NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …

Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC)

De Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, ANVC, vertegenwoordigt zo’n 1000 gediplomeerde contactlensspecialisten. De ANVC behartigt de vakinhoudelijke, niet-commerciële belangen, bewaakt het kwaliteitsniveau d.m.v. na- en bijscholingen, het organiseren van lezingendagen en congressen. De ANVC onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, fabrikanten, aanpalende beroepsgroepen, etc.

Bezoekadres:
Frits Mehrtenslaan 22
2343 LN Oegstgeest
Postadres:
Postbus 1062
2340 BB Oegstgeest
Tel.: (071)737 00 08
Fax: (087)873 87 71
E-mail: info@anvc.nl
Website: http://www.anvc.nl

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

Informatiepunt Functionele Optometrie Nederland

Dit is een vernieuwde collectieve informatiesite voor de functionele optometrie in Nederland.

E-mail: info@info-fo.nl
Website: http://www.info-fo.nl

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

Het Nederlands oogheelkundig Gezelschap is een medisch specialistische vereniging voor oogartsen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de kwaliteit van de oogheelkundige zorg en de belangenbehartiging voor leden. Op de website vindt u voor verschillende doelgroepen informatie over ziektebeelden en eveneens uitgebreide keuringseisen.

Postbus 1583
6501 BN Nijmegen
Tel.: (024)324 90 44
E-mail: nog@oogheelkunde.org
Website: http://www.oogheelkunde.org

Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven (NUVO)

Dit is de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche. Je vindt op de website meer info terug over de activiteiten van de NUVO, de ledenservice van de NUVO en algemene informatie over de optiekbranche.

*Bezoekadres:
Het Optiekcentrum
Voorveste 2
3992 DC Houten
*Postadres:
Postbus 13
3990 DA Houten
T 088 077 1100
E-mail: info@nuvo.nl
Website: http://www.nuvo.nl

De NUVO is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen (NVEO)

Doelstellingen NVEO
1. Het bewaken van de kwaliteit van de extramurale oogheelkundige zorg in Nederland
2. Belangenbehartiging van extramuraal werkende oogartsen en oogheelkundige ZBC’s

Wat is extramurale zorg? Extramuraal betekent: “buiten de muren”. Welke muren? Die van het ziekenhuis.

Voorbeelden van extramurale zorg zijn de huisarts en de meeste tandartsen. Verder oogartsen, dermatologen, KNO-artsen en internisten.

In Nederland werken de meeste medisch specialisten nog in een ziekenhuis.

Dit is in het buitenland geheel anders. Daar bestaan naast de ziekenhuizen vele extramurale klinieken. In Frankrijk bijvoorbeeld is oogheelkundige zorg voornamelijk extramuraal. Minister Borst (VWS) wilde indertijd alle medisch specialisten in loondiensten in een ziekenhuis plaatsen. De extramurale centra moesten gesloten worden.

De wind is inmiddels 180 graden gedraaid en de extramurale centra worden nu juist hoog gewaardeerd. Met name de oogheelkundige zorg in Nederland extramuraliseert in hoog tempo. Op den duur zou 95% van de oogheelkundige zorg buiten de ziekenhuizen kunnen plaatsvinden.

Nederlandse Vereniging van Extramurale Oogartsen (NVEO)
De Lairessestraat 59
1071 NT Amsterdam
Tel.: (020)679 71 55
Fax: (020)673 62 19
E-mail: nveo@mac.com
Website: http://oogziekenhuis.me/nveo.nl/NVEO.html

Nederlandse Vereniging Van Orthoptisten (NVvO)

De orthoptist is een paramedicus, die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde en is werkzaam in een oogheelkundige/orthoptische kliniek in een ziekenhuis of in een particuliere (oogartsen)praktijk. De titel orthoptist is wettelijk beschermd.

