Blinde vrouw haalt wereldpers met voorspellingen over ISIS

Blinde vrouw haalt wereldpers met voorspellingen over ISIS

Een blinde Bulgaarse vrouw, Baba Vanga, haalde de voorbije dagen de wereldpers. Ze zou de opwarming van de aarde, de aanslagen van 11 september, de grote tsunami in de Indische Oceaan in 2004 en de opkomst van Islamitische Staat (ISIS) voorspeld hebben.

Meer nog: ze voorspelde ook dat die opkomst van ISIS zal leiden tot een ‘grote Moslimoorlog’ die pas zal eindigen wanneer het kalifaat over Europa wordt geïnstalleerd in 2043, met Rome als hoofdkwartier.

Of het klopt of niet zal nog moeten blijken. Want wie is die Baba Vanga eigenlijk? Om te beginnen: Baba Vanga is niet haar echte naam. De vrouw werd in 1911 in Macedonië geboren als Vangelia Pandeva Dimitrova. Tot haar 12e leidde ze een normaal leven. Maar dan verloor ze plots op mysterieuze wijze haar zicht tijdens een grote storm, waarbij ze zelf ook vermist raakte. Het verhaal doet de ronde dat haar familie haar pas een aantal dagen na de storm terugvond: op dat moment waren haar ogen toe gegroeid en waren ze bedekt met een dikke laag stof.

In de politiek

Achteraf vertelde Baba Vanga dat ze toen al haar eerste visioenen had gekregen. Ze geloofde zelf ook dat ze tijdens die storm de gave had gekregen om mensen te genezen en om de toekomst te voorspellen. Al snel kreeg de vrouw daardoor heel wat volgelingen, mensen die naar haar kwamen om te weten te komen of hun naasten nog lang zouden leven, bijvoorbeeld. Zo kreeg ze zelfs de Bulgaarse Tsaar Boris III over de vloer tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de oorlog trouwde ze trouwens met Dimitar Gushterov, een Bulgaarse soldaat die haar was komen opzoeken om haar te vragen wie zijn broer had gedood.

Communistische Partij

De gave van Baba Vanga stopte niet bij visioenen alleen. De vrouw ging werken voor de Bulgaarse Communistische Partij. Verschillende partijleden en -leiders vroegen Baba advies om hun agenda voor de toekomst te bepalen.

Dat zou niet altijd even correct verlopen zijn. Zo wordt er beweerd dat Baba informatie kreeg van de Bulgaarse geheime diensten om door die info te gebruiken het vertrouwen van binnen- en buitenlandse politici voor zich te winnen. Bovendien zou het huis waar ze werkte zijn afgeluisterd geweest en zou Baba zelf gemanipuleerd zijn geweest om bepaalde ‘voorspellingen’ en info te geven aan bezoekende politici.

Visioenen dankzij “onzichtbare wezens”

Maar naast haar ‘politieke inzet’ bleef Baba ook gewoon voorspellingen doen. Ze zou er in haar 50-jarige carrière honderden gemaakt hebben, waardoor ze ook wel eens de ‘Nostradamus van de Balkan’ werd genoemd. Zelf beweert ze dat ze de visioenen kreeg dankzij ‘onzichtbare wezens’ die haar info over de toekomst gaven, wezens waar ze zelf geen verklaring voor had.

“Obama laatste president van de VS”

Die wezens zouden haar wel visioenen hebben gegeven over de aanslagen van 11 september, de grote tsunami van 2004 die heel wat eilanden in de Indische Oceaan overspoelde of de opwarming van de aarde. Daarnaast zou ze ook voorspeld hebben dat de 44e president van de Verenigde Staten een Afro-Amerikaan zou worden, Barack Obama dus. Maar tegelijk zei haar visioen ook dat die Afro-Amerikaan de laatste president van Amerika zou zijn. En tussen 2010 en 2016 zou er een nucleaire oorlog ontketend worden, waardoor Europa zou worden verlaten. Nog een opmerkelijke voorspelling was dat aliens ons zouden helpen om tegen 2130 onder water te leven en dat er in 3005 een oorlog op Mars zou zijn. En in 2010 zou de Derde Wereldoorlog uitbreken, zo had Baba voorspeld.

Museum

Het zijn voorspellingen die Baba Vanga allemaal deed, of zou gedaan hebben, voor ze in 1996 stierf aan borstkanker. Haar begrafenis lokte heel wat volk. Volgens haar wil in haar testament werd haar huis na haar dood omgevormd tot een museum, dat in 2008 uiteindelijk de deuren opende.

