BE Hulpmiddelenleveranciers voor blinden/slechtzienden

Access4U

Access4U helpt blinden met het toegankelijk maken van informatie. Dit kan in de vorm van hulpmiddelen, softwarematige aanpassingen, advisering en trainingen. We leveren voor de thuissituatie, studie en werk.

Access4U
Quellinstraat 49
2018 Antwerpen
Tel.: (03)205 9292
E-mail: info@access4u.be
Website: http://www.access4u.be

Advys

Hier zijn naast allerlei adl-hulpmiddelen, aangepaste keukens, tuingereedschap, sprekende uurwerken, vergrootglazen, en grote speelkaarten te vinden.

Advys
E-mail: info@advys.be
Website: http://advys.be

Blindenzorg Licht en Liefde – Hulpmiddelendienst

Aangepaste hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen zijn verkrijgbaar bij of via de ulpmiddelendienst. U kunt er ook terecht voor deskundig en objectief advies. Wereldwijd wordt informatie verzameld. Een gebruikersgroep van blinde en slechtziende personen test nieuwe hulpmiddelen op hun bruikbaarheid. Voor advies over hoogtechnologische hulpmiddelen staat een aparte, gespecialiseerde dienst in (Vlaams Digitaal Oogpunt). Een gedetailleerde catalogus is verkrijgbaar in gewone druk en groteletterdruk, in braille, op diskette en via e-mail. U kunt ook een uitgebreide demonstratie van hulpmiddelen aanvragen. Bovendien is in elk vlaamsoogpunt van Blindenzorg Licht en Liefde een pakket met de belangrijkste hulpmiddelen
aanwezig.

Voor een aantal hulpmiddelen is een tussenkomst mogelijk van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Op verzoek zorgt de Hulpmiddelendienst voor een offerte.

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
Tel.: (050)40 60 52
Fax: (050)38 64 83
E-mail: hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be
Website: http://www.lichtenliefde.be

Blindenzorg Licht en Liefde – Vlaams Digitaal Oogpunt

* Vlaams Digitaal Oogpunt
Kunstlaan 24/bus 21
1000 Brussel
Tel.: (0495)69 01 98
E-mail: blinddmobiel@lichtenliefde.be
E-mail: info@anysurfer.be
Website: http://www.blinddmobiel.be
Website: http://www.vlaamsdigitaaloogpunt.be
Website: http://www.anysurfer.be

Brailleliga

* Online catalogus van de Brailleshop:
http://www.braille.be/nl/diensten/dagelijks_leven/hulp_dagelijkse_leven.asp

In de online catalogus kan je zowel de cataloog als de prijslijst in RTF of in PDF downloaden

* EEN ANDERE KIJK OP HET LEVEN

Sluit even uw ogen… alles is donker. Hoe gaat u het aan boord leggen om u te kleden, een boek te lezen, te koken, uit werken te gaan, boodschappen te doen …?

Is men blind of slechtziend, dan moet alles anders aangeleerd of terug aangeleerd worden. Dit vergt tijd en geduld, maar het is haalbaar! Hoe? U ontdekt het in dit kort overzicht van diensten die de Brailleliga aanbiedt.

Het leven van elke dag.

Neemt een blind of slechtziend persoon contact op met de Brailleliga, dan gebeurt dit via de Sociale dienst. Samen stellen ze een balans van de situatie op en de dienst informeert, geeft raad en helpt de persoon bij o.a. sociale voordelen, tegemoetkomingen, administratieve en andere stappen. Na afspraak ontmoeten de maatschappelijk assistenten de personen met een visuele handicap thuis of in de lokalen van de Brailleliga. Zij staan ook in voor de telefonische wachtdiensten.

Voor blinde en slechtziende personen is het evenzeer nodig om zelfstandig hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitoefenen. Hier helpt de Dienst begeleiding. De ergotherapeuten en andere professionals leren de blinde of slechtziende persoon de vele technieken aan die het mogelijk maken in alle veiligheid te koken, huishoudtoestellen te gebruiken, geld te beheren, huishoudelijke taken uit te voeren of de baby te verzorgen.

