NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap

Belastingstelefoon

Telefoonlijn van de Belastingdienst voor vragen over belastingen.
Tel.: (0800)05 43
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 20.00 uur en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Website: http://www.belastingdienst.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ Utrecht
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
T: 088 – 789 10 00
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur)
F: 088 – 789 10 11
E: info@ciz.nl
Website: http://www.ciz.nl

Het Nationale Zorgnummer

Het Nationale Zorgnummer gelanceerd!

Vanaf november 2015 kunt u met uw vragen en zorgen over zorg, ondersteuning en participatie terecht bij het Nationale Zorgnummer. U krijgt heldere antwoorden waarmee u vooruit kunt. En met uw vragen en ervaringen helpt u Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland, de organisaties achter het Nationale Zorgnummer, op te komen voor uw belangen. Bel of mail of neem deel aan een van de meldacties van de organisaties.

Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:

• de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;
• de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
• issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

Het Nationale Zorgnummer

0900-23 56 780 (20 cent per gesprek)
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug.

Tel.: 0900 – 23 56 78 0
E-mail: info@nationalezorgnummer.nl
Website: http://nationalezorgnummer.nl/

Kies voor je zorg

Zoek, vergelijk en kiesvoorjezorg.nl!

KiesvoorjeZorg.nl is dé website voor het vinden en vergelijken van een zorginstelling.

KiesvoorjeZorg.nl is een onafhankelijk platform waar de mogelijkheid wordt geboden om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Het gaat dan in de eerste instantie om ouderenzorg en ziekenhuizen & klinieken. Dit jaar volgen meer categorieën zoals thuiszorg, fysiotherapie, kinderopvang, tandartsen en geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van KiesvoorjeZorg.nl is om de toegevoegde waarde van zorginstellingen transparant en zichtbaar te maken. Met een steeds groeiende groep ouderen in Nederland stijgt ook de vraag naar passende zorg. Daarnaast worden mensen met een zorgbehoefte steeds kritischer en willen zij vergelijkend warenonderzoek op internet te plegen. KiesvoorjeZorg.nl maakt dit nu mogelijk.

Op KiesvoorjeZorg.nl kan een bezoeker de verschillende zorginstellingen vergelijken op basis van de door de zorginstellingen zelf opgegeven of gepubliceerde informatie. Een bezoeker kan zo bijvoorbeeld ontdekken welke faciliteiten bij de ene zorginstelling worden aangeboden en bij de ander niet. Op basis van deze informatie helpt KiesvoorjeZorg.nl bij het maken van een keuze voor een bepaalde zorginstelling.

De zorgaanbieders oftewel zorginstellingen kunnen via hun eigen account op KiesvoorjeZorg.nl gegevens invullen zoals adresgegevens, website, emailadres. Ook is er voldoende ruimte om informatie plaatsen waarmee zij zich kunnen onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten zoals; foto’s, brochures, en hun logo’s.

Producten

KiesvoorjeZorg.nl/Ouderenzorg
KiesvoorjeZorg.nl/Ziekenhuis
KiesvoorjeZorg.nl/Fysiotherapie
KiesvoorjeZorg.nl/Thuiszorg
KiesvoorjeZorg.nl/ggz
KiesvoorjeZorg.nl/Esthetische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/Medische-kliniek
KiesvoorjeZorg.nl/zzp

KiesvoorjeZorg.nl/voor-zorgaanbieders

KiesvoorjeZorg.nl/webshop/

Kies voor je zorg
Tel.: 023 711 32 02
E-mail: klantenservice@kiesvoorjezorg.nl
E-mail: info@kiesvoorjezorg.nl
Website: http://kiesvoorjezorg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/KiesvoorjeZorg.nl
Twitter: @kiesvoorjezorg
LinkedIn groep: Kiesvoorjezorg: https://www.linkedin.com/groups/8467402

Postbank

De Postbank geeft informatie over de mogelijkheid van het gebruik van mallen. Deze worden gebruikt bij overschrijvingskaarten van de Postbank. Ook kunt u informeren naar de mogelijkheden om rekeningafschriften van de Postbank in braille te ontvangen.
Tel.: (0900)0933

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)-

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Programma Aandacht voor iedereen (AVI)
Postbus 1038
3500 BA Utrecht
Tel.: (030)291 66 22
E-mail: info@patientenfederatie.nl
Website: https://www.aandachtvooriedereen.nl/

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen

Wat is de SKGZ?