En haar laatste voorspelling? Een 10-jarig blind meisje dat in Frankrijk leeft zou haar gave overerven. De hele wereld zou snel van haar horen. Benieuwd of die voorspelling van Baba uitkomt…

L. Boel

Bron: Het Nieuwsblad, 9 december 2015

Baba Vanga – De Blinde Voorspeller van de Balkan

Baba Vanga, ook wel bekend als de “Blind Witch” of de “Nostradamus van de Balkan”, was een opmerkelijke vrouw die wereldwijd beroemd werd vanwege haar verbazingwekkende voorspellingen en paranormale gaven. Hier is een uitgebreidere kijk op het leven en de voorspellingen van Baba Vanga:

Vroege leven en mysterieus verlies van gezichtsvermogen

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend als Baba Vanga, werd geboren op 31 januari 1911 in Strumica, Macedonië, dat destijds deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Haar vroege leven werd getekend door tragedie, toen ze op jonge leeftijd haar moeder verloor. Hierdoor werd haar vader de enige zorgverlener in haar leven. Als kind viel ze al op vanwege haar bijzondere gevoeligheid en intuïtie, die haar onderscheidde van haar leeftijdsgenoten.

Op de leeftijd van 12 jaar werd Baba Vanga echter getroffen door een tragisch en mysterieus incident dat haar leven voorgoed zou veranderen. Op een noodlottige dag brak er een hevige storm los in Strumica. Tijdens deze tumultueuze storm raakte het jonge meisje vermist. Het duurde dagen voordat ze eindelijk werd gevonden, en hetgeen wat volgde, was een verbijsterend en intrigerend geheim: haar ogen waren bedekt met stof, en ze leed aan een onherstelbaar verlies van gezichtsvermogen. Geen enkele medische behandeling of helende kracht kon haar zicht herstellen, en Baba Vanga werd uiteindelijk volledig blind.

Het exacte verloop van het incident dat leidde tot haar blindheid blijft gehuld in mysterie en is onderwerp van vele speculaties. Er zijn verschillende versies van het verhaal, maar geen ervan is ooit volledig bevestigd. Sommige bronnen suggereren dat Baba Vanga door een krachtige tornado werd opgetild tijdens de storm, terwijl anderen beweren dat ze werd bedolven onder puin en stof. Wat er ook gebeurde, het feit blijft dat ze na het voorval haar zicht permanent verloor.

Ondanks haar plotselinge blindheid ontdekte Baba Vanga al snel dat ze een buitengewoon vermogen bezat dat verder reikte dan de fysieke wereld. Ze begon visioenen te krijgen en beweerde dat ze “onzichtbare wezens” kon zien die haar inzichten en informatie over de toekomst gaven. Deze gave van helderziendheid en profetie bracht haar bekendheid en respect in haar gemeenschap en ver daarbuiten.

Baba Vanga’s blindheid vormde de basis voor haar opmerkelijke gave. Ze ontwikkelde een unieke vorm van ‘innerlijk zicht’, waarbij ze beweerde dat haar afwezigheid van fysiek zicht werd gecompenseerd door een diepere, intuïtieve perceptie van de wereld. Haar vaardigheid om inzicht te krijgen in gebeurtenissen en fenomenen die anderen niet konden waarnemen, leidde tot haar reputatie als de “Blind Witch” en de “Nostradamus van de Balkan.”

Het verlies van haar fysieke zicht had een paradoxale uitwerking, omdat het haar juist in staat stelde om helderziendheid te ontwikkelen en toegang te krijgen tot informatie die voor anderen verborgen bleef. Dit inspireerde haar om haar gave in te zetten om mensen te helpen, hen te genezen en hen inzichten in hun toekomst te bieden.

Ondanks de vele vragen en twijfels die haar voorspellingen omringen, blijft Baba Vanga’s levensverhaal een intrigerende reis van een jonge vrouw die blindheid omzette in een bron van diep inzicht en spirituele wijsheid. Haar nalatenschap als een opmerkelijke helderziende en profetes blijft tot op de dag van vandaag een bron van fascinatie en mysterie.

Het ontwaken van haar voorspellende gaven

Na het tragische voorval beweerde Baba Vanga dat ze visioenen en helderziende inzichten begon te ervaren. Ze zei dat haar blindheid een zegen was, omdat het haar vermogen om de toekomst te zien en bovennatuurlijke informatie te ontvangen vergrootte. In het begin voorspelde ze voornamelijk gebeurtenissen in het leven van mensen om haar heen, maar al snel begonnen haar visioenen een grotere schaal te bestrijken.

Haar voorspellingen werden al snel bekend en mensen uit alle lagen van de bevolking begonnen naar haar toe te komen voor advies en inzicht in hun lot. Haar voorspellende gaven omvatten niet alleen individuele levens, maar ook wereldwijde gebeurtenissen.

