NL Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden

BeMyVision

Inzameling hulpmidelen voor Marokko
Alia Jarboue en Ismail Rouchdi
E-mail: BeMyVision@outlook.com
Facebook: Alia Jarboue

Braille Without Borders – Project for the Blind, Tibet

Website over de blinde Sabriye Tenberken met meer info over o.a. haar boek, geschiedenis van het project enz.

Secretariaat stichting “Doel voor ogen”
C. Schlaghecke.
Elkshove 40

1862 EG Bergen nh

Tel: 072 – 8881755
E-mail: doelvoorogen@gmail.com
Website: https://www.braillewithoutborders.org/

Brillen voor Mozambique

Om de bevolking in Mozambique een goed zicht te geven hebben wij JOUW bijdrage hard nodig! Deze zomer gaan wij de brillen naar de mensen brengen die ze het hardst nodig hebben, daarom zijn we momenteel druk bezig met het inzamelen van brillen en het benaderen van lokale zorginstellingen in Mozambique.

Vooral de kinderen op kleine scholen in de arme gebieden van Mozambique hebben onze steun nodig! Ze kunnen vaak niet meekomen en een opleiding volgen, omdat ze geen goede bril hebben. Maar ook voor de volwassenen zijn we op zoek!

Momenteel staat de teller al op 3000+ brillen!! Maar dit is nog lang niet genoeg…

Heb jij nog oude lees-, kinderbrillen en/of zonnebrillen? Alle sterktes zijn welkom, echter kunnen we kant-en-klare leesbrillen niet gebruiken.

Ga jij een verre reis maken en wil jij anderen helpen tijdens je reis? Neem dan contact met ons op! Over de hele wereld zijn gebieden waar onze hulp hard nodig is. Ogen zijn enorm gevoelig voor licht, en de ultraviolet straling van de zon kan staar veroorzaken en dit proces wordt aanzienlijk vertraagt/voorkomen door het dragen van een zonnebril.

Je kan je oude brillen, zonnebrillen langsbrengen bij Sabine van Kleef Brillen & Contactlenzen, Dorpsstraat 6 in Blaricum of we halen ze graag bij je op (neem dan contact met ons op via: 06-52526164 of van.kleef.as@gmail.com)

Houd onze Facebook-pagina en website in de gaten voor meer informatie!

Spread the word! Dank!!

Brillen voor Mozambique
Sietske Roorda, Sophie van Kleef en Sabine van Kleef
Tel.: 06-52526164
E-mail: van.kleef.as@gmail.com, info@sabinevkleefbrillen.nl
Website: http://vankleefas.wixsite.com/home/form__map
Facebook: https://www.facebook.com/pg/brillenvoormozambique/about/?ref=page_internal

Eye Care Foundation

Werkterrein:

– Nepal
– Vietnam, Laos, Cambodja
– Tanzania

Doelstelling:

Eye Care Foundation helpt blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Ook is het onze taak het Nederlandse publiek te informeren over de problemen rondom oogzorg in ontwikkelingslanden, en de schrijnende omstandigheden waarin veel mensen met oogziekten daar leven.

De nadruk ligt op het opbouwen van duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden.

We werken langs drie lijnen:
* Lokale medische teams organiseren oogkampen in de moeilijk bereikbare gebieden van onze projectlanden. De stichting financiert deze oogkampen.
* Kennisoverdracht en het opleiden van oogheelkundig personeel op alle niveaus is heel belangrijk. Eye Care Foundation ondersteunt opleidingen op verschillende niveaus, voornamelijk financieel en, wanneer kennis en capaciteit ontbreekt of tekortschiet, ondersteunen Nederlandse professionals tijdelijk de lokale staf door het geven van trainingen.
* Eye Care Foundation financiert ook de bouw en inrichting van oogheelkundige centra, van dorpsklinieken tot regionale oogziekenhuizen.

Eye Care Foundation
Postbus 59021
1040 KA Amsterdam
Tel.: (020)647 38 79
E-mail: info@eyecarefoundation.nl
Website: http://www.eyecarefoundation.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/EyeCareFoundationNL

Inside The Same

“Inside The Same’ zet zich in voor kinderen met Albinisme in Tanzania.

De stichting zet zich in voor kinderen met albinisme in Tanzania. In de media is veel te lezen over kinderen met Albinisme (KMA) in Afrika. Met name in Tanzania is de situatie voor deze kinderen alarmerend. De kinderen worden voor hun eigen veiligheid achtergelaten in kampen waar ze veilig zouden moeten zijn en afgesloten worden voor de buitenwereld. Deze kampen waren in eerste instantie opgezet als noodoplossing, maar hebben inmiddels een lange termijn karakter gekregen. Er is in sommige gevallen wel eens onderwijs, maar in de vakanties gaan de kampen dicht en worden de kinderen alsnog aan hun lot overgelaten. Andere kampen verbieden contact met ouders of familie en de kinderen leven hier dan totdat ze volwassen zijn.

