Onze trainingen zijn ontwikkeld door professionals van Kentalis, in samenwerking met cliënten en deskundigen van andere organisaties, zoals de Rijksuniversiteit Groningen. We willen de zorg aan mensen met verworven doofblindheid in Nederland verbeteren, verbinden en toegankelijk maken, in goede samenwerking met andere organisaties in Nederland. We delen onze kennis graag. Professionals van andere organisaties kunnen dan ook bij ons terecht voor consultatie.

Koninklijke Visio

Doofblindheid

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplenteerde projecten over een visuele beperking in combinatie met een auditieve beperking, doofblindheid.
http://visio.org/nl-nl/kennis-expertise/onderzoeken/doofblind

Nederlandse Doofblinden Connexion (DBCX)

DBCX is een landelijke organisatie die streeft naar volwaardige deelname van mensen met doofblindheid aan de Nederlandse samenleving. We geven voorlichting en training over communicatie met en tussen doofblinden en organiseren activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van doofblinde personen.
Contact via het contactformulier op onze website: http://www.dbcx.nl (onder Contact).
Je kunt ons volgen via social media:
Instagram, Facebook, Twitter (@DBCXNederland), LinkedIn en YouTube.

Patiëntengroep Retina

Patiëntengroep Retina richt zich op netvlies- en aanverwante aandoeningen, waarvan de meest voorkomende zijn:

 • Diabetes retinopathie (DR)
 • Glaucoom
 • Macula degeneratie
 • Retinitis pigmentosa (RP)

Minder voorkomende c.q. aanverwante aandoeningen zijn onder andere:

 • Best
 • Bonnet
 • Choroïderemie
 • Coats
 • Laurence-Moon &Bardet Biedl (LMBB)
 • Leber congenitalis amourosis (L.C.A.)
 • Retina Ablatio
 • Retinoblastoma
 • Staaf/kegel distrofie,(CRD)
 • Stargardt
 • Usher

De doelstelling van de groep rust op de volgende pijlers:

 • Voorlichting in het algemeen
 • Informatie aan leden
 • Retina Informatie- en Contactdagen
 • Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek

Patiëntengroep Retina voorziet de leden, hun naastbetrokkenen en dragers van deze chronische en vaak erfelijke oogaandoeningen van relevante informatie via het magazine Retina Visie.
Daarnaast organiseert Patiëntengroep Retina z.g. “Retina Informatiedagen” op diverse plaatsen in het land. Deze bijeenkomsten zijn tevens een goede gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen met mensen die dezelfde oogproblemen hebben of er direct of indirect mee geconfronteerd worden.

Tel.: 030 2992878
E-mail: info@oogvereniging.nl
Website: https://www.oogvereniging.nl/

Steunpunt Doofblinden (Oogvereniging)

Doofblindheid is een op zich staande aandoening. Het wordt gekenmerkt door een dubbelzintuiglijke beperkingen in horen EN zien. Het varieert van slechthorendheid/doofheid met blindheid en slechtziendheid. Doofblindheid heeft een heel eigen problematiek en vereist dan ook specifieke hulpverlening en hulpmiddelen.

Deze groep is bedoeld voor mensen met een beperking in horen en zien en hun naasten.

Overzicht agenda Steunpunt Doofblinden

Stichting Lisa

De stichting die tot doel heeft:

Het inzamelen en beheren van financiële middelen, om de studie te bekostigen voor Nederlandse doven, slechthorenden en doofblinden aan Gallaudet University (USA), als reguliere voorzieningen niet (voldoende) beschikbaar zijn. Dit ter bevordering van studiemogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van dove, slechthorende en doofblinde jongeren, die de capaciteiten hebben dit te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@stichtinglisa.nl

Stichting Lisa
Molenweg 6
3271 AM Mijnsheerenland
Telefoon: 0186 – 601005
Telefax: 010 – 4801035
E-mail: info@stichtinglisa.nl
Website: http://www.stichtinglisa.nl
Hyves: http://hyvesgames.nl
Twitter: https://mobile.twitter.com/stichtinglisa
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/stichting.lisa
Kamer van Koophandel: 24490828
Bankrekening: 95.13.82.357
Regio Bank
t.n.v. Penningmeester Stichting Lisa
Ridderkerk

Stichting Ushersyndroom

Stichting Ushersyndroom is een organisatie van en door mensen met Ushersyndroom ondersteund door familie, vrienden en partners. Wij zijn de mensen met het verhaal en de ervaring. Dat maakt ons sterk en zichtbaar. Met deze positieve kracht van mensen met Ushersyndroom onderscheiden we ons van andere goededoelen-organisaties.