Deze dienst biedt de personen met een visuele handicap ook de mogelijkheid om braille en dactylo aan te leren om te kunnen communiceren en een computer te leren gebruiken om mails te versturen, te surfen op Internet, brieven op te stellen en nog veel meer.

Voor personen met een visuele handicap is zich verplaatsen onontbeerlijk, maar vaak zo moeilijk. De witte stok en de geleidehond zijn waardevolle hulpmiddelen, maar dan moet men er wel weten mee om te gaan. Voor deze opleiding staan de Dienst begeleiding en de hondeninstructeurs in.

Voor een inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kan de blinde of slechtziende persoon terecht bij het erkende Multidisciplinaire Team van de Brailleliga. Zij gaan na of de betrokken persoon in aanmerking komt voor een bijstand en of men een beroep kan doen op dit agentschap voor de aangevraagde bijstand.

Zich ontspannen, ontdekken en spelen.

Op jeugdkamp gaan, deelnemen aan gezelschapsspelletjes, een museum bezoeken, allemaal activiteiten die voor personen met een visuele handicap moeilijk lijken. Om deze moeilijkheden op te vangen en toch toegang te verlenen tot cultuur, bezit de Brailleliga o.a. een Spelotheek die jonge en minder jonge blinde en slechtziende personen de mogelijkheid biedt aangepaste spelletjes te ontlenen. Bovendien worden in het gehele land creatieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Maandelijks komen blinde en slechtziende personen in de Brailleclubs samen voor allerlei knutselactiviteiten, gezelschapsspelletjes en andere activiteiten. Culturele activiteiten – theater, voordrachten, concert, … – en uitstappen voor blinde en slechtziende personen bieden zoveel andere mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken en elkaar te ontmoeten.

De technische hulpmiddelen.

Om het leven van blinde en slechtziende personen te vergemakkelijken, bestaan tal van technische hulpmiddelen. Enkele zijn gewone toestelletjes uit het dagelijks leven die aan de visuele handicap aangepast werden, andere zijn veel ingewikkelder en vereisen een specifieke opleiding.

In de winkel van de Brailleliga, de Brailleshop, kunnen blinde en slechtziende personen zich kleine hulpmiddelen aanschaffen: witte stokken, sprekende keukenweegschalen, aangepaste telefoons en gsm’s, kleurendetectors, sprekende wekkers, uurwerken in braille, brailleschrijfmachines en nog talloze andere. In totaal kunnen meer dan 500 geselecteerde artikels ter plaatse vergeleken en getest worden alvorens ze mee te nemen.

Of het voor eigen gebruik, op school of beroepshalve is, talrijke blinde en slechtziende personen werken met een computer. Naargelang de handicap is deze uitgerust met vergrotingssoftware, spraakweergave of een brailleleesregel. Beeldschermloepen vergroten een brief, een krant of een foto en scanners met spraakweergave lezen luidop documenten. De Informatiedienst voor technische aanpassingen helpt al wie interesse heeft voor deze hulpmiddelen met inlichtingen, raad en gebruiksaanwijzingen.

Eens per jaar heeft de Hulpmiddelenbeurs plaats in aanwezigheid van alle Belgische leveranciers: een unieke gelegenheid om het bestaande en het recentste materiaal te ontdekken, te testen en te vergelijken.

Zich oriënteren, een opleiding volgen, werk vinden.

Welke job kan men aan, welke opleiding kan men volgen als men blind of slechtziend is? Deze mensen stellen zich vaak vragen over hun situatie, hun beroepsmogelijkheden, hun toekomst. Rekening houdend met ieders mogelijkheden en beperkingen, helpen de medewerkers van het Gespecialiseerd beroepsoriënterings- en consultatiecentrum hen bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen. Bovendien geeft deze dienst advies omtrent de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarvoor men in aanmerking komt.