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Doel van de SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De SKGZ doet dat door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is daarnaast een kenniscentrum op het gebied van Zorgverzekeringen. Alle zorgverzekeraars in Nederlands zijn aangesloten bij de SKGZ.

Ombudsman Zorgverzekeringen

U kunt klachten over de basis- en aanvullende verzekering kunt u indienen bij de SKGZ. Dien altijd eerst schriftelijk uw klacht in bij uw zorgverzekeraar. Komt er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u terecht bij de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ. De Ombudsman Zorgverzekeringen is mevrouw mr. R.P. van Marwijk Kooy. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Is er geen oplossing gevonden? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen stappen. Deze commissie neemt een besluit waar u en uw zorgverzekeraar zich aan moeten houden. Dit heet een bindend advies. Voor de behandeling van uw zaak door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen wordt een entreegeld van € 37,- gevraagd. U ontvangt dit bedrag terug wanneer u in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie bestaat uit:

prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter)
mr. drs. P.J.J. Vonk
mr. drs. Hanneke Strens-Meulemeester

Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen
Postadres:
Postbus 291
3700 AG Zeist
Bezoekadres:
Sparrenheuvel 16
3708 JE Zeist
Tel.: (088)900 69 00
Fax: (088)900 69 06
E-mail: info@skgz.nl
Website: http://www.skgz.nl

Terug naar de bossen

Voorgenomen bezuinigingen in de zorg bedreigen gelijke kansen voor iedereen!

Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van de maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen wordt nu bedreigd door voorgenomen bezuinigingen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOCUS, enz.

Tot de jaren ’70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren ’70 werd de roep om deelname aan de samenleving door deze groep steeds luider.

De emancipatie werd vormgegeven door acties. Bijvoorbeeld met de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap. Die tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen – dat totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Integratie Gehandicapten.

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar de bossen”.

Terug naar de bossen
E-mail: terugnaardebosseninfo@gmail.com
Website: https://terugnaardebossen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Terug-naar-de-bossen-171051352958357

Verbond van Verzekeraars

Verbond van verzekeraars dat objectieve informatie geeft over diverse vormen van verzekeringen ook met betrekking tot een visuele beperking.

Verbond van Verzekeraars
Bezoekadres:
Bordewijklaan 2
Mariahoeve – Den Haag
Postadres:
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Tel.: (070)333 85 00
Tel.: (070)333 87 77
E-mail: info@verzekeraars.nl
Website: http://www.verzekeraars.nl

Wmo Wijzer

Op Wmo Wijzer vind je:

dagelijks nieuws over ontwikkelingen in de Wmo zowel landelijk als per provincie.  Dit nieuws wordt zorgvuldig geselecteerd uit diverse bronnen op internet.

E-mail: info@wmo-wijzer.nl
Website: http://www.wmo-wijzer.nl/

Zorgbelang

In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

E-mailadres: info@zorgbelang-nederland.nl
Website: http://www.zorgbelang-nederland.nl

Zorginstituut Nederland

Coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), met als uitgangspunt dat de gezondheidszorg voor iedere Nederlander toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

* Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
* Postadres
Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel.: (020)797 85 55
Fax: (020)797 85 00
E-mail: info@zin.nl
Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. BE Hulpmiddelenverstrekkers voor blinden en slechtzienden27-07-2014 05:07:25
  2. NL Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 08:06:44
  3. BE Overheidsdiensten rond personen met een (visuele) handicap04-06-2011 05:06:59

Laatst bijgewerkt op 2 januari 2019 – 20:28