Stichting Ushersyndroom heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle mensen met het Ushersyndroom en hun sociale omgeving. Door middel van samenwerking in een netwerkorganisatie geven wij bekendheid aan het Ushersyndroom en werven we middelen om de kwaliteit van leven van mensen met het Ushersyndroom te verbeteren.

Binnen de Stichting Ushersyndroom werkt het Campagneteam aan naamsbekendheid en het werven van fondsen en donaties. De Stichting Ushersyndroom wordt ondersteund door de Vrienden van Usher. De Vrienden van Usher staan het bestuur en campagneteam bij met advies, wetenschappelijke kennis, netwerk en naamsbekendheid. Om de belangenbehartiging en het lotgenotencontact te waarborgen wil de Stichting intensief samenwerken met de Contactgroep Ushersyndroom binnen de Oogvereniging.

Stichting Ushersyndroom
Postbus 15746
1001 NE Amsterdam
info@ushersyndroom.nl
Website: http://www.ushersyndroom.nl
Twitter: @usher_syndroom
Facebook: Ushersyndroom
LinkedIn: Stichting Ushersyndroom
Google+: Usher Syndroom
Pinterest: Ushersyndroom
YouTube: Usher Syndroom
Instagram: Ushersyndroom

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB)

De stichting heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren op het gebied van diagnostiek, behandeling, verbeteren kwaliteit van leven en genezen van doofblindheid.

De stichting wil dit bereiken door aan de ene kant aandacht voor doofblindheid te creëren en geld in te zamelen. Aan de andere kant wil zij wetenschappelijk onderzoek stimuleren en financieren met de verkregen fondsen.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB)
Postadres
Fultsemaheerd 96
9736 CT Groningen
GSM: 06 177 40 804 (Erika Zeegers, coördinator PR & Communicatie)
E-mail: info@swodb.nl
Website: http://www.swodb.nl
Facebook: https://www.facebook.com/SWODB?_rdr
Twitter: twitter.com/SWODB

Tactiel Ontmoeten

Era Doofblinden is een doofblindenclub voor doofblinde mensen.

Tactiel Ontmoeten

E-mail: era.doofblinden@gmail.com
Website: http://www.weylia.nl/weylia/Era_Doofblinden.html
Facebook: https://www.facebook.com/tactiel.ontmoeten

Werkatelier voor Doofblinden

In dit werkatelier werken mensen met een auditieve en visuele beperking. Het is onderdeel van het Centrum voor Doofblinden van Stichting Kalorama.

Alles is mogelijk binnen de muren van het werkatelier! De talentvolle cliënten kunnen de mooiste producten voor u vervaardigen. Van inpakwerk tot kunst en van vliegengordijnen tot kaarsen de mogelijkheden zijn grenzeloos.

Het werkatelier is te vinden binnen de muren van het Kulturhus in Beek –Ubbergen. Kom eens een kijkje nemen en sta versteld van de mogelijkheden en misschien kunnen we iets voor u betekenen.

Ook verkopen wij producten in de vitrines in de foyer van het Kulturhus en kun je voor nog meer producten of bestellingen het atelier binnen lopen op de 1e verdieping.

Werkatelier voor Doofblinden
Roerdompstraat 6e
6573 BH Beek-Ubbergen
Tel.: (024)684 72 13
Openingstijden van het werkatelier:
Maandag t/m Vrijdag tussen 9:00 en 16:30 uur
E-mail: info@kalorama.nl
Website: http://www.kalorama.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Werkatelier-voor-Doofblinden-1594974550740360