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst biedt, zoals de naam reeds laat vermoeden, een gespecialiseerde opleiding en bemiddeling aan personen met een visuele handicap die een job in het normale
arbeidscircuit ambiëren. Sterk geïndividualiseerde opleidingen helpen deze mensen bij het bereiken van hun professioneel doel. Via bemiddeling helpt de dienst de blinde en slechtziende personen bij het zoeken of het behouden van een betrekking en licht de werkgevers tevens in over de aanwervingsmogelijkheden van deze personen en de meerwaarde die in het bedrijf kunnen bijbrengen.

Sensibiliseren en belangenbehartiging

De Brailleliga organiseert ook sensibiliseringsacties voor het publiek over de visuele handicap: dineren in het donker, geleide rondleidingen in onze lokalen, informatiestands, animaties in scholen, mediacampagnes,… Door een interactieve en ludieke aanpak maken deze acties het mogelijk de vooroordelen die aan blind- en slechtziendheid verbonden zijn, te overbruggen en de moeilijkheden die personen met een visuele handicap ondervinden, beter te begrijpen.

Tenslotte zet de Brailleliga zich via haar tussenkomsten bij de politieke verantwoordelijken en haar aanwezigheid in overlegorganen ervoor in om de rechten van de personen met een visuele handicap te verdedigen en hun integratie in onze maatschappij te bevorderen.

Wist u het?

De Brailleliga werd in 1922 opgericht. Vandaag helpt onze vereniging meer dan 12.400 blinde en slechtziende personen verspreid over het gehele land. Onze diensten zijn gratis en hebben slechts één enkel doel: de zelfstandigheid, integratie en ontplooiing van blinde en slechtziende personen bevorderen. De Brailleliga bestaat voornamelijk dankzij de vrijgevigheid van het publiek. De subsidies dekken slechts 26% van onze noden.

De vrijwilligers, een kostbare steun.

Meer dan 400 vrijwilligers, gesteund en opgeleid door de Brailleliga, zetten zich in ten dienste van blinde en slechtziende personen en staan de personeelsleden bij. Ze zijn onmisbaar voor de goede werking van onze organisatie en bijkomende hulp is natuurlijk altijd welkom!

De Stichting Brailleliga.

De Stichting Brailleliga van openbaar nut heeft de volgende doelstellingen:

* Ondersteuning van de activiteiten van de vzw Brailleliga.

* De organisatie van informatie- en sensibiliseringscampagnes over de visuele handicap.

* Het verlenen van steun aan het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Ieder jaar reikt de Stichting Brailleliga, bijgestaan door een Wetenschappelijk comité waarin de verantwoordelijke Professoren van de 7 universitaire oogheelkundige centra van ons land zetelen, prijzen uit om het onderzoekswerk van jonge
oftalmologen te ondersteunen.

Indien u ook wenst bij te dragen tot het welzijn van blinde en slechtziende personen, dan heeft u verschillende mogelijkheden:

* U stort een gift op PCR 000-0000048-48 (fiscaal attest vanaf € 30).

* U neemt deel aan de grote jaarlijkse Tombola.

* U legateert al uw goederen of een deel ervan aan de Stichting Brailleliga.

* Bent u bedrijfsleider, dan kan uw steun zich vertalen door de professionele integratie van een blind of slechtziend persoon of door sponsoring van onze acties.

U wil er meer over weten? Contacteer ons!

Brussel / hoofdzetel:
Engelandstraat 57
1060 Brussel
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: http://www.brailleliga.be

Antwerpen:
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
Tel.: (03)213 27 88

Gent:
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
Tel.: (09)220 58 78

Hasselt:
Leopoldplein 25
3500 Hasselt
Tel.: (011)21 58 88

Kortrijk:
Minister Tacklaan 35
8500 Kortrijk
Tel.: (056)20 64 60

Leuven:
Fonteinstraat 133
3000 Leuven
Tel.: (016)20 37 97

Charleroi:
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
Tel.: (071)32 88 22

Libramont:
Avenue de Bouillon 16A
6800 Libramont
Tel.: (061)23 31 33

Liège:
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
Tel.: (04)229 33 35

Namur:
Rue de la Croix-Rouge 31
5100 Jambes
Tel.: (081)31 21 26

Care4Vision

Care4Vision biedt een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking.