Het doel van de stichting is om het welzijn van de kinderen met albinisme in Tanzania te bevorderen.

Telefoonnummer: +31 6 50202060
E-mailadres: info@InsideTheSame.com
Website: https://insidethesame.com
Facebook: https://www.facebook.com/insidethesame/

Koninklijke Visio International

Koninklijke Visio – Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Wilt u meer informatie over de afdeling International dan kunt u contact opnemen met T 088 585 52 97.
* Adressen Visio Bestuurs- & Bedrijfsbureaus
E-mail: backofficekei@visio.org
Website: http://visio.org/home/visio-international

Stichting Aashiyana

Stichting Aashiyana zet zich in voor kansarme kinderen met een visuele en/of verstandelijke beperking in Indore te India.

GSM: +31 6 11495800
E-mail: info@stichtingaashiyana.nl
Website: stichtingaashiyana.nl
Facebook: https://www.facebook.com/stichtingaashiyana

Stichting Afrikaanse Albino’s

Help ons de kwaliteit van leven van albino’s in Afrika te verbeteren.

Stichting Afrikaanse Albino’s
Fregatstraat 68
3534 RG Utrecht
Postbus 370
3500 AJ Utrecht
E-mail: info@afrikaansealbinos.nl
Website: http://www.afrikaansealbinos.nl
Instagram: stichtingafrikaansealbinos

Stichting Eye for Zambia

(ook bekend als Stichting Macha Eye Care)

Eye for Zambia is een stichting met als doel het opzetten van een oogkliniek in Macha, Zambia.

Dommeringdreef 319
3562 AS Utrecht
Telefoonnummer: +31 618991447
E-mailadres: samuelverkerk@gmail.com
Website: https://www.eyeforzambia.org/nl/
Facebook: https://www.facebook.com/eyeforzambia

Stichting Fakkel 2000

Steunfonds voor blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden.

Stichting Fakkel 2000
Duifhuis 5
3862 JD Nijkerk
Tel.: (033)245 37 05
Fax: (033)245 00 04
E-mail: info@fakkel2000.nl
Website: https://www.Fakkel2000.nl
Contactpersoon:
Mw. T. Jonker
secretaris
E-mail: nanne.jonker@gmail.com

Stichting Focus on Vision

We want to “Create the joy of proper eye sight”. Hiervoor hebben we een goedkope in sterkte verstelbare bril ontwikkeld, de Focusspec.

Luchthavenweg 10
5657 EB Eindhoven
Tel.: 0625 060 444
E-mail: info@focus-on-vision.org
Website: https://www.focus-on-vision.org
Facebook: https://www.facebook.com/focusonvision/
Bankrekening IBAN NL28 INGB 000 000 7276 t.n.v. Focus on Vision Foundation, Oss.

Stichting Leer Anderen Helpen

De Stichting Leer Anderen Helpen is op 18 mei 1989 opgericht met als hoofddoelstelling blindheidbestrijding in Indonesië. Daarnaast stelt de SLAH zich ten doel zoveel mogelijk medische kennis over te dragen in de gebieden waar gewerkt wordt. Zowel de bestuursleden als de oogartsen ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Er worden geen geldverslindende wervingsacties gehouden en er worden door bestuursleden geen snoepreisjes gemaakt. De projecten worden alleen bezocht indien er daadwerkelijk geopereerd wordt. Het geld van donateurs komt dus rechtstreeks ten goede aan de oogheelkundige projecten. De SLAH ontvangt geen overheidssteun en is afhankelijk van de giften (financieel en/of materieel) van particulieren, stichtingen, serviceclubs etc. De Stichting stelt zich strikt neutraal op ten aanzien van ras, geloof of politieke voorkeur. Alleen minvermogende patiënten komen voor een behandeling door de oogartsen van de Stichting in aanmerkingen deze is in principe gratis.

Stichting Leer Anderen Helpen
Contactpersoon:
Mw. S.E. Oudgenoeg
Dhr. A. Blankensteijn, secretaris
p/a Rijnland Ziekenhuis
Postbus 4220
2350 CC Leiderdorp
Tel.: (071)58 28 612
E-mail: cju@casema.nl
Website: http://www.slah.nl

Stichting Inside The Same

Albinisme in Afrika

Inzamelactie

•Zonnecrème factor 50
•Zonnepetjes
•zonnebrillen met UV filter
Loep of vergrootglas
•UV werende kleding
•Brillen op sterkte (mag 2e hands zijn)

Stichting Inside The Same
Soesterbergsestraat 15
3768 EA SOEST
Tel.: 06-50202060
E-mail: info@InsideTheSame.com
Website: https://insidethesame.com
Kvk: 63434172
Bank: NL95KNAB0732013836

Stichting Lions Werkgroep Blinden

Contactpersoon:
Dhr. ir. R. van Rooijen
voorzitter
Dwarslaan 53
1261 BB Blaricum
Tel.: (035)531 22 74
E-mail: rwmvanrooijen@gmail.com

Stichting SeeYou

SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs, werk en inkomen voor mensen met een handicap in Afrika en Azië.