Ontmoeting met royalty en politieke leiders

Naarmate Baba Vanga’s reputatie als helderziende groeide, begon ze aandacht te trekken van hooggeplaatste figuren, waaronder royalty en politieke leiders. Een van de opvallendste bezoeken die ze ontving, was van Tsaar Boris III van Bulgarije tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tsaar Boris III was de koning van Bulgarije van 1918 tot 1943, en tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond Bulgarije zich in een complexe geopolitieke situatie. Het land had zich bijvoorbeeld aangesloten bij de asmogendheden, waaronder nazi-Duitsland, maar verzette zich tegen de deportatie van Bulgaarse Joden naar concentratiekampen.

In die turbulente tijden besloot Tsaar Boris III om Baba Vanga te ontmoeten en haar advies in te winnen over de toekomst van Bulgarije en zijn koninkrijk. Het bezoek van de tsaar aan de blinde helderziende illustreert de impact die Baba Vanga had op het politieke landschap en de overtuiging dat ze mogelijk inzicht kon bieden in de complexe geopolitieke situatie van die tijd.

Naast Tsaar Boris III bezochten ook andere politieke leiders en functionarissen Baba Vanga om haar profetische inzichten te verkrijgen en haar raad te vragen. Haar reputatie als spirituele gids en voorspeller van belangrijke gebeurtenissen groeide gestaag en overschreed de grenzen van haar geboorteland Macedonië.

De ontmoetingen met royalty en politieke leiders benadrukken het vertrouwen dat in Baba Vanga werd gesteld en de mate waarin ze werd beschouwd als een bron van waardevolle informatie en advies, ondanks de controverses en twijfels die haar voorspellingen omringden.

Het vermogen van Baba Vanga om inzicht te geven in politieke en wereldwijde gebeurtenissen maakte haar een intrigerend figuur en een beroemdheid in zowel binnen- als buitenland. Haar voorspellingen werden vaak opgemerkt door nieuwsgierige geesten en sceptici die wilden zien of haar profetieën werkelijkheid zouden worden.

Al met al was de ontmoeting met royalty en politieke leiders een wezenlijk aspect van Baba Vanga’s levensreis, en het getuigt van de invloed die ze had op het politieke en sociale landschap van haar tijd. Haar nalatenschap als een opmerkelijke helderziende en raadgever blijft tot op de dag van vandaag een bron van interesse en discussie.

Werken voor de Bulgaarse Communistische Partij

Na verloop van tijd kreeg Baba Vanga de kans om haar helderziende gaven te gebruiken voor politieke doeleinden, en ze ging werken voor de Bulgaarse Communistische Partij. Verschillende partijleden en leiders benaderden haar om advies en voorspellingen te verkrijgen die hen konden helpen bij het bepalen van hun toekomstige politieke agenda’s. Haar betrokkenheid bij de communistische partij bracht haar dichter bij de politieke macht en stelde haar in staat om invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de leiders.

Deze periode in haar leven heeft echter geleid tot beschuldigingen dat ze samenspande met de Bulgaarse geheime diensten om politici te manipuleren en te beïnvloeden. Er wordt beweerd dat ze vertrouwelijke informatie van de geheime diensten ontving, die ze vervolgens zou gebruiken om haar voorspellingen en adviezen aan bezoekende politici te beïnvloeden.

Deze beschuldigingen hebben de geloofwaardigheid van Baba Vanga als paranormale ziener enigszins ondermijnd en hebben bijgedragen aan het ontstaan van twijfels en scepsis rondom haar voorspellingen. Sommige critici beweren dat haar succes als helderziende te danken was aan haar vermeende samenwerking met de geheime diensten en niet aan werkelijke bovennatuurlijke krachten.

Er is geen hard bewijs om deze beweringen te staven, en het is onduidelijk in hoeverre Baba Vanga werkelijk informatie van de geheime diensten ontving en gebruikte. Haar aanhangers verdedigen haar en benadrukken dat haar voorspellingen en inzichten werden aangedreven door bovennatuurlijke gaven en niet door manipulatie.

Ondanks de controverse rondom haar politieke betrokkenheid blijft Baba Vanga een intrigerende en controversiële figuur in de geschiedenis van paranormale voorspellingen. Haar voorspellingen over belangrijke wereldgebeurtenissen hebben velen verbaasd en haar nalatenschap als een helderziende van de Balkan blijft tot op de dag van vandaag voortleven. Of men nu gelooft in haar gave of sceptisch staat tegenover haar beweringen, er is geen twijfel dat Baba Vanga een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de wereld van de paranormale fenomenen.