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden om het dagelijks leven te vergemakkelijken. Ons assortiment bestaat onder andere uit telefoons, loepen, horloges, klokken, brillen en medische hulpmiddelen.

Wij staan garant voor een snelle levertijd, kwaliteit en een uitstekende service. Care4Vision is een overzichtelijke webwinkel waar u eenvoudig, snel en veilig kunt bestellen.

Naast de webwinkel hebben wij een showroom in Nijmegen waar u onze producten kunt bekijken en uitproberen. U bent hier uiteraard altijd welkom. Wij adviseren u wel om van te voren telefonisch contact met ons op te nemen om er zeker van te zijn dat alle producten voorradig zijn.

Wij hebben ons assortiment aan hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden met zorg samengesteld en hopen u hiermee goed van dienst te kunnen zijn. Voor meer informatie of voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen per telefoon of email. Wij helpen u graag met het zoeken naar de juiste hulpmiddelen!

Care4Vision
Telefoon: 0031-24-203 0003
Fax:  0031-24-3244084
E-mail: info@care4vision.be
Website: care4vision.be

Ergo2Work
Telefoon: 0031-24-3296116
Fax:  0031-24-3244084
E-mail: info@ergo2work.be
Website: http://www.ergo2work.be

De Ceunynck nv

Kontichsesteenweg 36
2630 Aartselaar
Tel.: (03)870 37 51
Fax: (03)887 19 20
E-mail: contact@deceunynck.be
Website: http://www.deceunynck.be

Dehulpmiddelenwinkel

In deze webwinkel vind je vergrootglazen, aangepast tuingereedschap en speelkaarten.

Dehulpmiddelenwinkel
E-mail: info@dehulpmiddelenwinkel.be
Website: http://dehulpmiddelenwinkel.be

Editec

5, rue des Berceaux
7061 Casteau
Tél.: (065)72 32 45
Fax: (065)72 38 16

Ergra Engelen

Brandekensweg 13 unit 9
2627 Schelle
Tel.: (03)888 11 40
Fax: (03)888 14 36
E-mail: info@ergra-engelen.be
Website: http://www.ergra-engelen.be

Eschenbach Visueel Centrum

Plezantstraat 42
9100 Sint-Niklaas
Tel.: (03)766 64 99
Fax: (03)778 01 98
E-mail: paumen@visueelcentrum.be
E-mail: info@visueelcentrum.be
Website: http://www.visueelcentrum.be

Hulpmiddelwereld

Hulpmiddelwereld.nl is een webwinkel die sinds 2009 hulpmiddelen verstrekt aan zowel senioren als andere hulpbehoevenden zoals geblesseerden, gehandicapten en mensen die bij fysiotherapeuten onder behandeling staan. De hulpmiddelen op onze website zijn speciaal geselecteerd om u te ondersteunen bij het behouden van uw zelfstandigheid of ondersteunen bij herstel. U kunt erop rekenen dat wij degelijke hulpmiddelen en een goede service leveren, zodat u optimaal ondersteund wordt om uw dagelijks leven weer op te pakken.

Onze missie is om mensen de mogelijkheid te bieden om hulpmiddelen aan te schaffen. Kijk voor meer info op http://www.hulpmiddelwereld.be

Hulpmiddelwereld
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
Tel.: (02)588 13 01
E-mail: info@hulpmiddelwereld.be
Website: http://www.hulpmiddelwereld.be
E-mail: https://www.facebook.com/hulpmiddelwereld

Integra Belgium

Naamsesteenweg 386/003
3001 Heverlee
Tel.: (016)38 72 70
E-mail: info@integra-belgium.com
Website: http://www.integra-belgium.be
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Integra/500148156678264
Youtube: https://www.youtube.com/user/IntegraBelgium

