Gezondheidszorg: Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden

Gezondheidszorg is essentieel voor het welzijn van iedereen, maar voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden is het des te belangrijker. Blindheid en slechtziendheid kunnen de toegang tot gezondheidszorg belemmeren, waardoor blinden en slechtzienden een groter risico lopen op gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting hebben.

Beschikbaarheid van gezondheidszorgdiensten

In ontwikkelingslanden is de beschikbaarheid van gezondheidszorgdiensten voor blinden en slechtzienden vaak beperkt. Dit komt door een aantal factoren, waaronder:

 • Armoede: Overheidsbudgetten voor gezondheidszorg zijn vaak beperkt, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor de zorg voor blinden en slechtzienden1.
 • Gebrek aan bewustzijn: Er is vaak onvoldoende bewustzijn over de behoeften van blinden en slechtzienden, zowel bij beleidsmakers als bij zorgverleners1.
 • Culturele vooroordelen: In sommige culturen wordt blindheid of slechtziendheid gezien als een straf van God of als een teken van luiheid. Dit kan leiden tot discriminatie van blinden en slechtzienden, waardoor zij minder kans hebben om toegang te krijgen tot gezondheidszorg2.

Toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten

Ook de toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten voor blinden en slechtzienden kan een probleem zijn in ontwikkelingslanden. Dit komt doordat gezondheidszorginstellingen vaak niet zijn aangepast aan de behoeften van blinden en slechtzienden. Dit kan betekenen dat er geen braille of andere aangepaste communicatiemiddelen beschikbaar zijn, dat de gebouwen niet toegankelijk zijn voor rolstoelen en dat de zorgverleners niet zijn opgeleid om met blinden en slechtzienden om te gaan1.

Impact van de beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten

De beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten kan een aantal negatieve gevolgen hebben voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Deze gevolgen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • Medische gevolgen: Blinden en slechtzienden hebben een groter risico op gezondheidsproblemen, omdat zij minder toegang hebben tot preventieve zorg, een vroegtijdige diagnose en behandeling3.
 • Economische gevolgen: Blinden en slechtzienden hebben een grotere kans om in armoede te leven, omdat zij vaker arbeidsongeschikt raken door gezondheidsproblemen3.
 • Sociale gevolgen: Blinden en slechtzienden hebben een grotere kans om sociaal geïsoleerd te raken, omdat zij minder deel kunnen nemen aan activiteiten in de samenleving3.

Oplossingen

Er zijn een aantal oplossingen die kunnen worden overwogen om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden te verbeteren. Deze oplossingen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • Politieke maatregelen: Overheidsbeleid kan worden aangepast om de prioriteit te geven aan de zorg voor blinden en slechtzienden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van investeringen in de bouw van toegankelijke gezondheidscentra, de opleiding van zorgverleners en de bewustmaking van de behoeften van blinden en slechtzienden4.
 • Financiële ondersteuning: Er kan financiële ondersteuning worden geboden aan organisaties die zich inzetten voor de zorg voor blinden en slechtzienden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van subsidies, donaties of sponsoring5.
 • Technologische innovatie: Er kan gebruik worden gemaakt van technologische innovaties om de toegankelijkheid van gezondheidszorgdiensten voor blinden en slechtzienden te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van braille-applicaties, toegankelijke websites en toegankelijke medische apparatuur67.

Deze oplossingen staan niet op zichzelf, maar kunnen elkaar aanvullen en versterken. Zo kan bijvoorbeeld een politieke maatregel om de zorg voor blinden en slechtzienden te prioriteren, worden ondersteund door financiële middelen en technologische innovaties. Op deze manier kan een geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld om de gezondheidszorg voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden te verbeteren. Het is echter ook belangrijk om te erkennen dat er geen one-size-fits-all oplossing is. Elke context is uniek en vereist een op maat gemaakte aanpak. Het is daarom essentieel om de lokale context en de specifieke behoeften en uitdagingen van blinden en slechtzienden in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van oplossingen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Gezondheidszorg: Beschikbaarheid en toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden21-11-2023 05:11:52
 2. Toegang tot onderwijs voor blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden21-11-2023 03:11:14
 3. Geweld tegen albino’s: Schrijnend fenomeen in verschillende Afrikaanse landen17-08-2023 05:08:36
 4. Blind of slechtziend en stage of vrijwilligerswerk doen in het buitenland05-08-2023 12:08:36
 5. Blinde vrouw haalt wereldpers met voorspellingen over ISIS02-01-2017 05:01:02

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 17:02