Opmerkelijke voorspellingen

Baba Vanga heeft in haar 50-jarige carrière als helderziende honderden voorspellingen gedaan, waarvan sommige opmerkelijk en verbluffend waren. Hier zijn enkele andere opvallende voorspellingen die aan haar zijn toegeschreven:

 1. Nucleaire oorlog en verlatenheid van Europa (2010-2016): Baba Vanga voorspelde dat er tussen 2010 en 2016 een nucleaire oorlog zou uitbreken, wat zou leiden tot de verlating van Europa. Deze voorspelling creëerde veel opschudding en bezorgdheid onder mensen toen die periode naderde, maar gelukkig is dit scenario niet werkelijkheid geworden.
 2. Onderwaterleven geholpen door aliens (tegen 2130): Een van de meest ongewone voorspellingen van Baba Vanga was dat tegen het jaar 2130, aliens de mensheid zouden helpen om onder water te leven. Dit opmerkelijke idee van buitenaardse hulp bij de evolutie van de mens heeft de verbeelding van velen gevangen.
 3. Oorlog op Mars (3005): Een andere opvallende voorspelling van Baba Vanga was dat er in het jaar 3005 een oorlog op Mars zou plaatsvinden. Hoewel dit soort voorspellingen moeilijk te verifiëren zijn en ver in de toekomst liggen, heeft het toch de nieuwsgierigheid van mensen aangewakkerd.
 4. Voorspellingen over verschillende landen: Baba Vanga voorspelde ook gebeurtenissen in verschillende landen, waaronder natuurrampen, politieke gebeurtenissen en economische veranderingen. Ze beweerde bijvoorbeeld dat China de toonaangevende wereldmacht zou worden in de 21e eeuw, wat de groeiende invloed van China heeft benadrukt.
 5. Het einde van Europa zoals we dat kennen: Een van de meest angstaanjagende voorspellingen van Baba Vanga was dat Europa tegen het einde van de 21e eeuw zou ophouden te bestaan zoals we dat kennen. Ze suggereerde dat de bevolking van het continent dramatisch zou afnemen en dat het een spookachtige en onbewoonde plaats zou worden.

Overlijden en erfenis

Baba Vanga stierf op 11 augustus 1996 aan borstkanker. Haar begrafenis trok veel aandacht, en volgens haar wil werd haar huis na haar dood omgevormd tot een museum ter ere van haar leven en voorspellende gaven. Het museum werd in 2008 geopend voor het publiek.

Tot op de dag van vandaag blijft Baba Vanga een intrigerende figuur, wiens voorspellingen en mystieke gaven nog steeds onderwerp zijn van discussie en bewondering. Haar nalatenschap leeft voort als een enigma dat mensen over de hele wereld blijft intrigeren. Hoewel sommigen haar als een waarzegster beschouwen, zijn anderen sceptisch over de geldigheid van haar voorspellingen en suggereren ze dat veel van haar voorspellingen open voor interpretatie waren.

Ondanks de controverse rond haar voorspellende gaven, heeft Baba Vanga een blijvende indruk achtergelaten in de geschiedenis van paranormale fenomenen en blijft ze een legendarisch figuur in de wereld van voorspellers en helderzienden.