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. ‘We zijn niet ziek, het is een aandoening’21-07-2020 07:07:48
 2. “Stoppen? Ik denk er niet aan”15-12-2019 07:12:58
 3. Blind geboren Anthony wordt nu ook doof: “Zelfs de dokter wist het niet”14-12-2019 08:12:22
 4. Alexandra Adams (25) wil arts worden ondanks dat ze doof en blind is14-10-2019 07:10:59
 5. Bucketlist voordat Lotte en Roos blind en doof zijn | VOOR HET DONKER WORDT19-03-2019 06:03:26
 6. ‘Mensen bekijken me verkeerd. Ze zien vooral wat ik niet kan’01-01-2019 10:01:52
 7. Lotte wordt doof en blind, maar ze redt zich wel: dát geeft haar leven zin05-12-2018 10:12:30
 8. Hoe het Ushersyndroom ertoe leidt dat mensen doof en blind worden27-11-2018 07:11:34
 9. En toen mocht hij naar de dovenschool17-11-2018 07:11:36
 10. Doofblinde Martine (46) uit Purmerend weet dat de zorg anders kan16-11-2018 07:11:12
 11. De hele dag puzzelen in een steeds kleiner wordende werend12-08-2018 06:08:03
 12. Kindje van Carolien heeft syndroom van Usher27-07-2018 05:07:43
 13. Karen (43) heeft het Ushersyndroom en wordt langzaam blind en doof08-06-2018 04:06:17
 14. De 6-jarige dochter van Sarah is blind en doof: ‘Ze kan ons niets vertellen’20-05-2018 07:05:05
 15. ‘Jackson zorgt ervoor dat we niet triest zijn’19-04-2018 11:04:46
 16. Jannekes dochters worden doof en blind30-11-2017 10:11:25
 17. Steeds meer deelnemers en geld voor Run4Usher-team19-11-2017 05:11:35
 18. Voorzitter Stichting voor Doofblinden: ‘Doofblinden zijn pioniers’04-11-2017 09:11:18
 19. Roos (16) en Lotte (19) worden doof én blind en gaan nog één ultieme reis maken01-11-2017 09:11:01
 20. Deze zusjes worden doof én blind16-10-2017 06:10:49
 21. Deze zusjes worden doof én blind15-10-2017 11:10:47
 22. “Ik wil zo normaal mogelijk door het leven gaan”07-10-2017 08:10:09
 23. Vincent Bijlo in Het Uur van de Wolf26-09-2017 08:09:35
 24. 110 doofblinden naar Woerden22-09-2017 01:09:58
 25. Vincent Bijlo voelt geen ‘allesverterende woede’ nu hij doof wordt21-09-2017 01:09:49
 26. Vincent Bijlo hoort steeds slechter. ‘Maar ik hoor alles!’21-09-2017 01:09:20
 27. Studio Brussel: Tinne – Music For Lifte – Usher Awareness Day16-09-2017 09:09:28
 28. Visueel én auditief beperkte mensen regio Zwolle sneller geholpen12-09-2017 09:09:40
 29. Slimme deurbel slaat aan in buitenland07-09-2017 11:09:08
 30. Nadat Ellens dochtertje overleed, wordt nu ook haar zoontje (4) doof en blind30-08-2017 11:08:54
 31. De fotografiestudent die weet dat ze doof en blind wordt14-07-2017 10:07:01
 32. Usher-café03-07-2017 11:07:17
 33. Kinderen met syndroom van Usher zijn geen sukkeltjes24-06-2017 07:06:16
 34. Jackson is doof en zal blind worden19-06-2017 06:06:26
 35. Het verhaal van doofblinde Gerry17-06-2017 02:06:44
 36. Collin Eisema over het syndroom van Usher16-06-2017 11:06:12
 37. Doofblinde Jan (94) uit Tiel krijgt van rechter zijn huishoudelijke hulp terug16-06-2017 03:06:07
 38. Doofblinde Hedda de Roo studeert cum laude af in Leiden en sleept VIVA400-nominatie in wacht16-06-2017 03:06:44
 39. Een leven lang op de bres voor doofblinden16-06-2017 03:06:11
 40. Hedda wordt doofblind: ‘Ik ben dankbaar dat ik mijn zoon nog kan zien’16-06-2017 03:06:32
 41. HvA-studenten winnen 10.000 euro met deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:30
 42. Landelijk Expertisecentrum doofblindheid gelanceerd16-06-2017 03:06:51
 43. Familie van 94-jarige doofblinde Jan laaiend op gemeente Tiel16-06-2017 03:06:07