Interpoint nv

Celestijnenlaan 48
3001 Heverlee
Tel.: (016)20 12 30
E-mail: interpoint@interpoint.be
Website: http://www.interpoint.be

Koba Vision

KOBA Vision
KOBA Vision – Hoofdkantoor
De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg
Tel.: (011)51 70 80
Fax: (011)51 70 81
E-mail: info@kobavision.be
Website: http://www.kobavision.be
Facebook: http://www.facebook.be/kobavision

KOBA Vision – Gent
Derbystraat 39 B
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Tel.: (09)281 21 98
E-mail: info@kobavision.be
Website: http://www.kobavision.be

KOBA Vision – Nijvel
Chaussée de Nivelles 167
7181 Arquennes (Nijvel)
Tel.: (067)79 44 61
E-mail: info@kobavision.be
Website: http://www.kobavision.be

Productgamma

– De voorleesloep Vocatex (NIEUW) – De sprekende beeldschermloep
– HD Beeldschermloepen met grote schermen tot 37″
– Voorleestoestel EasyReader
– Computeraanpassingen voor slechtzienden (software, spraak, toetsenborden, schermen, …)
– ADL

Low Vision centrum UZ Sint-Rafaël

Revalidatiecentrum voor Slechtzienden
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Tel.: (016)33 23 94
E-mail: Robby.Winnen@uz.kuleuven.ac.be
Website: http://www.uzleuven.be/nl/oogziekten/oogziekten

Low Vision Maes

Renate Maes BVBA kun je in 2 delen opsplitsen: enerzijds heb je het hoorcentrum en anderzijds heb je het aanbieden van hulpmiddelen voor slechtzienden.

Tel.: 0499 22 47 63
E-mail: maesrenate@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pg/lowvisionmaes/

Ommezien

Omdat we ommezien naar mensen met een leesbeperking en een verminderd zicht en geloven in hun kunnen
Omdat we ommezien vanuit eigen ervaring van minder goed zien tot niet meer zien
Omdat we gaan voor zelfstandigheid en een waardevol leven voor iedereen met een beperking
Omdat we naar die mensen ommezien met bewondering
Hoogstraat 19
Mechelen (stad)
Tel.: 015 69 04 69
Fax: 015 69 04 68
E-mail: info@ommezien.be
Website: http://www.ommezien.be/
Facebook: https://www.facebook.com/ommezien/

Oogpunt

Het merendeel van de informatie die we bekomen is afkomstig van ons visueel vermogen. In België is 1 op 1000 personen blind, en 1 op 100 is slechtziend. Het is dus niet verwonderlijk dat een behoorlijk deel van de populatie problemen ondervindt in het dagelijkse leven, voornamelijk op het vlak van mobiliteit en oriëntatie.

Wij bieden een tastbare oplossing in de vorm van tactiele borden om visueel mindervalide personen een betere toegankelijkheid en betere informatie te verstrekken op tal van openbare plaatsen.

Korenveld 6
2330 Merksplas
Tel.: (014)63 28 97
Fax: (014)63 28 98
E-mail: info@oogpunt.net
Website: http://www.oogpunt.net

Optelec NV

* Locatie Brugge
Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Tel.: (050)35 75 55
Fax: (050)35 75 64
E-mail: info@optelec.be
Website: http://www.optelec.be
ADL Webshop: http://www.shoptelec.be

Routebeschrijving Brugge:

Optelec België zit vlakbij het station van Brugge. Indien u ons op voorhand verwittigt van uw komst, dan kunnen wij u afhalen aan het station. Bus 58 van De Lijn (richting Eeklo – Gent Sint Pieters) stopt aan de Katelijnepoort. Het witte gebouw van Optelec bevindt zich schuin over de tankstations van LUKOIL of Octa+.