Deel dit:
Advertenties

 1. Het breekt mijn hart dat er zoveel mensen blind zijn, terwijl dit wel voorkomen had kunnen worden”23-12-2022 06:12:51
 2. Migrantendag 2022: ‘We moeten heel erg laten zien dat we wél iets kunnen’23-11-2022 06:11:28
 3. Staaroperaties in Oeganda door Oogcentrum Eibergen16-11-2022 06:11:25
 4. Tien vrijwilligers uit Etten-Leur voor oogkamp naar Nepal03-11-2022 05:11:09
 5. Mieke, Rodi en Manon organiseren inzamelactie: “Er is veel slechtziendheid in Gambia door ondervoeding en door de straffe zon”02-11-2022 11:11:52
 6. Elf blinde kinderen dood na brand in Oegandese school: vluchten onmogelijk door vensters met tralies26-10-2022 05:10:30
 7. Kleuterjuf met een missie: Dianne de Bruin22-09-2022 05:09:46
 8. Zackaria (7) dreigde blind te worden maar God bood uitkomst31-08-2022 05:08:38
 9. SeeYou heeft oog voor armen met visuele beperking28-08-2022 05:08:09
 10. Oorlog maakt het leven nog moeilijker voor de slechtzienden van Oekraïne17-08-2022 03:08:31
 11. Podcast: Amany Shalha tolk en coördinator Steunpunt Migranten Oogvereniging20-07-2022 05:07:54
 12. Lionsactie vreemd en oud geld overtreft alle verwachtingen13-07-2022 12:07:05
 13. Zorgen in Malawi; mensen met albinisme worden bedreigd27-06-2022 05:06:04
 14. Wolfheze – Blinden en slechtzienden vangen Oekraïense vluchtelingen op11-05-2022 05:05:44
 15. Brandwijker Tom van der Spek verrast slechtziende Oekraïner met hulpmiddelen08-04-2022 06:04:23
 16. Vluchtelingen uit Oekraïne met een oogaandoening08-04-2022 05:04:10
 17. Poolse oogspecialist redt Oekraïense mama en haar tweeling van blindheid door bomscherven05-04-2022 06:04:27
 18. In Bahrein dreigt mensenrechtenverdediger blind te worden door ontzegging medische zorg02-04-2022 05:04:28
 19. Hoe een blind koppel uit Kiev vluchtte naar Eindhoven01-04-2022 08:04:54
 20. “Je ziet vaak dat hele families trachoom krijgen” – SeeYou31-03-2022 04:03:04
 21. Oekraïense vluchtelingen met een oogaandoening de weg gewezen31-03-2022 04:03:59
 22. Chronische oogzorg gestopt in grote delen van Oekraïne25-03-2022 07:03:48
 23. Help Oekraïners met een beperking te evacueren08-03-2022 02:03:13
 24. Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap06-03-2022 02:03:18
 25. Audio: Monique is oogarts bij Mercy Ships: “Een mama kon voor het eerst haar kindjes zien”19-02-2022 06:02:11
 26. Boniface Massah zet zich in om geweld tegen mensen met albinisme een halt toe te roepen. ‘Deze heksenjacht moet stoppen’04-02-2022 06:02:44
 27. Beter contact met slechtziende en blinde anderstaligen 220-01-2022 06:01:58
 28. “Ik was met mijn zoon aan het spelen en zag een vlek in zijn oog.”28-12-2021 06:12:05
 29. Kerstverhaal Cees Smit: Toch een nieuwe toekomst?21-12-2021 05:12:53
 30. See You – “Dag na dag werd de pijn erger”16-12-2021 06:12:35
 31. Het nieuwe huisje voor de blinde man | Francina in Malawi #1 | RDactie | RD11-12-2021 07:12:08
 32. Actrice Jennifer Heylen opent ogen11-12-2021 07:12:02
 33. Gescheurd trommelvlies en beperkt gezichtsvermogen: Afghaanse journalisten afgeranseld door taliban23-09-2021 05:09:07
 34. Steunpunt Migranten Oogvereniging Amany Shalha01-09-2021 05:09:53
 35. Staar of niet, Geldropse priester Willem Kerkhof (78) wil zo snel mogelijk terug naar Malawi27-06-2021 04:06:17
 36. Ziezo-online: Oogvereniging – Steunpunt migranten26-06-2021 11:06:25
 37. ‘Deze mensen worden gezien als onmenselijk, vervloekt of behekst’10-06-2021 06:06:00
 38. Albinisme in Afrika: een leven in de schaduw09-04-2021 05:04:01
 39. Blinde politicus wordt novice bij jezuïeten09-04-2021 05:04:48
 40. Albino-gemeenschap verliest boegbeeld Josephat Torner door verkeersongeluk09-04-2021 05:04:32
 41. Amasja Hoolwerf wandelde voor rechten Afrikaanse albino’s: Kilimanjaro maakt plaats voor Pieterpad09-04-2021 05:04:29
 42. Video: De kreetjes van Ahmed (9, blind) bij de knallen naast zijn klas, middenin het oorlogsgeweld in Jemen09-04-2021 05:04:12
 43. MSD strikt Bijlo in strijd tegen rivierblindheid09-04-2021 05:04:08