 44. Hoe leest doofblinde SWODB vrijwilliger Marloes?16-06-2017 03:06:56
 45. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid16-06-2017 03:06:36
 46. Radeloze familie van doofblinde Jan (94) uit Tiel vraagt rechter om meer huishoudelijke hulp16-06-2017 03:06:13
 47. Studenten HvA ontwerpen deurbel voor doofblinden16-06-2017 03:06:46
 48. Ushersyndroom: Langzaam naar isolatie16-06-2017 03:06:51
 49. Cupcakes ‘doofblinde’ Robèrt van Beckhoven mislukt16-06-2017 03:06:52
 50. Hedda heeft het syndroom van Usher16-06-2017 03:06:49
 51. Rijnsburgse kinderen strijden tegen het syndroom van Usher16-06-2017 03:06:32
 52. Stichting Ushersyndroom krijgt 3300,00 euro16-06-2017 03:06:51
 53. Voor Mekaar over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:05
 54. Pleister remt doof én blindheid bij zeldzaam syndroom van Usher16-06-2017 03:06:47
 55. Duivels dilemma: doof of blind?16-06-2017 03:06:18
 56. Roos (15) wordt doof en blind …16-06-2017 03:06:02
 57. Sarah’s dochter Mirthe is doof en blind geboren16-06-2017 03:06:49
 58. Politie helpt blinde en dove man in Arnhem om elkaar te begrijpen16-06-2017 03:06:03
 59. Dove en bijna blinde Jeff ontroert en inspireert met lied16-06-2017 03:06:07
 60. Voor mekaar: Over de ziekte van Usher16-06-2017 03:06:48
 61. Hello Goodbye met Maartje die het Usher-syndroom heeft16-06-2017 03:06:50
 62. Video: Joyce wordt langzaam blind en doof16-06-2017 03:06:37
 63. Ushermom Carolien: “Het helpt om het op te schrijven”16-06-2017 03:06:37
 64. Doofblindheid vaak verward met een verstandelijke beperking15-06-2017 11:06:30
 65. Dankzij deze taal kunnen mensen die lijden aan doofblindheid met elkaar praten15-06-2017 11:06:58
 66. Doofblinde Japie lanceert juichactie voor voetballers14-06-2017 08:06:38
 67. Doof en langzaam blind worden13-06-2017 09:06:54
 68. Hedda (27) wordt doof en blind12-06-2017 04:06:45
 69. Communicatie aangeboren doofblindheid11-06-2017 07:06:14
 70. Opening Landelijk Expertisecentrum Doofblindheid23-03-2017 10:03:48
 71. Zonder Grenzen – Gerry is slechthorend en slechtziend02-01-2017 06:01:42
 72. Usher-patiënten lopen in het donker02-01-2017 05:01:56
 73. Criteria tweezijdig implantaat doofblinden bekend14-12-2016 09:12:29
 74. Genetische therapie Usher-syndroom stap dichterbij06-11-2016 08:11:53
 75. ‘Als Jackson gelukkig wordt, kunnen we het verdriet wel aan’17-10-2016 07:10:56
 76. Brothers: Doofblinde Fisher-tweeling19-07-2016 10:07:58
 77. Brothers: Doofblinde Fischer-tweeling11-07-2016 07:07:47
 78. Zeldzame ziekte treft twee gezinnen: “We hebben sprankeltje hoop”09-06-2016 08:06:05
 79. Chiro bakt 10.000 pannenkoeken voor goed doel06-04-2016 08:04:37
 80. Doofblinden communiceren via handschoen25-02-2016 08:02:12
 81. “Ik ben doof en blind, maar kan ik leren surfen?”03-01-2016 09:01:00
 82. Het syndroom van Usher: Auditieve en visuele beperking19-12-2015 02:12:25
 83. Drukbezochte opening expertisecentrum Het Oog & Oorhuis27-11-2015 05:11:00
 84. ‘Hij vindt het leuk dat ik zo vol in het leven sta’20-11-2015 08:11:10
 85. Zieke Eisema verzamelt geld met Zevenheuvelenloop11-11-2015 08:11:38
 86. 92 procent Nederlanders verkiest doofheid over blindheid08-10-2015 08:10:47
 87. Tielbeke mist ondanks vele fans finale net25-09-2015 06:09:45
 88. Doofblind en kosten in Nederland …25-09-2015 06:09:45
 89. Ik word langzaam blind25-09-2015 06:09:45
 90. Michel Tielbeke staat op scherp in Londen25-09-2015 06:09:45
