Internationale en nationale activiteiten en evenementen rond zicht

Januari

Wereld Braille dag

Deze dag wordt jaarlijks op 4 januari gevierd ter herdenking van Louis Braille, de uitvinder van het brailleschrift. Deze dag benadrukt het belang van braille als lees– en schrijfsysteem voor mensen met een visuele beperking.

Braille

Braille

Februari

Week van de chronisch zieken

In februari vindt de week van de chronisch zieken plaats. Deze week richt zich op het bewustzijn van chronische ziekten en de impact ervan op het dagelijks leven. De datum varieert.

Maart

Wereld Glaucoom Week

Deze jaarlijkse campagne wordt gehouden in maart en vergroot het bewustzijn over glaucoom, een oogziekte die het gezichtsvermogen kan aantasten. De campagne benadrukt een vroege diagnose en behandeling om blindheid te voorkomen.

April

Wereldgezondheidsdag

Op 7 april vindt is het jaariljks de Wereldgezondheidsdag. Hierbij komen jaarlijks thema aan bod gerelateerd aan mondiale gezondheidskwesties, inclusief oogzorg en preventie van oogziekten.

Week van de Brailleliga

De Week van de Brailleliga is een jaarlijks evenement in België dat wordt georganiseerd door de Brailleliga, een blindennazorgwerk. Het omvat educatieve en bewustmakingsactiviteiten voor scholen, bedrijven en het grote publiek. De week vindt plaats in maart-april.

Internationale dag van de geleidehond

Deze dag wordt jaarlijks op de laatste woensdag van april gevierd en eert de levensveranderende rol van geleidehonden in het leven van mensen met een visuele beperking. Deze dag benadrukt onafhankelijkheid en mobiliteit.

Geleidehond

Geleidehond

Juni

Week van de oogdonatie

In juni vindt de week van de oogdonatie plaats. Deze week richt zich op het bewustzijn van oogdonatie en het redden van zicht. De datum varieert.

September

Week van de mobiliteit

De Week van de Mobiliteit is een jaarlijks terugkerend Europees evenement dat plaatsvindt van 16 september tot en met 22 september. Dit heeft tot doel duurzame mobiliteit te promoten en bewustzijn te creëren over alternatieve vervoerswijzen, wat ook van belang is voor mensen met een visuele beperking. Tijdens deze week worden verschillende activiteiten en initiatieven georganiseerd om het gebruik van milieuvriendelijkere vervoersmiddelen te stimuleren en de impact van mobiliteit op het milieu te verminderen.

Usher Awareness Day

Usher Awareness Day is een dag ter bewustwording van het Usher-syndroom, een genetische aandoening die leidt tot doofheid en progressieve visuele achteruitgang, mogelijk resulterend in blindheid. Deze dag heeft tot doel bewustzijn te creëren over de uitdagingen waarmee mensen met Usher-syndroom worden geconfronteerd. Usher Awareness Day wordt jaarlijks op de derde zaterdag van september gevierd.

Wereld Retina Week

De Wereld Retina Week vindt jaarlijks plaats in de derde week van september. Deze campagne heeft als belangrijkste doelstellingen het vergroten van het bewustzijn over netvliesaandoeningen en het werven van fondsen voor onderzoek naar behandelingen. Netvliesaandoeningen kunnen ernstige visuele beperkingen veroorzaken, en deze week tracht het begrip ervan te bevorderen en middelen te mobiliseren om de behandeling en het begrip ervan te verbeteren. Tijdens deze week worden vaak educatieve activiteiten, bewustwordingscampagnes en inzamelingsacties georganiseerd om deze doelstellingen te bereiken.

Oktober

Week van de toegankelijkheid

De Week van de Toegankelijkheid wordt jaarlijks georganiseerd en vindt plaats in de eerste week van oktober. Dit evenement heeft tot doel bewustwording te creëren over het belang van toegankelijkheid voor alle mensen, inclusief mensen met een visuele handicap. Tijdens deze week worden vaak activiteiten en evenementen georganiseerd om de aandacht te vestigen op toegankelijkheidskwesties en om positieve veranderingen te bevorderen om de levenskwaliteit van mensen met verschillende soorten beperkingen te verbeteren. De Week van de Toegankelijkheid vindt jaarlijks plaats in de eerste week van oktober. Het is een gelegenheid om bewustwording te creëren en actie te ondernemen om de toegankelijkheid voor mensen met verschillende soorten beperkingen te verbeteren. Tijdens deze week worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd om de aandacht te vestigen op toegankelijkheidskwesties en om te werken aan een inclusievere samenleving.

Internationale dag van het zicht

Wereld Sight Day wordt jaarlijks gevierd op de tweede donderdag van oktober en vergroot het bewustzijn over zichtproblemen en blindheid. Het benadrukt het belang van regelmatige oogonderzoeken en zet zich in voor het voorkomen van vermijdbare blindheid.

Internationale dag van de witte stok

Deze dag wordt jaarlijks op 15 oktober gevierd en erkent de witte stok als een symbool van onafhankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Het benadrukt ook de noodzaak van veiligheid voor voetgangers met een visuele beperking.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

November

Wereld Diabetesdag

Wereld Diabetesdag wordt jaarlijks gehouden op 14 november en richt zich op diabetesgerelateerde gezondheidsproblemen, waaronder oogcomplicaties die kunnen leiden tot visuele beperkingen. Het benadrukt preventie, vroege opsporing en oogzorg bij diabetespatiënten.

December

Internationale dag van personen met een handicap

Deze dag wordt jaarlijks op 3 december gevierd en erkent de bijdragen van personen met een handicap aan de samenleving, inclusief mensen met visuele beperkingen. Het benadrukt inclusie en gelijke kansen.

Deel dit:
Advertenties

  1. Internationale en nationale activiteiten en evenementen rond zicht21-09-2023 03:09:46
  2. Blindenscheurkalender: Belangrijke data rond blinden en slechtzienden29-05-2011 07:05:12

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023 – 15:48