 44. Het werk van SeeYou in de uitzending van Dit is Holland op RTL4!09-04-2021 05:04:57
 45. Goed doel in de kijker: Light for the World Belgium09-04-2021 05:04:41
 46. Moslimsopweg – Over Bemyvision09-04-2021 05:04:24
 47. Koran voor blinden? Islamitisch kinderboek in braille09-04-2021 05:04:56
 48. Monique kan opnieuw lezen | Mercy Ships09-04-2021 05:04:25
 49. Maher uit Egypte durft weer toekomstplannen te maken09-04-2021 05:04:09
 50. Programma oogchirurgie | Mercy Ships09-04-2021 05:04:39
 51. “Voor mij is alles wat op papier staat hetzelfde” – Interview met Ana Kristia da Silva Martins09-04-2021 05:04:23
 52. Dr. Dominique Kerremans werkt als oogarts voor Mercy Ships09-04-2021 05:04:09
 53. Hossam wil graag Nederlands leren, maar voor blinde nieuwkomers is er bijna geen les09-04-2021 05:04:54
 54. Mooi gebaar van Marokkaanse minister voor bejaarde blinde vrouw09-04-2021 05:04:38
 55. Samsungs EYELIKE™ funduscamera geeft Galaxy smartphones nieuwe bestemming en verbetert wereldwijde toegang tot oogzorg09-04-2021 11:04:05
 56. “Mercy Ships heeft mijn kijk op het leven veranderd”10-03-2020 06:03:08
 57. “Blindheid is vaak een gevolg van armoede”30-04-2019 06:04:10
 58. Albino’s in Tanzania stappen in het licht30-04-2019 06:04:05
 59. “770.000 Congolezen zijn blind door gebrek aan zorg”24-04-2019 06:04:03
 60. Vermijdbare blindheid treft vrouwen dubbel07-03-2019 07:03:16
 61. Oogarts Piet Noë (43) wordt ereburger22-12-2018 07:12:48
 62. Oudenaarde verleent ereburgerschap aan oogarts Piet Noë22-12-2018 07:12:15
 63. “Geef iemand zijn zicht terug en je geeft zijn glimlach terug”27-11-2018 07:11:04
 64. ‘15 miljoen blinden eenvoudig te genezen. Waarom gebeurt dat niet?’23-11-2018 07:11:23
 65. Deze aangrijpende fotoreeks en video wil blindheid bij kinderen en volwassenen voorkomen20-11-2018 04:11:17
 66. Student maakt stiekem documentaire over albinismekamp16-11-2018 07:11:10
 67. Ambachtse moeder strijdt tegen bijgeloof albinisme: ‘In mijn ogen mankeert hij niets’13-10-2018 09:10:29
 68. “De dieren kunnen niet zonder elkaar”17-09-2018 07:09:27
 69. ‘Kinderen met albinisme horen thuis te wonen en naar school te gaan’13-06-2018 08:06:51
 70. Kijken door dierenogen08-06-2018 05:06:21
 71. Achtduizend brillen voor kansarmen25-05-2018 07:05:05
 72. Als het leven wazig wordt tijdens een meeting…17-05-2018 11:05:01
 73. Turkije neemt megahulp op zich en wordt de oogarts van Afrika06-04-2018 07:04:44
 74. Wetterse optiekzaak behaalt “Opticien voor de Wereld” label16-03-2018 09:03:30
 75. Studenten voeren oogmetingen uit in Banjul10-03-2018 08:03:53
 76. Blinde activiste: wil je gehandicapten geld geven? Koop dan kansen15-02-2018 11:02:04
 77. “Ook zij verdienen kans om te studeren”23-12-2017 09:12:24
 78. Wie in Shanghai ambitieuze ouders heeft, draagt een bril13-12-2017 09:12:19
 79. Geen tijd voor een gezin, wel voor een eigen ziekenhuis in Rwanda22-11-2017 08:11:12
 80. Oogarts met hart voor Rwanda is Specialist van het Jaar22-11-2017 12:11:15
 81. Oogarts Piet Noë eerste ‘Specialist van het Jaar’20-11-2017 07:11:11
 82. Zeeuwse suikeroom redt ooghulp in Afrika18-11-2017 10:11:58
 83. ‘Ik zal niet stoppen, de droom zal op een dag uitkomen’11-11-2017 09:11:08
 84. Josephat uit Tanzania vertelt in Gemert: Als Albino in Afrika stierf je niet, je verdween03-11-2017 02:11:55
 85. Op blind date met Lucas Van den Eynde14-10-2017 07:10:27
 86. Acteur Jef Desmedt uit Familie steunt preventie van blindheid14-10-2017 07:10:58
 87. Danni Heylen op blind date in winkelstraat14-10-2017 07:10:24
 88. Selfie met BV voor het goede doel14-10-2017 07:10:23
 89. Blinde Marokkaanse vrouw verzekert eindelijk burgerschap voor haar zoon13-10-2017 05:10:34
 90. “We schenken 500 euro per jaar voor kinderen in Afrika”06-10-2017 08:10:32
 91. Optiek steunt ngo die blindheid bestrijdt06-10-2017 08:10:59
 92. Optiek Thijs strijdt tegen blindheid05-10-2017 09:10:19