 91. ‘Morgen kan het donker zijn’25-09-2015 06:09:45
 92. Film ‘Onbeperkt’ in première gegaan25-09-2015 06:09:45
 93. Slechtziende loopt Marathon New York25-09-2015 06:09:45
 94. Praten met vier handen25-09-2015 06:09:45
 95. Uit het hart: Tinne is slechthorend en lijdt aan tunnelzicht25-09-2015 06:09:45
 96. Video – Jaap wil aandacht voor syndroom van Usher25-09-2015 06:09:44
 97. Jaap vraagt aandacht voor syndroom van Usher25-09-2015 06:09:44
 98. Video – De kleine wereld van Machteld Cossee25-09-2015 06:09:44
 99. Totaal isolement dreigt voor de doofblinden25-09-2015 06:09:44
 100. Usher-dossier nu ook in het Nederlands25-09-2015 06:09:44
 101. Register voor mensen met Syndroom van Usher online25-09-2015 06:09:44
 102. Doofblinde Lisa cum laude afgestudeerd aan de universiteit25-09-2015 06:09:44
 103. Ivonne Bressers over haar Ushersyndroom en haar deelname aan de 7heuvelennacht.25-09-2015 06:09:44
 104. Oogvereniging zet zich in voor meer bekendheid van doofblindheid25-09-2015 06:09:44
 105. Cum laude voor Hedda (27) die doofblind wordt: ‘Ik ben overdonderd’17-09-2015 10:09:35
 106. Blind én doof, het is de toekomst van Rick17-09-2015 07:09:15
 107. 19/09: Eerste officiële Usherawarenessday14-09-2015 02:09:20
 108. ‘Als ik doof én blind word, wie ben ik dan nog?’14-09-2015 06:09:00
 109. ‘Doofblinden beschouwd als geestelijk gehandicapt’11-09-2015 08:09:30
 110. Aangeboren doofblindheid en communicatie11-09-2015 08:09:40
 111. De puzzelstukjes van een doofblind kind11-09-2015 08:09:24
 112. ‘Wat kun je een doofblinde eigenlijk leren?’11-09-2015 08:09:01
 113. Doofblindenonderwijs bestaat 50 jaar in Nederland11-09-2015 08:09:37
 114. Video: Begeleidersvoorziening Doofblinden11-09-2015 08:09:10
 115. Nieuwe revalidatievorm voor doofblinde cliënten11-09-2015 08:09:49
 116. Van Rijn op bezoek in de wereld van mensen met doofblindheid11-09-2015 08:09:33
 117. Resultaten van een kleine enquête onder doofblinden11-09-2015 08:09:14
 118. Zoetermeers doveninstituut verhuist naar nieuwbouw11-09-2015 08:09:29
 119. Zeldzame foto Helen Keller ontdekt11-09-2015 08:09:17
 120. Standbeeld Helen Keller in Capitool11-09-2015 08:09:06
 121. Helen Keller zonnebrillen11-09-2015 08:09:52
 122. Wat is doofblindheid?11-09-2015 07:09:13
 123. Lormalfabet11-09-2015 07:09:38
 124. Video: Hedda de Roo, doofblind: Onzichtbaar11-09-2015 07:09:15
 125. Oog voor het doofblinde kind11-09-2015 07:09:57
 126. Video: Lorm-alfabet en Haptics signs11-09-2015 07:09:21
 127. Handschoen voor doofblinden11-09-2015 07:09:06
 128. Doofblinde Suzan zocht prikkels in zelfverwonding11-09-2015 07:09:36
 129. Hoortoestellen nodig? Problemen met horen EN zien?11-09-2015 07:09:12
 130. Onderzoek naar behandelen van Usher24-08-2015 09:08:13
 131. Landelijk kenniscentrum doofblindheid21-08-2015 07:08:26
 132. ‘Mensen met aangeboren doofblindheid niet altijd verstandelijk beperkt’30-07-2015 08:07:18
 133. Doofblinde man (94) uit Tiel krijgt voorlopig toch huishoudelijke hulp24-07-2015 06:07:00
 134. Doofblind: Bij welke organisaties kan je terecht?16-07-2015 09:07:43
 135. Doofblinde man (94) uit Tiel spant kort geding aan voor huishoudelijke hulp08-07-2015 07:07:37
 136. ‘Wij stellen níks uit, want voor we het weten, is het te laat’18-06-2015 08:06:20
 137. Sint-Michielsgestel – Opening Belevingspad17-06-2015 08:06:30
 138. Vrouw die na 40 jaar weer kon horen wordt nu blind04-06-2015 03:06:29
 139. ‘Ik zie mijn mogelijkheden, nu anderen nog’26-05-2015 07:05:16