Zowel kinderen als volwassenen met een stoornis in het zien, oogstandafwijkingen, oogbewegingsstoornis of een stoornis van het binoculair zien kunnen door de huisarts of oogarts worden verwezen naar de orthoptist. Een orthoptist onderzoekt namelijk de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien bij kinderen en volwassenen. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, zo mogelijk, een behandeling in.

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten is één van de paramedische beroepsverenigingen in Nederland. De vereniging is in 1958 opgericht en heeft ten doel de behartiging van de belangen van hen die het beroep van orthoptist uitoefenen en natuurlijk de uitbreiding en verdieping van de vakkennis, zodat patiënten de meest optimale zorg krijgen.

Secretariaat NVvO
Spinozaplantsoen 11-2
3532 SN Utrecht
Website: http://www.orthoptie.nl

O.O.G. – Centrum voor low-vision & optometrie

O.O.G. Low Vision & Optometrie verzorgt al jaren de aanmeting en levering van optische gezichtshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Ze zijn gespecialiseerd in op maat gemaakt hulpmiddelen zoals loepenbrillen, telescoopbrillen en filterbrillen. Alle hulpmiddelen kunnen bezichtigt en uitgeprobeerd worden. O.O.G. verzorgt ook de aanvraag van het hulpmiddel bij de zorgverzekeraar. Hun optometristen zijn hbo-gediplomeerd.

Amsterdam
Dorpsstraat 36
1186Je Amstelveen
Tel.: (020)305 2000
E-mail: info@oogcentrum.nl
Website: http://www.oogcentrum.nl

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)

De beroepsvereniging voor optometristen OVN behartigt de belangen van de optometristen die zijn aangesloten bij de OVN. Ook is de OVN bezig om het vak optometrie in Nederland te promoten. Zo worden er folders gedrukt en ook de website is hier een voorbeeld van. Een ander belangrijke activiteit is het organiseren van congressen en bij en nascholingsdagen, om zo de optometrie in Nederland naar een steeds hoger niveau te tillen.

Optometristen Vereniging Nederland
Postbus 10417
6000 GK Weert
Tel.: (0495)58 57 48 (di, woe en do, 9-12 uur en 14-17 uur)
Fax: (084)227 89 91
E-mail: info@optometrie.nl
Website: http://www.optometrie.nl

Unie van Filiaal- en Franchise Optiekbedrijven Nederland (UFON)

De UFON behartigt de gemeenschappelijke belangen van een aantal grootwinkelbedrijven in de optiekbranche. De UFON werkt op de meeste beleidsterreinen samen met de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de andere werkgeversorganisatie in de optiekbranche. Periodiek wordt gezamenlijk vergaderd in het Platformoverleg NUVO-UFON.

drs. J.J. Fokke
Secretaris
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
Tel.: (070)444 25 87
E-mail: info@rndweb.nl
Website: http://www.rndweb.nl

Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening

De VOVZ

De Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening (VOVZ) bestaat sinds 1989. Het is een beroepsvereniging voor verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorg. De VOVZ is een grote en nog steeds groeiende vereniging. Zij is een constructieve partner die streeft naar een hoogwaardige oogheelkundige patiëntenzorg.

Missie

  • verdere professionalisering van verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorgverlening;
  • bevorderen van de deskundigheid onder verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de oogheelkundige zorg;
  • samenwerking bevorderen tussen de verschillende disciplines werkzaam in de oogheelkundige zorg.

Postbus 7861
1008 AB Amsterdam
E-mail: info@vovz.nl
Website: http://www.vovz.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. Lenzen (online) kopen18-04-2015 12:04:10
  2. NL Opticiens17-06-2013 10:06:26
  3. BE Opticiens04-01-2012 12:01:10
  4. NL Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:05
  5. BE Verenigingen rond orthoptie, optologie, optometrie, optiek, oftalmologie …04-06-2011 08:06:00

Laatst bijgewerkt op 13 december 2019 – 08:50