 93. Alternatieve Nobelprijs voor Ethiopische Yetnebersh Nigussie28-09-2017 12:09:49
 94. Een delegatie van 24 blinde pelgrims vertrokken naar Mekka19-08-2017 06:08:19
 95. ‘Afrika laat mij nooit meer los’19-08-2017 06:08:15
 96. Beeldige foto’s van albinokinderen in Tanzania die dagelijks dealen met gevaar18-08-2017 07:08:59
 97. Gentse opticien doet Nepalezen opnieuw zien12-08-2017 08:08:58
 98. Gentse opticien helpt Nepalezen beter zien12-08-2017 08:08:08
 99. Slechtziende man adopteert pup met 1 oog18-06-2017 04:06:16
 100. Wie is de blinde vrouw die de wereldpers haalt met haar voorspellingen over ISIS?17-06-2017 02:06:25
 101. n beeld: het blindendorp van Peru16-06-2017 08:06:17
 102. Light for the World bouwt oogziekenhuis in Mbuji-Mayi16-06-2017 04:06:15
 103. Veenendaalse Stichting Light For The World gaat voor duurzaam16-06-2017 04:06:44
 104. Video: “Met veertig euro kunnen we een blinde terug laten zien”16-06-2017 04:06:04
 105. Eyes For The World presenteert “Eyes for the World16-06-2017 04:06:26
 106. Video: Leerlingen Sint-Lutgardis bezoeken school voor blinden in Tanzania16-06-2017 04:06:26
 107. Leerlingen bouwen sportveld voor blinden in Tanzania16-06-2017 04:06:56
 108. Lionsclub haalt 104 kilo oud geld op voor oogoperaties16-06-2017 04:06:48
 109. Het gaat goed met Chey Nein na staaroperatie in 201616-06-2017 09:06:11
 110. Ellie ziet voor de eerste keer licht na een succesvolle cataractoperatie16-06-2017 08:06:34
 111. Stichting Zienderogen biedt via vrijwilligers oogmetingen15-06-2017 03:06:10
 112. Blinde kinderen in Marokko omgekomen bij ongeluk15-06-2017 01:06:40
 113. Blinde bulldog die doodsbang werd achtergelaten in park krijgt nieuwe kans op geluk15-06-2017 01:06:47
 114. Deze blinde hond krijgt hulp van blindengeleidehond15-06-2017 01:06:18
 115. Baasje Anita (62) is in één klap haar twee beste vrienden kwijt15-06-2017 01:06:55
 116. Waarom krijgen katten gele ogen op de foto?15-06-2017 01:06:49
 117. Indrukwekkende documentaire over vliegend oogziekenhuis14-06-2017 11:06:07
 118. ‘Zelfs in het graf is een albino niet meer veilig’14-06-2017 11:06:50
 119. Raalter ondernemers ondersteunen actie tegen huidkanker bij Afrikaanse albino’s14-06-2017 11:06:40
 120. Raaltenaren in actie tegen huidkanker bij Afrikaanse albino’s14-06-2017 11:06:16
 121. In gesprek met albino’s over stigma’s en stereotypes14-06-2017 11:06:11
 122. Eibergen steunt actie Afrikaanse Albino’s14-06-2017 11:06:45
 123. Malawi: nieuwe golf van aanvallen op mensen met albinisme14-06-2017 11:06:48
 124. Brillenactie voor Afrikaanse albino’s14-06-2017 11:06:02
 125. ‘Bij een docu over albino’s moest ik zó hard huilen’14-06-2017 11:06:07
 126. Leven in de schaduw14-06-2017 10:06:55
 127. Donatiepunten voor Afrikaanse Albino’s14-06-2017 10:06:08
 128. Albino’s in Afrika, vermoord vanwege bijgeloof14-06-2017 10:06:18
 129. Albino’s in Afrika zijn hun leven niet zeker; Twente helpt14-06-2017 10:06:16
 130. Een veilig bestaan voor albinokinderen14-06-2017 10:06:15
 131. Blinde vrouw voorspelde niet alleen 9/11 en opkomst van ISIS maar ook Brexit14-06-2017 08:06:32
 132. Blinde konijnenfokster oogst bewondering op Jeugdshow Laren14-06-2017 05:06:40
 133. Albino’s lopen gevaar in vluchtelingenkampen in Malawi13-06-2017 08:06:38
 134. Albino-olifantje Little Pinky dreigt stekeblind te worden13-06-2017 08:06:27
 135. Albinomoordenaar krijgt levenslang in Malawi13-06-2017 08:06:10
 136. “Albino’s in Malawi dreigen uitgeroeid te worden”13-06-2017 02:06:46
 137. “Albinisme is een heel wreed bijgeloof”13-06-2017 02:06:29
 138. Blinde chihuahua loopt met harnas12-06-2017 04:06:51
 139. Indische rivierdolfijn11-06-2017 10:06:52
 140. Een octopus kan met zijn huid ‘zien’11-06-2017 09:06:51
 141. Video: Blinde kip van René krijgt beste zorgen11-06-2017 09:06:55
 142. Telkens weer gered door het oog07-06-2017 07:06:39
 143. Buso Sint-Idesbald bezorgt Rwandese blindenschool nieuw dak25-05-2017 07:05:53
 144. 200 fietsers voor ‘brillen voor iedereen’24-05-2017 07:05:56