Vendelier 13
3905 PB Veenendaal
Tel.: (0318)58 63 58 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@seeyoufoundation.nl
Woordvoerder:
Marianne Havinga
E-mail: m.havinga@seeyoufoundation.nl
Website: https://seeyoufoundation.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/SeeYouFoundation

Stichting Takam

De Stichting Takam heeft tot doel het geven van medische hulp en ondersteuning in scholing en huisvesting in gebieden met achterstand in de maatschappij in Nepal.

Stichting Takam
Havenkwartier 28
4871 CL Etten-Leur
E-mail: info@stichtingtakam.nl
Website: http://www.stichtingtakam.nl

Stichting Vrienden van de Blinden-Bibliotheek in Israël

In Netanya (Isr) kunnen blinden en slechtzienden braille-, grote letter- of gesproken boeken lenen. Stichting Vrienden Blinden-bieb zamelt hiervoor geld in.

Website: http://www.blindenbieb-israel.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Stichting-Vrienden-van-de-Blinden-Bibliotheek-in-Israel-661880467533510

Stichting Werkend Missieteam

Brillen en gehoorapparaten inzamelen voor minderbedeelden

EyeClarify.com is een organisatie die zich bezighoudt met het inzamelen van oude en gebruikte brillen en gehoorapparaten voor mensen over de héle wereld! Het gaat hierbij om minderbedeelden in landen als Ghana, Zimbabwe, Roemenië, Polen, Rusland, Congo, Suriname, Servië, Sri Lanka en Brazilië.

Elke bril en elk gehoorapparaat is welkom!

Het gaat niet alleen om ‘gewone’ brillen, maar ook om leesbrillen, zonnebrillen (hoeven niet op sterkte te zijn), kinderbrillen, monturen en gehoorapparaten!

Ik zou het heel mooi vinden als u uw oude brillen of gehoorapparaten inlevert in één van de daarvoor bestemde emmers of opstuurt. Voor de inzamelpunten en mijn adres kunt u kijken onder het kopje: ‘De inzamelpunten’.

Stichting Werkend Missieteam
Slobbeland 4
1131 AB Volendam
GSM: (06)439 496 98
E-mail: ennysdw@upcmail.nl

Stichting Zienderogen

Stichting Zienderogen is sinds 1966 actief om mensen met een visuele handicap in de allerarmste landen te helpen.
Ze zijn in 40 landen actief en helpen voornamelijk met, oogmetingen, brillen, blindenonderwijs, optische centra, revalidatie, het verstrekken van instrumenten en leermiddelen.

Stichting Zienderogen
Het Sterrekroos 11
8064 HT Zwartsluis
IBAN: NL20INGB0001020100
Contactpersoon: Robert Bos (voorzitter
E-mail: info@stichtingzienderogen.nl
Website: https://www.stichtingzienderogen.nl
Facebook: http://www.facebook.com/stichtingzienderogen

Suraj Eye Institute

Ondersteuning van het oogziekenhuis Suraj Eye Institute in India

Het Suraj Eye Institute in India behandelt arme mensen met oogaandoeningen gratis. De kwaliteit van de behandelingen is zeer hoog. Het business model gaat uit van 55% betalende patiënten en 45% gratis zorg.

E-mail: rsneepers1994@kpnmail.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pg/VriendenVanSurajEyeInstitute

Tanzania Vision Support

Tanzania Vision Support is in januari 2002 een Campagne gestart om hulp te bieden aan blinde en slechtziende kinderen in Tanzania. Onze hulp richt zich vooral op kleinschalige initiatieven met als doel de onderwijsmogelijkheden voor blinde en slechtziende kinderen te vergroten en hun zelfstandigheid te verbeteren.

Mariëlle Jongsma Soltstede 43
9481 HM Vries
Tel.: (0031)592 54 26 99
E-mail: mariellejongsma@yahoo.com

Deel dit:
Advertenties

  1. NL Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden04-06-2011 08:06:35
  2. BE Buitenland & Ontwikkelingssamenwerking rond blinden en slechtzienden04-06-2011 05:06:51

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2023 – 20:31