* Locatie Tubize-Clabecq
13 Place Josse Goffin
1480 Tubize-Clabecq
Tel.: (02)355 80 89

* Locatie Steenokkerzeel
Leen & Michel Verwaerde
Esdoornlaan 21 – 1820 Steenokkerzeel
Tel : 0497/29.95.42
E-mail: steenokkerzeel@optelec.be

Optic Services

Misstraat 93
2590 Berlaar
GSM: (0496)10 43 53
E-mail: info@optic-services.be
Website: http://www.optic-services.be
Verschillede vergrotingssystemen zijn terug te vinden op de webshop. Handloepen, standloepen, filterglazen, leeshulpen, electronische digitale hulpmiddelen,… Gratis verzending naar uw thuisadres. De artikels zijn van het merk Eschenbach.

Paramedische OogZorg Oostende (PoZo)

Het PozO is gespecialiseerd in hulpmiddelen voor slechtziende senioren. Therapeutische filterglazen (CPF) op sterkte en voorhangers, prismastickers en -glazen, leesbrillen met verhoogde additie, loepen, leesloepen,TV-loepen, elektronische loepen, grote toetsen telefoons en GSM’s, alarmtelefoons e.d. …kunnen ter plaatse worden uitgeprobeerd.

Paramedische OogZorg Oostende (PoZo)
Pastoor Pypestraat
8400 Oostende
Tel.: (059)44 69 40
Website: http://www.pozo.be

Partena-Gezondheidsshop

Naast adl-hulpmiddelen vind je hier loepen, grote speelkaarten, een grootlettertoetsenbord en telefoons.

Partena-Gezondheidsshop
E-mail: info@partena-gezondheidshop.be
Website: http://www.partena-gezondheidshop.be

Plextalk Europe

PLEXTALK offers a better reading environment for people with a visual impairment or print disability by supplying accessible digital talking book players and/or recorders that comply with the DAISY standard.

Ikaroslaan 3
1930 Zaventem
Tel.: (02)725 55 22
Fax: (02)725 94 95
E-mail: info@plextalk.eu
Website: http://www.plextalk.eu/en/
Facebook: https://www.facebook.com/PLEXTALK-EUROPE-163288800393617

Presoft

Bethaniëlei 23
2930 Brasschaat
Tel.: (03)663 42 71
Fax: (03)663 07 63
E-mail: info@presoft.be

Sensotec

Sensotec ontwikkelt en verdeelt hoogtechnologische hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en personen met dyslexie of andere lees- en leerproblemen. Met ons dynamisch team, inclusief eigen hersteldienst en supportafdeling, willen we er mee voor zorgen dat maatschappelijke integratie niet beperkt blijft tot een verzuchting, maar reële vormen krijgt, zowel thuis, op het werk als in het onderwijs.

Ons productaanbod is zeer ruim: brailleleesregels, voorleestoestellen, elektronische loepen, Daisyspelers, dyslexiesoftware, schermuitleesprogramma’s, … Onze aanpak is persoonsgericht en houdt rekening met je individuele noden.

Op onze website http://www.sensotec.be vind je een overzicht van ons aanbod en uitleg over onze visie en onze persoonlijke aanpak.

* Vestiging Jabbeke
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke
Tel.: (050)39 49 49
Fax: (050)39 49 46
E-mail: info@sensotec.be
Website: http://www.sensotec.be

* Vestiging Hoevenen
Antwerpse Steenweg 96
2940 Hoevenen-Stabroek
Tel.: (03)828 80 15
Fax: (03)828 80 16
E-mail: info@sensotec.be
Website: http://www.sensotec.be

* Vestiging Namen
Sensotec s.a.
Rue de la Croix Rouge 39/41
5100 Namen
Tel.: (081)71 34 60
Fax: (081)71 34 69
E-mail: info@sensotec.be
Website: http://www.sensotec.be

Van Lent Systems België

Van Lent Systems is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hulpmiddelen voor onder andere blinden en slechtzienden. Haar populairste producten zijn de Looky elektronische handloepen, de i-See beeldschermloepen – met als nieuwste telgen de i-See Touch en sprekende i-See Speech – en het voorleesapparaat, de i-Reader.