 145. Loslopend wild15-05-2017 07:05:56
 146. Studente ‘Wumpini’ schrijft blog over stage in Ghana28-03-2017 08:03:48
 147. “We leren veel bij van elkaar”24-03-2017 08:03:11
 148. Vijfjarig albinomeisje ontvoerd en vermoord22-02-2017 12:02:02
 149. Bijziende bonobo’s21-01-2017 06:01:27
 150. Blinde vrouw haalt wereldpers met voorspellingen over ISIS02-01-2017 05:01:02
 151. Miss en Mister Albinisme gekozen in Kenya27-10-2016 04:10:43
 152. Actrices uit Thuis laten zich blinddoeken16-10-2016 08:10:57
 153. Zo voelt het om (voor even) blind te zijn15-10-2016 08:10:07
 154. Geblinddoekt voor oogoperaties15-10-2016 08:10:13
 155. Ook deze Belg verdient olympisch goud24-08-2016 07:08:53
 156. T-Rex is de reden dat je hond weinig kleuren ziet07-08-2016 08:08:07
 157. Eyes For The World richt blik op sloppenwijken21-07-2016 06:07:04
 158. “In 4 jaar al 7.000 mensen helpen zien”17-07-2016 08:07:35
 159. Vautmans wil moordpartijen op albino’s een halt toeroepen12-07-2016 08:07:08
 160. Albino’s in Afrika: Hulporganisaties in Nederland11-06-2016 10:06:00
 161. Vermoord om hun ‘geneeskrachtige’ beenderen10-06-2016 07:06:49
 162. Van Honsebrouck steunt Congolees oogziekenhuis04-06-2016 07:06:04
 163. Lions Club steunt oogkliniek van Piet Noë in Rwanda13-05-2016 08:05:55
 164. Blinde poes apporteert speeltjes10-05-2016 06:05:29
 165. Blind kalfje gered van de dood17-04-2016 06:04:28
 166. Veense stichting Light for the World beste goede doel30-03-2016 08:03:22
 167. “Er is nog veel onwetendheid over cataract bij honden”25-03-2016 09:03:50
 168. Eyes For The World wil zelfcorrigerende brillen uitdelen aan Antwerpse kansarmen17-03-2016 11:03:15
 169. Familiehond zorgde ervoor dat zoontje niet blind is03-03-2016 09:03:58
 170. Delegatie van de Sint-Ludgardisschool op inleefreis in Tanzania10-02-2016 09:02:32
 171. Lionsclubs zamelen 60.000 euro in voor staaroperaties08-02-2016 09:02:15
 172. Zonnebrillenproject krijgt 10.000 euro23-12-2015 09:12:26
 173. Sint-licht-gardis steunt ‘Licht voor de wereld’21-12-2015 08:12:59
 174. Afrikaanse albino’s lijden onder stigma27-11-2015 05:11:43
 175. Oudenaardse oogarts geeft blinden hoop24-11-2015 07:11:01
 176. Blinde auteur maakt ruim 500 oogoperaties mogelijk13-11-2015 08:11:06
 177. Albino’s in gevaar door verkiezingen Afrika15-10-2015 08:10:05
 178. Belgische vzw Eyes for the World maakt brillen ook in ontwikkelingslanden toegankelijk08-10-2015 08:10:27
 179. Minister geeft steun aan vzw08-10-2015 08:10:28
 180. 110-jarige blinde en dove vluchteling komt aan in Duitsland30-09-2015 12:09:57
 181. Blind kind kiest nieuwe koptische paus28-09-2015 03:09:27
 182. Blinde panda kan weer zien10-09-2015 09:09:41
 183. Albino watersalamander kan niet op land leven10-09-2015 09:09:31
 184. Kleine blinde neushoorn met succes geopereerd aan cataract10-09-2015 09:09:17
 185. Albino-Skippy geboren op aard10-09-2015 09:09:01
 186. Blinde molrat kankerresistent10-09-2015 09:09:48
 187. Facebook-oproep om blind reekalfje in leven te houden10-09-2015 09:09:34
 188. Libellen & oogjes10-09-2015 09:09:16
 189. Glaucoom bij dieren10-09-2015 09:09:01
 190. De meeste zoogdieren hebben nachtogen10-09-2015 09:09:46
 191. Kogelresten in schedel van blinde zeehond10-09-2015 09:09:31
 192. Zeehond Stevie (188 kg) onder de scan10-09-2015 09:09:15
 193. Blinde zeehond Stevie wordt onderzocht10-09-2015 09:09:56
 194. Zeehond blind aan beide ogen door schot in snuit10-09-2015 09:09:40
 195. Blinde vogels vinden hun weg10-09-2015 09:09:24
 196. Man blind na reddingspoging vogel10-09-2015 09:09:09
 197. Jan-van-gent pikt oog uit van dierenvriend die hem hielp10-09-2015 09:09:55
 198. Juffervis heeft nepoog om roofvissen te foppen10-09-2015 09:09:38
 199. Primeur: albino dolfijn gespot in Middellandse Zee10-09-2015 09:09:19
 200. Wetenschappers zien voor het eerst grote albino-orka10-09-2015 09:09:03

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2023 – 17:47