 140. Sonja heeft Usher en gaf haar leven een andere wending12-05-2015 08:05:27
 141. Tien organisaties werken samen voor meer begrip en kennis over doofblindheid?31-03-2015 01:03:00
 142. Meer begrip en kennis over doofblindheid30-03-2015 04:03:12
 143. Groen licht voor fusie GGMD en OTwee29-03-2015 07:03:11
 144. Mijn sterrenhemel is anders28-02-2015 09:02:44
 145. Saskia Damen promoveert met onderzoek communicatie bij doofblindheid26-02-2015 04:02:37
 146. 10.600 pannenkoeken tegen oogafwijkingen18-02-2015 08:02:53
 147. Machteld Cossee in Tijd voor MAX10-02-2015 06:02:49
 148. ‘Mijn beperking inzetten als kracht’17-01-2015 05:01:07
 149. Moeder over haar zoon Martijn die doofblind is ambulante zorg en een CI kreeg17-01-2015 10:01:05
 150. Kentalis in Markant (januari 2015)05-01-2015 06:01:24
 151. Video – Doofblinde Japie Nieuwjaarsduik 201505-01-2015 05:01:49
 152. Kort jaaroverzicht SWODB 201431-12-2014 04:12:24
 153. “Doofblind meedoen”21-12-2014 11:12:56
 154. Japie heeft al 18.000 euro opgehaald in strijd tegen Usher11-12-2014 05:12:48
 155. BE Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)22-04-2014 07:04:40
 156. NL Auditieve & visuele beperking (doofblindheid)22-04-2014 05:04:59
 157. Leren surfen en lormen25-03-2014 01:03:45
 158. Aangeboren Doofblindheid04-12-2013 12:12:47
 159. Eruit Jij! Ik moet hier geen Feyenoordfans!21-11-2013 09:11:44
 160. Les DoofBlindheid en Geleidehonden op de Europese school09-07-2013 07:07:32
 161. Mensen met een beperking in een ziekenhuis – Hoe kan een ziekenhuis zich aanpassen aan de noden van doven en mensen met een visuele beperking?22-06-2013 03:06:56
 162. Video: Communicatie met mensen die doof en blind zijn09-04-2012 12:04:52
 163. Schrijftolk helpt slechthorenden08-06-2011 08:06:46
 164. Dubbele handicap die vaak niet wordt herkend05-06-2011 11:06:37
 165. ‘Demente’ ouderen blijken doofblind te zijn05-06-2011 11:06:43
 166. Doofblinden: Vooral veel hoogbejaarden05-06-2011 11:06:20
 167. “Ik ben geen zielenpoot”05-06-2011 11:06:25
 168. Doofblinden raken niet zelden geïsoleerd05-06-2011 11:06:43
 169. “Meer middelen nodig voor menswaardig bestaan”05-06-2011 11:06:24
 170. “Ik heb mijn dochters harder nodig dan zij mij”05-06-2011 11:06:34
 171. Zoeken naar contact met doofblinde kinderen05-06-2011 11:06:43
 172. Marie (9) leeft in een wereld van stilte en duisternis05-06-2011 11:06:45
 173. Communicatie met doofblinde kinderen verbetert05-06-2011 11:06:30
 174. Goed contact doofblinde begint met wachten05-06-2011 11:06:16
 175. De ware expansiedrift van Kentalis05-06-2011 10:06:20
 176. Paul Bulckaert (doofblinden)05-06-2011 10:06:02
 177. Voertaal voor doofblinden05-06-2011 10:06:20
 178. Handengebarentaal opent wereld voor meisje (16) uit Asten05-06-2011 10:06:47
 179. Werken aan de grote sprong naar zelfstandigheid05-06-2011 10:06:06
 180. ‘Ik ruik het als mensen nerveus zijn’05-06-2011 10:06:05
 181. ‘Doofblinde ouderen worden vaak als dement geclassificeerd’05-06-2011 10:06:34
 182. ‘Niet te hoeven vragen geeft fijn gevoel’05-06-2011 10:06:58
 183. Doofblinden en cochlea-implantaat05-06-2011 10:06:54
 184. Doofblinden zoeken plaats in maatschappij05-06-2011 10:06:15
 185. “Weinig begrip voor Usher-syndroom”05-06-2011 10:06:37
 186. Hoe communiceren met een doofblinde?05-06-2011 10:06:54
 187. Kinderwens bij doofblinden05-06-2011 10:06:29
 188. “Zij is mijn ogen en oren”05-06-2011 10:06:40

Laatst bijgewerkt op 24 januari 2021 – 17:36