Van Lent Systems Belgium bvba
Bedrijventerrein Ranst
Kromstraat (N116) 64B
2520 Ranst
België
Telefoon: +32 (0) 3 434 09 10
Website: http://www.vanlentsystems.be
E-mail: info@vanlentsystems.com
Facebook: https://www.facebook.com/Vanlentsystemsbelgium-1432605023488939
Youtube: https://www.youtube.com/user/VanLentSystems

Viakan

(signalisatiemiddelen voor blinden en slechtzienden)
Kasteelstraat 8b
1650 Beersel
Tel.: (02)331 25 63
Fax: (02)331 25 62
E-mail: info@viakan.be
Website: http://www.viakan.be

Videte Mundi

Beste mensen,

Ben blij U, allen te mogen aankondigen dat ik na heel veel tijd toch eindelijk heb besloten om een eigen zaak te starten, dewelke onder de naam, Videte Mundi zal gaan en vanaf vandaag U van dienst zal staan.

Waarom start ik dit bedrijf op?

– Ervoor te zorgen om samen met U naar de juiste hulpmiddelen te zoeken, zelfs als deze niet door Videte Mundi worden verkocht.
– Om nog beter met de aangeschafte hulpmiddelen te kunnen werken.
– Om nog meer zelfstandigheid te kunnen bezorgen aan onze doelgroep.
– Nog meer integratie op de werkvloer te bekomen.

Nieuwigheden die nog niet voorhanden waren in deze sector

– Lespakketten die op maat van en in samenspraak met de klant gemaakt worden.
– Service contracten (dewelke enig zijn qua inhoud)

Waar kan u op rekenen?

Een goede en eerlijke service die ik U bij deze zeker kan garanderen en waardoor U niet in de kou zal blijven staan.
Een zeer grote kennis van de verschillende hulpmiddelen die voorhanden zijn en worden gebruikt.
Ondersteuning in verband met verschillende schermuitleesprogramma’s.

Met vriendelijke groeten, Kind regards,

Vinamont Werner
Tel.: 03 454 15 03
GSM: 0477 351 688
E-mail: videte_mundi@proximus.be

Visubel

Visubel is de Belgische federatie van Low Vision leveranciers.

Website: http://www.visubel.be/

VoiZi

VoiZi is een jong bedrijf dat hulpmiddelen voor slechtzienden levert aan klanten die kwaliteit en service weten te waarderen. Zaakvoerder Jan Van Winckel heeft contacten over de hele wereld om het beste van het beste te vinden en naar België te halen. Daar zitten vele nieuwe producten bij want de markt van de hulpmiddelen evolueert snel. Met zijn opleiding en ervaring als opticien – optometrist kan hij perfect inschatten …

VoiZi
Naadsevelden 8
2560 Nijlen
GSM: (0471)72 19 99
E-mail: info@voizi.be
Website: http://www.voizi.be

Xando

Bij deze webshop die zich vooral richt op computers, is ook een sprekend klokje verkrijgbaar.

Xando
E-mail: info@xando-com.be
Website: http://www.xando-com.be

Zorgbaar

Met een ruim aanbod aan medische hulpmiddelen en toestellen voor jong en oud. Kan je aankopen of huren kan er tegen een voordelige prijs.

Europark 2030
3530 Houthalen
Tel.: 011 22 44 22
E-mail: info@zorgbaar.be
Website: http://www.zorgbaar.be
Facebook: https://www.facebook.com/pg/zorgbaar/

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. NL Hulpmiddelenbeurzen07-10-2015 02:10:32
  2. BE Hulpmiddelenbeurzen14-09-2015 11:09:31
  3. NL Hulpmiddelenleveranciers voor blinden/slechtzienden04-06-2011 08:06:55
  4. BE Hulpmiddelenleveranciers voor blinden/slechtzienden04-06-2011 05:06:27

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2018 – 17:21